مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

منابع آزمون دکتری نانو شیمی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری نانو شیمی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

ریاضیات عمومی

ریاضی 1و2،توماس

ریاضی 1و2،آقاسی

شیمی پایه

2- J._McMurry, Organic Chemistry, 5th Ed, Brooks Coles, 2000.3- S. N. Ege, Organic Chemistry, 3rd Ed, D. C. Heath & Co,_1989.

4- A._Streitwieser, C. H. Heathcock, Introduction to Organic Chemistry, McMilan, 1989..

6- L. G. Wade, Organic Chemistry, 2nd Ed, Prentice-Hall, Inc., 1991.

۱- شیمی آلی- ولهارد- ویرایش دوم- ترجمه میرمحمد صادقی (سه جلد).

 ۲- نگرشی بر طیف‌سنجی- پاویا ترجمه برهمن موثق.

3- شیمی آلی- نوشته موریسون- بوید ویرایش ششم ترجمه سیدی- یاوری- میرشکرایی (سه جلد).

 ۴- شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی- نوشته شراینر ترجمه مهران غیاثی.
۵- شیمی آلی- سولومونز- ویرایش ششم- ترجمه مجید هروی (سه جلد).

6- شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی- نوشته سیلور اشتاین ترجمه میرمحمد صادقی.

7- نام‌گذاری در شیمی آلی مرکز نشر دانشگاهی

 ۸-راهنمایی واکنش‌های شیمی آلی ترجمه عیسی یاوری، افسانه صدری

 ۹- سنتز مواد آلی ترجمه دکتر علمدار آشناگر

 

1- J. E._Huheey, Inorganic Chemistry, Principles of Structure and Reactivity, 4th Ed, Harper

& Row, 1997.

2- B. E._ Douglas, D. H. McDaniel, J. J. Alexander, Concepts and Models of Inorganic

Chemistry, 3rd Ed, Wiley, New York, 1999. _

3- D. F. Shriver, P. W. Atkins, H. Langford, Inorganic Chemistry, 3rd Ed, Oxford

University, 1999.

 

1- شیمی معدنی I: دکتر ملاردی – دکتر آقا بزرگ (سه جلد)

۲- شیمی معدنی I:دکتر حسین آقا بزرگ و دکتر حمیدرضا آقا بزرگ. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم .

۳- شیمی معدنی II: دکتر آقا بزرگ، دکتر یوسفی انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم.
۴- شیمی معدنی میسلر و تار (جلد I و II)

5- Inorganic chemistry by Purcell &Kotz

3- D. G. Peters, J. M. Hayes, G. M. Hieftje, Chemical Seperation and Measurements, W. B. Saunders

1998.

1- Ira N. Levine, Physical Chemistry, 5th Ed, McGraw-Hill, 2002.

2- J. D. Paula, P. W. Atkins, Physical Chemistry, 8th Ed, Freeman, 2006.

3- R. J. Sillbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 4th Ed, John Wiley,

2004.

4- D. A. McQuarrie, J. D. Simon, Molecular Thermodynamics, University Science Book,

1999.

۱- مبانی شیمی تجزیه اسکوگ جلد ۱ و ۲، مرکز نشر دانشگاهی .

۲- اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ- وست، جلد ۱ و ۲ مرکز نشر دانشگاهی.

۳ – الکتروشیمی تألیف دکتر جمشید مفیدی انتشارات دانشگاه تهران. ۴- شیمی تجزیه کمی فریتس و شنک، جلد ۱ و ۲، انتشارات دانشگاه اصفهان .

 ۵- شیمی تجزیه کمی هریس، جلد ۱ و ۲ مرکز نشر صنعتی اصفهان.

 ۶- آمار برای شیمی تجزیه، ترجمه گلابی، انتشارات دانشگاه تبریز.

 ۷- روش‌‌های دستگاهی در تجزیه شیمیایی یوئینگ- انتشارات دانشگاه شیراز.

 ۸ – روش‌های کروماتوگرافی ترجمه سید واقف حسین، جمشید منظوری لشکر

2- Atkins, P.W. Physical chemistry 4th ed.
3- Alberty, R.A. Phy. Chem. Latest Ed. John Willey.
4- Barrow. Phy. Chem. Latest Ed. Mc. Grow- Hill.

مبانی نانوتکنولوژی

مبانی نانوتکنولوژی،

چارلز پی پل، فرانک جی اوتز

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست