مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

۲۸۵ ماده درسی برای دکتری۹۲ نهایی شد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه در آزمون کتبی دکتری ۹۲ حداقل تغییرات اعمال خواهد شد،‌گفت: ۲۸۵ ماده درسی برای طرح سوال کنکور دکتری در نظر گرفته شده است.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: اعمال حداقل تغییرات ممکن در مواد آزمون دکتری ۹۲ سیاست مورد توافق شورای برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان سنجش به شمار می آید به جز مواردی که در کمیته های این شورا و سازمان مذکور هماهنگ شده است.

وی گفت: شورای برنامه ریزی هم اکنون ۲۸۵ ماده درسی را برای طرح سوال در تمام رشته های آزمون دکتری تحویل سازمان سنجش داده است.

مدیرکل شورای برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه حداقل این مواد برای دوره اول ۱۰۰ بود، اظهار داشت: در مواد درسی یک حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ در نظر گرفته شده که نقطه میانگین فعلاً ۲۸۵ ماده درسی است.

به گفته قدیمی در کنکور ۹۲ همین ۲۸۵ ماده درسی اعمال می شود و بنای تغییر در این تعداد فعلاً وجود ندارد.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر