مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری برق – قدرت

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری برق – قدرت پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

ماشین‌های الکتریکی ۲:

ماشین الکتریکی بیم باهارا، ترجمه دکتر میر سلیم

 ماشین الکتریکی ( تحلیل- بهره برداری- کنترل ) دکتر سن، ترجمه دکتر عابدی و مهندس نبوی

 ماشین¬های الکتریکی، سلمون، ترجمه دکتر لسانی

 ماشین¬ الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، دکتر ال هاواری ترجمه دکتر عبادی

 مبانی ماشین الکتریکی، چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

الکترونیک قدرت ۱: 

مدارها، عناصر و کاربردها، محمد رشید ((Mohammad Rashid.

مبدل‌های DC/DC  با مدولاسیون پهنای باند، کازمیرچوک (Kazimierczuk).

 تکنولوژی‌های پیشرفته تبدیل، فانگ لو (Fang Luo).

دینامیک سیستم‌های قدرت:

پایداری و کنترل سیستم‌های قدرت، دکتر حسین سیفی و دکتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تربیت مدرس)

 بررسی سیستم‌های قدرت، جلد دوم، دکتر حیدرعلی شایانفر، دکتر شهرام جدید و دکتر احد کاظمی (انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران)‌

دینامیک و کنترل سیستم‌های قدرت، دکتر مهدی کراری (انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 Kundur, P. “Power system stability and control”, MC. Graw-Hill, New York, 1994.

B.C. Kuo, “Automatic control Systems”, 7th Edition, chapter 10.

IEEE Committee report, “dynamic models for steam and hydro turbines in power system studies”, IEEE Transaction on power apparatus and systems, vol. PAS-92, pp. 1904-1915, Nov/Dec 1973.

Robin Padmore, “Identification of coherent generators for dynamic Equivalents”, IEEE transaction on power apparatus and systems, Vol PAS-97, no.4, July/Aug 1978, pp 1344-1353.

G. J. Berg, A. Ghafurian, “Representation of coherency-based equivalents in transient stability studies”, Electric power system research, vol. 6 (1983), pp. 235-241.

A. J. Germand, R. Padmore, “Dynamic aggregation of generating unit modes”, IEEE Transaction on power apparatus and systems vol. PAS-97, No. 4, July/Aug 1978, pp. 1060-1069.

Peter W. Sauer and M.A. Pai, “Power System Dynamic and Stability”, Chapter 9.

D. C. Lee, R. E. Beaulieu and G. J. Rogers, “Effect of governor characteristics on turbo-generator shaft torsionals”, IEEE Transaction,. Vol. PAS 104, No. 6, PP. 1255-1261, June 1985.

Carson W. Taylor, “Power System Voltage Stability”, MC. Graw-Hill, 1994.

V. Ajjarapu and C. Christy, “The Continuation Power Flow: A Tool for Steady-State Voltage Stability Analysis”, IEEE PICA conference proceedings, pp. 304-311, May 1991.

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر