مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری زمین شناسی اقتصادی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

 

 

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده - انتشارات دانشگاه تربیت معلم

زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی -  انتشارات سازمان زمین شناسی

زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی - انتشارات دانشگاه تهران

زمین شناسی ایران  دکتر درویش زاده –  نشر دانش امروز
دیباچه ای بر ماگماتیسم در ایران -  حسین معین وزیری

 

سنگ شناسی

 

 

سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی   -  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی رسوبی موریس. ای .تاکر (ترجمه )  انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده -   انتشارات دانشگاه پیام نور

سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده - انتشارات دانشگاه تهران

سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری  -   انتشارات دانشگاه تربیت معلم

سنگ شناسی اذرین دکتر سید مسعود همام

 

 

 

 

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

کانسارها (آذرین-دگرگونی-رسوبی)

 Evans, A.M.,2000. Ore geology and industrial minerals (An introduction), Blackwell.

 Guilbert, J.M. and Park, Jr. C.F., 1997. The Geology of ore deposits, Freaman and company, Newyork.

Laznicka, P., 1993. Precambrian empirical metallogeny, Elsevier, Amsterdam.

Laznicka, P., 2006. Giant Metallic Deposits. Springer.

 Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.

 Sawkins, F. J., 1990. Metal deposits in relation to plate tectonics: Springer – Verlag.

- مر و همکاران ۱۳۷۵ – منابع معدنی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی، انتشارات ویژه نشر

 Guilbert J.M. and Park C.F., 1986. The Geology of Ore Deposits, Freeman.

Pasava, J., K. Zak, and Kribek, B., 1995. Mineral Deposits from Their Origin to Their    Environmental Impact, Balkema.

 Stanley, J., (ed.), 1999. Mineral Deposits: Processes to Processing, Balkema.

 Maynard, J. B., 1983. Geochemistry of sedimentary ore deposits, John Wiley and Sons.

 Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.

Stanley, J., (ed.). 1999, Mineral deposits, processes to processing, Blackman.

اکتشافات زمین شیمیایی

- حسنی پاک، اصغر، ۱۳۷۰ ، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران.

 Evans A.M., 2006. Introduction to mineral exploration, Blackwell Science.

 Govett, G.J.S. 1994 و . Handbook of exploration geochemistry , Elsevier, Volumes 1-

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر