مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری عمران – سازه

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری عمران – سازه پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

مقاومت مصالح: 

بیر ـ جانسون، ترجمه ابراهیم واحدیان

مقاومت مصالح تیموشنکو

تحلیل سازه‌ها: 

تحلیل سازه مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)

تحلیل سازه، مهندس شاپور طاحونی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

دینامیک سازه‌ها: 


دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله) آنیل چوپرا؛ مترجم شاپور طاحونی (انتشارات علم وادب)

 دینامیک سازه‌ها ری دبلیو. کلاف، جوزف پن‌زین؛ ترجمه محمدمهدی سعادت پور(انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان)

Dynamics of structures by Anil K.Chopra

Dynamics of Structures by Ray W.Clough

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته:

MARTIN H. SADD,”ELASTICITY,Theory, Applications, and Numerics” Elsevier Science Publishing Co., AMSTERDAM, 2005.

J.R. BARBER, ”ELASTICITY” , KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, NEW YORK, 2004.

P. BORESI, ”ELASTICITY IN ENGINEERING MECHANICS” , JOHN WlLEY& SONS, INC., NEW YORK, 2000.

S. THIMOSHENKO, ”THEORY OF ELASTICITY” , McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., NEW YORK, 1951.

G. THOMAS MASE, ”CONTINUUM MECHANICS FOR ENGINEERS” Press LLC, BOCA RATON, 1999.

W. MICHAEL LAI ”INTRODUCTION TO CONTINUUM MECHANICS”Elsevier Science Publishing Co.,NEW YORK, 2010.

T. S.CHANG, “CONTINUUM MECHANICS” Allyn and Bacon,MICHIGAN, 1965.

مبانی تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته محمد مهدی سعادت‌پور، دانشگاه صنعتی اصفهان

 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (جلد ۱ و ۲) جواد سلاجقه، ‌دانشگاه باهنر کرمان

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته و مدل‌سازی رفتار مواد ، دبلیو، اف، چن ، ترجمه محمود کیایی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر