مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

منابع آزمون دکتری تکتونیک

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری تکتونیک پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده – انتشارات دانشگاه تربیت معلم

زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی  –   انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی – انتشارات دانشگاه تهران

زمين شناسي ايران  دكتر درويش زاده –  نشر دانش امروز
ديباچه اي بر ماگماتيسم در ايران –  حسين معين وزيري

 

سنگ شناسی

 

 

سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی   –  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی رسوبی موريس. اي .تاکر (ترجمه )  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده –   انتشارات دانشگاه پیام نور

سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده – انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری  –   انتشارات دانشگاه تربیت معلم

سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

زمین ساخت پیشرفته

زمين شناسي ساختماني دکتر الياسي (جزوه) دانشگاه تهران
زمين شناسي ساختماني دکتر پور کرماني انتشارات علوي
زمين شناسي ساختماني دکتر علوي انتشارات سازمان زمين شناسي
زمين شناسي ساختماني دکتر حسن مدني انتشارات جهاد دانشگاهي

 

Davis, G. H., and Reynolds, S. J., 1996, Structural Geology of Rocks and

Regions, John Wiley & Sons.

2- Price, N. J., and Cosgrove, J. W., 1990, Analysis of Geological Structures,

Cambridge University Press.

3- Ragan, D. M., 1985, Structural Geology: An Introduction to Geometrical

Techniques, John Wiley & Sons.

 

4- Ramsay, J. G., and Huber, M. I., 1983, The Techniques of Modern Structural

Geology, Vol. 1, Strain Analysis, Academic Press.

5- Ramsay, J. G., and Huber, M. I., 1987, The Techniques of Modern Structural

Geology , Vol. 2, Folds and Fractures, Academic Press.

ژئوتکتونیک

1 – Gunther, H. F. and Peter, M. H., 1988. Base metal sulfide deposits, Springer – Verlag.

2- Sawkins, F. J., 2000. Metal deposits in relation to plate tectonics: Springer – Verlag.

1- Andrew, D.M., 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis, Springer New York

2-Reading, H .G.,1989. Sedimentary Environments and facies, Blackweel Scientific Publications, Oxford.

3- Roure, F., 1996. Geodynamic Evolution of  Sedimentary Basins, Editions Technip Paris.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. علی گفت:

  با سلام. مگر دروس در سطح کارشناسی برای آزمون دکترا تکتونیک شامل زمین شناسی ایران و زمین شناسی ساختاری نیست؟
  طبق منابعی که سازمان سنجش اعلام کرده درس سنگ شناسی که جزو منابع نبوده؟
  لطفا پاسخ دهید.

 2. معصومه گفت:

  خوب است