مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اعلام شرایط بورس دکتری خارج از کشور سال 92

شرایط ثبت نام کنندگان در بورس دکتری خارج از کشور سال 92 اعلام شد.

به گزارش ایسنا، شرایط عمومی داوطلبان، شرایط اختصاصی داوطلبان، شرایط شرکت در مصاحبه علمی و عمومی و شرایط بورس و اعزام در این دستورالعمل منتشر شده است.

 

بر این اساس مندرجات دستورالعمل به شرح زیر است:

 

شرایط اختصاصی داوطلبان

 

داوطلبان دریافت بورس خارج از کشور باید حداقل دارای یکی از شروط ذیل باشند تا مدارک آنها بررسی شود:

1.دارا بودن رتبة اول تا سوم فارغ‌التحصیلی در دورة کارشناسی ارشد.

2. کسب عنوان دانشجوی نمونة کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آیین‌نامة انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت.

3. تألیف کتاب‌های علمی و یا ترجمة کتاب علمی در زمینة مرتبط با تخصص مورد نظر.

4. دارا بودن حداقل یک مقالة علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخل یا خارج ازکشور در زمینة علمی مرتبط.

5. دارا بودن گواهی اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان یافته مورد نیاز کشور.

6. دارا بودن اختراع و یا اکتشافی که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور تایید شده باشد.

7. برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های معتبر مورد تایید وزارت علوم از قبیل خوارزمی، فارابی، رازی؛ شیخ بهائی

8. دارابودن سبک‌های هنری کاربردی، نو و دانش فنی با تأیید از مراجع ذیربط.

9. دارا بودن خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های اجرایی، ایثارگری، فرهنگی- اجتماعی و تربیتی با ارائة مدارک معتبر.

10. مربیان آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها ومراکز پژوهشی (به ترتیب اولویت: رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی)

 

شرایط شرکت در مصاحبة علمی و عمومی

 

1.حداقل میانگین(معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 14 و 16 و یا معادل آنها حسب ضوابط مؤسسات محل تحصیل و یا حوزة علمیه، و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکترای حرفه‌ای 16 و یا معادل آن؛

تبصره1 :برای ایثارگران حداقل میانگین(معدل) نمره‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 13و15یا معادل آن .

2. حداکثرسن داوطلب در زمان تقاضا 32 سال باشد؛

تبصرة 2 : حداکثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زیر می‌تواند افزایش یابد:

الف- برای جانبازان 25 درصد و بالاتر: حداکثر 40 سال؛

ب- برای آزادگان: 32 سال به اضافه دو برابر زمان دورة اسارت، حداکثر 40 سال؛

ج- برای رزمندگان: 32 سال به اضافه دو برابر مدت حضور در جنگ تحمیلی، حداکثر40 سال؛

د- فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان شاهد حداکثر 35 سال.

تبصرة 3 : در خصوص جانبازان 50% و بالاتر، همچنین آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا براساس قانون برنامة پنجم توسعه کشور عمل خواهد شد.

تبصرة 4 : برای مربیان عضو هیأت علمی واجد شرایط: حداکثر 40 سال.

 

شرایط بورس و اعزام

 

1. قبولی در مصاحبة علمی و عمومی ادارة کل بورس و اموردانشجویان خارج؛

2. داشتن صلاحیت‌های علمی و عمومی هیأت اجرایی جذب دانشگاه و هیأت مرکزی جذب وزارت مطابق مقررات مربوط؛

3. پذیرفته شدگان اعزام بایستی حداکثر تا 31 شهریور سال 1393، نسبت به اخذ حد نصاب نمرة زبان، پذیرش مورد تأیید شورای تخصصی اعزام، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور، قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی می‌گردد.

تبصرة 1: حداقل کسب نمرة زبان برای اعزام داوطلبان رشته‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه 50 = MSRT و برای رشته‌های علوم انسانی و هنر 55 =MSRT و یا معادل آن تعیین شده است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمرة مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمرة آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

4. دانشگاه پذیرش دهنده، استاد راهنمای خارج، موضوع رسالة دکتری و استاد ناظر داخل (یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذیرفته شده) می باید در شورای تخصصی اعزام ادارة کل بورس و امور دانشجویان خارج مورد تأیید قرار گیرند.

5. سپردن وثیقه که میزان آن با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می‌گردد.

6. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد باید تا 31 شهریور سال 1393 فارغ التحصیل شوند.

 

سایر شرایط

 

1. تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره‌های تحصیلات تکمیلی اند و رشته‌های تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری آنان در اولویت و مورد نیازکشور است، می توانند داوطلب واجد شرایط را برای تأمین اعضای هیأت علمی معرفی نمایند.

2. اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط در مؤسسات و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های غیردولتی– غیر انتفاعی مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه‌ها از سوی مؤسسه معرفی کننده است و متخصصان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه‌ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود.

3. کارمندان دولت در صورتی می‌توانند تقاضای شرکت در اعزام وکسب بورس نمایند که موافقت‌نامه رسمی دستگاه متبوع خود را با مطمح نظر قراردادن مادة 61 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌علاوه تقبل هزینة تحصیل ارائه نمایند.

4. کلیة مراحل ثبت نام داوطلبان و تایید و معرفی آنها توسط مراکز و دانشگاه‌ها ازطریق الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین داوطلبان باید ابتدا سامانة اطلاعاتی خود را با شناسة کاربری و رمز عبور تشکیل دهند و اطلاعات را با دقت و صحت در فضای مشخص شده وارد و مدارک لازم را ضمیمه کنند. بدیهی است در صورت نقص در پرونده، درخواست داوطلب بررسی نخواهد شد. مراکز و دانشگاه‌های نیز موظفند تا از طریق بالاترین مقام مؤسسه یا مرکز، درخواست شناسة کاربری و رمز عبوربرای معرفی داوطلبان نمایند.

5. مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس(معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، پذیرش فرد، ابطال می‌شود.

6. تصویر فیش بانکی به مبلغ بیست هزار تومان (شماره حساب 285405203- بانک تجارت شعبه دولتی کد 400بنام شرکت تعاونی چند منظوره وزارت علوم ).

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

12
افزودن دیدگاه جدید

avatar
با سلام
با سلام

با سلام
لطفا کسی میدونه در مصابه تخصصی بورس از چه موضوعاتی سوال می پرسند . دانشگاه ما یک سری مصاحبه تخصصی برگزار کرده و حالا هم یک مصاحبه تخصصی برای افراد بورسیه برگزار می کنه . کسی خبر داره در مصاحبه دوم چی ممکنه پرسیده بشه ؟
ممنون

فاطمه
فاطمه

اگر درکارشناسی ارشد جز سه رتبه برتر باشی وهیچ کدوم از این شرایط دارا نباشی آیا اعزام به هندوستان ممکن است؟

مهسا
مهسا

سلام
لطفا هر خبري را در مورد بورس و پولي دکتري خارج از کشور اطلاع دهيد ممنون

رویا
رویا

سلام برای ثبت نام بورس خارج باید به چه سایتی مراجعه کنیم؟
ازجه تاریخی ثبت نام شرع میشه؟

زینب
زینب

باسلام دانشجوی ارشد وزارت بهداشت هستم می توانم برای دکتری اعزام به خارج وزارت علوم ثبت نام کنم با تشکر

حسین موسی زاده
حسین موسی زاده

دانشجوی ارشد دانشگاه گلستانم ولی کلی تحقیق کردم ب نظرم بورس داخل بهتره حتی از چند نفری که بورس داخلی گرفتن پرسیدم استاد خودمم بورس داخل بوده- موسی زاده

مينا
مينا

سلام
آيا اعزام دانشجويان دختر محدوديتي دارد؟

سم
سم

سلام
چرا فراخوان بورس اعزام به خارج سال 93 رو نمیدهند؟ خبری نیست؟

معصومه احدی نژاد
معصومه احدی نژاد

سلام برای ثبت نام بورس خارج باید به چه سایتی مراجعه کنیم؟رشته تربیت بدنی هم پذیرش داره؟ازجه تاریخی ثبت نام شرع میشه؟

ap
ap

ارشد وزارت بهداشت با داشتن شرایط بالا می تواند در بورس شرکت کند؟
در سال 92 کی پذیرشدارید؟
کجا باید ثبت نام نماییم/
اگر هم اکنون 31 سال و 7 ماه داشته باشیم شامل شرایط می شویم؟

مهدی
مهدی

برای ثبتنام بورس دکترا در خارج، کجا و چه موقع باید ثبتنام کرد؟

ابوالفضل
ابوالفضل

با سلام
برای ثبت نام به کدام سایت باید مراجعه کنیم؟