مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

معرفی آزمون دکتری هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

رشته مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست.

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره  گردآوری نماییم.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست