مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری آمار

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری آمار پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

آنالیز ریاضی ۱

آنالیز ریاضی- رودین

مجموعه جبر و آنالیز- نصیری

آنالیز ریاضی- آپوستل

آنالیز ریاضی- Pugh

ریاضی عمومی ۱

حساب دیفرانسیل و انتگرال- توماس

 حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن

ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب

ریاضی عمومی آدامز ۱و۲

احتمال و کاربرد آن

 مقدمه‌ ای بر احتمالات و آمار کاربردی مولف: رونالد والپول ، ترجمه: میر بهادر قلی ‌آریانژاد(دانشگاه علم و صنعت)

نظریه احتمال و کاربرد آن: تقی اخوان نیاکی (دانشگاه صنعتی شریف)

کتاب آمار و احتمال : دکتر مجید ایوزیان

مبانی احتمال، تألیف شلدون راس ، ترجمه دکتر پارسیان

آمار و احتمال مهندسی، دکتر نعمت‌الهی

آمار و احتمال، جان فروند

آمار ریاضی ۱ (بدون مبحث برآوردیابی)

مبانی آمار ریاضی- هاگ- ایزد دوستدار

احتمال و آمار ریاضی- Bain- مشکانی- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه‌ی کلاسی آمار ریاضی ۱ دانشگاه علامه طباطبائی- دکتر پارسیان

مقدمه ای بر نظریه‌ آمار  مود، ترجمه دکتر مشکانی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

استنباط آماری۱

مقدمه‌ای بر نظریه آمار الکساندر مود، فرانکلین گریبیل، دون بوز ترجمه علی مشکانی (انتشارات دانشگاه فردوسی)

مبانی آمار ریاضی دکتر احمد پارسیان (مرکز نشر دانشگاهی صنعتی اصفهان)

مقدمه‌ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان) شلدون راس، ترجمه مجید اسعدی، ابوالقاسم بزرگ‌نیا (انتشارات دانشگاه فردوسی)

آمار در ریاضی، جواد بهبودیان (انتشارات امیرکبیر)

A course in Mathematical statistics-George G.Roussas

Mathematical Statistics-Jun shao

Mathematical statistics-Keith knight

Rohatgi, V. and Saleh E., An Introduction to Probability and Statistics, John Wiley, New York, 2001.

Bickel, P.J. and Doksum, K. A., Mathematical Statistics, Prentice-Hall, New Jersey, 2001

Casella, G. and Berger, R.L., Statistical Infereace, Wadsworth, California, 1990

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر