مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری در دانشگاه دامغان

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه دامغان بر اساس ماده 8 آئین­نامه شماره 22354/و مورخ 02/03/1391 در خصوص ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره­ های تحصیلی بالاتر، بر اساس شرایط مندرج و مصاحبه­  علمی که توسط گروه­های آموزشی انجام می­گیرد، اقدام به پذیرش دانشجوی دوره دکتری بدون آزمون ورودی جهت نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 در رشته­ های ذیل می­نماید:

 

رشته ­های پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال تحصیلی 93-92

1

ریاضی کاربردی-آنالیز عددی

2

ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

3

ریاضی محض-جبر محاسباتی

4

ریاضی محض-آنالیز

5

شیمی آلی

6

شیمی تجزیه

7

شیمی فیزیک

الف)شرایط عمومی پذیرش:

1. دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزی گزینش دانشجو.

2. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

ب) شرایط اختصاصی پذیرش:

1. داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) مرتبط با رشته­های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه­های داخل یا خارج از کشور که به تائید وزارت علوم، تحیقات و فناوری رسیده باشد.

تبصره: تشخیص ارتباط موضوعی بر عهده گروه­های آموزشی این دانشگاه است.

 

2.دانش آموختگانی که بیش از 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنان نگذشته باشد.

3.دانشجویان کارشناسی­ارشد متقاضی باید تا پایان 31 شهریورماه سال 1392 دانش­آموخته شوند. (فرم شماره 1)

ج) نحوه احراز شرایط متقاضیان استفاده از آئین نامه

1 .دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی ) و دانشجویان نیمسال چهارم(بدون نمره پایان نامه) که جزء رتبه های اول تا سوم (تا5 نفر صرفا رتبه اول ، 6 تا 10 نفر رتبه های اول و دوم و تعداد11 نفر و بالاتر رتبه های اول تا سوم)دانشجویان /دانش آموختگان هم رشته و هم ورودی خود باشند در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ، میتوانند متقاضی پذیرش مقطع دکتری این دانشگاه باشند.(ضمنا پذیرش دانشجویان سال آخرمنوط به دفاع از پایان نامه با نمره عالی می باشد) (فرم شماره 4)

 

1/1 . دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 

2/1 . دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

3/1 . رتبه اول المپیادهای علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

4/1 . دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

5/1 . دارندگان نشان طلای کشوری المپیاد های دانش آموزی(موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو)

6/1 . متقاضیانی که در دوره کارشناسی پیوسته پس از گذراندن 6 نیمسال تحصیلی با گذراندن 100 واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء 20 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر طی 8 نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دارای رتبه های کشوری زیر در آزمون سراسری سازمان سنجش باشند

رتبه زیر 100 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

رتبه زیر 100 در گروه آزمایشی علوم تجربی

رتبه زیر 50 در گروه آزمایشی علوم انسانی

رتبه زیر 20 در گروه آزمایشی هنر و زبان

و دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو)

7/1 . رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت 35 درصد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده یا چاپ شده مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی-پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین­المللی با رعایت مفاد تبصره 11 ماده 2  یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

8/1. برای دانشجویان سال آخر (نیمسال چهارم) که پس از پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند ارائه مقاله الزامی نمی باشد

تبصره:چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود، مجوز پذیرش یا چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند.

د) مدارک مورد نیاز:

1. تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

2. دو قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات در پشت عکس­ها

3. تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.

 

تبصره: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تعهد اتمام دوره مزبور تا پایان شهریور 1392 را ضمیمه نمایند. (فرم شماره 2)

 

4. تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی و کارشناسی­ارشد

5. گواهی رتبه با ذکر سال ورود و تعداد دانشجویان هم ورودی (فرم شماره 4)

6. مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (برای برادران)

7. ارسال تصویر کامل از مقالات علمی پژوهشی یا ISI جهت مشخص نمودن استفاده از شرایط آئین نامه (فرم شماره 5)

8. ارسال تصویر گواهی های بند2/1 تا 7/1 برای متقاضیان مربوطه(دانشجوی نمونه کشوری ، المپیادهای علمی دانشجویی ، جشنواره های معتبر علمی و …)

5.توصیه نامه از استاد راهنما و دو نفر از اساتید مرتبط با رشته مورد تقاضا (فرم شماره 3)

6. اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ 600000 ریال به حساب شماره  2177492988004 نزد بانک ملی شعبه مرکزی دامغان به نام درآمد­های اختصاصی دانشگاه دامغان .

7.ارسال تصویر چکیده پایان نامه و همچنین تصاویر سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

8. متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1/4/92 مدارک خود را با پست پیشتاز به نشانی دامغان- میدان دانشگاه- دانشگاه دامغان- کد پستی 3671641167  – مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند. لطفاً برروی پاکت عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری ” و نام رشته ذکر شود.

تذکر1:  به مدارک ناقص و یا دریافت پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: متقاضی باید اصل فیش بانکی را  به همراه سایر مدارک به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نماید.

تذکر3: افراد حائز شرایط بر اساس اولویت دانشکده جهت مصاحبه علمی دعوت می­شوند لذا از داوطلبان تقاضا میشود از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری فرمایند. داوطلب باید در صورت دعوت به مصاحبه علمی، یک نسخه از پایان­نامه کارشناسی ارشد خود را نیز به همراه داشته باشد.

 

تذکر4: صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره دکتری بدون آزمون به منزله قبولی تلقی نمی­گردد و پذیرش در این دوره بر اساس ظرفیت موجود و توانایی علمی افراد خواهد بود.

تذکر5: مدارک ارسالی و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی­گردد.

9. ارائه مدرک زبان برای کلیه متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون مانند سایر داوطلبان دوره دکتری قبل از آزمون جامع الزامی است. در غیر این صورت اجازه شرکت در آزمون جامع را نخواهند داشت. متقاضیان می بایست در یکی از آزمون های زبان انگلیسی که در ذیل آمده است، شرکت نموده و حداقل نمره قبولی را احراز نمایند:

 

آزمون

حد نصاب نمره

MCHE

50

TOLIMO

450

TOFFLE

Paper based

500

Internet based

70

Computer based

190

IELTS

5/5

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. سارا گفت:

  کسی فیزیک مصاحبه شد دامغان؟

 2. سارا گفت:

  مصاحبه دامغان انجام شد؟

 3. Eskandari گفت:

  دوستان متقاضی 5 ترمه استعداد درخشان قراره براساس خبر حذف ناگهانی 5 ترم ها از پذیرش، قراره همه 5 ترمی ها شنبه 05/05 ساعته 9 بریم وزارت علوم.

  جهت مشاهده بیشتر اخبار مربوط به این موضوع به لینک زیر بروید:

  http://phdtest.ir/1391/03/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/

  • OR به Eskandari گفت:

   سلام این خبر کجاست؟؟ تا الان که فقط بعضی از دانشگاه ها این شرط رو داشتند که اون رو هم تو آگهی شون زده بودند. منظورتون دانشگاه دامغان هستش یا کل دانشگاه ها؟؟ ممنوم میشم منبع خبر رو اطلاع بدین.
   با تشکر

   • ندا گفت:

    الان دیگه اگر دانشگاهها هم موافقت کنند، وزارت قبول نمی کنه. قراره شنبه 5 مرداد ساعت 9 صبح همه جلوی درب وزارت علوم باشیم و به صورت محترمانه اعتراض کنیم!

 4. عابدی گفت:

  سلام تو رشته عمران دکتری پولی هم میگیرن