مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

ظرفیت پذیرش کنکور دکتری 1390

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر ایران و 61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه و 107 کد رشته آغاز شد که نتایج اولیه این آزمون در خرداد ماه و نتایج نهایی در شهریور ماه اعلام خواهد شد.به گزارش مهر بر اساس ظرفیت پذیرش که دانشگاهها به سازمان سنجش اعلام کرده اند، در مجموع همه گروه ها 5 هزار و 431 نفر است که در گروه فنی و مهندسی یک هزار و 563 نفر، در گروه علوم پایه یک هزار و 386 نفر، در گروه علوم انسانی یک هزار و 213 نفر، در گروه کشاورزی 585 نفر، در گروه زبان های خارجی 309 نفر، در گروه دامپزشکی 171 نفر، در گروه هنر 67 نفر و در گروه تربیت بدنی 49 نفر پذیرفته می شوند.

ردیف گروه ظرفیت پذیرش اعلام شده دانشگاهها
1 گروه فنی و مهندسی یک هزار و 563 نفر
2  گروه علوم پایه یک هزار و 386 نفر
3 گروه علوم انسانی یک هزار و 213 نفر
4 گروه کشاورزی 585 نفر
5 گروه زبان های خارجی 309 نفر
6 گروه دامپزشکی 171 نفر
7 گروه هنر 67 نفر
8 گروه تربیت بدنی 49 نفر
 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری