مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

پذیرش دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب در دانشگاه اراک

مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عرب با موافقت وزارت علوم در دانشگاه اراک راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی این وزارت، با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری زبان و ادبیات عرب در دانشگاه اراک موافقت کرد.

بر همین اساس دانشگاه اراک در ترم آینده نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته و مقطع اقدام خواهد کرد.
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

1
افزودن دیدگاه جدید

avatar
کتابسرا
کتابسرا

در میان کتب تالیفی علم نحو برخی به طور مفصل و بعضی به صورت مختصر و مفید نوشته شده ، اما هر کدام از جهاتی مزایایی در بر دارد و از جهتی نقصان و کمبود ، چرا که گاهی به برخی مسائل علم نحو به صورت مفصل پرداخته شده و بعضی از آن مغفول مانده و یا کمتر به آن توجه شده ، همانند اینکه کتاب النهجه المرضیه سیوطی اهم مسائل علم نحو را در بر داشته ولی برخی مسائل علم نحو در آن بررسی نشده است لذا طلاب و دانشجویان رشته ادبیات عرب با کتاب مغنی الادیب ابن هشام… ادامه نظر»