مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

منابع آزمون دکتری کامپیوتر – نرم افزار

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری کامپیوتر – نرم افزار  پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

ساختمان داده‌ها

اصول ساختمان داده‌ها، تألیف هرویتز

ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال، تألیف تننباوم

ساختمان داده‌ها ـ CLRS

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

سیستم‌های عامل پیشرفته

سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم

سیستمهای عامل تألیف استالینگ

مفاهیم سیستمهای عامل تألیف  سیلبر شاتز

تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها

 CLRS

اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هرویتز

الگوریتم ها و ساختمان داده تألیف ای‌هو

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر