مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

منابع آزمون دکتری عمران – سازه های هیدرولیکی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری عمران – سازه های هیدرولیکی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي: 

مقاومت مصالح: 

بیر ـ جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان
مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه‌ها: 

تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (4 جلد)
تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 

هيدروليك پيشرفته:

 Watters, G. Z.,” Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipeline”, 2nd ed., Butterworth Publishers’, Boston, Massachusetts, 1984.

Yarabeck, R. R., “Hydraulic problems in small transmission systems”, proceeding of the Institute of Control of Flow in Closed Conduits, Colorado State University, Fort Collins , Colorado, pp. 31-44, 1970.

Wylie, E. B., and Streeter, V. L., Fluid Transients, 3rd ed., Feb Press, Ann Arbor, Michigan, 1985.

Betamio de Almedia, A., and Koelle, E., Fluid Transients in Pipe Networks, Computational Mechanics Publications, London, 1992.

Halliwell, A. R., “Velocity of water hammer wave in an elastic pipe”,J. of Hydraulic Division, ASCE, Vol. 89, No. HY4, pp. 1-21, 1963.

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست