مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

تغییرات و اصلاحات دفترچه ثبت نام دکتری ۹۲

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اصلاحات عناوین، گرایش‌ها و مواد امتحانی برخی از کدرشته‌های امتحانی

به گزارش پی اچ دی تست ، سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای اصلاحات و  تغییرات ایجاد شده در برخی کد رشته های آزمون دکتری ۱۳۹۲ را به شرح زیر اعلام کرد :

عناوین، گرایش‌ها و مواد امتحانی برخی از کدرشته‌های امتحانی که اصلاحاتی در آنها بوجود آمده است:

۱-عنوان صحیح گرایش اول کدرشته امتحانی ۲۱۰۸ (تاریخ) از گروه آزمایشی علوم انسانی، «تاریخ ایران بعد از اسلام» می‌باشد.
۲-گرایش «جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی» در کدرشته امتحانی ۲۱۱۰ (مجموعه علوم اجتماعی) از گروه آزمایشی علوم انسانی، به گرایش‌های مندرج در دفترچه راهنما اضافه می‌گردد.
۳- عنوان صحیح کدرشته امتحانی ۲۱۱۵ از گروه آزمایشی علوم انسانی، «حقوق بین‌الملل» می‌باشد و گرایش «خصوصی» از گرایش‌های رشته فوق حذف می‌گردد.
۴- عنوان صحیح کدرشته امتحانی ۲۱۱۶ از گروه آزمایشی علوم انسانی، «حقوق خصوصی- فقه و حقوق خصوصی» می‌باشد.
۵- در کدرشته امتحانی ۲۱۲۱ (مجموعه فلسفه) از گروه آزمایشی علوم انسانی، گرایش‌های ۷ (فلسفه اسلامی) و ۱۱ (فلسفه و حکمت اسلامی) از گرایش‌های رشته فوق حذف می‌گردد.
۶-در کدرشته امتحانی ۲۱۲۷ (آموزش عالی) از گروه آزمایشی علوم انسانی، پنج گرایش شامل: «اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مدیریت مالی آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی و فناوری اطلاع‌رسانی در آموزش عالی» به رشته امتحانی فوق اضافه می‌گردد.
۷- عنوان صحیح کدرشته امتحانی ۲۱۳۰ از گروه آزمایشی علوم انسانی، «مشاوره» می‌باشد و کلیه گرایش‌های رشته فوق حذف می‌شود.
۸- کدرشته امتحانی ۲۱۳۳ (مجموعه روان‌شناسی) از گروه آزمایشی علوم انسانی، شامل گرایش‌های: «روان­شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی تربیتی» می‌باشد.
۹- در کدرشته امتحانی ۲۱۴۳ (مجموعه کلام) از گروه آزمایشی علوم انسانی، گرایش‌های ۴ (فلسفه و حکمت اسلامی) و ۸ (حکمت مشاء) از گرایش‌های مندرج در دفترچه حذف شده و گرایش۵ به «الهیات – فلسفه و کلام اسلامی» تغییر یافته و «فلسفه اسلامی» به گرایش‌های مندرج در دفترچه اضافه می‌گردد.
۱۰-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد کدرشته امتحانی ۲۱۴۹ (مالی) از گروه آزمایشی علوم انسانی، بدین شرح اصلاح می‌گردد: (ریسک و مدیریت سرمایه‌گذاری ـ بازارها و نهادهای مالی ـ تئوری‌های مالی)
۱۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد کدرشته امتحانی ۲۲۳۱ زیست شناسی ـ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی از گروه آزمایشی علوم پایه، بدین شرح اصلاح می‌گردد: (بیوتکنولوژی فرآورده‌های تخمیر ـ مهندسی پروتئین ـ ژنتیک یوکاریوت‌ها ـ ژنتیک پروکاریوت‌ها ـ بیوانفورماتیک)
۱۲-عنوان صحیح کدرشته امتحانی ۲۳۷۲ از گروه آزمایشی فنی و مهندسی (مهندسی فناوری اطلاعات) می‌باشد و مجموعه دروس تخصصی این کدرشته امتحانی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی: حل مسأله (ساختمان گسسته، ساختمان داده و الگوریتم) ـ شبکه (شبکه­های کامپیوتری، مهندسی اینترنت و امنیت شبکه)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد: مهندسی اطلاعات (پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطلاعات و داده‌کاوی) ـ خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیکی)
عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر