در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مدیریت به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– ریاضی

– آمار

– تئوری های مدیریت

  دروس کارشناسی ارشد:

– منابع انسانی پیشرفته

– رفتار سازمانی پیشرفته