مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری هوا فضا – مکانیک پرواز

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری هوا فضا – مکانیک پرواز پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

ریاضی مهندسی:

ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه دکتر عالم زاده
متغیرهای مختلط، چرچیل

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

دینامیک پرواز پیشرفته: 

- Jan Roskam, “Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Control”, Part II, 1998.

Donald McLean, “Automatic Flight Control System”, 1990.

Robert F. Stengel, “Flight Dynamics” 2004.

Dynamics of Flight: Stability and Control by Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid

کنترل بهینه: 

 Optimal Control Theory: An Introduction Donald E. Kirk (Author)

Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control  ( Earl Bryson, Yu-Chi Ho)

Optimum Systems Control, Andrew P. Sage, Chelsea C. White

Linear Optimal Control  Jeffrey B. Burl (Author)

 

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر