مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

۲۸۵ ماده درسی برای دکتری۹۲ نهایی شد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه در آزمون کتبی دکتری ۹۲ حداقل تغییرات اعمال خواهد شد،‌گفت: ۲۸۵ ماده درسی برای طرح سوال کنکور دکتری در نظر گرفته شده است.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: اعمال حداقل تغییرات ممکن در مواد آزمون دکتری ۹۲ سیاست مورد توافق شورای برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان سنجش به شمار می آید به جز مواردی که در کمیته های این شورا و سازمان مذکور هماهنگ شده است.

وی گفت: شورای برنامه ریزی هم اکنون ۲۸۵ ماده درسی را برای طرح سوال در تمام رشته های آزمون دکتری تحویل سازمان سنجش داده است.

مدیرکل شورای برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه حداقل این مواد برای دوره اول ۱۰۰ بود، اظهار داشت: در مواد درسی یک حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ در نظر گرفته شده که نقطه میانگین فعلاً ۲۸۵ ماده درسی است.

به گفته قدیمی در کنکور ۹۲ همین ۲۸۵ ماده درسی اعمال می شود و بنای تغییر در این تعداد فعلاً وجود ندارد.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر