مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اطلاعیه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ در رابطه با اصلاحات دفترچه انتخاب رشته‌

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 92/1/24 و 92/1/29  بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ 1392 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند با توجه به اعلام رشته محل‌هاي جديد تحصيلي و همچنين اصلاحات اعلام شده درخصوص برخي از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق‌الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود تا روز چهارشنبه مورخ 4/2/92 نسبت به ثبت اولويت‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي مربوط نسبت به ثبت كدرشته‌ محل‌هاي مورد نظر حداكثر تا پايان روز چهارشنبه مورخ 4/2/92 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده‌اند، در صورت تمايل با توجه به مندرجات اطلاعيه‌هاي مذكور، مي‌توانند نسبت به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.

الف) اصلاحيات دفترچه:     
جدول شهريه‌هاي دانشگاه ولي‌عصر(عج) رفسنجان، مندرج در صفحه 74 دفترچه راهنما، مربوط به دوره‌هاي پرديس خودگردان دانشگاه مذكور مي‌باشد.
ظرفيت پذيرش كليه رشته‌ محل‌هاي دانشگاه صنعتي مالك اشتر دو برابر ظرفيت اعلام شده است.
تصحيحات در جداول كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين اطلاعيه اصلاحات به شرح جدول ذيل اعلام مي‌گردد.
كدرشته
امتحاني
نام رشته امتحاني
دوره
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
اصلاحيات
2105
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
روزانه
1171
دانشگاه سيستان و بلوچستان
مخاطرات آب و هوايي
عنوان صحيح گرايش «مخاطرات آب و هوايي» مي‌باشد.
2106
علوم اقتصادي
روزانه
1228
دانشگاه تربيت مدرس
اقتصاد پولي
ظرفيت پذيرش 6 نفر
2118
مديريت
روزانه
1465
دانشگاه تهران
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مديريت
روزانه
1474
دانشگاه شهيد بهشتي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مديريت
روزانه
1477
دانشگاه علامه طباطبايي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2118
مديريت
نوبت دوم
1494
دانشگاه تهران
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 1 نفر
2118
مديريت
پرديس
1504
دانشگاه شهيد بهشتي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 1 نفر
2118
مديريت
پرديس
1505
دانشگاه علامه طباطبايي
مديريت مالي
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2118
مجموعه مديريت
پرديس
1920
دانشگاه تهران
مديريت منابع انساني
عنوان صحيح گرايش « مديريت منابع انساني» مي‌باشد.
2202
مجموعه زمين شناسي
روزانه
2937
پژوهشكده علوم زمين
زمين شناسي نفت
وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذيرش فقط مرد
2210
مجموعه زمين شناسي
روزانه
2939
پژوهشكده علوم زمين
تكتونيك
وابسته به سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور
2233
مجموعه رياضي
روزانه
2526
تربيت مدرس
رياضي محض
ظرفيت پذيرش بصورت: 6 نفر گرايش آناليز، 4 نفر گرايش هندسه، 2 نفر گرايش منطق، 2 نفر گرايش هندسه جبري و 6 نفر گرايش جبر مي‌باشد و در مدرك فارغ‌التحصيلي عنوان رشته «رياضي» درج خواهد شد.
2234
مجموعه رياضي
روزانه
2652
تربيت مدرس
رياضي كاربردي
فاقد توضيحات مي‌باشد.
2236
زيست شناسي دريا
روزانه
2974
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
جانوران دريا
ظرفيت پذيرش براي نيمسال اول خواهد بود.
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
نوبت دوم
2921
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2303
مجموعه مهندسي برق
روزانه
3057
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مخابرات (سيستم)
محل تحصيل در پژوهشكده مخابرات اين دانشگاه در تهران مي‌باشد.
2303
مجموعه مهندسي برق
روزانه
3058
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مخابرات (سيستم)
محل تحصيل در پژوهشكده آفا اين دانشگاه در تهران مي‌باشد.
2352
مهندسي نفت
روزانه
3087
پژوهشكده علوم زمين
اكتشاف
وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذيرش فقط مرد
2370
مهندسي نساجي
روزانه
3963
دانشگاه صنعتي اصفهان
تكنولوژي نساجي
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2373
مهندسي سيستم‌هاي انرژي
روزانه
3986
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي سيستم‌هاي انرژي
پذيرفته شدگان با مدرك دكتري سيستم‌هاي انرژي فارغ‌التحصيل مي‌شوند
2412
مجموعه علوم و صنايع غذايي
روزانه
4187
دانشگاه تربيت مدرس
تكنولوژي مواد غذايي
ظرفيت پذيرش 5 نفر
2425
مجموعه علوم دامي
روزانه
4312
دانشگاه زنجان
تغذيه دام
توضيحات مندرج در مقابل رشته حذف مي‌شود.
2432
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4424
دانشگاه تربيت مدرس
زراعت
ظرفيت پذيرش 5 نفر
2432
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4440
دانشگاه رازي كرمانشاه
فیزولوژی گیاهان زراعی
ظرفيت پذيرش 3 نفر
2436
مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات
روزانه
4486
دانشگاه رازي كرمانشاه
اكولوژی گیاهان زراعی
ظرفيت پذيرش 2 نفر
2801
زبان و ادبيات فارسي
پرديس
8157
دانشگاه شيراز
زبان و ادبيات فارسي
ظرفيت پذيرش 6 نفر
2901
تربيت بدني و علوم ورزشي
روزانه
9172
دانشگاه تربيت مدرس
مديريت ورزشي
عنوان صحيح رشته «مديريت ورزشي» مي‌باشد
2901
تربيت بدني و علوم ورزشي
پيام نور
9175
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
مديريت ورزشي
عنوان صحيح دوره، «پيام نور» مي‌باشد.
2902
آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حركات ‌اصلاحی
روزانه
9119
دانشگاه تهران
آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حركات ‌اصلاحی
اين رشته محل بدون گرايش مي‌باشد.
2903
رفتار حركتي
پرديس
9135
دانشگاه تهران
رشد و تكامل و يادگيري حركتي
عنوان صحيح گرايش «رشد و تكامل و يادگيري حركتي» مي‌باشد.
2905
تربيت بدني و علوم ورزشي
روزانه
9184
دانشگاه تربيت مدرس
فيزيولوژي ورزشي
عنوان صحيح رشته «فيزيولوژي ورزشي» مي‌باشد
ب) رشته‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما:
2149ـ مالی
دوره تحصيلي
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
روزانه
1922
دانشگاه تهران
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس قم
روزانه
1923
دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست
روزانه
1924
دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالی
2
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست
نوبت دوم
1925
دانشگاه تهران
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس قم
پرديس
1926
دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس دانشگاه
پرديس
1927
دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالی
1
عنوانرشتهمديريتگرايشمديريتمالياست-محل تحصيل پرديس دانشگاه
 
ج) رشته‌هاي حذف شده از دفترچه راهنما:
كدرشته
امتحاني
نام رشته امتحاني
دوره تحصيلي
كدرشته محل
نام دانشگاه
نام گرايش
2218
شيمي
روزانه
2955
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
فيتوشيمي
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
روزانه
2916
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
2245
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
نوبت دوم
2922
دانشگاه تهران
نانوبيوتكنولوژي (ريززيست فناوري)
2316
مهندسي عمران
روزانه
3071
مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
محيط زيست
2339
مهندسي پليمر
نوبت دوم
3721
دانشگاه صنعتي اميركبير
صنايع پليمر
2349
مهندسي پزشكي
روزانه
3083
دانشگاه تهران
بيومتريال
2349
مهندسي پزشكي
نوبت دوم
3084
دانشگاه تهران
بيومتريال
2351
مهندسي نفت
روزانه
3086
دانشگاه صنعت نفت
نفت و بهره برداری مخازن
2412
مجموعه علوم و صنايع غذايي
روزانه
4656
دانشگاه تهران
تكنولوژی مواد غذایی
 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. مسعود گفت:

  سلام همون اول اصلاحات رو انجام بدین تمام که شد انتخاب رشته شروع بشه

 2. از اعتراضات به كليد اختصاصي ها كسي خبري داره؟ گفت:

  چرا سازمان به اعتراضات به نتيجه ها جوابي نميده؟ كسي مي دونه چيزي؟

 3. Bita گفت:

  با سلام
  برای اعتراض اینترنتی چطوری اقدام کنم ؟
  ممنون می شم اگه راهنماییم کنین

  • bita گفت:

   سلام
   تو کارنامه یه قسمتش نوشته سيستم اينترنتي ارسال درخواست روش کلیک کنین میره تو صفحه پاسخگویی.
   اون صفحه عضو شید درخواستتونو ارسال کنید.

   در ضمن سایت سنجش گوشه چپ نوشته ورود به سیستم پاسخگویی رو اون هم کلیک کنین میره تو همون صفحه.

 4. مریم گفت:

  بچه های معترض تونستین امروز نتیجه ای از اعتراض بگیرین؟ لطفا اگه خبری شد ما شهرستانی ها رو هم مطلع کنین.

 5. افسانه گفت:

  بچه های معترض به کلید سوالات
  فردا صبح ساعت 10 وزارت علوم همه جمع میشیم و خواستار ارائه کلید سوالات از طریق سنجش می شویم. توروخدا بیاین. به عمر از دست رفته و تلاشی که تو این یکسال کردین فکر کنید. هرچه جمعیت معترضین بیشتر باشه بهتره. پس منتظرتون هستیم

 6. کمک گفت:

  الان میشه ویرایش کرد؟
  مشکلی پیش نمیاد؟

 7. یه بدشانس گفت:

  خیلی فوری!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  کمک کمک پیام و….
  من رتبم خیلی خوب شده که حتی دانشگاههای تهران روزانه هم دعوت میشم
  اشتباها دانشگاه کارشناسیمو یه دانشگاه دیگه زدم که هر دو شهرستانی و دارای اعتبار یکسان هستند. حتی دانشگاه خودم بالاتر هم هست یکم. ارشد رو درست زدم
  الان ویرایش کنم ممکنه برام دردسر درست شه؟؟؟؟
  ویرایش نکنم ممکنه بعدا بفهمن محرومم کنن؟؟؟؟؟؟
  چکار کنم دوستان؟؟؟؟؟؟/

 8. سازه های آبی 2 گفت:

  کسی زمان دقیق شرع مصاحبه ها رو میدونه؟؟؟

 9. misagh گفت:

  سلام روز بخیر
  می دونم همه شمادرحال انتخاب رشته هستید و تنش شما در این لحظه زیاده ولی ی خواهش از بچه های رشته مشاوره دارم اینکه رتبه های خوب که حتما روزانه قبول میشن اگر تو این سایت هستند و براشون مقدوره منابع مهم رو معرفی کنند خیلی ممنون میشم دعای ما بدرقه اونها خواهد بود تشکرررررررررررررررر

 10. یه سرباز گفت:

  سایت سنجش بسته شد؟؟؟؟
  من میخوام ویرایش کنم.
  میشه الان؟

 11. متین_ شیمی گفت:

  سلام خواهش میکنم سریع تر جواب بدید . استان مرکزی محل اقامتمه البته مسافت خیلی برام مهم نیست ترتیب انتخاب یزد-سمنان-اردبیل-لرستان-ایلام-یاسوج از نظر سطح دانشگاه و موقعیت شهر به نظرتون ترتیب مناسبی هست؟ اگر نیست لطفا با نظر خودتون مرتبش کنید . بسیار سپاسگذارم.

 12. علی - msrt گفت:

  دوستان عزیز
  من امروز نتیجه msrtیم اومده
  47 شدم
  شنیدم از 47 تا 67 پارسال تو مصاحبه نمره داشته!
  از کسانی که پارسال مصاحبه بودن یا الان خبر دارن که قانونش چطوره خواهش می کنم پاسخ منو بدهند…
  پیشاپیش ممنونم بچه ها

 13. ذ-ر گفت:

  سلام
  بچه ها اگه شما نوع انتخاب رشته بقیه هم رشته ای هاتونو بدونید راحت می تونید جایی رو انتخاب کنید که شانس قبولیتون بیشتره
  تازه رتبه همه رو هم بدونید که چه بهتر!

  و به همین دلیل هنوزشما(روز پنجشنبه) می تونید انتخاب رشته تون رو ویرایش کنید با وجودی که انتخاب رشته و ویرایش اون تا روز چهارشنبه فقط تمدید شده بود…
  سازمان سنجش مشکوکه!

 14. یاسین گفت:

  به شهاب
  رو چه حسابی این حرفو می زنی ؟ بهتر نیست دلایلتو بگی ؟ شاید که اصلا دعوت نشم ولی پارسال دوستام با رتبه 508 و 458 و 462 روزانه قبول شدن.

 15. هلما-خراسان گفت:

  آقا پیام
  خیلی خیلی ممنون از جوابتون، خدا خیرتون بده!
  ی سوال دیگه: اگه ظرفیت زیر هر کدوم از دانشگاها زیر 3 نفر باشه چطور؟!گر خدا بخواهددعوت ب مصاحبه خواهم شد ا؟!

 16. به پيام يا مشاور دكتري لطفا پاسخ بدين گفت:

  برای مشخص شدن ضریب دعوت غیر رو زانه ها درست عمل کردم؟55 ظرفيت روزانه و آخرين نفر 137 و ظرفيت شبانه… 43 و آخرين نفر 423. ۲٫۵ برابر و ۹٫۵ برابر؟ طبق فرمول شما. هر رشته محل؟میشه حدودا بگین تا چه رتبه هایی روزانه دعوتن و تا چه رتبه هایی غیر روزانه؟

 17. خلیل گفت:

  من دکتری ازاد شرکت کردم فرزند جانباز 40 درصد بودم. امتحان رو در حد متوسط دادم ایا با اعمال سهمیه قبول میشم؟ با تشکر؟

 18. سوال؟!!!!!!!!!!!!!1 گفت:

  دوستان سلام
  یکی هست بگه انتگرال نا معین تابع sin(x)/x چی میشه؟
  اصلا تابع اولیه داره؟

 19. سما گفت:

  به پیام و مشاور دکتری
  به نظر شما کلید سوالات درست بوده یعنی درصدهای احتمالی تون با درصدهای کارنامه مشابه بوده؟ با توجه به اینکه رتبه تون خوب شده خواهشا بی طرفانه جواب بدین.

  • پیام گفت:

   نه کلید اختصاصی ایراد دارد…زبان حداکثر در 3 سوال و استعداد در 5 سوال

   • کلید گفت:

    سلام

    کلیدها رو از کجا میشه پیدا کرد؟

   • سما گفت:

    آقا پيام به نظر شما بايد چيكار كرد اعتراض نتيجه اي هم داره؟

    • پیام گفت:

     کاری نمیشه کرد چون همه چی بهم میریزه و دیگه نمیشه جمعش کرد….کلید هارو هم کسی ندارد بجز گروه مخزن آزمون که انرا در دستگاه علامت خوان وارد میکنه…البته هر آزمون 6 کلید داشته که امکان غلط بودن کلید بعلت اشتباه قرار دادن کلید ها و اصولا کلید غلط برای سوالات کمتر بوجود میاد ولی امکان اشتباه از جانب طراح سوالات و اشتباه خواندن ماشین وجود دارد

 20. عمران خاک گفت:

  در مورد کلید سوالات من از سنجش سوال کردم جواب داده برای دریافت پاسخنامه با سازمان مکاتبه کنید!

 21. افسانه گفت:

  بچه ها افرادي كه به درصدهاي كارنامه شون اعتراض دارن قرار شده كه شنبه ساعت 10 همگي جلوي وزارت علوم تجمع كنند و اعتراضشون رو اعلام كنند_لطفا افرادي كه معترضند لطفا بياين_چرا سالهاي قبل اعتراضي به اين انبوهي به كليدسوالات نبود؟چرا براي برخي افراد كارنامه شون اصلاح شده_قرارمون ساعت 10 روز شنبه وزارت علوم_اگه تعداد افراد معترض بيشترباشه بهترجواب ميگيريم_لطفا هركس اعتراض داره بياد_‏

  • افسانه گفت:

   کاربران
   بیتا
   RAZ
   ممل
   علوم تحقیقات
   مهدی
   آیدا
   ali
   sara
   احسان
   باران
   اعتراض مهم
   اعتراض به کلید استعداد تحصیلی فنی مهندسی
   آبی نه آسمانی
   سکوت
   راستگو
   عمران
   و کاربران معترض دیگر
   ساعت 10 صبح شنبه منتظر همه شما مقابل وزارت علوم هستیم. خواهشا به نشانه اعتراض همه باهم حضور پیدا کنیم. هر چه تعدادمون بیشتر باشه بهتره. حتی یک نفر. پس خواهشا کوتاهی نکنید. به امید اینکه اعتراضمون نتیجه ای داشته باشه. لطفا همه به 20:30 ایمیل بزنید تا رسانه ای بشه اعتراضمون. شنبه 10 صبح وزارت علوم

  • ايدا گفت:

   ما شهرستاني هي اميدمون به شما ها است. لطفا برين و اعتراض ما ها رو هم برسونين. حق دادني نيست. گرفتني است. من چند ماه زحمت كشيدم ولي رتبه 24 درصد واسه اختصاصيم كه با اطمينان نزديك به چهل پنجاه تا رو زدم چرا بايد بشه 24 درصد؟ حداقل با نمره منفي ها مياد به 30 يا 35 مي رسه نه 24 درص. هر روز دارم ضجر مي كشم. چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 22. هلما-خراسان گفت:

  آقا پیام
  پیرو این سوال ک ازتون پرسیدم(سلام و خسته نباشید بسیار
  مشاور دکتری و پیام!لطفا و خواهشا جوابم را بدهید.اجرتون با خدا.من با استفاده از سهمیه شاهد رتبه ۱ را در سهمیه آورده ام.از آنجا که گزینش ما متفاوت است ، به نظر محترم شما آیا امکان دعوت به مصاحبه در دانشگاههای تراز اول مانند مشهد و تهران را دارم.)ترازم 7980 هست، الان چی؟انشاالله دعوت خواهم شد ؟!

 23. یه سرباز گفت:

  فوری فوری فوری
  دوستان
  دکتری 4-5 ساله!!!
  فراموش نکنید.
  الان احساسی تصمیم نگیرید که حتما قبول شید حتی راه دور…
  ارزشش نداره..
  اخرین مهلته. خوب فکر کنید…
  خیلیا احساسی میخوان قبول شن. مخصوصا برای خانمها 5 سال راه دور اونم تو سنی که تا پایان دوره به بالای 30 میرسیم خیلی سخته…
  قول میدم از احساسی تصمیم گرفتن پشیمون میشید
  زندگی همش درس نیست
  شانستون سال دیگه با جای نزدیکتر امتحان کنید
  همه موفق باشید عزیزان
  منم دعا کنین

 24. یاسین گفت:

  با سلام به مشاور دکتری
  من رتبه ام طوری است که احتمال اینکه روزانه دانشگاههای خوب قبول بشوم صفر است . 469 از 722 مجاز روزانه. و کلا 290 روزانه می خواهد. 22 شبانه و 24 پیام نور.
  من اینطوری انتخاب رشته کردم
  روزانه های راه دور و دانشگاههای پایین تر مثل لرستان و کردستان و سبزوار و یاسوج و … و سپس دانشگاه های شبانه و سپس دانشگاه های روزانه خوب مثل یزد و زنجان و کاشان و ….
  ایا اینطوری خوب است ؟ یا جای شبانه و روزانه های خوب را عوض کنم ؟ می ترسم یک درصد دانشگاههای خوب دعوت بشوم ولی مصاحبه رد بشوم. می خواهم با امید خدا حتما امسال قبول بشوم.

