مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

ضرورت تغییر اولویت های انتخاب رشته دکتری

اعتراض همگانی به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری

انتخاب بخش مهمی از زندگی انسانها را تشکیل می دهد. روزی نیست که بدون انتخاب به شب برسد و شبی نیست که در اندیشه انتخاب های فردای خود نباشیم. انتخاب رشته نیز از جمله این انتخاب هاست که قشر تحصیلکرده به خوبی آن آشنا است و داوطلبان آزمون دکتری بارها در مقاطع قبلی آن را تجربه کرده اند. البته در مقاطع دیگر آزمون های دولتی داوطلب می تواند بر مبنای اولویت ها و گاه آرزوهای خود به ترتیب از بهترین دانشگاه ها شروع به انتخاب کند و محض احتیاط تا پایین ترین کد رشته ها را هم در انتخاب های خود جای دهد. انتخاب های پولی نیز معمولا در انتهای لیست و بعد ازانتخاب های اصلی قرار می گیرند تا سوپاپ اطمینانی برای قبولی باشند.  انتخاب هایی که می توان در آخرین لحظات نیز در مورد ثبت نام یا عدم ثبت نام در آنها تصمیم گرفت.

انتخاب رشته آزمون دکتری اما داستان دیگری دارد. با آنکه آزمون علمی تعیین کننده انتخاب های داوطلب برای  مصاحبه است پذیرش نهایی به نمره مصاحبه بستگی دارد . به ویژه  که فرصت های مصاحبه داوطلبان در آزمون نیمه متمرکز سراسری تاکنون از 5 انتخاب  فراتر نرفته است. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت محدود دکتری و جهت جلوگیری از خالی ماندن ظرفیت، دوره های پولی نیز شامل مسئله محرومیت می شود و در صروت قبولی نهایی داوطلب و عدم ثبت نام، وی از شرکت در آزمون سال بعد محروم می گردد.

همه این مسئائل موجب می شود تا انتخاب رشته دکتری امری سخت و پیچیده شود . مخصوصا در رتبه های میانی که پیش بینی دقیق محل معرفی به مصاحبه تقریبا غیر ممکن است.  از این رو داوطلبان آزمون دکتری چاره ای ندارند جز اینکه  با ترکیبی از کد رشته های مطلوب و کد رشته های دیگر فرم انتخاب رشته خود را پر کنند. چند انتخاب مطلوب را بالاتر انتخاب کنند بعد به سراغ انتخاب های با اولویت پایین تر بروند و دوباره انتخاب های مطلوب و …

مشکل اینگونه انتخاب هم این است که ممکن است در بین انتخاب های معرفی شده به مصاحبه ، انتخاب های مطلوب تر اولویت پایین تری پیدا کنند و موجب شود با اینکه داوطلب نمره قبولی در کد رشته مطلوب خود را کسب کرده است از ورود به ان بازماند.

ضمن آنکه در سال جاری افزایش تعداد محل معرفی شده برای مصاحبه از سه کد رشته به چهار کد رشته باعث گردیده است رتبه های خوب نیز که انتخاب خود را بر مبنای سه کد رشته قرار داده بودند با مشکل مواجه شوند.

متأسفانه سازمان سنجش تاکنون راه حل مناسبی برای این مشکل در نظر نگرفته است . این در حالی است که می تواند زمانی سه چهار روزه در اختیار داوطلبان قرار دهد تا ترتیب اولویت های خود را به گونه ای مطلوب  انتخاب کنند.

سایت پی اچ دی تست از همه داوطلبان آزمون دکتری که با این مشکل مواجه هستند دعوت می کنند تا برای اعتراض و در گام اول ، با ارسال نامه ای کتبی به سازمان سنجش اعتراض خود را مطرح نمایند و درخواست تغییر کد خود را داشته باشند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

1
افزودن دیدگاه جدید

avatar
شاهد
شاهد

سپاسگذارم