مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

اعلام ضرایب دروس عمومی و تخصصی دکتری 92

ضرایب دروس تخصصی و عمومی آزمون دکتری سراسری سال 1392 اعلام شد.

دکتر توکلی در مصاحبه به خبرگزاری مهر در خصوص ضریب دروس تخصصی ، زبان و استعداد تحصیلی در آزمون دکتری سراسری 92 گفت :در این آزمون علاوه بر مواد آزمون عمومی شامل زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی مجموعه ای از دروس تخصصی از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد لحاظ شده است.

 وی ادامه داد: ضرایب دروس در هر یک از کد رشته های امتحانی شامل زبان انگلیسی با ضریب 2، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مجموعه دروس تخصصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب 4 تعیین شده است. همچنین ضرایب هر یک از دروس اختصاصی گروه آموزشی علوم پزشکی در مقابل هر درس در جدول مربوط در دفترچه راهنما مشخص شده است.
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست