مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

فهرست اسامی جدید مجاز انتخاب رشته دکتری 91

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست جدیدی از افراد مجاز به انتخاب رشته کنکور دکتری سراسری سال 1391 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، بر اساس اطلاعیه جدید سازمان سنجش آموزش کشور اسامی زیر مجاز به انتخاب رشته گردیدند.

1/03/17

شماره پرونده نام خانوادگی نام نام پدر کد رشته امتحانی سهمیه مجاز
223882 اب روشن احسان حسين 2428 ازاد
266490 اب روشن مجتبي محمد 2428 ازاد
199311 اباد پريوش قاسم 2238 ازاد
148763 ابراري نجمه حسن 2201 ازاد
221478 ابراهيمي رابعه محمد 2118 رزمنده
115217 ابراهيمي روزبه حمزه 2316 ازاد
218666 ابراهيمي زينب عبدشاه 2123 ازاد
102817 ابراهيمي سيداشكان سيداسداله 2355 ازاد
128734 ابراهيمي محسن عبدالستار 2353 ازاد
150942 ابراهيمي مسلم حسين 2423 ازاد
243308 ابراهيمي باغباني كريم رضا 2233 ازاد
179226 ابراهيمي زرندي مرضيه ابراهيم 2440 ازاد
169494 ابنار بهروز عليرضا 2359 ازاد
176729 ابوالحسني سيدمجيد سيدتقي 2807 رزمنده
220926 ابوالقاسمي حميد عبداله 2701 ازاد
196335 ابوترابي نجف ابادي اسماعيل رضا 2117 رزمنده
143470 ابويي منيره احمد 2423 ازاد
116302 احترامي اشتجراني مرضيه حاجي اقا 2331 ازاد
226580 احديان پورپروين دنيا حسين 2119 ازاد
215824 احرار عليرضا محمدعلي 2436 مربي
117365 احمدپورتركي ذبيح اله عزيزاله 2355 ازاد
246681 احمدخان بيگي سجاد عبدالعلي 2146 ازاد
116870 احمدزاده داود قدرت 2117 ازاد
211206 احمدزاده سميرا رضا 2414 ازاد
202897 احمدي احمد محمد 2119 ازاد
258296 احمدي جواد حسين 2360 ازاد
247667 احمدي درويش ابول 2323 ازاد
195107 احمدي دلارام عليرضا 2362 ازاد
246299 احمدي ستار محمدصادق 2239 ازاد
249805 احمدي سيديوسف سيدمهدي 2503 ازاد
131369 احمدي صديقه مجيد 2233 ازاد
203845 احمدي طيبه كريم 2220 ازاد
158050 احمدي علي عباس 2238 ازاد
112899 احمدي فرزاد اكبر 2301 ازاد
157750 احمدي فروزان ميرزاعلي 2104 ازاد
114432 احمدي كمال حسين 2710 ازاد
121004 احمدي مسعود غفار 2802 ازاد
172873 احمدي معصومه شهاب 2233 ازاد
215717 احمدي ندا علي 2213 ازاد
213774 احمدي اذر محمدعلي محمدحسين 2414 ازاد
142723 احمدي ازرم هادي حسين 2118 ازاد
244552 احمدي امين مجتبي محمدعلي 2307 ازاد
163805 احمدي تراكمه علي محمد 2234 ازاد
162626 احمدي خليقان سيما ميكاييل 2204 مربي
227885 احمدي صوفيوند اناهيتا فرهاد 2328 ازاد
271379 احمدي كاره حمزه كرامت 2449 ازاد
174045 احمدي مياندواب سهيلا سليمان 2108 ازاد
166986 احمدي نژاد سيدمصطفي هادي 2323 ازاد
235958 اخطاري سولماز زامل 2222 ازاد
191663 اخكري وايقان مهرداد عباس 2213 ازاد
207747 اخلاقي وحيده سيف الله 2355 ازاد
151621 اخوان دردشتي محمدابراهيم حسين 2138 ازاد
146881 اخوان زنجاني مهدي محمدعلي 2233 ازاد
223765 اخوان فر حميد احمد 2711 ازاد
108627 اخوندي كوشالشاهي سپيده اسحق 2323 ازاد
128568 ادبي سمسكنده اصغر شعبان 2302 ازاد
122805 ادريسي مهدي حضرتقلي 2711 رزمنده
186430 ادمن حسين حسن 2233 ازاد
139721 ادمي بافقي طاهره محمد 2234 ازاد
257729 اديب زاده مجيد عبدالرضا 2117 ازاد
142179 اذرايين حجت عباس 2233 ازاد
175598 اذركيش لنگرودي يحيي مهران 2238 ازاد
110476 اراسته مجيد عباس 2358 ازاد
178159 ارباب مير محمدولي احمد 2305 ازاد
101143 ارتياعي فاطمه علي اشرف 2437 ازاد
162036 ارجمند عبدالصاحب غلامعلي 2137 ازاد
158774 ارجمند ياسر محمدعلي 2363 ازاد
220319 اردلان حسين رمضانعلي 2312 ازاد
149376 اردم مريم عباس 2204 ازاد
152622 ارمان محمدعلي سيامك 2314 ازاد
228390 اريان فر امير كريم 2321 ازاد
208831 ازادپرور ليلي احمد 2122 ازاد
236996 ازادنيا افسانه ازادرضا 2244 ازاد
167186 ازاده قهفرخي سيده مايده سيدرحمن 2339 ازاد
229121 ازادي رضا جواد 2359 ازاد
137283 ازادي وحيده علي اصغر 2239 ازاد
133528 ازوجي رضا كيكاووس 2307 مربي
140289 استادشريف معمار فاطمه رحمت اله 2363 ازاد
190890 استخري صبا غلامحسين 2238 ازاد
107037 اسحاقي سيدرضا ميرناصر 2437 ازاد
134400 اسحقي سردرود سيدحسن سيدجليل 2355 ازاد
186557 اسداله نصرابادي سعيد مصطفي 2710 ازاد
264044 اسدي حميد عبدالله 2214 ازاد
221246 اسدي رضا حسن 2116 رزمنده
125375 اسدي سعيد محمدحسن 2321 ازاد
214066 اسدي محمد محمدصالح 2124 ازاد
154613 اسدي نسرين ماشااله 2356 ازاد
160860 اسدي اميرابادي محمدمهدي عبدالله 2116 رزمنده
145159 اسدي پور اسلام عليرضا 2307 ازاد
149489 اسدي زيدابادي محمود منصور 2359 ازاد
215176 اسدي ساماني مجيد سعيد 2220 ازاد
177921 اسدي نياري مهدي كرامت 2428 ازاد
254844 اسعدي حسن حسين 2360 ازاد
281114 اسفندياري مهني افلاطون علي 2146 ازاد
122814 اسكندري حجت اله داودعلي 2323 ازاد
281340 اسكندري خداداد محمد 2324 ازاد
242582 اسكندري سمانه نصراله 2423 ازاد
197992 اسكندري مريم ابوالقاسم 2413 ازاد
150961 اسكندري تربقان علي اصغر عزيزالله 2412 رزمنده
120535 اسلام پناه بهزاد اسلام 2238 ازاد
225407 اسلامي خرمي ساره ابراهيم 2358 ازاد
171339 اسلامي نصرت ابادي فهيمه محمود 2440 ازاد
139687 اسماعيل پورچرندابي سينا حسن 2323 ازاد
135498 اسماعيل زاده جواد جعفر 2363 ازاد
179222 اسماعيل زاده بخارا مرضيه محمدصادق 2440 ازاد
169162 اسماعيلي حميدرضا اسماعيل 2324 مربي
137774 اسماعيلي عليرضا حسين 2324 ازاد
115414 اسماعيلي محمد نبي اله 2302 ازاد
277723 اسمعيلي چنور قاسم 2238 ازاد
153237 اسمعيلي مسعود علي اكبر 2323 ازاد
159843 اسمعيلي طاهري حميدرضا محمدعلي 2301 ازاد
128076 اشرف طالش سيدحامد سيدهاشم 2323 ازاد
101515 اشرفي فشي عليرضا قاسمعلي 2309 ازاد
139986 اشكاني سيامك سيف الدين 2440 ازاد
177850 اشكي مصيب غلامحسين 2801 ازاد
254779 اشموعيل محسن فاضل 2241 رزمنده
136396 اصغري مسعود محمود 2423 ازاد
206626 اصغري تازه كند سوسن ايوب 2440 ازاد
136637 اصغري طبري محمد پرويز 2402 ازاد
185803 اصف جاه محمد محمدجعفر 2233 ازاد
253900 اصفهاني حميدرضا محمدعلي 2339 ازاد
147295 اصفي محمدرضا داود 2302 ازاد
125584 اطاهريان علي سياوش 2119 ازاد
185521 اطمينان امين محسن 2360 ازاد
272927 اعتراف حسين قنبر 2450 ازاد
251766 اغازي معصومه امان اله 2213 ازاد
127435 افتخاري اميرحسين غلام 2450 ازاد
114418 افتخاري سيدعبدالرضا سيدعباسعلي 2355 ازاد
125182 افتخاري محمد علي اصغر 2239 ازاد
200266 افتخاري مصطفي محمد 2301 ازاد
226022 افرازه ياسمن قنبرعلي 2718 ازاد
260997 افروشه مريم احمد 2423 ازاد
100181 افسرده مجيد قربان 2119 ازاد
138914 افشارپور زينب رحمت اله 2138 مربي
123056 افشارجهانشاهي مرتضي محمدعلي 2233 مربي
213144 افشاري رضا عبدل صالح 2331 ازاد
195693 افشاري عبدالرحمان عزت اله 2117 مربي
244735 افشين بابك انه محمد 2356 ازاد
230866 افصحي علي رضا علي همت 2225 ازاد
218511 افضلي ميلاد رمضانعلي 2366 ازاد
101645 افضلي فر امين محمود 2431 ازاد
216922 افغان حاجي عباس منا امير 2214 ازاد
174666 افلاطوني روح اله هادي 2353 ازاد
264940 اقاجانلو مهناز علي 2360 ازاد
104182 اقاجاني حامد خسرو 2443 ازاد
219393 اقاداداشي ابهري ليلا حسن 2212 ازاد
282132 اقاسي فاطمه غلامرضا 2413 ازاد
204050 اقاعزيزي خسرو محمد 2701 ازاد
108309 اقاعمويي اراني حجت حسين 2304 ازاد
219602 اقاياري علي عباس 2360 ازاد
198380 اقايي عليرضا اصف اله 2345 ازاد
240129 اقايي سميرمي مهري فيض الله 2239 ازاد
115026 اقبال زاده حميد شهروز 2356 ازاد
173677 اكباتاني كاظم محمدرضا 2339 ازاد
216946 اكبر عيدي جمشيد 2124 ازاد
138411 اكبرپورسراسكانرود فاطمه حكمعلي 2423 ازاد
188041 اكبرزاده محمدصادق عطا 2232 ازاد
203608 اكبرزاده مقدم مهدي حسين 2359 ازاد
208474 اكبرشاهي حسين سعيد 2324 ازاد
225471 اكبرنژاد الهه نادر 2238 ازاد
127934 اكبرنژادكلايي حسين حميدرضا 2901 ازاد
162965 اكبري رضا صمد 2503 ازاد
100701 اكبري محمد شاهمراد 2411 ازاد
247515 اكبري مريم جانعلي 2801 ازاد
141258 اكبري باويل علي مختار 2450 ازاد
237613 اكبري ثاني مسعود علي 2305 ازاد
126900 اكبري شانديز سعيد غلامرضا 2363 ازاد
121368 اكبري كيارود سيده ليلا سيدشفيع 2440 ازاد
118974 اكبري مزدي رمضانعلي علي 2442 ازاد
237263 اكبري ورپشتي نجمه حسين 2234 ازاد
157541 اكبريان حسين رضا 2236 ازاد
178384 اكبريان ترك اباد حسين احمد 2443 ازاد
164403 اكبريان كله جاهي حنيفه داود 2222 ازاد
259001 اكرامي طاهره اعظم محمود 2213 ازاد
156589 اكرمي زهرا حسين 2212 ازاد
201024 اكرمي ابرقويي محمدصادق ماشاالله 2214 ازاد
161632 اكرميان كورش نجف 2324 ازاد
219160 الطافي دادگر مجيد محمدعلي 2204 ازاد
119249 الله ابادي نسب حسين حسن 2213 ازاد
228724 اللهويردي زاده عبدالله مهدي 2359 ازاد
159619 اله داد زهرا صيدرضا 2414 ازاد
234220 اله مرادي مينا رسول 2440 ازاد
134627 الياسي سلمان عباس 2339 ازاد
147677 الياسي فارساني محمود محمدرضا 2116 ازاد
108008 امام ميترا كاظم 2222 مربي
168644 امام قلي خبات حبيب اله 2449 ازاد
262721 امامي سيدرضا سيدمحمدكاظم 2359 ازاد
148928 امامي قهفرخي سيده مژده سيداكبر 2711 ازاد
255703 امامي ميبدي هاجر منوچهر 2234 ازاد
193122 اماميه سيداحمد سيدمحمد 2138 ازاد
237047 اماني سعيد ابراهيم 2423 ازاد
215164 اماني محمدرضا مرتضي 2711 ازاد
267876 امجدي مهرناز حسن 2234 ازاد
171183 امجدي پور مجتبي محمدمهدي 2323 ازاد
134182 امرايي جلال شيخ طهماس 2436 ازاد
107829 امره هادي محمدحسين 2360 ازاد
233133 اميدي خاطره محمدعلي 2807 مربي
102926 اميدي محمدهادي عباس 2323 ازاد
108532 اميدي مصطفي حبيب اله 2117 ازاد
241615 اميرخاني اكبر اميرعلي 2244 ازاد
239535 اميري بهزاد ابوالفتح 2118 ازاد
278185 اميري حمزه حسين 2137 ازاد
189182 اميري سميره رحمه 2214 ازاد
135890 اميري شادي هوشنگ 2234 ازاد
111435 اميري عبدالرضا ايرج 2234 ازاد
146322 اميري كلثوم علي 2125 ازاد
155960 اميري مريم عسكر 2238 ازاد
163356 اميري موسي علمدار 2118 ازاد
210781 اميري دوره محمد غلامعلي 2237 ازاد
219799 اميري شهريور محمد زين العابدين 2237 ازاد
136167 اميري مرگاوي سحر نصراله 2214 ازاد
229705 اميري وحيد محسن حسن 2238 ازاد
142866 اميريان محمد علي 2223 ازاد
208313 اميني اژدر ابراهيم 2316 ازاد
111746 اميني شهره بيژن 2710 ازاد
204105 اميني زاده معصومه عليرضا 2232 ازاد
114933 اميني فر جاسم قاسم 2436 ازاد
219282 امينيان عباسعلي حسين 2106 ازاد
242886 انامي مريم عارف 2236 ازاد
121795 انجم شعاع احمد عيسي 2201 ازاد
140443 اندرامي اكرم السادات سيدابراهيم 2450 ازاد
266355 انصاري محمدعلي هومان 2305 ازاد
126437 انصاري مظفر عباس 2450 ازاد
219541 انصاري مهدي عباس رضا 2321 ازاد
153680 اهنگر نرگس محمداقا 2118 ازاد
151355 اهنگرديبازر ستار اصغر 2321 ازاد
249057 اهنگري مهدي محمد 2321 رزمنده
257450 اهنگريان محمد مجتبي 2366 مربي
264731 اوازه محمد حسن 2234 ازاد
257600 اوري سليمان رسول 2123 ازاد
164185 اوليايي ندا سيدمعصوم 2233 ازاد
132316 ايار جواد علي حسين 2121 مربي
168367 ايدر نرگس غلامرضا 2802 ازاد
216276 ايزدخواه محمد علي اكبر 2331 ازاد
247106 ايزدي ابوالفضل كيامرث 2339 ازاد
220186 ايزدي محمد مميرخون 2710 ازاد
238170 ايزدي محمدحسين رضا 2436 ازاد
104773 ايزدي محمدهادي مجتبي 2323 ازاد
171840 ايزدي دوگونچي مهدي تاج بردي 2431 ازاد
118856 ايزدي نيا معصومه علي 2104 ازاد
199521 ايماني هادي محمدحسن 2137 ازاد
258563 ايواني سمانه محمدابراهيم 2331 رزمنده
198925 ايوبي مجيد علي 2339 ازاد
102515 ايوبي مريم حميد 2118 ازاد
144719 بابااحمدي ميلاني زهرا قدرت الله 2232 ازاد
127544 باباپور شجاعت علي 2442 ازاد
265193 باباخانزاده محمدموسي محمدعلي 2363 مربي
115117 باباخاني سجاد نعمت 2449 ازاد
109497 بابازاده بابك علي 2116 ازاد
153542 بابازاده زينب السادات سيديونس 2244 ازاد
171417 بابازاده يوسف يعقوب 2321 رزمنده
278554 بابانژاد سعيد داود 2237 ازاد
156945 بابايي اميررضا بختيارعلي 2353 ازاد
130555 بابايي مريم محمدعلي 2339 ازاد
115066 بادپر فرناز فضل اله 2118 ازاد
187140 باراني محمد محمود 2238 ازاد
249211 باروتي اردستاني عليرضا رضا 2117 ازاد
126929 بازگير حديث عبدالكريم 2437 ازاد
207263 بازوند پويان عباس 2353 ازاد
197708 باسره طارمسري نگار كاظم 2360 ازاد
142861 باسمنجي بابك رحيم 2402 ازاد
143886 باطني فاطمه محمدتقي 2363 ازاد
248131 باغچه سرايي مهديه غلامعلي 2323 ازاد
210621 باقرزاده خواجه مرجان الناز مجيد 2239 ازاد
222039 باقرنژادسجل ابادي علي عباس 2312 ازاد
124822 باقري جواد ابراهيم 2440 ازاد
234759 باقري حسين محمد 2443 ازاد
112328 باقري سعيد ولي 2212 ازاد
204757 باقري محسن محمدباقر 2309 ازاد
170527 باقري كاكلكي مريم غلامعباس 2358 ازاد
205122 باليده بهنام حميد 2360 ازاد
280602 بحريني عبدالرسول جعفر 2324 ازاد
205746 بحريني منفرد داوود حسن 2122 ازاد
190636 بختيارشوهاني جعفر عباس 2238 ازاد
108024 بختياروندبختياري سياوش سلطان حسين 2443 ازاد
121775 بختياري حسين مراد 2355 ازاد
269894 بختياري قدرت اله دوستعلي 2359 ازاد
224227 بختياري نظام علي سردار 2328 مربي
255657 بخشايش حميده حميد 2214 ازاد
153650 بخشپوري طاها شاپور 2307 ازاد
124759 بخشي تيرگاني محمد رمضانعلي 2450 ازاد
201079 بدري كوهي ميلاد صفر 2323 ازاد
211386 برات زاده علي حسين 2234 ازاد
148797 براتي بروجني مسعود حسن 2901 ازاد
132971 برادران غلامرضا خليل 2440 ازاد
210019 برادران مرتضي محمدحسين 2355 ازاد
212762 برادران حسيني سيدعلي سيدمصطفي 2238 ازاد
153411 برامكي ضرغام علي 2360 ازاد
170791 برزگر امين جهانبخش 2339 ازاد
239904 برزگرابراهيمي غلامحسن كيومرث 2324 ازاد
163185 برزگرگردرودباري مصطفي نظام الدين 2324 ازاد
139334 برزگري محمدمهدي قاسم 2323 ازاد
253382 برمكي مرضيه عبدالمجيد 2428 ازاد
113682 بروني محمودصالحي منصور يادگار 2359 ازاد
155264 بزي صفورا غلامرضا 2222 ازاد
114444 بستان منش مقدم سعيد غلامحسين 2323 ازاد
210755 بسته نگار مهرنوش محمد 2118 رزمنده مربي
202542 بشارتي مريم مسلم 2231 ازاد
151757 بطحاييان نرگس السادات سيداسماعيل 2356 ازاد
172497 بقاليان امين بهنام 2345 ازاد
110362 بقايي علي غلامرضا 2359 ازاد
238695 بگنجي رجب محمد گلدي 2302 ازاد
101632 بلاغي سيداسماعيل سيدحسين 2214 ازاد
125262 بلواسي محسن عينعلي 2238 ازاد
103457 بلوايه يعقوب پرويز 2503 ازاد
264010 بلوچ زهي اميربخش گهرام 2431 ازاد
110518 بنائي سيدمحمدامين سيدحسن 2345 ازاد
155650 بني جمالي سيدوحيد سيدمحمدصادق 2323 ازاد
251974 بني سعيد اسماعيل بدير 2305 ازاد
275335 بني طالبي دهكردي ازاده غلامرضا 2502 ازاد
266680 بني هاشمي سيده معصومه سيدحسن 2450 ازاد
264263 بني هاشمي علمداري سولماز سيف اله 2234 مربي
242563 بهادري حبيب محمدباقر 2213 ازاد
163066 بهادري مهشيد عليمردان 2437 ازاد
133859 بهادري ندا محمد 2360 ازاد
199890 بهبهاني ياسمين عبدالرسول 2213 ازاد
152796 بهبودي هدا حسين 2437 مربي
121709 بهراد احمد حسينعلي 2344 ازاد
274905 بهرام پور محمد غلام عباس 2360 ازاد
153541 بهرام زاده الهام علي اكبر 2807 رزمنده
219079 بهرامي محمدامين سيف اله 2323 ازاد
256480 بهرامي مهنه امنه حسين 2423 ازاد
236390 بهره ور حميدرضا صفرعلي 2436 ازاد
241718 بهروزمقدم شهرام جعفر 2359 ازاد
112955 بهروزي سميرا حسين 2238 ازاد
272379 بهزادي مهرزاد ولي 2321 مربي
227610 بهشتي پور علي ايرج 2122 رزمنده
119290 بهلولي رضامحله عباس داريوش 2215 ازاد
126413 بهمن پور جمال قوجا 2133 ازاد
127531 بهمني نژاد فهيمه جهانگير 2356 ازاد
157717 بوستاني مريم نادعلي 2118 ازاد
223301 بيات حميدرضا احمدرضا 2324 ازاد
234515 بيات غلامرضا مرتضي 2117 ازاد
134561 بياتي حسين اكبر 2238 ازاد
217873 بياتي هادي حيدرعلي 2117 رزمنده
123664 بيان احمد ماشاالله 2301 رزمنده
209288 بيان مهر حجت رضا 2138 ازاد
128707 بيرامي حسين علي 2234 ازاد
133930 بيرامي سميرا احد 2238 ازاد
126763 بيرانوند احمد رضا 2710 ازاد
247642 بيرانوند عليرضا صيدجعفر 2309 مربي
131276 بيرانوند ناهيد محمدرضا 2807 ازاد
170698 بيگ زاده احسان بختيار 2372 ازاد
253528 بيگي مسلم الله وردي 2117 ازاد
225259 پارس مهر مرجان عباس 2428 ازاد
216140 پارسا مشكوه عبدصالح 2233 ازاد
221215 پارسا مهدي كريم 2305 ازاد
276823 پارساخانكندي پروين معين 2355 ازاد
221214 پارسايي اعظم باقر 2125 ازاد
143380 پارسي اشكان محمدصادق 2356 ازاد
226671 پارياب جابر ابراهيم 2437 ازاد
196059 پاسدار محسن فريدون 2353 ازاد
231738 پاكزادافشار نيلوفر پرويز 2239 ازاد
244525 پاي فرد كيانوش رحمت اله 2117 ازاد
265855 پرتويان سانيا حسين 2356 ازاد
142981 پرنداور محمد محمود 2201 ازاد
152237 پرنگ شهاب مظفر 2213 ازاد
140770 پره مهدي حسين 2117 ازاد
152431 پرهمت رسول جهانگير 2204 ازاد
125660 پروازدواني محمد غلامرضا 2353 ازاد
122729 پژمان نيا شهرام حسن 2360 ازاد
163632 پسند مريم محمدرضا 2807 ازاد
165702 پشم فروش مرضيه محمدحسن 2722 ازاد
258014 پشمينه اذر ريحانه محمدصادق 2360 ازاد
145332 پشنگه صفورا مرادحاصل 2412 مربي
198059 پناه لو عمران همدم علي 2138 ازاد
187987 پناهي فر امير سلمان 2349 ازاد
282408 پودينه محمود علي 2211 ازاد
205880 پوراسدالهي عاطفه محمد 2436 ازاد
262301 پوراكبر محمدعلي محمودعلي 2309 ازاد
241163 پورتيموري محمد احمد 2314 ازاد
109270 پورثاني جعفر حسن علي 2233 ازاد
246758 پورجعفر صادق غلامحسين 2234 ازاد
218327 پورحسين مهدي ملك محمد 2323 ازاد
165936 پورخواجه نامقي مرضيه حسين 2233 ازاد
249496 پوردهقان ده ابادي بتول حسن 2244 ازاد
269101 پورروستا علي غريب 2133 ازاد
140243 پورشعبانيان زهرا رضا 2134 ازاد
210669 پورصادقي نسيم ابراهيم 2801 ازاد
151345 پورمحمداقدم عباس صالح 2323 ازاد
125361 پورمند اميرحسين انوشيروان 2711 ازاد
249754 پورمند نعيمه مهدي 2356 ازاد
111047 پورنجفي زاده شيجاني فرخنده حسين 2236 ازاد
150273 پورنصراله مصطفي قدير 2363 ازاد
150202 پولادوند محمد عليرضا 2236 ازاد
120856 پولادي حامد حميد 2244 ازاد
119946 پويان سهيلا دادخدا 2449 ازاد
213020 پيراسته زهرا پيراسته 2238 ازاد
194373 پيرعلايي مينا حسين 2239 ازاد
135486 پيرمرادي مهرنوش كيهان 2305 ازاد
217219 پيرمراديان فايزه عزت اله 2239 ازاد
192448 پيريايي حمزه غلامعلي 2360 ازاد
237158 پيشگر فرانك رحيم 2316 ازاد
175472 پيكار محمدهاشم علي 2211 ازاد
275656 پيوسته بروجني مليحه خداداد 2233 ازاد
166608 تاجيكي مريم عين اله 2450 ازاد
225267 تاكستاني مهدي محمدرضا 2359 ازاد
175604 تايب حسين محمد 2333 ازاد
224315 ترابي بهنام محمود 2356 ازاد
104308 ترابي سيدحسين سيدعبداله 2436 ازاد
149497 ترابي كوكب رمضان 2901 مربي
146188 ترابيان شهرام حسين 2436 ازاد
154658 تردست علي علي اصغر 2362 ازاد
204656 تركتاز ابراهيم محمدرضا 2231 ازاد
220709 تركيان حجت اله احمد 2307 ازاد
258206 تعميدي اكرم علي 2234 ازاد
100738 تفاني مصطفي كاظم 2323 ازاد
269706 تقديسي بابك عليرضا 2428 ازاد
221411 تقوي سعيد داود 2339 ازاد
249738 تقوي خونساري اميرحسين محمدرضا 2323 ازاد
123349 تقي زاده سپيده عوض 2405 ازاد
248496 تقي زاده مهدي امامداد 2307 ازاد
255724 تقي زاده ياسر علي اكبر 2314 ازاد
112483 تقي لو جمشيد يونسعلي 2355 رزمنده
242441 تكيه سعيد علي 2344 ازاد
237334 تلاتري فاطمه سادات سيداحمد 2363 ازاد
146840 تنباكويي نوشين مهدي 2807 ازاد
205092 توفيق جو الناز ابراهيم 2214 ازاد
174108 توكل پور يوسف اسماعيل 2414 ازاد
151151 توكلي احسان علي اكبر 2323 ازاد
132850 تولي جمال مصطفي 2349 ازاد
136488 تيموري مهدي جعفر 2450 ازاد
129068 تيموري باخرزي ايوب عبدل احد 2324 رزمنده
239597 تيموري سلطاني راحله سيروس 2212 ازاد
102929 تيموري سندسي سيدامين سيدقوام 2321 ازاد
203945 ثابت محمدتقي حسين 2323 ازاد
194911 ثابت ورنامخواستي حمزه صفرعلي 2209 ازاد
128668 ثابتي پيمان جواد 2434 ازاد
201370 ثقفي شهرام فضل الله 2119 ازاد
218356 ثمري الهه حسين 2220 ازاد
134723 جامي الاحمدي ليوزا عبدلله 2238 ازاد
165716 جان بخش ميلاد جعفر 2321 ازاد
114643 جان پور فاطمه اميرحسين 2316 ازاد
127289 جان جان سيدمهدي سيدعلي اصغر 2363 ازاد
121759 جاهدي ترك اژنگ حسين 2434 مربي
244138 جاويدنيا هادي محمد 2345 ازاد
261581 جباري مهسا عباس 2133 ازاد
122753 جبلي هدي السادات سيدعلي 2238 ازاد
142475 جدي تازه كند ليلا فرهمند 2901 ازاد
175131 جراحي امين محمد 2324 ازاد
246180 جراحي ميعاد مالك اژدر 2324 ازاد
162120 جشني ژينوس مراد 2443 ازاد
278069 جعفرزاده ياسر مقصود 2701 ازاد
261751 جعفرزاده جزي عادل محمدرضا 2323 ازاد
191971 جعفرصادقي پورناكي ايلگار بهرام 2323 ازاد
112317 جعفري اصغر راشد 2118 رزمنده
161587 جعفري حميدرضا حسن 2125 ازاد
209302 جعفري عقيل ناصر 2323 ازاد
108478 جعفري عليرضا جعفر 2237 ازاد
178261 جعفري فريدون فرج 2108 رزمنده
225971 جعفري مصطفي عباسقلي 2339 ازاد
266592 جعفري مهدي فضل الله 2405 ازاد
158415 جعفري هدا احمد 2214 ازاد
197054 جعفري جيد عباس يعسوب 2362 مربي
108340 جعفري گرزين بهنوش قنبرعلي 2450 ازاد
174918 جعفري ندوشن علي محمد 2439 مربي
105098 جعفري هرندي مهدي عباس 2360 ازاد
228852 جعفريان وحيد اسدالله 2449 ازاد
190463 جعفريان زنجناب محمد عباسقلي 2321 ازاد
264723 جقتايي نوايي ارش حسن 2444 ازاد
207499 جلالي ليدا شيرمراد 2204 ازاد
126495 جلالي جيوان مهدي محبعلي 2412 ازاد
229166 جلالي كلده عليرضا حميد 2118 ازاد
282169 جلالي كوهي خيلي ميرخالق محمدعلي 2233 ازاد
239345 جلاييان قربان زاده سينا محمود 2345 ازاد
156411 جليلوند وحيد احمد 2359 ازاد
106406 جم محسن ابراهيم 2433 ازاد
105933 جمال پور سيف اله حمزه 2339 ازاد
238897 جمال زاده محمد عبدالنبي 2413 رزمنده
134987 جمالي اسگويي سيدجمال ميررحيم 2117 ازاد
172579 جمالي نژاد محمد اسداله 2316 ازاد
255088 جمشيدپور مستانه عباسقلي 2233 ازاد
174706 جمشيدزهي دجنگي حبيب الرحمن مدد 2307 ازاد
268803 جمشيدي بابك محمدحسن 2344 ازاد
151972 جمشيدي حسين اسماعيل 2323 ازاد
104514 جمشيدي رحيم كريم 2901 ازاد
170417 جمشيدي ناهيد ناصر 2234 ازاد
221437 جمشيدي باختر عباس قاسم 2443 ازاد
153765 جمشيدي فروزني مجتبي محمدحسين 2204 ازاد
166966 جنت گورچين قلعه عادل قربانعلي 2238 ازاد
212388 جنتي مهسا قاسم 2312 ازاد
111668 جنگلي خدابخش محمدشريف 2431 ازاد
280581 جهان ارا كوثر علي محمد 2214 ازاد
124052 جهانشاهي محمدجواد مصطفي 2215 ازاد
211390 جهانگيربخت مسلم مسيب 2241 ازاد
244063 جهانگيري مازيار اسماعيل 2312 ازاد
104092 جهانمردحسين ابادي فاطمه محمدجواد 2363 ازاد
242991 جهانيان فرهاد رضا 2233 ازاد
234916 جوادي ابهري احسان بهاالدين 2121 ازاد
172473 جوادي قاسمكندي فرزاد عوض 2244 ازاد
283848 جواديان ورجوي سهيلا قربانعلي 2238 ازاد
260972 جوانمرد طاهره مصطفي 2411 ازاد
113516 جوانمرد كاوه رستم 2334 ازاد
166344 جوانمردي فوزيه ابراهيم 2108 ازاد
196727 جواهري حقيقي سياوش محمدباقر 2118 ازاد
121350 جودي گل لر پويا پرويز 2503 ازاد
205444 جورابلو حسن حسينعلي 2437 ازاد
207276 جوريت معصومه حسين 2436 ازاد
143045 جوزي پور مهديه محمدعلي 2436 ازاد
246595 جوينده مريم رضادوست 2360 ازاد
193540 چاپلاق پريدري ايمان هوشنگ 2443 ازاد
154489 چامه غلامرضا مراد 2450 ازاد
233116 چتراذر اسيه عبدالله 2233 ازاد
131583 چهاردولي مصطفي ابوالقاسم 2372 ازاد
114337 چهارمحالي محمد جمشيد 2801 ازاد
255560 چوخاچي زاده مقدم مينا داود 2355 ازاد
239439 چيت ساز وحيد محمود 2450 ازاد
121665 چيني چيان نيلوفر عبدالسليم 2117 ازاد
128511 حاتم چوري اكرم رمضانعلي 2428 ازاد
124427 حاتمي حامد علي محمد 2323 ازاد
173684 حاتمي علي صالح 2356 ازاد
152406 حاتمي محمدمهدي غلامرضا 2121 ازاد
152548 حاتمي نرگس غلامعلي 2440 ازاد
127278 حاتمي مقدم زهرا هدايت اله 2323 ازاد
245878 حاجي زين العابديني حسين محمدعلي 2331 ازاد
122449 حاجي قاسمي سعيد علي محمد 2321 ازاد
261735 حاجي قديري بهزاد علي 2324 ازاد
138841 حاجي نژادي ابراهيم محمدشا 2118 رزمنده
175004 حاجي هاشمي زهره عليرضا 2412 ازاد
185064 حاجي هاشمي ورنوسفادراني هاجر حسن 2238 ازاد
169396 حافظي مهشيد اكبر 2339 ازاد
171892 حافظي نژاد محمد عيسي 2122 رزمنده
161201 حامدان الناز صمد 2440 ازاد
218503 حامدي حميدرضا رضا 2239 ازاد
126096 حامدي محمدهادي عباس 2339 ازاد
102422 حامي كلوانق ولي اله رحيم 2117 ازاد
166642 حبيب زاده محبوب حبيب زاده 2244 ازاد
168520 حبيبي سيدخليل سيديحيي 2134 ازاد
240808 حبيبي نادر محمود 2711 ازاد
105238 حبيبي كرهرودي مجتبي مرتضي 2358 ازاد
142663 حجازي شيشوان مريم سيدناصر 2360 ازاد
141284 حدادي اول زهره مهدي 2214 ازاد
145452 حسابي محمدنبي داوود 2339 ازاد
241991 حساسي ديزجيكان حميد ابوالفضل 2234 ازاد
103993 حسامي لقمان مظهر 2901 ازاد
148119 حساني نوقابي ژاله مجتبي 2220 ازاد
142309 حسن بيگي محسن ابراهيم 2118 ازاد
196927 حسن پناه سركله حسين نعمت اله 2234 ازاد
100850 حسن پور حسين برارقلي 2901 رزمنده
169036 حسن پورقادي ندا حيدر 2355 ازاد
189435 حسن زاده مصطفي عباس 2124 ازاد
120102 حسن زاده مهدي محمد 2116 ازاد
118462 حسن سلطان سولقاني مهدي حسين 2137 مربي
171269 حسنوند امين ميرزاعباس 2146 ازاد
214216 حسنوند زينب عليمراد 2116 ازاد
114971 حسني ايلا جمال 2362 ازاد
208100 حسني حميدرضا فرج 2356 ازاد
196716 حسني راضيه عباس 2117 ازاد
230029 حسني اصفهاني رضا محمدعلي 2307 ازاد
236908 حسني سعدي حامد احمد 2356 ازاد
169925 حسني فرد فاطمه محمدحسن 2428 ازاد
121905 حسني كته سري علي مهدي 2710 ازاد
190934 حسني موحد اسيه عباس 2233 ازاد
142570 حسنيان امير نعمت اله 2366 ازاد
125198 حسين پور اسكندر عباس 2901 ازاد
118190 حسين پورگنجارودي بتول احمد 2324 ازاد
230813 حسين زاده امين اسماعيل 2412 ازاد
218032 حسين زاده كمال الدين هاشم 2215 ازاد
275830 حسين زاده حريري نفيسه حسن 2214 ازاد
101875 حسين زاده فومشي هدي علي 2440 ازاد
212272 حسين عبداللهي علي اكبر احمد 2324 ازاد
150145 حسين فخرابادي ناهيد محمد 2360 ازاد
110544 حسين قزل اياق ايمان مجتبي 2117 ازاد
119793 حسين نژادكريمي سيدمجتبي ميرعباس 2122 ازاد
230312 حسينخاني احسان بهزاد 2359 ازاد
271032 حسينعلي حسن رجبعلي 2108 ازاد
252097 حسينعلي زاده مجتبي تقي 2241 ازاد
282688 حسيني جواد جمشيد 2122 ازاد
116261 حسيني سيداسماعيل سيدمحمود 2238 ازاد
205499 حسيني سيدمرتضي سيدحسين 2108 ازاد
122590 حسيني سيدمعين الدين سيدفخرالدين 2310 ازاد
247766 حسيني سيدمهدي ابوالفضل 2324 ازاد
258741 حسيني سيده مريم سيدمحمد 2360 ازاد
214647 حسيني سيده معصومه سيدعلي 2313 ازاد
129410 حسيني سيده هاجر سيدتاج الدين 2212 ازاد
114062 حسيني محمدباقر فخرالدين 2323 ازاد
130057 حسيني مهدي حاتم 2236 ازاد
136162 حسيني مهزاد عبدالعلي 2711 ازاد
196865 حسيني نعيمه حسين 2222 ازاد
217748 حسيني تشنيزي سيده زهرا سيدعباس 2428 ازاد
188473 حسيني راد سيده سميه سيدهاشم 2238 ازاد
142474 حسيني سرقين طلا ساعد 2310 ازاد
160589 حسيني فر پويا عبدالمهدي 2360 ازاد
178710 حسيني فر كامل پيرعلي 2118 ازاد
151398 حسيني قلعه بهمني سيدمحمود سيدمحمد 2443 ازاد
134006 حسيني للدوين سيدصمد سيدعلي محمد 2710 ازاد
162342 حسيني مقدم سيدمهدي سيديحيي 2233 ازاد
205895 حسيني نژاد سيداحسان سيدعلي اصغر 2302 ازاد
141437 حسينيان خوراسگاني سيدرسول سيدمحمدرضا 2108 ازاد
173467 حق بيان محمدهاشم بهمنعلي 2355 ازاد
177195 حق شناس نصرابادي عليرضا حسن 2439 ازاد
127459 حق گو حسين عبدالرضا 2323 ازاد
132210 حقيقتي ملكي اكبر عزيز 2423 مربي
162975 حكمي وحيده علي 2503 ازاد
146601 حمزه نژاد مهدي شيرعلي 2234 ازاد
102402 حموله اذر علي محمد 2236 ازاد
218556 حميدي سلمان محمد 2119 ازاد
112293 حياتي مهدي سردار 2138 ازاد
230176 حيدرپورمتي كلايي هادي رمضان 2313 ازاد
215401 حيدري اعظم اسدالله 2138 ازاد
259344 حيدري حميدرضا عيلرضا 2108 ازاد
214207 حيدري سميه علي اصغر 2402 ازاد
195848 حيدري سميه عباس 2212 ازاد
235181 حيدري عليرضا رضا 2324 ازاد
129618 حيدري فاطمه ارژنگ 2801 ازاد
115312 حيدري پور مريم سلطانعلي 2363 ازاد
164806 حيدري حيدراباد شهرام فريدون 2701 ازاد
121301 حيدري حيدراباد مهتاب رضا 2238 ازاد
278222 حيدري دلگرم عاطفه سليمان 2309 ازاد
177775 حيدري زاد مجتبي محمدباقر 2204 ازاد
120976 حيدري سورشجاني محمدحسين هوشنگ 2353 ازاد
137339 خاتمي محمد بهمن 2321 ازاد
170756 خاتمي يحيي محمدعلي 2323 ازاد
197872 خادم عباس خياباني مريم فيروز 2345 ازاد
119151 خادمه مولوي فاطمه مرتضي 2339 ازاد
194305 خاك ره حميدرضا سيدمحمد 2324 ازاد
138655 خاكساربلداجي ابراهيم بهرام 2108 ازاد
272584 خاكساري زهرا علي 2238 ازاد
255730 خالويي محمداباد فرزانه محمود 2231 ازاد
145042 خامي ميلاد عليرضا 2353 ازاد
230118 خان بابازاده قديم هادي محمدعلي 2702 ازاد
254110 خان محمدي اميدرضا احمد 2339 ازاد
154403 خانمحمدي خشويي ايمان احمد 2362 ازاد
222374 خانمرادي مريم ميرابدال 2214 ازاد
215903 خاني پورماچياني محسن غلامرضا 2312 ازاد
107789 خاني جوي اباد محمود يوسف 2117 ازاد
168682 خجسته مجيد ايرج 2312 ازاد
196168 خدادادپور افسانه عباس 2233 ازاد
186469 خدادادي مسعود نايب حسين 2307 ازاد
108236 خدام باشي امامي علي رضا احمد 2324 ازاد
199220 خداوردي فرتاش يداله 2339 ازاد
271084 خداوردي معصومه حسينعلي 2222 ازاد
254003 خداويردي لو داود مكرم 2232 ازاد
203870 خراساني مريم عنايت اله 2440 ازاد
263617 خرميان ريحانه عليرضا 2212 ازاد
248816 خزايي مجتبي حيدر 2138 ازاد
142771 خزايي پول صادق ارسلان 2443 ازاد
242794 خسرواني لويا غلامحسين 2360 ازاد
255171 خسروي زهره غلامرضا 2201 ازاد
155003 خسروي ناهيد حسن 2801 ازاد
266539 خشنودي قصرالدشتي محمدرضا خسرو 2360 ازاد
264176 خصوصي ثاني حميده حميدرضا 2302 ازاد
192403 خطيب ميترا محمدحسن 2220 ازاد
250740 خطيبي پور محمدجعفر خليل 2360 ازاد
158465 خلج زاده حوريه اكرم اقا 2356 ازاد
130591 خلجي مرتضي احمدعلي 2239 ازاد
178602 خلقي اشكلك معصومه قاسم 2238 ازاد
167380 خليل پور علي مسعود 2324 ازاد
126266 خليل زاده مينا حسين 2238 ازاد
114674 خليل نژاد هادي محمدتقي 2323 مربي
109627 خليلي نفت چالي الهام برزو 2440 ازاد
203447 خواجه علي چالشتري مهوش شكراله 2222 ازاد
141447 خوانين زاده ريحانه محمدرضا 2214 مربي
163390 خوشبخت تيزخراب مهدي غلامرضا 2428 ازاد
127953 خيرخواه فهيمه ابوالحسن 2443 ازاد
136642 خيرخواه مجيد ابوالقاسم 2238 ازاد
252886 خيرخواه محسن غلامرضا 2436 ازاد
141462 خيري اصل اصغر رسول 2118 ازاد
274683 داداشي داود فياض 2405 ازاد
159015 دادجويان علي اكبر محمدحسين 2355 ازاد
222373 دارستاني فرشته حسينقلي 2121 ازاد
128577 داعي مجتبي ابراهيم 2307 ازاد
275957 دامچي جلودار محمد حسين 2238 ازاد
129154 دانش صديقه احمد 2232 ازاد
269975 دانش مهدي جواد 2118 ازاد
241270 دانش فزون صفورا علي 2363 ازاد
256434 داودي منصوره محمود 2244 ازاد
147553 دايا حسين علي 2118 ازاد
204528 دبير مريم معين الدين 2125 ازاد
185382 دراوانسيان خويگاني مقدي شاهن 2360 ازاد
105642 درخشان حميده محمد 2214 ازاد
189301 درخشان مسعود حاجي 2428 ازاد
110853 درخشان نوشين اميراصلان 2125 ازاد
110694 دردايي حسن صمد 2324 ازاد
110308 درزي يداله باب اله 2234 ازاد
263860 درويش معصومه محمدعلي 2302 ازاد
258938 درويشي مرتضي نامدار 2116 ازاد
186427 درويشي نوراله مرادعلي 2234 ازاد
212526 درويشي پادوك محمد خسرو 2356 ازاد
187685 دري حميدرضا محمدرضا 2431 ازاد
208697 دريسي مريم علي كرم 2201 ازاد
111295 دژاهنگ عطا علي 2411 ازاد
122312 دژبان عاطفه عزت الله 2443 ازاد
264133 دژرفتار ازاده غلامحسين 2214 ازاد
221627 دستخوان يعقوب عليكرم 2353 ازاد
222243 دشتي زهرا علي ناز 2122 ازاد
164109 دشتي اميراباد جمال خداويردي 2449 ازاد
164898 دقيق روحي جواد محمدرضا 2444 ازاد
112436 دلبازي كيش حجت علي خيرالله 2450 ازاد
221598 دلشادگنبري جواد حسين 2321 ازاد
130078 دلفان سعيده مراد 2443 ازاد
195250 دليري بيرجندي محمدحسين احمدعلي 2234 ازاد
106199 ده بزرگي مه رو عبدالكريم 2449 ازاد
207849 دهداري شهرزاد احمد 2212 ازاد
191274 دهدشت علي اصغر شفيع 2138 ازاد
185912 دهقان زاده بافقي مجتبي غلامحسين 2324 ازاد
284161 دهقان نيري علي رضا اكبر 2436 ازاد
102231 دهقاني سجاد علي 2710 ازاد
137514 دهقاني فروغ السادات سيدحميد 2359 ازاد
252389 دهقاني خلد اورمزد حسين 2360 ازاد
223152 دهقاني سانيج محمدحسين عباس 2108 ازاد
214219 دهقاني ناژواني عادله سيف اله 2356 ازاد
229709 دهنوي رسام علي اشرف 2324 ازاد
102468 دودمان ارش بيوك اقا 2436 ازاد
208122 دولتي سعيد اسماعيل 2353 ازاد
194900 ذريه حبيب منيره عيسي 2234 مربي
166537 ذهبي احسان محمود 2359 ازاد
113585 ذوالقدري شقايق موسي 2443 ازاد
215294 ذوقي پور پويا غلامحسين 2321 ازاد
115521 ذوقي نامقي زهره خدابخش 2443 ازاد
216470 رئوفي فروه دلاور 2211 مربي
104961 رادان صغري موسي 2138 ازاد
220194 رادبخش ناهيد عبدالله 2125 ازاد
236289 رادگهر رويا خداداد 2238 ازاد
102168 راشدزاده منصور مهديقلي 2366 ازاد
173158 راعي مقدم معصومه علي اكبر 2213 ازاد
241835 راهي سحر حامد 2405 ازاد
227262 ربيعي لاكمه سري مهدي احمد 2323 ازاد
116550 رجب پورعزيزي زهرا مختار 2125 ازاد
247195 رجب زاده رحمت اله رجب 2344 ازاد
109623 رجب زاده رضا قربان 2901 ازاد
122513 رجبي حجت اله محمد 2234 ازاد
278673 رجبي داود محمدعلي 2234 ازاد
119471 رجبي طاهر احمد 2323 ازاد
152573 رجبي معصومه نوروز 2138 ازاد
189192 رحماني اينچه كيكانلو حديث رحمان 2360 ازاد
144171 رحمانيان كوشككي فاطمه محمدتقي 2309 مربي
250262 رحمتي اميد احمد 2307 ازاد
103566 رحمتي زاده اميرحسين علي 2449 مربي
107765 رحمني ستار غلامحسن 2323 مربي
212094 رحيمي سميرا علي محمد 2201 ازاد
174785 رحيمي صادق رحيم 2360 ازاد
279380 رحيمي علي حسن 2137 ازاد
242995 رحيمي قاسم عليرضا 2366 ازاد
105857 رحيمي مجيد نباتعلي 2125 ازاد
150735 رحيمي محمد محمدرضا 2241 ازاد
220294 رحيمي حاجي ابادملاقاسم محبوبه عبدالرحمن 2450 ازاد
172078 رحيمي شمامي طاهر صالح 2234 ازاد
159756 رحيمي كيا مرتضي رضا 2405 ازاد
157699 رحيمي مزرعه شاهي محسن علي 2118 ازاد
159873 رحيمي ملكشان ندا شمس الدين 2711 ازاد
259279 رخزادپور بهاره عبدالله 2241 ازاد
133063 ردايي محمد علي 2334 ازاد
190297 رزاقي مرتضي ذات الله 2807 ازاد
265037 رستگار وحيد فريدون 2234 ازاد
117725 رستگارپوياني مجيد ياور 2119 ازاد
218385 رستمي فايزه كاظم 2437 ازاد
105966 رستمي ليدا گرام 2436 ازاد
239657 رستمي محمدرضا عباس 2238 ازاد
241614 رستميان سيدهادي سيدعباس 2331 ازاد
265166 رسولي عباسعلي محرم 2305 ازاد
228504 رسولي سرابي اسحاق صمد 2314 مربي
211155 رشوند كاوه سهرابعلي 2323 ازاد
125287 رشيدي سعيده لطفعلي 2233 ازاد
110170 رشيدي سيدصلاح سيدمحمدغياث 2233 ازاد
129424 رضا تابش هوشنگ 2117 ازاد
259866 رضاپي گل فاطمه محمد 2211 ازاد
132690 رضاخاني معراج محمود 2360 ازاد
124634 رضازاده جهانبخش علي بخش 2233 ازاد
164077 رضازاده سفيده حوري جهانگير 2138 ازاد
110177 رضاطلبي سنندج بهرام ابراهيم 2307 ازاد
212903 رضايي اميررضا ناصر 2321 ازاد
192397 رضايي بهنام عبداله 2405 ازاد
236259 رضايي رضا غلامعلي 2241 ازاد
194554 رضايي رقيه محمد 2312 ازاد
169158 رضايي سعيد حسن 2234 ازاد
227728 رضايي فواد محمودرضا 2324 ازاد
200495 رضايي مجتبي علي اصغر 2239 ازاد
218018 رضايي مجيد مجتبي 2307 ازاد
141920 رضايي منصور مختار 2414 ازاد
247269 رضايي يونس محمدامين 2117 ازاد
255080 رضايي پور محمد جهانگير 2443 ازاد
231875 رضايي پور مريم احمد 2503 ازاد
128480 رضايي پورباغدر عبدالحسين علي 2449 ازاد
206885 رضايي تيره شبانكاره زهرا فلامرز 2121 ازاد
174883 رضايي زارچي رضا محمد 2122 ازاد
199743 رضايي نژاد معصومه حشمت اله 2222 ازاد
138568 رضوي دهكردي سيدامير سيدبهمن 2503 ازاد
126412 رضوي دهكردي سيدمحمدحسين سيدرحمن 2331 ازاد
118271 رفيع محمدرضا حبيب 2423 ازاد
208195 رفيع زاده نصرابادي هادي غلامرضا 2307 ازاد
118238 رفيعي احسان محمدعلي 2117 ازاد
192974 رفيعي سارا عبدالعلي 2214 ازاد
192764 رفيعي وحدت حسين 2238 ازاد
100757 رفيعي پور سعيد مرتضي 2353 ازاد
156862 رمزي مختاري معصومه غلام 2122 ازاد
225433 رمضان نياطلوتي سيدخليل سيدحسن 2307 مربي
171930 رمضانپور اذر رمضان 2214 ازاد
212443 رمضانپورفيني محمدرضا اسمعيل 2355 ازاد
216178 رمضانلو زهرا جليل 2121 ازاد
241740 رمضاني سودابه رمضان 2710 ازاد
174191 رمضاني فرزاد محمدرضا 2339 ازاد
157722 رمضاني محمد حسن 2234 ازاد
249142 رمضاني يوسف كرم 2356 ازاد
119977 رنجبر محمد علي ابدال 2108 ازاد
172407 رنجبر محمد صيدمراد 2108 ازاد
261970 رنگ رزي عبدالرسول ميرزامحمد 2324 ازاد
110042 رهنما رويا علي 2710 ازاد
100409 رهنماهراتبر رضا كيومرث 2236 ازاد
221592 رهنمون پريا علي اصغر 2413 ازاد
191332 روانفر راحله بهاي 2412 ازاد
193606 روانگرد سيدايوب سيدابراهيم 2241 ازاد
198828 روحاني الهام سيدمحمدعلي 2363 ازاد
165370 روحاني شيروان پگاه احسان 2403 ازاد
163213 روحي مسعود ولي اله 2708 ازاد
203675 روحي مهر امير سياوش 2309 ازاد
259438 روزبه راد نصرا فريدون 2807 ازاد
128643 روزبهاني عباس نصرالله 2133 ازاد
244753 روزي شهين علي 2324 ازاد
163126 روستا علي بهمن 2353 ازاد
132697 روستايي سعيد عباس 2305 ازاد
255936 روشن اميد بهرام 2236 ازاد
156860 روشن شفق فلكناز 2443 ازاد
214382 روشنايي فاطمه مصطفي 2233 ازاد
138539 روشني امين احمد 2324 ازاد
191897 روشني سكينه اسفنديار 2316 مربي
138606 روشني سميه احمد 2236 ازاد
206027 روشني عليرضا جليل 2238 ازاد
194324 روشني زرمهري محمدرضا محمدكريم 2450 ازاد
157123 روشني قلعه شيخي شهلا اسفنديار 2807 مربي
189899 رياحي علي جلال 2241 ازاد
211832 رييسي كاوه محمدطاهر 2238 ازاد
187417 رييسي اردلي طاهره حميد 2423 ازاد
119265 رييسي وستگاني شهلا سلطانعلي 2443 ازاد
251896 زابحي سيس مجيد منصور 2108 ازاد
171069 زابلي مهرداد محمد 2324 ازاد
196125 زادخوش سيداحسان سيدحبيب 2355 ازاد
224067 زارع حامد عليرضا 2231 ازاد
131495 زارع مجتبي رضا 2436 ازاد
145846 زارع مرتضي محمدرضا 2122 ازاد
198113 زارع ميثم سليم 2801 ازاد
149742 زارع مينا محمد 2233 ازاد
149243 زارع بنادكوكي هاشم علي اكبر 2312 ازاد
166616 زارع بيدسردره فرخ غلامحسين 2238 ازاد
141341 زارع بيدكي محمود علي محمد 2323 ازاد
250904 زارع قربايي سينا يوسف 2353 ازاد
137326 زارعي اميد كرامت 2104 ازاد
141594 زارعي ايمان اكبر 2901 ازاد
266931 زارعي علي سعدالله 2225 ازاد
233331 زارعي غلامرضا اوختي 2238 ازاد
173860 زارعيان بغدادابادي محمدسجاد محمدحسين 2307 ازاد
112912 زبردست فرناز حسين 2116 ازاد
164116 زرگرطالبي محمد علي اكبر 2353 ازاد
233472 زرين هدايت اله خداخواست 2450 ازاد
142054 زرين تاج پيام قربان 2339 ازاد
104110 زكي زاده قريه علي بهروز مسعود 2313 ازاد
136235 زكيان سيداسماعيل سيدجاسم 2339 ازاد
116683 زمان ميرابادي علي اصغر 2440 ازاد
231901 زماني زهره عليمراد 2138 ازاد
284594 زماني فاطمه عزت بخش 2118 مربي
169695 زماني فتانه جهانگير 2201 ازاد
206261 زماني نرجس محمود 2220 ازاد
128094 زماني سورشجاني ناصر خداداد 2239 ازاد
263833 زماني طالخونچه صبا كرم 2801 ازاد
118464 زمزم عباس يحيي 2428 ازاد
133322 زمزم مسعود شهريار 2363 ازاد
129340 زمندي علي اكبر يداله 2122 ازاد
205153 زندوكيلي طيبه قاسم 2214 ازاد
115693 زندي نوشين كريم 2244 ازاد
126377 زنديه زينب حميد 2807 ازاد
217801 زهرابي هادي علي 2237 مربي
258085 زهره وندي مجيد محمدجواد 2119 ازاد
275284 زيب ارزاني معصومه علي اكبر 2358 ازاد
216876 زيرك ليلا محسن 2440 ازاد
203998 زيرك كلاچاهي عليرضا يوسف 2233 ازاد
165433 زينلي مهدي محمد 2323 ازاد
275676 زينلي شعرباف علي علي اكبر 2118 ازاد
278133 ژوبين مسلم وفادار 2339 ازاد
269786 سابقي مجيد هاشم 2321 ازاد
157447 سادات عبدالوهاب عبدالنبي 2423 ازاد
160516 سادات رسول سيدمحسن سيدمحمد 2234 ازاد
131508 ساداتي لمردي سيده مريم سيدحميد 2233 ازاد
159990 سارنگي بهنام مجتبي 2405 ازاد
245904 سازشي ابري زهره حسين 2238 ازاد
127147 ساعدي ارش فخرالدين 2241 ازاد
110858 ساعدي چكاوه محمود 2356 ازاد
165096 سالاري عاطفه السادات سيدعلي 2117 ازاد
101387 سالاريان حسين رحمان 2807 ازاد
175966 سامني ملايري سميرا غلامحسين 2119 ازاد
141821 سبحاني سميه محمد 2222 مربي
232139 سبحاني شكوفه علي 2236 ازاد
136723 سبحاني قشلاق ارزو لطف اله 2431 ازاد
127218 سبحانيان نژاد لاله نعمت الله 2437 ازاد
100900 سپه پناه مرجان بيژن 2437 ازاد
178626 سپه وند وحيد عباس 2138 ازاد
166943 سجادي سيدامان الله سيدعسكر 2122 مربي
278618 سجادي سيدعبدالصاحب سيدابراهيم 2118 رزمنده
254285 سجادي كريك سيدمحمدرضا سيدعبدالحميد 2238 ازاد
149969 سجاديان سيدمهدي سيدجواد 2233 ازاد
135526 سرحدي محمد امراله 2434 ازاد
107849 سرخي رحيم راضي 2802 ازاد
219037 سرداري قوجه بيگلو بهنام كمك 2234 ازاد
118379 سرگزي حسين محمد 2449 ازاد
103139 سرگزي عباس زينل 2108 ازاد
173074 سرلك نيما عبدالرضا 2363 ازاد
134750 سروش حق علي رضا احمد 2316 ازاد
220957 سعادتمند محمدرضا كاظم 2241 ازاد
117826 سعدي زاده بابك مصدق 2321 ازاد
257149 سعيدصاحب ابادي پور ويدا يداله 2211 ازاد
268680 سعيدمحمدي اكبر محمود 2339 ازاد
150347 سعيدي اكبر علي 2118 ازاد
236901 سعيدي عبداله علي اشرف 2108 رزمنده
243115 سعيدي نژاد احمدرضا خدارحم 2366 ازاد
164143 سقايي دهكردي زهرا بهمن 2356 ازاد
148764 سقطچي روزبه جواد 2324 ازاد
280511 سلاحورزي بهاره عزت اله 2443 ازاد
269132 سلامت بيتا يونس 2223 ازاد
103968 سلامت روناك ارسلان محمدامي 2355 ازاد
162310 سلامي هادي علي اكبر 2118 ازاد
117651 سلجوقي ميلاد بهباز 2324 ازاد
188011 سلحشور وحيد عبداله 2360 ازاد
230765 سلحشورمتقي محمدباقر رضا 2301 ازاد
161790 سلطاني رضا حسين 2362 ازاد
229576 سلطاني حلوايي اكرم محمداسماعيل 2358 ازاد
122846 سلطاني دلربا نرگس محمد 2220 ازاد
103868 سلطاني سولگاني بهادر بهمن 2324 ازاد
153219 سلطاني صوفياني جواد محمدتقي 2355 ازاد
217687 سلطاني محمدي يوسف حبيب 2302 ازاد
225448 سلطانيان خه بات احمدعلي 2356 ازاد
160446 سليم قاسم رحيم 2204 ازاد
138701 سليمان زاد مهسا اصغر 2711 ازاد
177493 سليمان زاده ابوذر محمدحسن 2353 ازاد
231742 سليماني بهاره عبدالرضا 2233 ازاد
234221 سليماني حبيب اله سليماني 2363 ازاد
277385 سليماني علي رضا 2711 ازاد
112790 سليماني مجتبي غلامرضا 2901 ازاد
198944 سليماني نبي الله ابراهيم 2121 ازاد
270110 سليماني راد مهدي محمدعلي 2307 ازاد
153636 سليماني فرد سميه سياوش 2214 ازاد
104625 سليماني قزلجه علي سلطانعلي 2431 ازاد
278156 سليمي حسين علي اكبر 2117 رزمنده
214420 سميعي فرشته غلامعلي 2901 ازاد
141343 سندگل جواد علي 2331 ازاد
269655 سه دهي قلعه يي مسكن عباس محمدنبي 2117 رزمنده
197101 سهرابي موري وهب جواد 2443 ازاد
109080 سهيلي مهرداد فضل الله 2321 ازاد
166660 سياه علي معصومه اكبر 2220 ازاد
284432 سياوشي كرد علي احمد 2324 ازاد
113671 سياووش حقيقي مهدي حسين 2204 ازاد
248003 سيداحدي سيدمحمد ميرمحمود 2146 ازاد
123773 سيدپوركاسگري سيده رقيه سيدعبدالله 2710 ازاد
220092 سيددراجي سهيلا ميرحبيب 2423 ازاد
161361 سيدزاده ارش مصطفي 2355 ازاد
177246 سيدشالچي افروز محمدرضا 2339 ازاد
267302 سيدعلي سميه سادات سيدمصطفي 2450 ازاد
220356 سيدعليان سيدجلال الدين اصغر 2323 ازاد
171224 سيدمومني سيدمجيد سيدمحسن 2302 ازاد
248621 سيرتي ثابت فومني مريم حسين 2238 ازاد
156398 سيف پناهي شعباني خسرو محمدكريم 2238 ازاد
142491 سيفي محمدرضا جواد 2237 ازاد
100879 شاپوران فرناز كاظم 2440 ازاد
131406 شادمان مصطفي عباس 2119 ازاد
232737 شادمند بهاره غلامرضا 2431 ازاد
127899 شادي نقده هادي اميرعلي 2337 ازاد
189212 شاكرمي گندابه زينب حسين 2718 ازاد
193153 شاكري ايليا هادي 2244 ازاد
239931 شاكري زارع حجت محمدابراهيم 2104 ازاد
109986 شاكريان نوشين بهرام 2449 ازاد
157757 شاه ابادي شهره سعيد 2239 ازاد
178405 شاه بيگ محمدباقر نبي اله 2345 رزمنده
151802 شاه صاحب سيدمحمدجواد سيدناصر 2133 رزمنده
146415 شاهرخي اميد مهدي 2353 ازاد
229213 شاهمرادي منوچهر فرج 2201 ازاد
270934 شاهنوشي فريدون عبدالرسول 2344 ازاد
185069 شاهي طيبه علي برات 2412 ازاد
154689 شاهين نژاد اميرشاهين حسين 2328 ازاد
178651 شايان محمدمهدي محمدحسين 2323 ازاد
260622 شايان فرد فاطمه حسين 2234 ازاد
242222 شايسته زراعتي حسين علي اصغر 2449 ازاد
221575 شبرنگ مريداني سعيد محمد 2314 ازاد
223629 شتابي مهران محمد 2355 ازاد
210922 شجاع ثاني احمد عليرضا 2331 ازاد
105743 شجاع قره باغ رامين رحمان 2359 ازاد
141075 شجاعي عبدالصباح عبدصالح 2204 ازاد
123636 شجاعي علي رضا محسن 2238 ازاد
271319 شجاعي باغيني سميه جواد 2211 ازاد
123136 شرف خواه مهدي علي محمد 2309 ازاد
268401 شرفي سميرا عليمراد 2238 ازاد
165854 شركايي حامد حسن 2323 ازاد
231813 شريف زنديه فاطمه مجتبي 2237 مربي
245142 شريفي اسد صدام 2108 مربي
205884 شريفي شبنم حسين 2225 ازاد
188304 شريفي مريم حسين 2233 ازاد
105673 شريفي تهراني حميدرضا رضا 2305 ازاد
197723 شريفي رستم ابادي حجت احمد 2355 ازاد
264603 شريفي يالقوزاغاج ولي اله حسين 2801 ازاد
147402 شريفيان نسترن عارف 2232 ازاد
168473 شعبان نياكاسه گري علي اكبر حسين 2701 ازاد
132295 شعبانلوكمري حسن رمضان 2117 ازاد
175570 شعباني علي منصور 2359 ازاد
149217 شعباني محدثه عبدل 2233 ازاد
164923 شعباني مريم ابولفضل 2722 ازاد
201073 شغابي معصومه حميد 2125 ازاد
138557 شفازاده شهربابكي محمدكاظم حسين 2431 ازاد
266890 شفيع زاده فرزاد غلامعلي 2450 ازاد
175460 شفيعي طيبه علي اكبر 2358 ازاد
271171 شفيعي مهدي جواد 2116 مربي
169067 شكاري پور فريبا عبدالرزاق 2414 ازاد
141091 شكرايي سيده فرگل سيدفروزان 2241 ازاد
194245 شلويري ميثاق حسين 2118 مربي
133547 شم ابادي زين العابدين غلامحسين 2405 ازاد
207948 شمس بتول محمود 2402 ازاد
228384 شمسايي بهروز حسينعلي 2701 ازاد
256413 شمسي سميه حجت الله 2138 ازاد
112623 شهابي محبوبه عليرضا 2310 ازاد
165975 شهابي ندا ارصلان 2239 ازاد
281502 شهبا حسن عبدالله 2358 مربي
191418 شهبازي سينا محمود 2324 ازاد
268203 شهبازي علي فياض 2146 ازاد
111702 شهبازي مريم محمدامين 2440 ازاد
148235 شهبازي زاده سعيده چنگيز 2413 ازاد
105959 شهرابي فراهاني شهرزاد حسين 2239 ازاد
220375 شهراييني الهام رضا 2423 ازاد
216510 شهراييني اميرشايان رضا 2309 ازاد
123874 شهرياري حفيظ اله عبدالرضا 2443 ازاد
191271 شهرياري رضوان علي 2359 ازاد
100547 شهرياري پور رقيه مظفر 2423 ازاد
237765 شهسوارزاده جنگي پگاه سعيد 2344 ازاد
110820 شهوه ابوالفضل محمدعلي 2238 ازاد
169843 شهيدي محمدمهدي حسين 2239 ازاد
238836 شهيدي ماسوله حسين ناصر 2118 ازاد
175556 شورشيني سيدعليرضا سيدمحمد 2108 مربي
138657 شوشتري مهرنوش محمدحسن 2360 ازاد
188789 شوكتي علي اكبر محمود 2359 ازاد
118879 شيباني محمد عباس 2138 مربي
283933 شيخ زاده تكابي يعقوب عبداله 2122 ازاد
227817 شيخ سرايي نجف علي 2117 ازاد
172420 شيخ مان محمد تاج محمد 2323 ازاد
230465 شيخعليشاهي مژگان علي محمد 2316 ازاد
163423 شيدايي مهر محمد قدرت اله 2353 ازاد
244132 شيرالي عباس اقابگ 2405 ازاد
216881 شيرخاني زهره ابراهيم 2222 ازاد
283401 شيرخدايي اناهيد احمد 2503 ازاد
110280 شيرخدايي نادر اسيه ابراهيم 2238 ازاد
154418 شيرزادخادملو معصومه كريم 2214 ازاد
101909 شيرزادگرايلي الهام علي 2710 ازاد
197371 شيرعالي غفار رضاقلي 2434 ازاد
165146 شيرينفكر احمد محمد 2423 ازاد
249606 شيشه بري ولي حسن 2502 ازاد
116823 صابر مسعود محمود 2333 ازاد
122176 صابرعلي سمانه سادات سيدحسن 2233 ازاد
147666 صابري مقدم سعيد نعيمه 2801 ازاد
252599 صاحبدل مهدي محمدحسين 2204 ازاد
268591 صاحبي وايقان فرزانه جعفر 2428 ازاد
219825 صادق زاده احمد سعيد 2405 ازاد
136074 صادق زاده پريسا رحيم 2212 ازاد
178890 صادق زاده غزاله محسن 2801 ازاد
251031 صادق زاده حلاج محمدحسين ماشاالله 2443 ازاد
272268 صادقي اتنا محمد 2234 ازاد
124028 صادقي احسان مرتضي 2316 ازاد
119510 صادقي فتح اله معرفت اله 2437 ازاد
102896 صادقي محسن قاسم 2305 ازاد
237434 صادقي اسكويي سيدكوشا سيدمهدي 2356 ازاد
279644 صادقي حسن ابادي عباس محمد 2321 ازاد
211710 صادقي عسكري سمانه مجيد 2119 ازاد
190811 صادقي ماژين معصومه اقاجان 2238 ازاد
124770 صادقي ميمند عبدالرضا حسين 2702 ازاد
242411 صادقي نيا ابوالفضل احمد 2117 ازاد
170916 صالح ايدا منصور 2412 ازاد
217731 صالح ابادي سودابه ابوالقاسم 2223 ازاد
275687 صامعي محمد ناصر 2360 ازاد
189080 صبري رزم زهرا حسنغلي 2234 ازاد
127666 صبوري باقر محمد 2108 ازاد
140138 صبوري صالح غلامعلي 2423 ازاد
175689 صحتي محمدطاهر حسينعلي 2449 ازاد
123154 صحراييان سروش عبدالرسول 2363 ازاد
101518 صحفي سيدعلي سيدمحسن 2358 ازاد
146936 صحنه عبدالباقي حاجي قلي 2244 ازاد
115680 صداقتي محمد عيسي 2108 ازاد
124437 صدر سميه رضا 2423 ازاد
246704 صدرالهي مجيد محمد 2711 ازاد
221233 صدرمحمدبيگي سارا محمود 2231 ازاد
246643 صدرنيا فاطمه اسماعيل 2701 ازاد
131696 صدري پور مريم رضا 2360 ازاد
118867 صدقي بابك غلامحسين 2201 ازاد
238323 صديقي مقدم پور پويان محمدعلي 2214 ازاد
211777 صديقي هشتچين رضا رضا 2309 ازاد
111691 صف ارا سميه منوچهر 2440 ازاد
143861 صفاتي بنفشه خسرو 2213 ازاد
143862 صفاتي بهاره خسرو 2213 ازاد
154954 صفادوست جواد حسين 2309 ازاد
202525 صفايي زاده بهروز محمدرضا 2358 مربي
221883 صفدرنژاد سيدمجتبي سيدجليل 2503 ازاد
215487 صفدري ابوالقاسم موسي 2702 ازاد
108202 صفدريان مجتبي محمدحسين 2353 رزمنده
214039 صفرخاني مريم محمد 2123 ازاد
141529 صفرزاده خسمخي اسحق احمد 2337 ازاد
233194 صفرزاده محمدابادي سارا داود 2363 ازاد
124417 صفري امير مرادعلي 2443 ازاد
231683 صفري رسول محمد 2146 ازاد
170424 صفري فرهاد اسداله 2323 ازاد
218400 صفري مهسا حميد 2312 ازاد
195537 صفري كاكرودي مهدي رضا 2220 ازاد
252435 صفري موسوي سيدسلمان سيدعيسي 2122 ازاد
268006 صفري ناميوندي خديجه جهانبخش 2214 ازاد
107147 صفوي سيدعليرضا سيدبهاالدين 2122 ازاد
254522 صفوي فايزه سادات سيدصمد 2360 ازاد
209837 صفي خاني سارا احمد 2436 ازاد
111578 صلاحي زهرا حسن 2718 ازاد
188181 صلواتي روناك محمدرحيم 2443 ازاد
196097 صمدي دانيال حسين 2503 رزمنده
218745 صمدي خادم پيام حسين 2312 ازاد
140935 صمدي ريكنده سيدجمال الدين سيدمهدي 2353 ازاد
218375 صميمي تايبه السادات سيدمحمدباقر 2138 ازاد
136777 صنعتگران رحيمي مهران مرتضي 2321 ازاد
233427 صوري مرجان عنايت اله 2238 ازاد
231769 صيادي زهرا محمد 2443 ازاد
227962 صيادي لطف ابادي سينا مراد 2449 ازاد
164239 صيفوري حسين پرويز 2239 ازاد
133698 ضرغامي علي حجت اله 2708 ازاد
142858 ضميري محمدرضا اسماعيل 2503 ازاد
118260 ضياابادي فريبا احد 2117 ازاد
170572 ضياالحق سيدحميد غلامرضا 2307 ازاد
249043 ضيايي سرخه ريزي فرهاد عوض 2339 ازاد
255831 ضيايي مهر ابوالفضل نادر 2239 ازاد
219462 ضيغمي رحمان كريم 2323 ازاد
106783 طاعتي كلي محمدمهدي محمدعلي 2444 ازاد
121630 طالبي حسن عوضعلي 2138 ازاد
168261 طالبي عماد علي بابا 2344 ازاد
249888 طالبي محمدعلي سليمان 2443 ازاد
122716 طالبي رستمي مهدي رجبعلي 2331 ازاد
235555 طالبيان سيدمحمدرضا سيدمحمدحسين 2121 ازاد
150165 طالقاني حسين عليرضا 2118 ازاد
110265 طاهرزاده قهفرخي محمدرضا بهمن 2323 ازاد
243125 طاهرزاده موسويان سيده مريم سيدحمدالله 2443 ازاد
114512 طاهري نژاد روح الله محمدعلي 2323 ازاد
169831 طاهري هردورودي محمدحسن عباس 2324 ازاد
161847 طاوسيان محمد محمود 2321 ازاد
276295 طاولي اكبر جلال 2309 ازاد
258647 طباطبايي اصل سيدمرتضي سيدرضا 2702 ازاد
114610 طباطبايي فاراني سحر سيدعليرضا 2807 ازاد
204305 طحاني ساز محسن حسين 2301 ازاد
123846 طلابي مزرعه نو عليرضا داود 2117 ازاد
159142 طهراني محمد علي 2323 ازاد
104396 طيب طاهر ايدا منوچهر 2236 ازاد
155452 طيبي نژاد غلامرضا خسرو 2801 ازاد
247141 ظهيري برسري شريعت غلامعلي 2225 ازاد
139981 عابددرگاهي هومن حمزه 2324 ازاد
130662 عابدي احسان غلام 2236 ازاد
128401 عابدي ساناز محمدحسين 2372 ازاد
244524 عابديني مقانكي زهرا اقبال 2118 ازاد
258942 عاشور مرتضي علي 2239 ازاد
163160 عاشوري مرتضي فرهاد 2358 ازاد
146317 عاشوري مشكله عباس محمدعلي 2402 ازاد
214555 عالي خاني كيانا اردشير 2428 ازاد
117330 عالي منش عليرضا عباس 2220 ازاد
106887 عامري مارچوبه اميد رضا 2353 ازاد
223192 عامل منيريان وحيد عبدالله 2323 ازاد
205685 عاملي حسين رحمت الله 2213 ازاد
168068 عبادي عباداله حبيب اله 2440 ازاد
234857 عباس ابادي حسين محمدمراد 2405 مربي
282223 عباس زاده يعقوب برجعلي 2321 ازاد
146102 عباسي اشكان پرويز 2356 ازاد
102258 عباسي سيروس يداله 2201 ازاد
200140 عباسي صديقه حسن 2238 ازاد
208501 عباسي مجتبي رحيم 2359 ازاد
143756 عباسي ميلاد هادي 2238 ازاد
112185 عباسي طلابري فتانه احمد 2807 ازاد
204764 عباسيان حامد محمود 2237 ازاد
203735 عباسيان ميمندي ناهيد حسين 2234 ازاد
135417 عبداللهي نيا علي اكبر 2108 ازاد
195520 عبدالملكي طيبه عباسعلي 2104 ازاد
229317 عبداله اوشاقي محمد علي 2708 ازاد
215386 عبداله پور مصطفي محمدزمان 2423 ازاد
188755 عبداله زاده محمد منصور 2344 ازاد
277290 عبدالهي سعيد عباس 2323 ازاد
192657 عبدالهي محمد عبدالريوف 2356 ازاد
131101 عبدالهي مقدم مريم اكبر 2133 مربي
151741 عبدالهيان جواد عباس 2119 ازاد
102585 عبدالهيان بلوچي حسين اسداله 2244 ازاد
239912 عبدللهي خالق ابادي علي اسدالله 2233 مربي
121130 عبدي فرهاد علي 2359 مربي
150536 عبدي مريم ابوتراب 2440 ازاد
207007 عبودي سيدطارق سيدمحمد 2204 ازاد
145928 عرب حسين رضا تيمور 2323 ازاد
105939 عرب سرخي ميشابي بتول يوسف 2244 ازاد
212331 عرب سلماني سهيلا جانعلي 2239 ازاد
137754 عرب محمدحسيني محمدمهدي عبدالله 2305 ازاد
247003 عرب ملكي وحيد محمود 2323 ازاد
222067 عربخاني علي اصغر حسين 2344 ازاد
283781 عربعلي ساوه يي زهره علي 2214 ازاد
123821 عربي سهيل محمدرضا 2314 ازاد
231147 عربي مهسا حسن 2360 ازاد
249447 عربي مهشيد علي 2356 ازاد
206471 عرفا اميرحسين مهدي 2323 ازاد
140761 عرفان منش محمد غلامرضا 2359 ازاد
195133 عزيزابادي الهه منوچهر 2423 ازاد
157994 عزيززاده پرمهر ليلا علي اصغر 2231 ازاد
156286 عزيزي بهروز حاجي بابا 2238 مربي
280352 عزيزي جاويد صبر 2238 ازاد
224036 عزيزي رضا رمضانعلي 2201 ازاد
111895 عزيزي روح اله ايت اله 2363 ازاد
167453 عزيزي علي خيراله 2321 ازاد
279974 عزيزي مهران عزيزاله 2339 ازاد
217370 عزيزي نبي حسن مراد 2443 ازاد
141781 عزيزي خادم ليلا مجتبي 2324 ازاد
147844 عسكريان محمد علي 2323 ازاد
224457 عسكريان نرجس امان اله 2356 ازاد
128525 عسكريه محمدهاشم محمد 2316 ازاد
212241 عسگري احمد محمد 2428 ازاد
197049 عسگري سعيد محمد 2238 ازاد
118911 عسگري عيسي محمد 2711 ازاد
101643 عسگري مهرابادي معبود محمدحسن 2337 ازاد
276866 عسگريان دهكردي فاطمه غلامعلي 2437 مربي
225351 عسل پيشه رضايي زهرا رسول 2222 ازاد
243959 عصار محمدرضا ابوالفضل 2239 ازاد
199435 عصارنيا ريحانه ابراهيم 2121 ازاد
204872 عصري حسين احمد 2213 ازاد
176989 عطاران سيدحميدرضا سيدحسين 2328 ازاد
120328 عطارشاكري حسين جعفر 2236 ازاد
116192 عطامرادي بهمن عطامراد 2449 ازاد
163972 عطاييان اتوسا محمد 2428 ازاد
166154 عظيم زاده دوين محدثه غلام رضا 2238 ازاد
246234 عظيم نژاد رقيه حسن 2356 ازاد
225400 عظيمي ارسطو شهروز 2323 ازاد
189584 عظيمي زهرا محمد 2123 ازاد
217295 علا اسكندر نادعلي 2356 ازاد
130848 علمدارلويي سميه محمدرضا 2232 ازاد
208002 علمي سولا ياسر علي 2355 ازاد
102156 علوي اميرحسين مجتبي 2309 ازاد
167827 علي ابادي علي اكبر عيدمحمد 2124 ازاد
167106 علي ابادي وحيد فتح اله 2437 ازاد
166610 علي اكبرپورشلماني صادق احمد 2363 ازاد
148108 علي اكبري ثاني سعيد عليرضا 2359 ازاد
117927 علي اكبري شانديز فايزه علي اصغر 2121 ازاد
212843 علي بخشيان عليرضا عباس 2324 ازاد
124333 علي پناهيان رسول فضل اله 2801 ازاد
102367 علي پور شهريار بخشعلي 2223 ازاد
211525 علي حسيني عطيه محمدبيژن 2324 ازاد
159179 علي زاده حميد رمضان 2353 ازاد
227341 علي زاده باويه محمد جاسم 2214 ازاد
113670 علي عسگري دهقي حميدرضا مرتضي 2339 ازاد
185638 علي محمدي اعظم قاسمعلي 2431 ازاد
112241 علي نيا نسترن علي 2234 ازاد
217688 عليدوستي شهركي محمد غريبعلي 2238 ازاد
228337 عليرضاميرحسيني مرضيه مهدي 2234 مربي
265100 عليزاده نيا سيامك مقصودعلي 2323 ازاد
120001 عليمرادي مسعود مولود 2104 ازاد
268349 علينقي پور ريحانه علي محمد 2238 ازاد
191982 عمادي بهزاد عزيز 2718 ازاد
157140 عماني بهزاد احمد 2349 ازاد
113493 عمراني عبداله حسن 2405 ازاد
193051 عموحيدري مهدي رحمت الله 2412 ازاد
142417 عنايتي مسعود مهرعلي 2236 ازاد
177565 عنبرستاني حسين محمد 2118 ازاد
144313 عندليب صحنه سرايي مرتضي حسنعلي 2323 ازاد
159523 عوض پوربردسيري سولماز حسن 2360 ازاد
110328 غرقي شفيعي سهيلا عنايت 2234 ازاد
103913 غروري مهتاب ابراهيم 2353 ازاد
144119 غريب عطيه غلامرضا 2356 ازاد
262097 غريب ليلا محمدصادق 2302 ازاد
200389 غزنوي سيدتوحيد سيدعلي 2339 ازاد
130277 غضنفري فرزاد مرتضي قلي 2355 ازاد
110219 غفاري مجتبي باقر 2323 ازاد
136695 غفوري محمد خدارحم 2220 ازاد
132511 غفوري استيار حميده علي 2234 ازاد
144538 غفوري دهگلان سارا محمدصديق 2222 ازاد
242484 غلامرضايي رضا ابراهيم علي 2360 ازاد
152470 غلامعلي هديه ماشاالله 2238 ازاد
273968 غلامي امين رضا 2436 ازاد
185619 غلامي حجت صفرعلي 2324 ازاد
218469 غلامي سجاد مهدي 2117 ازاد
112549 غلامي عباس رحمت الله 2450 ازاد
133961 غلامي محمدهادي عنايت اله 2321 ازاد
174062 غلامي مرتضي غلامعلي 2223 ازاد
257413 غني پور ساناز علي اكبر 2323 ازاد
177730 غني شايسته فرخ علي 2423 ازاد
203765 غياثوند معصومه علي 2201 ازاد
230408 فاتحي خواجه محمدتقي سعادتقلي 2355 ازاد
122122 فارسي مينا علي 2411 ازاد
131638 فاطمي محمدابراهيم قربانعلي 2119 ازاد
251225 فاطمي حاجي اقا فخرالسادات سيدرضي 2118 ازاد
230892 فاني ثاني محمدرضا محسن 2358 ازاد
193842 فايزنيا فرامرز حسن 2423 ازاد
226537 فتاحي اردكاني محسن رضا 2314 مربي
245193 فتحعلي زاده حميدرضا علي اكبر 2324 ازاد
261177 فتحعلي زاده ليلا محمدرضا 2238 ازاد
126107 فتحي ارمان ابراهيم 2324 ازاد
114754 فتحي سميه اميراصلان 2234 ازاد
276846 فتحي محسن حمزه علي 2316 ازاد
147534 فتحي محمدباقر محمد 2337 ازاد
101688 فتحي پور مهدي اسداله 2324 ازاد
229066 فخار افسانه مصطفي 2339 ازاد
221268 فخرايي محمدمهدي محمدهادي 2411 رزمنده
214398 فخري كامبيز حاجي 2211 ازاد
217883 فداكار حمزه محمدعلي 2244 ازاد
113415 فراشاهي نژاد ياسر علي محمد 2801 ازاد
211413 فرامرزهشجين سمانه ذكراله 2220 ازاد
152459 فراهي شهري محمد شيرعلي 2324 ازاد
267088 فرج پوركرداسيابي مهدي ايمانعلي 2324 ازاد
201099 فرجي محمود بايرامعلي 2309 ازاد
195128 فرجي ميلاد محمدعلي 2323 ازاد
208546 فرجيان نيما داود 2356 ازاد
190608 فرخ زاده سارا محمدرضا 2431 ازاد
132299 فرخادعالي نير احد 2244 ازاد
167974 فرخي الهام محمد 2125 ازاد
110068 فرخي وحيد اسماعيل 2353 ازاد
252269 فردوسي علي اكبر 2345 ازاد
281072 فرزاد فرهاد محمدمهدي 2355 ازاد
100892 فرزادي ارغوان حسين 2349 ازاد
178526 فرزانه فرنوش فريبرز 2355 ازاد
110914 فرزين امير علي 2356 ازاد
281169 فرقاني اله ابادي مرتضي عباسعلي 2138 ازاد
124256 فرماني سعيد فلامرز 2125 ازاد
114641 فرماني محمد صدراله 2324 ازاد
128948 فرنگ مهدي حسن 2503 ازاد
164554 فرنيا فاطمه محمد 2358 ازاد
221789 فرهادي افشار صادق محمدحسن 2333 ازاد
150161 فرهادي فولادي مهدي رمضانعلي 2701 ازاد
143211 فرهادي قلاتي ناهيد كرامت اله 2355 ازاد
248635 فرهمند علي محمد 2344 ازاد
159307 فرهنگ بافتاني فرزانه رضاعلي 2233 ازاد
199421 فروزش فرزانه علي 2324 ازاد
200578 فروغي مريم مظفر 2220 ازاد
145015 فروغي پناه محمد عبدالرحيم 2234 ازاد
201841 فريادي سعيد نجفعلي 2450 ازاد
142071 فريادي شاهگلي معصومه محمود 2423 ازاد
280060 فريد عذرا محمدتقي 2237 ازاد
208612 فريدوني ابراهيم عبدالله 2138 ازاد
252840 فريدوني ولاشجردي فاطمه عين اله 2236 ازاد
245937 فسحت سعيد لطف اله 2324 ازاد
212661 فسنقري رضا علي اكبر 2324 ازاد
211092 فصيحي صغري حسين 2119 ازاد
226986 فصيحي رامندي مهدي علي اكبر 2138 ازاد
212509 فضلعلي زهرا مجتبي 2360 ازاد
161170 فضلي ابوخيلي روح اله ذبيح 2360 ازاد
207885 فقيه علي غلامحسين 2138 ازاد
103410 فقيهي جلال علي 2339 ازاد
276745 فقيهي محمدي وحيد ابوالفضل 2116 ازاد
130767 فلاح حسن محمد 2443 ازاد
119447 فلاح عيسي شعبان 2702 ازاد
174397 فلاح مهسا حسين 2117 ازاد
153570 فلاح ندا محمد 2711 ازاد
235422 فلاح مهنه تورج محمد 2125 ازاد
155261 فلاحي سامبران محراب اسداله 2339 ازاد
127778 فلاحيان محمد قلي 2339 ازاد
106093 فوجي احسان علاالدين 2345 ازاد
114626 فياضي فاطمه ابراهيم 2440 ازاد
174143 فيروزابادي سعيد محمدعلي 2213 ازاد
138005 فيض بخش مرخالي حسين علي 2444 ازاد
124649 فيضي كمره توران عليمراد 2443 ازاد
147489 قااني زهره احمد 2117 ازاد
121929 قابل حجت عباس 2708 ازاد
153691 قادري سجاد رحمت اله 2412 ازاد
186182 قادري مجيد رحيم 2223 ازاد
176613 قادري ازاد عباس هوشنگ 2119 ازاد
242831 قادري زاده سيده مريم سيدكرامت اله 2244 ازاد
140082 قادري زفره يي محمد عليرضا 2234 ازاد
157432 قادريان جواد خداكرم 2324 ازاد
245810 قاسم پور ابوالفضل محرم 2405 رزمنده
214286 قاسمپورمرزبالي سعيد محمد 2307 ازاد
249377 قاسمي اسماعيل علي جان 2117 رزمنده
104575 قاسمي امين عباس 2402 ازاد
215700 قاسمي حبيبه حسين 2234 ازاد
222568 قاسمي محمد محمدحسن 2307 مربي
145325 قاسمي اريان عليرضا حسين 2449 مربي
247788 قاسمي تركي اكرم رشيد 2801 ازاد
167894 قاسمي گودرزي پوريا مسعود 2360 ازاد
257255 قاسميان فريبا فريدون 2710 ازاد
141342 قانعي محمدمهدي جواد 2331 ازاد
169988 قايدي سينا بهار 2123 ازاد
137465 قايمي دروي سيستاني محمدعلي محمدصادق 2117 ازاد
173397 قايمي نيا علي محمد عباس 2449 ازاد
223696 قبادي ساماني محمدامين بيژن 2333 مربي
153560 قبلعلي وند سعيده سادات ميرمحبوب 2439 ازاد
142628 قدرتي بزنجرد معصومه حسين 2238 ازاد
278166 قدس سميه محمدرضا 2503 ازاد
217705 قدس علي حبيب الله 2360 ازاد
275744 قدس كامبيز علي 2118 ازاد
126649 قدس علوي بهنوش سادات سيدهادي 2440 ازاد
132587 قدسي الهام جواد 2116 ازاد
197515 قراري زهرا حسن 2220 ازاد
187831 قرباني عاطفه غلامرضا 2412 ازاد
235000 قرقاني پور معصومه شريف 2212 ازاد
126682 قرنجيك عزيزمحمد ارازقلي 2323 ازاد
282168 قرني زاده سميه محمدرشيد 2237 ازاد
103399 قره اغاجي محمد سليم 2321 ازاد
240824 قره باغلي نسا عباس 2436 مربي
208274 قره گوزي علي رضا محمدتقي 2355 مربي
129706 قره وي بهروز ادريس 2710 ازاد
194830 قسامي پور مهدي حميد 2353 ازاد
244677 قطبي ميمندي احمد غلام 2121 ازاد
269666 قطره ساماني رامين محمود 2363 ازاد
226047 قلي نژاد زينب شهرام 2710 ازاد
233346 قلي نياهمداني زينب امير 2307 ازاد
137236 قليجي مريم حميد 2108 ازاد
192880 قنادي محمد عباس 2132 ازاد
230898 قناعتيان حامد محمدحسن 2236 ازاد
100794 قناعتيان حامد هدايت اله 2204 ازاد
165844 قنبري اصغر اسمعيل 2117 ازاد
206399 قنواتي گيلدا محمدعلي 2360 ازاد
190974 قهرماني احمد رحمانعلي 2321 ازاد
260476 قهرماني رحيمعلي حمداله 2239 ازاد
212127 قهرمانيان شبنم حسن 2324 ازاد
246687 قوي اندام شورانگيز علي 2807 ازاد
117646 قياسي امير مرتضي 2314 ازاد
104153 قيطاسوندي ناصر فرامرز 2353 ازاد
170138 قيم اشرفي محمود حميد 2236 ازاد
264129 كازري علي عباس 2360 ازاد
211997 كاسعلي زاده منيره احمد 2360 ازاد
220526 كاشف محمدحسن ايرج 2307 ازاد
271496 كاشفي سعيد غلامرضا 2305 ازاد
159540 كاشكي محمدتقي محمدابراهيم 2449 ازاد
213553 كاشي زينب شكراله 2237 ازاد
146302 كاظم زاده اكرم زينل 2360 رزمنده
233142 كاظم زاده افشاراروميه مهسا بهمن 2360 ازاد
151146 كاظمي سميرا امراله 2212 ازاد
116313 كاظمي ليلا طاهرعلي 2220 ازاد
236234 كاظمي اسكي محمدعامر اسماعيل 2312 ازاد
152303 كاظمي پور سيدصادق سيدجلال 2233 ازاد
258999 كاظمي توسه امير فرامرز 2309 ازاد
252735 كاظمي منش مجيد ابراهيم 2134 ازاد
120423 كاظمي وش نسترن احمدعلي 2222 ازاد
220490 كافي ثاني مارال محمد 2356 ازاد
139128 كاكاوندي علي حسن علي 2104 ازاد
189513 كاكايي باغچه ميشه نسرين فريدون 2214 ازاد
149486 كامكاردلاكه مليحه اسماعيل 2323 مربي
152702 كامل ليلا ابوالفضل 2213 ازاد
259210 كاهاني رسول زين العابدين 2305 ازاد
164679 كاوه امين حسين 2358 ازاد
134681 كاوياني سميرا هوشنگ 2238 ازاد
235502 كاييني محمدرضا اسماعيل 2118 رزمنده
261984 كباري محمد مصطفي 2314 ازاد
112950 كبيري اكرم احمد 2238 ازاد
126352 كبيريان بجستاني عليرضا مجيد 2702 ازاد
144382 كتولي نفيسه حسين 2440 ازاد
165038 كر سيداله رضاقلي 2238 ازاد
136057 كراني زهرا عليرضا 2437 مربي
164066 كرباسي معروف محمدتقي علي 2204 ازاد
215594 كربلايي محمد امير 2118 رزمنده
171324 كردلو محسن حسن 2122 ازاد
126722 كردناييج افشين عبدالرزاق 2309 ازاد
124544 كردي بروجني علي غلامحسين 2323 ازاد
251465 كرمي فرشيد حسن 2442 ازاد
248383 كريم زاده عبدالسلام محمد 2359 ازاد
267414 كريم زاده عليرضا محمود 2215 ازاد
100494 كريمي ابراهيم محمدعلي 2440 ازاد
239922 كريمي بهادر غلامعباس 2405 ازاد
155030 كريمي بهاره شمس اله 2118 ازاد
217793 كريمي حسن قدرت اله 2363 ازاد
103212 كريمي رويا اكبر 2423 ازاد
140234 كريمي سعيد فضل اله 2450 ازاد
121214 كريمي شورا محمدرضا 2220 ازاد
207278 كريمي ناهيد محمددردي 2237 ازاد
160891 كريمي احمداباد ليلا شكري 2234 ازاد
111675 كريمي پورنمچ عيسي مبارك 2119 ازاد
131281 كريمي حقيقي سعيده رضا 2225 ازاد
172930 كريمي گوغري حميد نورعلي 2437 ازاد
122241 كريميان صباح محمدخالد 2702 ازاد
214711 كشاورزگيلده فاطمه غلامعلي 2234 ازاد
232133 كفيل محسن رضا 2323 ازاد
239714 كلاكي اتناسادات سيدمسعود 2356 ازاد
160280 كلايي سميرا ناصر 2234 ازاد
103994 كلهر محسن عباسعلي 2302 ازاد
100399 كلوندي مسعود محمدعيسي 2238 ازاد
221546 كمالي حسين جعفرصادق 2118 رزمنده
280379 كمالي مجيد اصغر 2204 ازاد
108233 كمالي پور ميثم محمد 2353 ازاد
117308 كمالي سروستاني مرجان حسن 2232 ازاد
266438 كماني جعفر امامعلي 2711 ازاد
120674 كمايي زاده يونس فضل الله 2117 ازاد
166229 كناره يلدا احمد 2238 ازاد
151942 كنعاني طاهره غلامحيدر 2117 ازاد
171492 كوثري اميرحسين مهدي 2321 ازاد
217956 كوچكي پهنه كلايي عظيم جعفر 2116 ازاد
100006 كوروش نيا علي حجت اله 2449 ازاد
140512 كوزه كولاني ساريجالو مهدي يوسف 2234 ازاد
127864 كوزه گران سعيد محمدرضا 2309 ازاد
202960 كوناني رودابه يارحسين 2124 ازاد
187575 كوهبر فرهاد محمد 2372 ازاد
122348 كوهي وحيد اسدالله 2722 ازاد
265622 كيادليري شهرام هدايت 2443 مربي
209503 كياستي احمد محمدعيسي 2359 ازاد
220830 كياني ايدين كامل 2119 ازاد
132215 كياني چلمردي ياسر ناصر 2233 ازاد
151053 كياني فلاورجاني فرهاد محمد 2331 ازاد
223131 كياني ماوي حسن ازادعلي 2331 ازاد
282992 كيانيان مرتضي ابراهيم 2312 ازاد
198811 كيخا محمدمهدي غلامرضا 2356 ازاد
127670 كيشاني فراهاني عزت اله ولي 2122 ازاد
259869 كيقبادي سميه احمد 2234 ازاد
267664 كيماسي بن كمري فريبا سليمان 2443 ازاد
164953 كيهان نژاد اكرم علي 2238 ازاد
112088 كيهاني كميل محسن 2360 ازاد
260435 كيواني محمد محمدمحسن 2431 ازاد
112812 گرزين معصومه ابراهيم 2232 ازاد
192177 گرويي حميده رحيم 2344 مربي
188908 گزمه اكبر محمد 2244 ازاد
228166 گشاده دل بقال مهدي اكبر 2405 ازاد
165562 گشول دره سيبي طيبه محمدعلي 2356 ازاد
116871 گل پورلاسكي فرهاد حسين 2807 ازاد
111177 گلباز علي مصطفي 2312 ازاد
142696 گلزاري علي اكبر محمدمهدي 2353 ازاد
214203 گلشاييان نرجس احمد 2237 ازاد
264500 گلكار حسن احمد 2137 مربي
191186 گلواني محمد اله ويردي 2118 ازاد
257449 گلي نژاد زينب احمد 2233 ازاد
223374 گليار ليلا اكبر 2121 ازاد
151966 گنجي محسن محمد 2239 ازاد
142531 گندم كار مهدي عليرضا 2345 ازاد
257063 گندمي ياسمن سيدجلال 2236 ازاد
133358 گودرزي نرجس عليرضا 2443 ازاد
111756 گودرزي پروري محمدرضا اسمعيل 2360 ازاد
100504 گوشه محي الدين محمدحسين 2423 ازاد
124059 لاريمي سيدرضا سيديوسف 2323 ازاد
138515 لباف نيا منصوره مرتضي 2355 ازاد
165725 لبافي پزوه سميه محمد 2118 ازاد
149035 لشكربلوك احمد مسلم 2324 ازاد
232260 لشكربلوكي محمدرضا عليجان 2238 ازاد
252717 لطفي اميرحسين ناصر 2321 ازاد
240519 لك وحيده محمدرضا 2212 ازاد
108879 لهراسبي نيچكوهي يوسف پرويز 2363 ازاد
189979 لوني الهام داود 2359 ازاد
261738 مالكي نژاد حسين اكبر 2355 مربي
155226 ماهيگير علي علي اكبر 2309 ازاد
216286 مايلي محمدرضا محمدباقر 2118 ازاد
276237 مبين محمود محمدحسين 2321 ازاد
125751 متاجي نيمور محمد بهمن 2708 ازاد
145194 متقي نويد اصغر 2363 ازاد
142617 متوسل مرتضي هدايت 2119 ازاد
248617 مجتبايي محمدرضا علي 2358 مربي
229129 مجدطاهري زهرا اصغر 2440 ازاد
110725 مجيدزاده فاطمه رحمان 2222 مربي
191369 مجيدنيا الهه محمدحسين 2349 ازاد
119675 مجيدي الهه محمدحسين 2233 ازاد
113896 مجيدي امين محسن 2359 ازاد
247221 مجيدي محمدمهدي كيكاوس 2137 ازاد
235843 مجيدي محمديه زري ناصر 2225 ازاد
156858 محبوب دانا زهرا حسين 2234 ازاد
122791 محبوب فريماني الهه حسين 2108 ازاد
280222 محبي رضا محمد 2237 ازاد
231303 محتشم مهدي اسمعيل 2324 ازاد
207717 محدنيافيروزاباد معين محمدعلي 2117 ازاد
116221 محرم زاده كمق عليرضا عبداله 2122 ازاد
221156 محسني سيدحسين ابراهيم 2436 ازاد
219581 محسني عباس حسن 2233 ازاد
242531 محسني عبدالرضا محمد 2119 ازاد
234976 محسني مهدي علي اكبر 2356 ازاد
175099 محسني اذر مهدي احمد 2411 ازاد
196248 محسني اژيه بهروز علي 2309 ازاد
145903 محقق حميدرضا رضا 2355 ازاد
123841 محقق معصومه محمد 2108 ازاد
250834 محمدپور راضيه علي 2339 ازاد
133238 محمدپوربانه اسو ابوبكر 2702 ازاد
272574 محمدپورفرد رضا رستم 2307 ازاد
168435 محمدخاني اصغر اقاخان 2211 ازاد
122391 محمدزاده حميدرضا حسين 2307 ازاد
143981 محمدزاده رقيه گودرز 2222 ازاد
116178 محمدزاده كلشتري محمد غفور 2323 ازاد
159157 محمدميرزايي ناديا احمد 2307 ازاد
136679 محمدوراميني محمدحسين عباس 2312 رزمنده
136706 محمدي اشكان عبدالمطلب 2436 مربي
133824 محمدي الناز اسماعيل 2711 ازاد
210545 محمدي الهام يوسف 2440 ازاد
174235 محمدي پويا فرضعلي 2118 ازاد
147160 محمدي سامان اسماعيل 2119 ازاد
260567 محمدي صابر غلام حيدر 2901 ازاد
218088 محمدي فرزانه عباس 2220 ازاد
171694 محمدي مجيد ابوالقاسم 2433 ازاد
192381 محمدي محمد محمدعلي 2449 ازاد
187134 محمدي مسلم علي اكبر 2108 ازاد
132932 محمدي نصيب الله فتح الله 2233 ازاد
220777 محمدي نيما احمد 2413 ازاد
219536 محمدي حسن كياده مرتضي حميد 2312 ازاد
197746 محمدي فرهنگي سارا منصور 2133 ازاد
104747 محمدي قلعه ني مرتضي فريدون 2307 ازاد
106677 محمدي نژادپاشاكي محمدباقر رمضانعلي 2118 ازاد
104206 محمديان ميثم رحيم 2355 ازاد
145137 محمدياني طاهر حسن 2436 ازاد
234840 محمودپور پريسا ابراهيم خليل 2901 ازاد
258732 محمودپور حميد عباس 2711 ازاد
134352 محمودپور مسيح اله احمد 2324 ازاد
151795 محمودپورملايي ابراهيم باقر 2323 ازاد
218395 محمودي اعظم علي 2237 ازاد
261097 محمودي حسين محمدحسن 2324 ازاد
137614 محمودي سيداميد سيداحمد 2901 ازاد
100756 محمودي سيدحسام الدين سيدعزت اله 2204 ازاد
162440 محمودي شهين ذبيح اله 2801 ازاد
156209 محمودي بردزردي سعيد سنجر 2123 ازاد
151382 محمودي دلدار مسعود ابراهيم 2234 ازاد
133067 محمودي دلفان كريم حسن 2223 ازاد
148869 مختاري رضوان شكرالله 2214 ازاد
224828 مختاري ميثم علي 2244 ازاد
269172 مدني زاده سيده مينا سيدمجتبي 2118 ازاد
281166 مديرروستا بنت الهدي بيرامعلي 2433 ازاد
109724 مذهبي جعفر ابوالفتح 2121 ازاد
161322 مرادي ابراهيم غيبعلي 2116 ازاد
173108 مرادي امراله عنايت 2331 ازاد
138358 مرادي امير فتح الله 2122 ازاد
175630 مرادي بيژن ولي 2423 ازاد
233387 مرادي علي رضا تيمور 2339 رزمنده
247193 مرادي جز محسن فرخ 2119 ازاد
132265 مرادي مهياري حامد محمدعلي 2324 ازاد
262611 مرداني داريوش محمدطاهر 2238 ازاد
222642 مرداني زهرا علي 2431 ازاد
249937 مرداني محسن محمد 2358 ازاد
251508 مرداني محمدحسن نصرالله 2146 ازاد
153953 مرداني مهدي اكبر 2339 ازاد
134374 مرداني مهراباد حميده جواد 2440 ازاد
155336 مردعلي ليلا حسن 2125 ازاد
140022 مزارعي فروغ علي 2125 ازاد
196122 مزدگير ارش حسين 2323 ازاد
113582 مستجاب الدعواتي نفيسه محمدعلي 2241 ازاد
101130 مسچي ساناز احمد 2304 ازاد
193907 مسعودي معصومه حسين علي 2239 ازاد
189666 مسگري زهره احمد 2244 ازاد
119508 مسيب نژاد ايرج صفر 2443 رزمنده
226307 مشاري مهشاد مصطفي 2244 ازاد
284625 مشايخي ارش محمداسماعيل 2321 ازاد
198900 مشايخي پريسا عزت اله 2238 ازاد
234510 مشايخي سوسن حسن 2801 ازاد
106196 مشكور مانا حجت اله 2412 ازاد
209383 مصاحبه مهديه عبدالرحيم 2238 ازاد
233955 مصطفايي يونجالي حسين جبراييل 2436 مربي
260948 مصلحي محمدرضا علي 2372 مربي
204034 مصلي نژاد احسان محمدحسين 2234 مربي
217936 مطهري عليرضا اصغر 2431 ازاد
155321 مطهري فر محمد علي 2305 ازاد
154560 مطيع اله فاطمه محمود 2233 ازاد
271673 مظاهري نسب مسعود علي 2412 ازاد
177877 مظفري زاده جابر حيدر 2204 ازاد
120970 مظفري واناني مجتبي اسدالله 2108 ازاد
157854 معاذالهي رامين احمد 2356 ازاد
250642 معافي سيدعلي سيدباقر 2323 ازاد
198965 معاوي كمال جلال 2125 ازاد
216299 معراجي ابراهيم محمدمهدي 2117 ازاد
108261 معزي سيدسعيد سيدمحمدرضا 2353 ازاد
113575 معصوم پور عليرضا فرهنگ 2316 ازاد
197201 معصومي فاطمه عبدالحميد 2239 ازاد
123437 معصومي مسعود علي 2323 ازاد
245621 معصومي هادي منوچهر 2450 ازاد
208049 معصومي گودرزي احسان غلامعباس 2238 ازاد
280246 معصومي نيا ندا حبيب اله 2241 ازاد
116618 معصوميان زهره محمدعلي 2362 ازاد
156594 معلم الهام عبدالرحيم 2222 ازاد
189554 معمارزاده سارا علي 2238 ازاد
282219 معين پور حسين رضا 2316 رزمنده
151944 مفاخريان سيدمحمدهادي سيدعبدالرضا 2117 ازاد
144487 مفتاحي مجتبي محمدتقي 2356 ازاد
148702 مقدادي حسن غلامرضا 2138 ازاد
274045 مقدس زاده بهبهاني روزبه اصغر 2360 ازاد
120699 مقدم بهناز منوچهر 2211 ازاد
226589 مقصود اميد غلامعلي 2702 ازاد
123816 مقصودي عبدالمجيد سيف اله 2901 ازاد
210103 مقيمي نژاد عبدالناصر شيرولي 2121 ازاد
262245 مكرمي سيدقباد ميرعبداله 2444 ازاد
272333 مكي نژادسانيج سيدامير سي محمد 2356 ازاد
110087 ملاحسيني حميد محمود 2423 مربي
103238 ملازايي محسن حسين 2122 ازاد
234051 ملايي سميه عبداله 2214 ازاد
157974 ملك خداداد محمدرضا 2214 ازاد
132885 ملك پور حميدرضا رضاقلي 2238 ازاد
251130 ملك محمدي فرهاد صادق 2363 ازاد
119279 ملكي احمدرضا محمود 2405 ازاد
103258 ملكي مريم اسماعيل 2233 ازاد
105021 ملكي مسعود هاشم 2321 ازاد
265255 ملكي معصومه غلامعباس 2213 ازاد
104364 ملكي اسفندابادي سارا عزت اله 2339 ازاد
152338 ملكي پشتمساري صغري فرخ 2442 ازاد
141288 ملكيان علي عليشاه 2901 ازاد
221227 مليح ملكي اسفند مجيد 2234 ازاد
178756 مناف زاده عطاالله محمد 2412 ازاد
243496 منافيان فاطمه سادات سيدحبيب اله 2349 ازاد
162917 منجزي نسيم عبدالحسن 2405 ازاد
101126 منزه حامد محمدجواد 2316 ازاد
168836 منصوري رامين مسعود 2428 ازاد
247392 منصوري سارا عبدالرضا 2236 ازاد
125220 منصوري سيده منصوره سيداحمد 2444 ازاد
250920 منصوري ملك محمد پاپي احمد 2316 ازاد
165276 منصوري بروجني مهشاد اميرمهدي 2339 ازاد
196798 منصوري راد مريم همت 2339 ازاد
185712 منوچهري نسرين اصغر 2214 ازاد
102975 منوري فرد فيض الله قدرت الله 2437 ازاد
126372 منيري ساناز بهمن 2233 ازاد
138453 مهاجرنيا رضا رحمت 2807 ازاد
213666 مهجوري سپيده حيدر 2222 ازاد
258762 مهجوري جويباري جابر جواد 2116 ازاد
256401 مهداد مسعود محمد 2307 ازاد
201497 مهدوي زينب محمدرضا 2122 ازاد
144282 مهدوي عزيزه محمدعلي 2359 ازاد
158777 مهدوي ليلا سيدمحمدصالح 2204 ازاد
248331 مهدوي ميلاد ابوالقاسم 2358 مربي
117771 مهدوي تيكدري سيدجعفر سيدجلال 2345 مربي
231855 مهدوي زفرقندي فاطمه تقي 2331 ازاد
265851 مهدوي نيا جميله محمدباقر 2122 ازاد
225402 مهدي پور محمدرضا عبدالحميد 2334 ازاد
196376 مهدي پورافرا رقيه جعفر 2436 ازاد
221512 مهدي پورفريدوني اويس قنبرعلي 2301 رزمنده
178884 مهدي زاده حسين قدرت اله 2234 ازاد
133948 مهدي زاده راضيه احمدعلي 2204 ازاد
263554 مهديان صادق مصطفي 2239 ازاد
233398 مهديه نجف ابادي حسنعلي حسينعلي 2316 ازاد
132877 مهرابي متين بهاره حشمت 2244 ازاد
188570 مهرافسر سعيد منوچهر 2503 ازاد
231620 مهراوران ليلا محمدعلي 2431 مربي
113886 مهرمطلق محسن اكبر 2312 ازاد
191607 مهري داريوش صيدجمعه 2124 ازاد
134588 مهماندوست احسان غلامحسين 2363 ازاد
149104 مهي الديني معصومه حسن 2337 ازاد
122269 مهين پو ويدا فريدون 2440 ازاد
195933 مهيني فر محمدصادق علي 2423 ازاد
229226 موتاب ساعي علي محمدباقر 2301 ازاد
101870 موثق الياس غلامعلي 2360 ازاد
106283 موحدنيا مهرداد حشمت اله 2307 ازاد
224812 مودب دوست بابلي زهرا اكبر 2360 ازاد
188191 مودي سعيد مسعود 2444 ازاد
125466 موسوي سيداسفنديار سيديارعلي 2901 ازاد
219491 موسوي سيدحجت اله سيدعلي 2309 ازاد
114228 موسوي سيدروح الله سيدمحمود 2436 ازاد
153903 موسوي سيدعلي اكبر ميرعلي اصغر 2225 ازاد
117140 موسوي سيدغلامرضا سيدابراهيم 2232 ازاد
204470 موسوي سيده زهرا سيدهاشم 2125 ازاد
125996 موسوي سيده فاطمه سيدامير 2449 ازاد
232544 موسوي سيدهادي سيدنعمت 2108 ازاد
116350 موسوي جلال زهرا سيدحسن 2138 ازاد
203383 موسوي راد سيدشمس اله سيدحيات 2443 ازاد
119568 موسوي طغاني سيدحسين سيدكمال 2440 ازاد
134229 موسوي قهفرخي سيدمهدي سيدرحيم 2238 ازاد
226356 موسوي هاشمي سيدحسن سيدستار 2146 ازاد
207035 موسويان سميرا مرتضي 2241 ازاد
126210 موسي زاده كاسين محمد اسمعيل 2215 ازاد
242128 موسي زاده مقدم طاهره علي 2801 ازاد
191432 مولايي گرمجاني نيما محمود 2302 ازاد
101380 مومن زاده حقيقي مرضيه محمدحسن 2238 ازاد
151655 مومني دهقي سهيلا لطف اله 2431 ازاد
250850 مومني راد علي محمد مسعود 2324 ازاد
102914 مير محمد عزيزاله 2239 ازاد
226137 ميرحسيني نژاد سيدمصطفي سيدحسن 2355 ازاد
102473 ميرزابابايي نجمه حسن 2360 ازاد
146030 ميرزايي امير اله رضا 2339 ازاد
102478 ميرزايي زينب سادات داود 2337 ازاد
206711 ميرزايي عليرضا حبيب 2234 ازاد
168564 ميرزايي مهدي اسداالله 2122 ازاد
116549 ميرزايي ورويي منصور محمود 2423 ازاد
176649 ميرشاهي محمد فرخشا 2349 ازاد
195067 ميرشكاري محمد عليرضا 2436 ازاد
164643 ميرشمس سعيد محمدحسن 2355 ازاد
107511 ميرعربي علي رضا 2204 ازاد
103882 ميرفلاح نصيري رضا سيدمختار 2901 ازاد
254641 ميرگلوي بيات سيما رضا 2209 ازاد
173611 ميرملكي عارف عباس 2117 ازاد
217245 ميرنظامي شبنم مصطفي 2301 ازاد
153207 ميرنوراللهي سيدحسن سيدغلامعلي 2138 ازاد
127185 ميشي مختار عبداله 2215 ازاد
164920 ميلاني شيروان كامل مرتضي 2324 ازاد
123456 مين باشي جواد حبيب اله 2324 ازاد
217248 ميهن دوست اسما تاج الدين 2238 ازاد
226466 ميهن دوست رامين حسين 2137 ازاد
231899 ناجي اصفهاني سيدعليرضا سيدمجتبي 2239 ازاد
111788 نادرزاده مهدي حسين 2331 ازاد
150798 نادري حميده منوچهر 2238 ازاد
100990 نادري علي احمد 2360 ازاد
100518 نادري فتح الله محمد 2104 ازاد
275604 نادري نادر محمود 2307 ازاد
154601 نادري سميرمي محمدحسن شمس علي 2801 ازاد
196344 نادري فساراني علي عبدالله 2449 ازاد
233733 نادري نورعيني ابراهيم اسمعيل 2323 ازاد
147820 نادي مجتبي حبيب اله 2124 ازاد
260808 ناصري سارا نظام قلي 2431 ازاد
173916 ناصري نسري مريم احمد 2402 ازاد
119462 ناطقي سعيده عطاالله 2449 ازاد
136047 ناظرحسين ابادي مسلم مهديقلي 2122 ازاد
117735 ناظم محمدرضا حيدرعلي 2702 ازاد
245138 ناظمي سيامك خسرو 2239 ازاد
203079 نامجو عليرضا نعمت اله 2339 ازاد
261063 نامجوسنگري فاطمه دانيار 2236 ازاد
134528 نامدار امنه محمدرضا 2233 ازاد
197824 نامدارمحمدي طاهره محمدحسن 2209 ازاد
158879 نبوي سيدنادر سيدمحسن 2323 ازاد
243078 نبوي سيده طوبي سيداحمد 2431 ازاد
222222 نبوي نوري هاله بيژن 2502 ازاد
208687 نبي پور يوسف عبدالقادر 2450 ازاد
103906 نبي زاده غدير داود 2117 ازاد
132781 نجات پيشكناري مهدي غلامحسن 2323 ازاد
274579 نجاتي حسيني راضيه سيدجعفر 2108 ازاد
117083 نجف پور مازيار علي اكبر 2339 ازاد
116619 نجفي يوسف رضا 2138 ازاد
138869 نجفي حاجيور منصور محمدعلي 2450 ازاد
171855 نجفيان سعيدرضا محمد 2360 ازاد
106849 نخكوب نياسر مسعود علي اكبر 2232 ازاد
251824 ندافي دشت بياض رضا علي 2323 مربي
220863 ندافيان بجستاني مسعود علي 2324 ازاد
115040 نرماشيري فاطمه يارمحمد 2449 ازاد
240092 نزهت فاطمه غلامحسين 2236 مربي
110892 نژادحسيني سيدعلي سيدغلامرضا 2440 ازاد
131241 نصرالله نژادنوديجه علي عباس 2241 ازاد
206564 نصراللهي راحله رحمان 2214 ازاد
128929 نصرتي سهيل سيامك 2437 ازاد
143810 نصرتي محمدصالح اصغر 2125 ازاد
102202 نصيراحمدي ارمان محمدعلي 2807 ازاد
219123 نصيري پور بهرام علي اميد 2363 ازاد
261569 نظام الملكي داود علي 2307 ازاد
137349 نظرپور رضا فرهاد 2117 ازاد
125285 نظري حديثه عباس 2360 ازاد
188866 نظري حميد عبدالحسين 2437 ازاد
134183 نظري حميد اسفنديار 2312 ازاد
124670 نظري شهرام نقي 2436 ازاد
190971 نظري علي رمضان 2233 ازاد
170227 نظري فرزانه مسعود 2443 ازاد
132580 نظريان مهدي الماس 2437 ازاد
192684 نظيفي حسن بالااوغلان 2437 ازاد
222055 نعمت الهي مهسا محمدباقر 2339 ازاد
217929 نعمت بخش ابكنار گيتا نعمت 2360 ازاد
171604 نعمتي شهلا فيض اله 2237 ازاد
102973 نعمتي ماسوله هانيه كامران 2236 ازاد
227394 نعنايي رامش عزت اله 2215 ازاد
178692 نعيم اميني سكينه احسان اله 2439 ازاد
131100 نعيمايي عالي امين موسي 2108 ازاد
222569 نعيمي سيده مريم سيديحيي 2238 ازاد
176013 نعيمي نسيم براتعلي 2225 ازاد
126686 نفري جواد مظفر 2316 ازاد
205701 نقوي محبوبه قربان 2901 ازاد
219391 نقوي الحسيني ساناز سيدجلال 2349 ازاد
113938 نقي زاده اصل خديجه عين اله 2449 ازاد
257559 نگهداري رضا گرام 2701 ازاد
224865 نگين تاجي احمد عبدعلي 2236 ازاد
205238 نمازي بابك محمدحسين 2301 ازاد
169131 ننه كراني شهريار عابدين 2238 ازاد
189045 نوابي قمصري سيدرضا سيدحسين 2316 ازاد
210266 نوبهارعلمداري الناز ابراهيم 2233 ازاد
144011 نوذري غلامحسين علي اصغر 2359 ازاد
134296 نورالهي مريم محمدحسن 2122 ازاد
131823 نوراني اردبيلي عليرضا حسين 2118 ازاد
114487 نوربخش محمد مصطفي 2323 ازاد
230590 نورمحمدي اشكان اسمعيل 2324 ازاد
117868 نورمحمدي پور حسين اصغر 2234 ازاد
210976 نوروزعليايي محمدحسين محمدرضا 2314 ازاد
260449 نوروزي مسعود امين 2234 ازاد
234789 نوروستا روح الله كرمعلي 2236 ازاد
172330 نوري بهشاد ابراهيم 2323 ازاد
135929 نوري زهره نوروزمحمد 2359 ازاد
199261 نوري مجتبي محسن 2204 ازاد
178389 نوري معصومه قدرت الله 2807 مربي
163345 نوري دستجردي نفيسه مصطفي 2238 ازاد
154463 نوري رحمت ابادي بهمن احمد 2323 ازاد
220483 نوشيرواني نوشين محمدرضا 2412 ازاد
115252 نيرومند سپيده محمد 2239 ازاد
167698 نيرومندجزي اكبر رضا 2234 ازاد
167723 نيك منش مينا محمود 2413 ازاد
190368 نيكران حميده رمضانعلي 2138 ازاد
163176 نيكنام خواجه پاشا سپيده باقر 2234 ازاد
175872 نيكو سارا محمدمهدي 2444 ازاد
170735 نيكوزاده حميده ضياالدين 2414 ازاد
175045 نيكومنش كيانوش علي 2411 ازاد
211891 هادي پور ابوذر كيامرث 2316 ازاد
140811 هادي پور محمد احمد 2331 ازاد
269340 هادي درخشان زهره ذبيح الله 2339 ازاد
191237 هادي زاده محمدهادي علي اصغر 2133 ازاد
125300 هادي زاده بهزادي حسن حسين 2117 ازاد
178019 هادي گلمكاني مريم علي 2138 ازاد
156868 هادي مقدم حميده علي اكبر 2238 ازاد
130072 هاديان شروين حسينعلي 2440 ازاد
191250 هاشمي سيدحسين سيدابراهيم 2437 رزمنده
122248 هاشمي يوسف اقامحمد 2437 مربي
117181 هاشمي قوچاني بهزاد عليرضا 2349 ازاد
201615 هاشمي مقدم كشوك حميدرضا ابراهيم 2807 ازاد
244887 هاشمي نژاد سهراب جان الله 2137 ازاد
158386 هاشمي نيا سيدمرتضي سيدزين العابد 2331 ازاد
186900 هاشميان فر سيدحسن سيدمحمد 2117 ازاد
114397 هجراني دلير علي صفرعلي 2214 ازاد
244879 هراتي ايمان امراله 2411 ازاد
228599 هژبر الهه حميد 2801 ازاد
193922 همايي بروجني طيبه لطف الله 2220 ازاد
190088 همت خانلو رضا ابراهيم 2324 ازاد
220612 همتي الهه غلامرضا 2238 ازاد
206621 همتي وينه هانا حميد 2437 ازاد
134471 همدمي قاسم محمدباقر 2450 ازاد
104163 هنرمند مهرداد محمدرضا 2321 ازاد
271453 هوشيارمنش سوگند عيسي 2323 ازاد
270071 وثاق حجت محمداسماعيل 2503 ازاد
131222 وثوقي فاطمه حيدر 2718 ازاد
264078 وثوقي اسگويي نسيم اكبر 2302 ازاد
112043 وحيدي حسين علي اصغر 2345 ازاد
246435 وصالي زهرا عبدالمحمد 2204 ازاد
187750 وطن دوست اراني حامد عباس 2314 ازاد
274165 وكيل زاده اناركي اميررضا منصور 2358 ازاد
176337 وكيلي نگار تيمور 2324 ازاد
246339 ولي معصومه حسن 2233 ازاد
234102 ولي پور علي ملكعلي 2215 ازاد
156683 ولي پور محمدهادي علي اصغر 2356 ازاد
194237 ولي زاده لاله باب اله 2431 ازاد
261930 ولي نژادزوارق اكبر محمدعلي 2710 رزمنده
243511 ياراحمدي زهرا خدارحم 2236 ازاد
177235 ياري مهدي محمدرضا 2405 مربي
249568 ياسيني سيدامين سيدمحمد 2363 ازاد
162926 ياوري حسين ولي اله 2118 ازاد
121459 ياوندحسني جعفر ولي اله 2122 ازاد
156359 يزدان پناهي مليسا ناصر 2503 ازاد
241680 يزداني محبوبه رحيم 2440 ازاد
256063 يزداني نورگلدي يعقوب 2125 ازاد
199186 يزداني اجيرلو مالك ساورخ 2434 ازاد
136545 يزداني شل دريي اميرعباس علي 2118 ازاد
166043 يزداني مقدم يعقوب محمد 2450 ازاد
281704 يزديان مهدي اكبر 2316 ازاد
201818 يعقوبي ريزي محمد حسين 2359 ازاد
170685 يعقوبي كجل سام نصراله 2238 ازاد
210861 يعقوبي كلورزي مهدي مقدم 2312 ازاد
233380 يكاني ميركاظم ميراسداله 2331 ازاد
216129 يكه فلاح زهرا عزيز 2324 ازاد
155355 يكه قاسمي زهرا نورعلي 2214 ازاد
167374 يگانه مكاري فاطمه عل اكبر 2233 ازاد
107168 يوسف پورشيرسوار عباس محسن 2360 ازاد
102345 يوسف نيادرزي مصطفي عظيم 2312 ازاد
147356 يوسفي اصغر علي 2233 ازاد
141176 يوسفي حميد محمدرضا 2443 ازاد
100293 يوسفي زاهد سهراب 2503 ازاد
136644 يوسفي محمد عباسعلي 2323 ازاد
175928 يوسفي باصري مريم محمد 2138 ازاد
207636 يوسفي چناربو محمدرضا محسن 2116 ازاد
109055 يوسفي كهنوج خاتون ابراهيم 2436 ازاد
126772 يوسفي محمود سميه مرادعلي 2222 ازاد
244458 يونس نژاد سامان حميدرضا 2323 ازاد
190510 يونسي مهدي قدمعلي 2431 رزمنده
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  1. سحر گفت:

    شماچه جوری درس میخونیدکه رتبه1 رواوردیدبرام دعاکنیدکه متل شمارتبه1روبیارم ودکترشم اگه خدابخواددراینده من امروز93/2/18امتحان تیزهوشان دادام دعاکنید قبول شم انشاالله همیش درزندگی تون متل الان موفق باشید