مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری هوا فضا – مکانیک پرواز

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری هوا فضا – مکانیک پرواز پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

ریاضی مهندسی:

ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه دکتر عالم زاده
متغیرهای مختلط، چرچیل

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

دینامیک پرواز پیشرفته: 

- Jan Roskam, “Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Control”, Part II, 1998.

Donald McLean, “Automatic Flight Control System”, 1990.

Robert F. Stengel, “Flight Dynamics” 2004.

Dynamics of Flight: Stability and Control by Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid

کنترل بهینه: 

 Optimal Control Theory: An Introduction Donald E. Kirk (Author)

Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control  ( Earl Bryson, Yu-Chi Ho)

Optimum Systems Control, Andrew P. Sage, Chelsea C. White

Linear Optimal Control  Jeffrey B. Burl (Author)

 

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر