مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی  رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری زمین شناسی اقتصادی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

 

 

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده – انتشارات دانشگاه تربیت معلم

زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی –  انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی – انتشارات دانشگاه تهران

زمين شناسي ايران  دكتر درويش زاده –  نشر دانش امروز
ديباچه اي بر ماگماتيسم در ايران –  حسين معين وزيري

 

سنگ شناسی

 

 

سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی   –  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی رسوبی موريس. اي .تاکر (ترجمه )  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده –   انتشارات دانشگاه پیام نور

سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده – انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری  –   انتشارات دانشگاه تربیت معلم

سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام

 

 

 

 

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

کانسارها (آذرین-دگرگونی-رسوبی)

 Evans, A.M.,2000. Ore geology and industrial minerals (An introduction), Blackwell.

 Guilbert, J.M. and Park, Jr. C.F., 1997. The Geology of ore deposits, Freaman and company, Newyork.

Laznicka, P., 1993. Precambrian empirical metallogeny, Elsevier, Amsterdam.

Laznicka, P., 2006. Giant Metallic Deposits. Springer.

 Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.

 Sawkins, F. J., 1990. Metal deposits in relation to plate tectonics: Springer – Verlag.

– مر و همکاران 1375 – منابع معدني از ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي، انتشارات ويژه نشر

 Guilbert J.M. and Park C.F., 1986. The Geology of Ore Deposits, Freeman.

Pasava, J., K. Zak, and Kribek, B., 1995. Mineral Deposits from Their Origin to Their    Environmental Impact, Balkema.

 Stanley, J., (ed.), 1999. Mineral Deposits: Processes to Processing, Balkema.

 Maynard, J. B., 1983. Geochemistry of sedimentary ore deposits, John Wiley and Sons.

 Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.

Stanley, J., (ed.). 1999, Mineral deposits, processes to processing, Blackman.

اکتشافات زمین شیمیایی

– حسني پاك، اصغر، 1370 ، اصول اكتشافات ژئوشيميايي، انتشارات دانشگاه تهران.

 Evans A.M., 2006. Introduction to mineral exploration, Blackwell Science.

 Govett, G.J.S. 1994 و . Handbook of exploration geochemistry , Elsevier, Volumes 1-

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر