مدرسان شریف  دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی کارگاه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97 استاد وکیلی نیکفال

وام شهریه صندوق رفاه به دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق رفاه دانشجویان میزان وام شهریه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی می توانند از انواع وامهایی که صندوق رفاه برای آنان در نظر گرفته استفاده کنند.  طبق این گزارش به دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در هر ترم دو و نیم میلیون تومان وام شهریه تعلق خواهد گرفت.

گفتنی است پیش از رییس دانشگاه آزاد اسلامی از اعطای وام کامل شهریه به دانشجویان دکتری خبر داده بود.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر