مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اطلاعیه برگزاری مصاحبه علمی آزمون دکتری سال 1391 دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه مدارک، زمان و مکان مصاحبه آزمون دکتری ۱۳۹۱ را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست دانشگاه رازی کرمانشاه طی اطلاعیه ای تاریخ و مکان و مدارک مورد نیاز مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری را اعلام کرد:

 

 


اطلاعيه برگزاري مصاحبه علمي آزمون ورودي دوره دكتري (.Ph.D) نيمه متمركز سال

1391


معرفي شدگان چند برابرظرفيت آزمون دكتري 1391 لازم است جهت مصاحبه علمي در دانشگاه رازي موارد ذيل رامورد توجه قرار دهند .

مدارك لازم جهت ثبت نام : 
1- اصل شناسنامه به همراه يك سري فتوكپي از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي به همراه يك سري فتوكپي از پشت و رو آن

3- اصل و يك سري فتوكپي گواهي فراغت از تحصيل دوره هاي (كارداني ،كارشناسي ، كارشناسي ارشد)

4- دانشجوياني كه سال آخر دوره كارشناسي ارشد هستند ، لازم است نامه‌اي حاوي تاريخ فراغت از تحصيل، حداكثر تا تاريخ 31 / 6 / 91 با ذكر معدل از اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه مربوطه (مطابق فرم مندرج درصفحه 57 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور) ارائه نمايند.
تبصره1-معرفي شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدارك تحصيلي نيستند لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

5- ارائه اصل و تصوير مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند (مقررات وظيفه عمومي )مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور مشخص نمايد. (برادران)

6- ارائه تصوير حكم كارگزيني واصل گواهي مبني بر اين كه داوطلب عضو هيات علمي رسمي قطعي ويا رسمي آزمايشي وزارت متبوع بوده كه به تاييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، (براي آن دسته از معرفي شدگاني كه مايل به استفاده از امتياز مربوط در اين آزمون هستند).
*- اين بند شامل اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي نيست.

7- ارائه اصل وتصوير مدركي كه نشانگر وضعيت استفاده از سهميه رزمندگان باشد (براي آن دسته از داوطلباني كه بااستفاده از سهميه رزمندگان جزو چند برابر معرفي شدگان قرار گرفته اند).

8- اصل و تصوير گواهي شركت در آزمون هاي ملي و بين المللي كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.

9- پرينت كارنامه اعلام نتايج مرحله اوليه مرحله افزايش ظرفيت كه از بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است.
*- به منظورتكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان قراردارد حداكثر تا تاريخ 3 / 4 / 1391 ضمن پرداخت مبلغ 000 / 170 ريال بصورت اينترنتي ،فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند .بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد .

10- واريز مبلغ 000 / 250 (معادل دويست وپنجاه هزار ريال) به شماره حساب سيبا 2177333702009 نزد بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه رازي وارائه اصل فيش (نسخه مربوط به صاحب حساب ) به گروه آموزشي در هنگام تكميل پرونده.

تذكر مهم:
11-لازم است كليه داوطلبان فرم هاي ضميمه (سه صفحه) را تكميل و در روز مصاحبه به گروه آموزشي ذيربط تحويل نمايند.

دريافت فرم ها

تاريخ برگزاري مصاحبه : طبق جدول پيوست 
شروع مصاحبه صبح از ساعت 30/8
شروع مصاحبه عصر از ساعت 14

مكان برگزاري مصاحبه
1- رشته هاي كشاورزي :كرمانشاه –بزگراه امام خميني – پرديس دانشكده كشاورزي شماره تماس:8323733-0831

2- رشته هاي ادبيات وعلوم انساني:كرمانشاه -طاقبستان خيابان دانشگاه پرديس دانشگاه -دانشكده ادبيات شماره تماس:4265027-0831

3-رشته تربيت بدني:كرمانشاه -طاقبستان خيابان دانشگاه پرديس دانشگاه -دانشكده تربيت بدني شماره تماس:4283275-0831

4-رشته هاي علوم پايه:كرمانشاه -طاقبستان خيابان دانشگاه- پرديس دانشگاه -دانشكده علوم شماره تماس:4279298-0831

5-رشته هاي شيمي:كرمانشاه -طاقبستان خيابان دانشگاه پرديس دانشگاه -دانشكده شماره تماس:4274559-0831

6-رشته هاي فني مهندسي:كرمانشاه -طاقبستان خيابان دانشگاه پرديس دانشگاه -دانشكده فني مهندسي شماره تماس: 4274530-0831

حوزه معاونت آموزشي وتحصيلات تکميلي دانشگاه رازي

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست