با توجه به آن که زمان زیادی از برگزاری آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز و سراسری نمی گذرد حدود سوالات آزمون دروس مختلف و سرفصل های عنوان های مورد سوال در آزمون چندان شناخته شده نیست. توجه به سرفصل های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می تواند تا حدی راهگشای داوطلبان کنکور برای مطالعه و آماده سازی برای آزمون باشد.

کانال تلگرام دکتری

در زیر سیلابس درس میکروفسیل فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها در کنکور دکتری رشته زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی که سرفصل مشخصی از سوی وزارت علوم برای آن ارائه شده است تقدیم داوطلبان عزیز می گردد:

سرفصل درس میکروفسیل فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها