مدرسان شریف   مدیریت و علوم انسانی   کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری   کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی   کنفرانس علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی   کنفرانس پژوهش در علوم و تکنولوژی   کنفرانس پژوهش های نوین در علوم کشاورزی کنفرانس پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی کنفرانس مدیریت و اقتصاد کسب و کار

رشته های دکتری دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

۱

مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمایی

۲

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

رسوب شناسی

زمین شناسی

۱

پترولوژی

زمین شناسی

۲

هواشناسی

هواشناسی

۳

ریاضی محض

ریاضی

۴

فیزیک دریا

علوم دریایی و اقیانوسی

۵

جانوران دریا

علوم دریایی و اقیانوسی (زیست شناسی دریا)

۶

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

نام رشته

ردیف

سازه

مهندسی عمران

۱

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

۲

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

تکثیر و پرورش

شیلات

۱

تولید و بهره برداری صید

شیلات

۲

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

۳

 

رشته های گروه زبان دانشگاه هرمزگان

پذیرش در سال ۹۱

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

۱

 

 

عضویت خبرنامه دکتری

عضویت خبرنامه دکتری
 

درج نظر