 25. Bita گفت:

  سلام به همه دوستان
  من درصد تخصصیم خیلی کمتر از تصورم شده
  و مطمینم که اشتباه تصحیح شده
  من هم اعتراض دارم
  لطفا به منم بگید از چه طریقی اعتراض کنم
  در ضمن بنده انتخاب رشته کرده ام
  توکلت الی الله

 26. raz گفت:

  بچه ها چی شد؟ چرا فقط کامنت میذاریم؟ خب اگه همه موافقن شنبه ساعت ۱۰ وزارت علوم. هر کی مکوافقه نظرشو بگه و بیاد حتما. اگه وقتی که برای قبولی تو این آزمون گذاشتین براتون مهمه توروخدا کوتاهی نکنید و بیاین. هرکی موافقه با این زمان نظرشو بگه. بچه ها وقت داره میگذره. الان قضیه اس ام اس سازمان سنجش به بعضی داوطلبها برای تغییر نمره علمی شون کاملا نشاندهنده اشتباه کارشونه. ولی خب چرا فقط به عده ای اس ام اس رسیده؟ اگه اشتباهی شده برای همه باید شده باشه. تصحیح سوالها با کامپیوتر بوده مگه خطای انسانی بوده که فقط چند مورد رو شامل بشه. بچه ها شنبه ساعت ۱۰ وزارت علوم جمع شیم. موافقین؟

 27. كد انتخاب رشته 15 رقمي يا 16 رقمي بايد باشد؟ گفت:

  آقا پيام و يا مشاور
  مرسي چرا تو دفترچه گفته بعد از انتخاب رشته كد 16 رقمي مي گيرين ولي زمان انتخاب رشته كد 15 رقمي مي ده؟ مرسي اضطراب دارم كمكم كنين. ممنون.

 28. محمد گفت:

  سلام خدمت مشاور عزیز خسته نباشید
  من رشتم اقتصاده رتبم 127 شده و آخرین فرد مجاز به انتخاب روزانه 398 و شبانه و پولی حدود690 ظرفیت روزانه حدود 160 نفره به نظر شما احتمال داره برای مازندران یا راضی دعوت به مصاحبه بشم؟ممنون

 29. احسان گفت:

  سلام به همه دوستان عزیز
  من رتبه 77 مکانیک(دینامیک،ارتعاشات و کنترل) را کسب کردم.آخرین فرد مجاز روزانه همه رتبه 159 را کسب کرده.میشه لطف کنید و بگید حدودا من کجا شانس بیشتری برای دعوت به مصاحبه دارم.

  امروز روز آخر انتخاب رشته است لطفا هر کس از دوستان اطلاع داری سریعتر پاسخ بده.
  مرسی

 30. مهدي گفت:

  تا ميتونيد بچه ها زنگ بزنيدسنجش اعتراض كنيم منم مطمونم درصد استعدادم غلطه شك ندارم باهرچي كليد بوده صحيح كردم غلط شده است … انگار خود سازمان سنجشم ميدونه كه اشتباه بزرگي كرده اين سري حتما از قضيه اس ام اس و زنگ به برخي داوطلبان مطلع هستيد

 31. هلما-خراسان گفت:

  سلام و خسته نباشید بسیار
  مشاور دکتری و پیام!لطفا و خواهشا جوابم را بدهید.اجرتون با خدا.من با استفاده از سهمیه شاهد رتبه ۱ را در سهمیه آورده ام.از آنجا که گزینش ما متفاوت است ، به نظر محترم شما آیا امکان دعوت به مصاحبه در دانشگاههای تراز اول مانند مشهد و تهران را دارم.

 32. احسان گفت:

  بچه ها اگر می خوایم حقمون خورده نشه حداقل امروزو یا حضوری یا تلفنی اعتراضمونو بیشتر نشون بدیم

 33. یاس به مشاور دکتری یا پیام گفت:

  باسلام به مشاور دکترا و پیام عزیز
  من رشته ام شیمیه و رتبه ۲۸۸ شده و آخرین مجاز روزانه ۴۴۰ و آخرین مجاز شبانه ۷۹۹ بوده ، آیا به نظرتون روزانه سنندج و لرستان و یا شبانه ایلام رو واسم میگیره ؟
  پیام نور چطور ؟

 34. یاسین گفت:

  ایا مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران 6 سال طول می کشه ؟ برای هییت علمی شدن سراسری و ازاد مشکلی نداره ؟ لطفا یکی راهنماییم کنه. ایا ارزش داره پیام نور بخونن. من رتبه ام طوری که یا پیام نو و یا شبانه قبول می شم.
  نمی دونم کدوم رو اول بزنم.

  • آيدا گفت:

   براي آزاد مشكل خواهيد داشت . البته براي دولتي ها هم توي رده هاي پايين تر شايد بپذيرن يا بعدا تو خود پيام نور. نه فكر كنم فرقي از لحاظ سنوات نداشته باشه.

 35. آيدا گفت:

  خدايا اگه چنين اشتباهاتي در تصحيح نمرات واقعا صحت داشته باشد خدايا خودت حق ضايع شده ما رو حداقل من و كه 5 ماه شبانه روزي مي خوندم و با گرفتن يك وام 500 هزار توماني از يك موسسه جزوه هاي رشته ام رو خريدم و الان با شرايط مالي بدي هنوز دارم قسط مي دم نذار پايمال بشه. اميدوارم اگه اشتباهي كرده اند به درستي و با صداقت بدون اينكه اب از اب تكان بخوره اصلاح كنند. مهلت انتخاب رشته فقط تا فرداست. خيلي كار ها مي تونن بكنن. ايشااله…

 36. ali گفت:

  سلام.من تا امشب با خودم فکر میکردم چرا درصد تخصصیم تقریبا بیست درصد کمتر از اون چیزی که حساب کرده بودم شده ولی با این حال با خودم کنار اومده بودم ولی الان که میبینم خیلی از بچه در رابطه درصد تخصصیشون اعتراض دارند دیگه مطمئنم واقعا توی تصحیح سوالات یه اشتباهی شده من مطمئنم چون درصد من بیشتر از اینا میشد همه باید اعتراض کنیم.

 37. مهران مهران ( به پیام) گفت:

  سلام
  دوستان من هم رتبم تغییر کرده است عمران زلزله راست می گوییند متن اس ام اس همینه

 38. مالی گفت:

  بچه ها مطمئن باشید که امسال سازمان سنجش بدجوری خراب کرده تو اعلام قبولی ها مطمئن باشید…….من که تو پیگیرهام و صحبت با کل سازمان سنجش به این نتیجه رسیدم که فقط دنبال تموم کردن این انتخاب رشته ان چون اعتراضات خیلی ظاهرا بالاست

 39. الی گفت:

  با سلام
  ایا دکتری تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران با ارزش تر است یا شبانه کاشان و شاهرود و …. بحث مالی مطرح نیست.
  پیام نور 30 میلیون و شبانه 55 میلیون.
  من ساکن تهران هستم.
  ممنون می شوم جواب دهید. برام خیلی مهمه.

 40. آيدا گفت:

  سازمان سنجش بعد از اتمام مهل اعتراض ها همه را با هم بررسي مي كنه. خودشون اعلام كرده اند. قابل توجه آنهايي كه خيال پردازي مي كنن. لطفا ذهن ها رو مغشوش نكنين. تازه اگه رتبه شما تغيير كنه همه جابه جا ميشن عزيزم.

  • مالی گفت:

   منم امروز زنگ زدم سنجش برای ظرفیت های مالی صحبت کنم اصلا نمیفهمید حرفمو ولی میگفت که به یه سری که زنگ زدند و اس ام اس دادند رتبه هاشون تغییر کرده است
   انگار چنین چیزی شده است

 41. الی گفت:

  به عمران زلزله
  می ترسم اعتراض بزنم رتبم بدتر بشه.
  چی کار کنم ؟
  اگه اعتراض بزنم تا فردا که مهلت تمام می شه جواب می دن ؟
  اصلا فایده ای داره ؟

 42. زهرا مدیریت کمک کمک گفت:

  سلام بچه ها
  میدونم در حق بچه های مالی خیلی اجحاف شده اما از شما سوالی داشتم
  من رتبم هفت شده
  آیا به نظرتون میتونم تو گرایش مدیریت مالی موفق باشم؟
  خواهشا راهنمایی کنید…

 43. الی گفت:

  مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران مدرکش معتبر است ؟ برای هییت علمی ارزش دارد ؟

 44. یاسین گفت:

  در روز روشن، اجحاف آشکاری به کد جدید مدیریت مالی 2149 شد. مدیریت مالی ها را داخل کد مدیریت بردند و آنها امکان انتخاب رشته وسیعی دارند. اصلاحات جدید مدیریت مالی را باز هم برای آنها بردند، گویی که متولی مربوطه نه تنها نمی فهمد بلکه نمی خواهد بفهمد که اشتباه کرده است. برای کد جدید مدیریت مالی هم در اصلاحات، اندکی ظرفیت های جدید از جنس حقوق مالی اعلام کردند. در کل هم پیرو اصلاح ظرفیت ها فراموش کردند که کارنامه ها را هم اصلاح کنند و آخرین نفرات مجاز به انتخاب رشته را بالاتر ببرند.

 45. راستگو گفت:

  سلام من هم با تصحيح درست حداقل 48 وحداكثر 52 درصد تخصصي زد ه ام كه متاسفانه 39 درصد در كارنامه ام درج شده وصددرصد مطمانم كه كليد رشته ماهم اشتباه بوده

 46. عمران زلزله گفت:

  با سلام
  صبح امروز بنده از طرف سازمان سنجش اس ام اسی مبنی بر تغییر وضعیت علمی در کارنامه دریافت کردم که با مراجعه به سایت سنجش مشاهده کردم رتبه ام از 56 به 31 تغییر یافته است.

 47. الی گفت:

  با سلام
  شهریه کل دکتری پیام نور علوم پایه چقدر می شود ؟
  تو رو خدا جواب بدید. خیلی برام مهمه.

  • وحید گفت:

   پیام نور ارزونترین دوره پولی دکتراست .
   من دیروز تماس گرفتم گفتن کل دوره حدود 15 تا 20 میلیون می افته تازه وام هم می دن .

   • مرتضی گفت:

    بعضیا طوری در مورد دکتری حرف میزنن اینگار بغالیه که ارزون بودن ملاک باشه دوستان پیام نور به شدت از لحاظ استادی ضعیفه تشکیل کلاس ها ضعیفه امکانات ازمایشگاهی و پژوهشی زیر صفره به هیچ وجه این دانشگاه برای دوره دکتری که ذاتا دوره ای پژ<هشی و تحقیقی هست پیشنهاد نمیشود

 48. آيدا گفت:

  آفرين به بچه هاي مالي كه بالاخره به حقشون رسيدند. ولي به قول بعضي ها مي بايست مجاز شده ها نيز افزايش يابند.

 49. تربیت بدنی( آسیب) گفت:

  با سلام
  لطفا اگر اطلاعات مستندی دارید جواب بدهید: تربیت بدنی گرایش آسیب با کد رشته 9119 قبلا پردیس کیش اعلام شده بود ولی در اصلاحیه دوم سازمان سنجش نوشته شده روزانه دانشگاه تهران.آیا درست است؟آیا امکان پذیره؟چون دانشگاه تهران این رشته رو با کد رشته دیگه ای اعلام کرده. با تشکر از شما

 50. افسانه گفت:

  بچه ها از قرار معلوم عده ای که برای اعتراض به صحیح نبودن کلید سوالات به سازمان سنجش مراجعه کرده بودن میگن که سازمان سنجش گفته که این مسئله برای بعضی رشته ها واقعیت داره. به نظرتون باید چیکار کرد؟

  • آيدا گفت:

   اي واي. خدايا كمكمون كن . من هم درصد اختصاصي هم به نظر خودم 50 درصد بود كه الان24درصد اعلام شده. شما چه مستنداتي داريد. لطفا بگين چه رشته هايي؟

  • باران به اقا پیام و مشاور دکتری لطفا کمکم کنید گفت:

   افسانه جان ترتیب اثر هم دادن اخه من مطمئنم که اشتباه شده و تخصصی هام حداقل 20 درصد کمتره

   • افسانه گفت:

    بچه ها که رفتن برای اعتراض به سازمان سنجش.روابط عمومی سازمان سنجش بهشون گفته. گفته دارن بررسی می کنند. گفت اگه یه وقت جواب نگرفتین به دیوان عدالت اداری شکایت کنید

 51. مالی ی ی ی ی ی ی گفت:

  دوستان حق ماست که تا رتبه 150 مالی مجاز به انتخاب رشته بشن….چرا سنجش افزایش نداده ظرفیتو هنوز رو 80 هستش این چه وضعشه آخه برا هرچی ما باید هی بیام پیام بدیم اینا چرا خودشون اتومات اصلاح نمیکنن

 52. الهام گفت:

  باسلام و احترام به مشاور دکتری
  من رتبه ام شده ۴۷۳ و تا ۷۲۲ مجاز روزانه و تا ۱۲۹۴ مجاز شبانه.
  در رشته ریاضی محض سه گرایش جبر و انالیز و هندسه وجود دارد و کلا 289 تا روزانه و 22 شبانه و 24 پیام نور و 33 پردیس وجود دارد.
  من رتبه ام در ریاضی محض شده 473.
  ایا با این انتخاب رشته
  روزانه ها : ملایر ۲- دامغان ۲- کردستان ۷- لرستان ۳- سبزوار ۴- شاهرود ۲- شاهرود ۲- مازندران ۲- مازندران ۲- زنجان ۲- یاسوج ۳- اردبیل ۳- زاهدان ۲- هرمزگان ۲٫
  شبانه : کاشان ۳ -تهران ۱- خوارزمی ۱ – شاهرود ۱- تبریز ۱ – اصفهان ۴- پیام نود ۱۰- فردوسی ۲-
  روزانه ها : سمنان ۳- یزد ۷- همدان ۲- کرمان ۲
  امیدی هست به دانشگاه روزانه دعوت شوم برای مصاحبه ؟
  لطفا کمک کنید ؟ 473 در کل رشته ریاضی محض و نه در رشته ریاضی محض گرایش جبر که کلا 145 تا می خواهد .
  ممنون می شوم جواب بدهید.

  • مشاور دکتری گفت:

   سلام شما شانس دعوت به شهرستانهای کم جمعیت رو خواهید داشت
   شبانه نیز شانستون تو کل شهرستانها بجز تهران بیشتره

 53. afrooz گفت:

  يه اطلاعيه مي زنن ظرفيت اضافه ميكنن بعد اطلاعيه مي دن همون رو حذف ميككن.خودشون هم نمي دونن چي درسته؟بيچاره ما…
  متاسفم…

 54. نمی دونم گفت:

  9119 توو دفترچه پردیس بود، حالا روزانه س!!!!!!!!!!!!

 55. فرهاد گفت:

  ظرفیت مالک اشتر دو برابر اعلام شده است! یک نفر اینو تفسیر کنه لطفا! منظورش این بوده که ظرفیت قبلا دو برابر اعلام شده و الان نصف میشه؟ فردا یه دفعه بلای بچه های علامه سرمون نیاد!

  • افشین گفت:

   نه منظورشون اینه که ظرفیتش 2 برابر ظرفیتی هست که تو دفترچه اعلام شده. مثلا اگه تو دفترچه ظرفیت یه رشته ای 3 نفر باشه ولی الان 6 نفر پذیرش می کنه.

 56. نرگس - بیوتکنولوژی گفت:

  اینجوری وقته آماده شدن برای مصاحبه خیلی کمه ، نمیشه بیفته بعد از خرداد؟؟؟
  🙁

  • ساسان گفت:

   سلام
   اصلا نگران نباش
   مصاحبه همش الکیه، من پارسال رفتم فقط چند تا سوال الکی می پرسن
   مثل اینا:
   1. متاهل هستی؟ می تونی تمام وقت اینجا باشی؟ هزینه این جند سالتو کی میده؟ اگه یه کار پر درآمد داشته داشته باشی باز دکتری می خوندی؟ تو چه زمینه ای می خوای کار کنی؟ چرا این زمینه رو دوست داری؟ فکر نمی کنی هنوز برای دکتری زوده واسه شما؟

 57. ali گفت:

  اخه چرا با وجود افزايش ظرفيت ها تعداد مجازهاي مالي تكون نخورده يعني چي اخه از 17 رسيده به 28 ظرفيت مثلا.. اين ظلم اشكاره

 58. ح ج گفت:

  از سازمان سنجش خواهشمند است با توجه به طولانی شدن زمان انتخاب رشته،زمان تا مصاحبه را هم زیاد کنند تا وقت برای آماده سازی برای مصاحبه فراهم بشود.ممنون

 59. مجازهاي مالي گفت:

  چرا ظرفيت مجازهاي مالي زياد نشده راحت بايد تا 150 رو باز كنن و مجاز به انتخاب رشته بشن مثل همه رشته ها

 60. امین گفت:

  از یه طرف گرایش “حقوق مالی” اضافه شده از یه طرف تو توضیحاتش نوشته “عنوان رشته مدیریت با گرایش مدیریت مالی” هست. کسی میتونه اینو تفسیر کنه؟
  کلا این حقوق مالی چی هست؟

 61. مالی ی ی ی ی ی ی گفت:

  با سلام
  با توجه به اینکه ظرفیت گرایش مالی 2149 که در ابتدا 17 تا بود به 29 افزایش پیدا کرده است استدعا داریم که تعداد مجازین به انتخاب رشته را نیز همان 5 برابر ظرفیت که در همه رشته ها اعلام فرمودید افزایش دهید( که میشوم تا رتبه 150 در حالی که الان تا رتبه 80 است)

  • یاسین گفت:

   تقاضای کاملا منطقی و به جایی است. نمی دانم که چرا متولی مربوطه توجهی ندارد. نمی دانم که چرا اگر همین کامنت ساده را بخواهی در سایت سازمان سنجش درج کنی باید مراحل عریض و طویلی را طی کنی و سیستم از شما آنقدر ایراد گرفته و پیغام خطا می دهد که از گفتارت پشیمان می شوی.

   آقای عزیز دولت پاسخگوی خدمتگزار لطفا این درخواست را از این مجرای غیر رسمی ولی کاربرپسندتر از سایت سازمان سنجش بشنوید و واکنش نشان دهید.

 62. محسن گفت:

  آینده پژوهی پس چی شد؟؟؟قرار بود اضافه شه که

 63. مالی گفت:

  از سازمان سنجش خاهش داریم که با وجود اضافه شدن 11 ظرفیت به دکتری مالی از 17 به 28 تعداد مجازین این رشته را نیز که 5 برابر ظرفیت است طبق قانون اضافه کند

 64. زهرا حسنی گفت:

  خب با وجود اضافه کردن ظرفیتها به مالی 31 ظرفیت این رشته باید تعداد مجازین هم حداقل تا رتبه 100 افزایش بدن ….

 65. علی گفت:

  اینکه واضحه که برای همه است.

 66. علی گفت:

  ظرفیت مالک اشتر دو برابر اعلام شده یعنی چی
  آیا یعنی اینکه 1- ظرفیت واقعی آن نصف طرفیتی است که اعلام شده بود و یا اینکه
  2- ظرفیت واقعی آن دو برابر ظرفیتی است که قبلا اعلام شده بود

  • Amir گفت:

   باید مورد دوم باشه! واسه رشته ما، مالک اشتر 1 نفر میگرفت….الان نصف نفر که نمیخان!:)

  • هادی گفت:

   احتمالا از عمد اینجوری گفتن تا هر کاری که دلشون خواست بکنن!
   اگه خواستن زیاد بگیرد میگن ما منظورمون حالت دوم بوده و اگه خواستن کم بگیرند میگن ما منظورمون حالت اول بوده!!
   اگه هم اعتراض کنی تو سایت میگن به اطلاعیه مربوطه مراجعه کنید!

 67. علی گفت:

  سلام به همه
  یعنی مهلت انتخاب رشته فقط برای کساییه که رشته امتحانیشون تغییر ظرفیت داشته یا اینکه این تمدید زمانی برای همه هست؟

 68. علی گفت:

  کاهش 6 نفر از ظرفیت روزانه مدیریت مالی باعث کاهش حداقل 18 نفر از دعوت شونده ها به مصاحبه است!!!!!

 69. علی گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان. برای اینکه مشکل بچه های مالی رو حل کنند از ظرفیت مدیریت مالی دانشگاههای تهران،بهشتی و علامه کم کردن و گرایش حقوق مالی رو به کد 2149 اضافه کردن و واقعا که مسخره است این شیوه حل مساله!