مدرسان شریف  دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی کارگاه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97 استاد وکیلی نیکفال

منابع آزمون دکتری کامپیوتر – نرم افزار

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری کامپیوتر – نرم افزار  پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي: 

ساختمان داده‌ها

اصول ساختمان داده‌ها، تأليف هرويتز

ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال، تأليف تننباوم

ساختمان داده‌ها ـ CLRS

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 

سيستم‌هاي عامل پيشرفته

سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم

سيستمهاي عامل تأليف استالينگ

مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف  سيلبر شاتز

تحليل و طراحي الگوريتم‌ها

 CLRS

اصول الگوريتم هاي كامپيوتر تأليف هرويتز

الگوريتم ها و ساختمان داده تأليف اي‌هو

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر