مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

دانلود سوالات دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک ۹۲ – ۹۳

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ – ۹۳ پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک شامل دروس شیمی و حاصلخیزی خاک ، حفاظت خاک ، رده بندی و ارزیابی خاک ، روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی ، ژنز و کانی شناسی خاک ، رده بندی و ارزیابی اراضی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد

 

دانلود سوالات دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک ۹۲ – ۹۳

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری