مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری کامپیوتر – نرم افزار

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری کامپیوتر – نرم افزار  پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

ساختمان داده‌ها

اصول ساختمان داده‌ها، تألیف هرویتز

ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال، تألیف تننباوم

ساختمان داده‌ها ـ CLRS

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

سیستم‌های عامل پیشرفته

سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم

سیستمهای عامل تألیف استالینگ

مفاهیم سیستمهای عامل تألیف  سیلبر شاتز

تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها

 CLRS

اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هرویتز

الگوریتم ها و ساختمان داده تألیف ای‌هو

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر