مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

تغییرات و اصلاحات دفترچه ثبت نام دکتری 92

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاحات عناوين، گرايش‌ها و مواد امتحاني برخي از كدرشته‌هاي امتحاني

به گزارش پی اچ دی تست ، سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای اصلاحات و  تغییرات ایجاد شده در برخی کد رشته های آزمون دکتری 1392 را به شرح زیر اعلام کرد :

عناوين، گرايش‌ها و مواد امتحاني برخي از كدرشته‌هاي امتحاني كه اصلاحاتي در آنها بوجود آمده است:

1-عنوان صحيح گرايش اول كدرشته امتحاني 2108 (تاريخ) از گروه آزمايشي علوم انساني، «تاريخ ايران بعد از اسلام» مي‌باشد.
2-گرايش «جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستايي» در كدرشته امتحاني 2110 (مجموعه علوم اجتماعي) از گروه آزمايشي علوم انساني، به گرايش‌هاي مندرج در دفترچه راهنما اضافه مي‌گردد.
3- عنوان صحيح كدرشته امتحاني 2115 از گروه آزمايشي علوم انساني، «حقوق بين‌الملل» مي‌باشد و گرايش «خصوصي» از گرايش‌هاي رشته فوق حذف مي‌گردد.
4- عنوان صحيح كدرشته امتحاني 2116 از گروه آزمايشي علوم انساني، «حقوق خصوصي- فقه و حقوق خصوصي» مي‌باشد.
5- در كدرشته امتحاني 2121 (مجموعه فلسفه) از گروه آزمايشي علوم انساني، گرايش‌هاي 7 (فلسفه اسلامي) و 11 (فلسفه و حكمت اسلامي) از گرايش‌هاي رشته فوق حذف مي‌گردد.
6-در كدرشته امتحاني 2127 (آموزش عالي) از گروه آزمايشي علوم انساني، پنج گرايش شامل: «اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي، مديريت مالي آموزش عالي، برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي، برنامه‌ريزي درسي در آموزش عالي و فناوري اطلاع‌رساني در آموزش عالي» به رشته امتحاني فوق اضافه مي‌گردد.
7- عنوان صحيح كدرشته امتحاني 2130 از گروه آزمايشي علوم انساني، «مشاوره» مي‌باشد و كليه گرايش‌هاي رشته فوق حذف مي‌شود.
8- كدرشته امتحاني 2133 (مجموعه روان‌شناسي) از گروه آزمايشي علوم انساني، شامل گرايش‌هاي: «روان­شناسی عمومي، روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي سلامت، روان‌شناسي تربيتي» مي‌باشد.
9- در كدرشته امتحاني 2143 (مجموعه كلام) از گروه آزمايشي علوم انساني، گرايش‌هاي 4 (فلسفه و حكمت اسلامي) و 8 (حكمت مشاء) از گرايش‌هاي مندرج در دفترچه حذف شده و گرايش5 به «الهيات – فلسفه و كلام اسلامي» تغيير يافته و «فلسفه اسلامي» به گرايش‌هاي مندرج در دفترچه اضافه مي‌گردد.
10-مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد كدرشته امتحاني 2149 (مالي) از گروه آزمايشي علوم انساني، بدين شرح اصلاح مي‌گردد: (ريسك و مديريت سرمايه‌گذاري ـ بازارها و نهادهاي مالي ـ تئوري‌هاي مالي)
11-مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد كدرشته امتحاني 2231 زيست شناسي ـ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي از گروه آزمايشي علوم پايه، بدين شرح اصلاح مي‌گردد: (بيوتكنولوژي فرآورده‌هاي تخمير ـ مهندسي پروتئين ـ ژنتیک يوكاريوت‌ها ـ ژنتيك پروكاريوت‌ها ـ بيوانفورماتيك)
12-عنوان صحيح كدرشته امتحاني 2372 از گروه آزمايشي فني و مهندسي (مهندسي فناوري اطلاعات) مي‌باشد و مجموعه دروس تخصصي اين كدرشته امتحاني به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي: حل مسأله (ساختمان گسسته، ساختمان داده و الگوريتم) ـ شبكه (شبکه­های کامپیوتری، مهندسي اینترنت و امنيت شبكه)
مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد: مهندسی اطلاعات (پايگاه داده پيشرفته، بازيابي پيشرفته اطلاعات و داده‌كاوي) ـ خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الكترونيك و آموزش الكترونيكي)
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست