مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

تنها یک درصد دانشجویان کشور در مقطع دکتری تحصیل می کنند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: ایران از نظر تقاضای اجتماعی برای تحصیلات دانشگاهی مقام اول را در دنیا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی گفت : از سال 79 تا 89 تدوین برنامه های درسی تماماً در اختیار گروههای آموزشی دانشگاهها  قرار داشت که در سال 89 جهت ایجاد وحدت رویه و همگرایی در تدوین این برنامه ها و با ایجاد دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در ساختار وزارت علوم، این اقدام به صورت مشترک و با همکاری  دانشگاهها و دفتر برنامه ریزی آموزش عالی پیگیری شد که در این راستا 80 کمیته تخصصی شکل گرفت.

به گفته وی بر اساس اطلاعات طرح آمایش آموزش عالی، 64 درصد جمعیت دانشجویی کشور در دوره کارشناسی، 23 درصد در دوره کاردانی، 12 درصد در دوره کارشناسی ارشد و 1درصد در دوره دکترای تخصصی هستند که 80 درصد کل جمعیت دانشجویی کشور در 20 رشته تحصیل می کنند، همچنین توسعه گذشته رشته های تحصیلی بر اساس مزیتها، امکانات و نیازهای استانها اتفاق نیفتاده است.

مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به اینکه تعداد متقاضیان دوره های تحصیلات تکمیلی رو به افزایش است، گفت: در سال 1390تعداد 130هزار داوطلب در آزمون دکتری نیمه متمرکز ثبت نام کرده بودند که این تعداد در سال جاری به 216 هزار نفر افزایش یافته است.

وی با ارائه آماری از میزان داوطلبان تحصیلات تکمیلی در ایران، اظهار داشت: ایران از نظر تقاضای اجتماعی برای  تحصیلات دانشگاهی مقام اول را در دنیا دارد و باید برای پاسخ به این تقاضا به صورت کاملاً  کارشناسی شده و هدفمند برنامه ریزی شود.

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست