مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

منابع آزمون دکتری عمران – سازه

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری عمران – سازه پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي: 

مقاومت مصالح: 

بیر ـ جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان

مقاومت مصالح تیموشنکو

تحليل سازه‌ها: 

تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (4 جلد)

تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 

ديناميك سازه‌ها: 


ديناميك سازه‌ها و تعيين نيروهاي زلزله (تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله) آنيل چوپرا؛ مترجم شاپور طاحوني (انتشارات علم وادب)

 ديناميك سازه‌ها ري دبليو. كلاف، جوزف پن‌زين؛ ترجمه محمدمهدي سعادت پور(انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان)

Dynamics of structures by Anil K.Chopra

Dynamics of Structures by Ray W.Clough

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته:

MARTIN H. SADD,”ELASTICITY,Theory, Applications, and Numerics” Elsevier Science Publishing Co., AMSTERDAM, 2005.

J.R. BARBER, ”ELASTICITY” , KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NEW YORK, 2004.

P. BORESI, ”ELASTICITY IN ENGINEERING MECHANICS” , JOHN WlLEY& SONS, INC., NEW YORK, 2000.

S. THIMOSHENKO, ”THEORY OF ELASTICITY” , McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., NEW YORK, 1951.

G. THOMAS MASE, ”CONTINUUM MECHANICS FOR ENGINEERS” Press LLC, BOCA RATON, 1999.

W. MICHAEL LAI ”INTRODUCTION TO CONTINUUM MECHANICS”Elsevier Science Publishing Co.,NEW YORK, 2010.

T. S.CHANG, “CONTINUUM MECHANICS” Allyn and Bacon,MICHIGAN, 1965.

مباني تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته محمد مهدي سعادت‌پور، دانشگاه صنعتي اصفهان

 تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته (جلد 1 و 2) جواد سلاجقه، ‌دانشگاه باهنر كرمان

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته و مدل‌سازي رفتار مواد ، دبليو، اف، چن ، ترجمه محمود كيايي، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصير

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست