مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه مازندران

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۸ «آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر» ابلاغیه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مازندران در مقطع دکتری (Ph.D) در رشته های زیر برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دانشجو میپذیرد.

ردیف رشته تحصیلی گرایش ردیف رشته تحصیلی گرایش
۱ ریاضی محض آنالیز تابعی کاربردی ۲۱ علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی
۲ ریاضی محض عملگرهای دیفرانسیلی ۲۲ علوم اقتصادی اقتصاد پولی
۳ ریاضی محض نظریه عملگرها ۲۳ علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی
۴ ریاضی محض آنالیز مجانبی ۲۴ علوم اقتصادی اقتصاد توسعه
۵ ریاضی محض نظریه جبری گراف ۲۵ علوم اقتصادی اقتصاد سنجی
۶ ریاضی محض حلقه و مدول ۲۶ علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل
۷ ریاضی محض هندسه دیفرانسیل ۲۷ علوم اقتصادی اقتصاد منطقه ای
۸ ریاضی کاربردی آنالیز عددی ۲۸ حقوق خصوصی ______
۹ ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات ۲۹ حسابداری ______
۱۰ فیزیک اتمی  و مولکولی ۳۰ مدیریت تولید و عملیات
۱۱ فیزیک حالت جامد ۳۱ مدیریت-سیاستگذاری علم و فناوری ______
۱۲ فیزیک هسته ای ۳۲ علوم تربیتی-مدیریت آموزش عالی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
۱۳ فیزیک ذرات بنیادی ۳۳ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۴ فیزیک گرانش وکیهان شناسی ۳۴ الهیات علوم قرآن وحدیث
۱۵ فیزیک نجوم و اختر فیزیک ۳۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
۱۶ شیمی آلی ۳۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی
۱۷ شیمی تجزیه ۳۷ تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
۱۸ شیمی معدنی ۳۸ زبان و ادبیات فارسی ______
۱۹ شیمی شیمی فیزیک ۳۹ جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۰ شیمی پلیمر ۴۰ باستان شناسی
ماده۱: دانش‌آموختگان و «دانشجویان نیمسال چهارم» که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان‌نامه (دفاع از پایان‌نامه با درجه عالی) جزء رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان هم‌رشته وهم‌ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل، میتوانند متقاضی ورود به دوره دکتری تخصصی دانشگاه مازندران بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی باشند.

الف) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته‌شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ب‌)  دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

ج‌)  رتبه اول المپیادهای علمی-دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

د‌)   دانش‌آموخته رتبه اول در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد؛

ه‌)   دارندگان نشان طلایی کشوری المپیادهای دانش‌آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

و‌)   دانشجویان مندرج در بند ه دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی یا طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو؛

ز‌)       رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی،‌جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی وپنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبرملی یا بین المللی با رعایت مفاد تبصره۱۱ ماده۲ آیین‌نامه یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد؛

تبصره۱-در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور،‌ارائه مقاله مستخرج از پایان‌نامه موضوعیت ندارد و ارائه دو مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی کفایت دارد.

تبصره۲-طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضامحور (براساس نیاز یک دستگاه) با تایید معاونت پژوهشی وفناوری وزارت،‌می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای ماده یک جایگزین شود.

تبصره۳- مقاله علمی-پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه محل تحصیل (اساتید راهنما یا مشاور) باشد.

ماده۲: رتبه‌بندی دانشجویان نیمسال چهارم دوره کارشناسی‌ارشد بدون احتساب نمره پایان‌نامه انجام خواهد شد و دانشجویان نیمسال چهارم باید تا پایان شهریور ماه زمان پذیرش و قبل از شروع دوره دکتری از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود با درجه عالی دفاع کرده باشند. ضمناً، داشتن شرط یک مقاله برای چنین دانشجویان الزامی نبوده و در صورت پذیرش دوره دکتری موظف هستند تا پایان سال اول دوره دکتری خود مجوز پذیرش یا چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارایه نماید.

تبصره ۱: شرایط مندرج در بندهای ب،‌ ج،‌ د، ه، و، ز،‌ تبصره‌های ۱و۲ در مورد دانشجویان نیمسال چهارم نیز برقرار می‌باشد.
تبصره ۲: تبصره ۳ ماده-۱ برای دانشجویان نیمسال چهارم  تا پایان سال اول دوره دکتری لازم الاجرا می‌باشد.

ماده۳: دانش آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیادملی نخبگان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی هستند،‌ براساس ضوابط ومعیارهای مصوب وزارت به دانشگاه ها معرفی می‌شوند تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد برظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.

ماده۴: در صورتی‌که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا پنج نفر باشد صرفاً رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین شش تا ده نفر باشد، رتبه‌های اول و دوم و برای تعداد یازده نفر و بالاتر، رتبه های اول، دوم و سوم بلامانع می‌باشد.

ماده۵: دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حایز شرایط ماده-۱ حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی (۳۱/۶/۱۳۸۹ به بعد)  میتوانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دکتری بهره‌مند شوند.


 مراحل اجرایی
۱٫ نحوه ثبت نام
۱-۱)  هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار ریال) می باشد. مبلغ هزینه باید به حساب شماره ۲۱۷۷۳۹۵۰۰۶۰۰۲ به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور) به نام دانشگاه مازندران واریز شود.

۱-۲) داوطلبان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ با پست سفارشی به نشانی: « بابلسر- خیابان پاسداران- کد پستی ۴۷۴۱۵ – صندوق پستی ۴۱۶ دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی – مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند» و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان « مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و نام رشته-گرایش مورد تقاضا ذکر شود.

۱-۳) مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۲٫ مدارک مورد نیاز:
۲-۱) تکمیل فرم درخواست پذیرش (فرم شماره۱).
۲-۲) گواهی رتبه و معدل که توسط دانشگاه محل تحصیل متقاضی تکمیل شده است.(فرم شماره۲).
۲-۳) گواهی برای دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل. (فرم شماره ۳).
۲-۴) رزومه علمی به انضمام مدارک و مستندات مربوط به فعالیت‌های پژوهشی. (فرم شماره ۴).
۲-۵) تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.
۲-۶) دو قطعه عکس ۴×۳ همانند و جدید با ذکر مشخصات درپشت آنها.
۲-۷) تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.
۲-۸) تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

تبصره- داوطلبانی که در حال انجام وظیفه هستند می توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۲ خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند، در آزمون شرکت کنند.

۲-۹) اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار ریال)  به حساب شماره ۲۱۷۷۳۹۵۰۰۶۰۰۲به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر.
۲-۱۰)  مدارک لازم دال بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه
۲-۱۱) ذکر نام و نشانی محل تحصیل کارشناسی ارشد و آدرس تماس (تلفن/ پست الکترونیکی) ۲ نفر از استادان دوران تحصیلی (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب.

تبصره- به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران از طریق شماره تلفن         ۵۳۴۲۸۳۲ – ۰۱۱۲ تماس حاصل نمایند.

۳٫ ارسال مدارک مورد نیاز
۳-۱)  داوطلبان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.
۳-۲)    به مدارک ارسالی بعد از تاریخ فوق یا مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۰۴)

 1. Sama می‌گه:

  با سلام
  من میخوام فرمها رو دانلود کنم اما هر چقدر تو سایت دانشگاه میگردم نمیتونم پیداش کنم .
  میشه لطفآ به من کمک کنید .

 2. mona می‌گه:

  نتایج کی اعلام میشه؟توروخدا اگه میدونید بگید

 3. بابلسر می‌گه:

  با سلام به همگی
  دوستان از ساعت ۴ عصر امروز دانشگاه داره مدارک افرادی که توسط گروه ها تایید شدن رو بررسی میکنه.
  انشاالله زودتر نتایج اعلام بشه تا ما هم تکلیفمون مشخص شه.
  من که هنوز دانشگاه با کنکورمو ثبت نام نکردم و منتظر نتایج استعداد درخشانم!!!
  با آرزوی موفقیت همگی ………….

 4. الهام به مریم می‌گه:

  مریم جان من رشته آموزش عالی شرکت کرده بودم که مدیرگروه علوم تربیتی انجا بهم گفت چون اموزش محور بودم امتیازم خیلی کم شد و در نهایت نسیت به بقیه در رتبه پایین تری قرار گرفتم و از انجا که فقط یه نفر می خواستن رد شدم برای سال دوم بود که هم با ازمون و هم بدون ازمون رد می شم
  الان تنها امیدم تکمیل ظرفیته
  پارسال که این امیدم ناامید شد
  تا امسال خدا چی بخواهد
  مریم جان شماره مخابرات دانشگاه مازندران برات می فرستم
  اینه:.۰۱۱۲۵۳۴۳۰۰۰
  ازشون شماره مدیرگروه رشته ای گه شرکت کردی رو بگیر
  بعد تماس بگیر با مدیر گروه مربوطه و نتایج خودتو ازشون بپرس و پایان بده به این انتظار تلخ
  امیدوارم برخلاف من نتیجه شیرینی در انتظارت باشه
  اگه قبول شدی همین جا خبرشو بهم بده تا بهت تبریک بگم
  موفق باشی عزیزم

  • مریم می‌گه:

   مریم به الهام

   الهام جان زنگ زدم به مدیر گروه ولی ایشون هم گفتند من اطلاعی ندارم.

   با استعدادهای درخشان یا معاونت آموزسی تماس بگیرید که قربشون برم اصلا تلفنهاشون رو جواب نمیدن.
   مرسی خانمی از مهربونی و لطفتت
   ایشالا که تکمیل ظرفیت قبول میشی و امیدت ناامید نمیشه.ایشالاااااااااااااااااا

 5. مریم می‌گه:

  جون به لبمون کردید بخدا

  چرا نتایج دکتری بدون آزمونو اعلام نمیکنند.

  مگه نگفتند هفته اول مهر
  پس چی شد؟

 6. الهام به مازندران می‌گه:

  تماس گرفتم از مدیرگروه پرسیدم-گفت بررسی کردیم امتیاز دادیم و فرستادیم برای اموزش دانشگاه-
  گفت امتیاز من از چند نفر کمتر بوده و تازه یک نفر برمی دارن
  با این حساب به من گفت ان شاءالله سال دیگه
  نامه تمام

 7. الهام می‌گه:

  عدم قبولی
  این بود پایان تلخ من در دانشگاه مازندران

 8. الهام به فلاح می‌گه:

  اون جزییات باید از گروه مربوطه پرسید-ولی خوب به هرحال تعداد زیاده به نظر تو هر گروه نه یا ده نفر شرکت کردند
  تعداد قبولی اصلا معلوم نیست اما بنابر شنیده ها قراره یک نفر از خود مازندران و یک نفر هم از بیرون بردارن-البته این فقط یه شایعه است که معلوم نیست چقدر واقعی باشه-
  سال قبل که اکثر رشته ها فقط یه نفر برداشتن-امید به خدا-ان شاالله که هرچی میشه صلاح و خیر باشه
  کاش بگن این نتایجو-انصافا پدرمون درامد پس امروز و فردا کردیم

  • سد ممد می‌گه:

   الهام همون هفته اول مهر اعلام می کنند
   زیاد به خود استرس راه نده
   یا قبولی (مطمئنا قبولی) یا هم زبونم گاز بیگرم قبول نمیشی
   من مدیریت شرکت کردم زیادم امیدی ندارم
   فقط چون دو مقاله ها دانشگاه مازندارن چاپ شدن یه کورسوی امیدی یک درصدی به من داده

 9. الهام می‌گه:

  بچه ها برای دکتری بدون ازمون مازندان نزدیک ۴۰۰ نفر مدارک ارسال کردن
  فکرشو بکنین یعنی این همه رتبه برتر داریم؟

 10. به نسرین می‌گه:

  نسرین عزیز
  من رشتم فیزیکه.۲ جا مدارکمو فرستادم و هردو دانشگاه هم قبول شدم. به دلیل اینکه نمی خوام راه دور برم به خاطر خانوادم مازندران رو انتخاب کردم.

 11. الهام می‌گه:

  وای وای وای وای
  امان از دست این دانشگاه مازندران
  تمام نتایج اعلام شد-ما موندیم بلاتکلیف
  فکر کنین نتایج کارشناسیم اعلام شده دیگه از امشب یچه های سازمان سنجش راحت می خوابن-کار دیگه تعطیل
  ولی ماها هنوز باید منتظر باشیم
  میگن اول مهر اعلام میکنن-این در حالیه که از شنبه کلاسا شروع میشه-بر فرض اعلام کی بچه ها ثبت نام کنن-کی برم سر کلاس
  میگم نکنه سرکار باشیم.

 12. الهام به فلاح می‌گه:

  سال قبل که تقریبا در هر رشته یک نغر قبول شد البته در چند رشته معدود دو نفر قبول شدند-حالا امسال باید دید سیاست دانشگاه چه جوریه-به هر حال فقط مدارک بررسی میشه و مصاحبه به هیچ وجه نداره سال قبل هم همین طور بود و بر اساس مدارک امتیاز میدن
  امیدواریم عدالت و انصاف رعایت بشه-
  کماکان باید منتظر باشیم تا هفته اول مهر که نتایج اعلام کنن این در حالیه که امسال اکثر دانشگاه ها چون یک هفته زودتر کلاس ها رو برپا می کنن نتایج هم زودتر اعلام می کنن که متاسفانه دانشگاه مازندران قرار در دقایق اضافه نتایج اعلام کنه

 13. فلاح می‌گه:

  لطفأ اگر کسی میدونه چند نفر پذیرش داره اعلام کنه؟ مصاحبه نداره یعنی چه؟ تلفن هم که جواب نمی دن؟ تکلیف؟؟

 14. دکتر جان اصلا بحث مقاله و معدل نیست به هر حال استعداد درخشان هر کس که میاد باید با دست پر بیاد
  بحث اینه که عدالت رعایت نمیشه
  کسی که اصلا انتظارش نمی ره قبول میشه و کسی که رزومه قوی داشته رد میشه
  حالا امیدواریم تو دانشگاه مازندران همچین اتفاقی نیافته-بدبختی مصاحبه هم نداره که ادم بره ببینه چه خبره کلا نتایج خودشون اعلام می کنن-تا الانم هیچ پرونده ای دست گروه ها ندادن-بعیدم نیست خود اموزش کل دانشگاه دانشجوها رو انتخاب کنه
  البته سال قبل تو بعضی از گروه ها این اتفاق رخ داده
  به هر حال توکل به خدا

  • سد ممد می‌گه:

   امیدوارم هر چی که خیره بشه زیاد نگران نباشید
   من به این استعداد درخشانا زیاد امید واعتمادی ندارم
   اما چون دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات دانشگاه مازندران پذیرش دارم واسه همین این دانشگاه را انتخاب کردم

 15. دکتر به الهام می‌گه:

  الهام چند تا مقاله داشتی؟ معدلت چند بود؟

 16. با سلام
  امروز از صبح یک ریز تماس گرفتم با دفتر استعداد دانشگاه مازندران خلاصه جواب دادن
  گفتن هفته اول مهر نتایج اعلام می کنن
  کاش ما با ازمون کار تمام می کردیم
  این استعداد درخشان اصلا حساب و کتاب نداره
  من برای رشته اموزش عالی شرکت کردم الان دو ساله برای ان رشته دارم تلاش می کنم اما تا الان موفق نبودم
  امسالم چشمم اب نمی خوره از این دانشگاه
  امیدوارم شما موفق باشید

 17. مریم می‌گه:

  با سلام
  نتایج دکتری با آزمون اعلام شد و ما باید همچنان مضطرب باشیمو روزامونو با استرس شب کنیم
  قربون مسئولین دانشگاهم برم که اصلا جواب تلفنارو نمیدن
  توروخدا بگید کی این نتایج اعلام میشه جون به لبمون کردید.

 18. mona می‌گه:

  با سلام خدمت مدیر محترم سایت
  نتایج کی اعلام می شود؟آیا مصاحبه هم دارند؟

 19. الهام می‌گه:

  با سلام
  دوستان کسی از دانشگاه مازندران خبری نداره؟
  اطلاع ندارین نتایج کی اعلام می کنن؟
  فقط امیدوارم پارتی باری نشه و حق به حق دار برسه-البته امیدوارم

 20. زهرا می‌گه:

  مدیر محترم سایت ایا برای نیمسال دوم پذیرش برای استعداد درخشان رو داریم؟

  ————–
  بله برخی دانشگاه ها پذیرش دارند.

 21. aram می‌گه:

  سلام دوستان
  بر اساس ابلاغیه جدید وزارت علوم ۵ ترمه بودن دلیل بر این نیست که نتوان در استعدادهای درخشان دانشگاه ها شرکت کرد.
  این دستور وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است

 22. آرزو می‌گه:

  سلام ممنون الهام جون.رشته شیمی تجزیه

 23. الهام می‌گه:

  سلام به آرزو
  تو چه رشته ای قصد شرکت داری؟
  به هرحال این یه فرصته نباید از دستش بدی
  امید به خدا

 24. آرزو می‌گه:

  با سلام رتبه اول ارشد دانشگاه پیام نور شیراز با دو سال سابقه تدریس و یک مقاله isiهستم با معدل ۱۶/۵۵به نظرتون با این رقابت شدید واین شرایط ارزشی داره که برا استعداد درخشان اقدام کنم؟

 25. الهام می‌گه:

  سلام به مریم
  سال قبل نداشت
  امسالم نداره
  اگه داشت دیگه نمی گفتن مدارک با پست بفرستین
  بعدش هیچ جا هم حرفی از مصاحبه نزدن
  خودشون بررسی می کنن و به مدارک امتیاز میدن
  مریم جان چیزی نمونده زودتر مدارکتو پست کن

 26. مریم می‌گه:

  سلام دوستای عزیز.

  یکی از بچه ها نوشته که دانشگاه مازندران مصاحبه نداره؟
  واقعا راست گفته؟یعنی چی مصاحبه نداره.
  لطفا اگه کسی میدونه جوابمو بده.ممنون میشم.
  مخصوصا مریم خانوم شما که گفتید پدرتون عضو هئیت علمیه باید بیشتر در جریان باشید.

 27. ali می‌گه:

  سلام. راستش من کامنت هارو که می خونم همه دوستان ۶تا ۷ تا isi دارن. دوستان اگه همه از نشریات free دارن که افرین به همتون. اگه پولیه که دوستان به لیست نشریات غیر معتبر وزارت علوم سر بزنین. من رشته های شمارو نمیدونم ولی مال ما رشته مدیریت تقریبا ۹۰ درصد مجلاتی که isi پولی بودن و حتی تو سایت تامپسون ثبت شده بودن غیر مجاز اعلام شدن. دوستای خودم ۴ تا ۵ تا مقاله داشتن همه هم isi بودن. World Applied Sciences Journal
  یا Middle-East Journal of Scientific Research
  از این تیپا یا حتی از ژورنالهای امریکا. تو تامپسونم جالبه به عنوان نشریات معتبر ثبت شدن ولی وزارت علوم ما میگه نه. حالا اگه شماها همه از ژورنالهای free دارین که ایول به همتون داره.

 28. رامین می‌گه:

  سلام. بچه کسی میدونی مازندران یا دانشگاه های دیگه برای نیمسال دوم هم دانشجو میگرن یا نه؟

 29. ندا می‌گه:

  بچه ها وزارت علوم فارغ التحصیل شدگان در ۵ ترم، را پذیرش نمی کند. لطفا برای اعتراض و گرفتن حق خودمون، شنبه ۵ مرداد ساعت ۹ جلوی وزارت علوم باشید. تعداد تهرانیهای ۵ ترمه زیاد نیست و به عبارتی یه دست صدا نداره، پس شهرستانیها هم بیایند. قضیه خیلی جدیه …

 30. الهام می‌گه:

  سلام به نسرین
  سال قبل که نداشت امسالم احتمالا نداره
  مدارک ارسال کردی خودشون اول یه بررسی اولیه انجام می دن و بعد می فرستن برای گروه مربوطه

 31. نسرین می‌گه:

  سلام
  بچه ها مازندران مصاحبه داره؟

 32. علی می‌گه:

  سلام
  دکتری آموزش محور بدون آزمون هست
  اگه بدون آزمونه کی ثبت نامشه؟

 33. رویا می‌گه:

  سلام لیلی جان خوبی؟ لیلی مازندران واسه ترم ۵ محدودیتی قایل نشده و من که تماس گرفتم کفتن تا ۵ ترمه ها اگه شاگرد اول و مقاله دارید میتونید درخواستتو بدی از این طرف هم دانشگاه خودم بهونه درمیاره گواهی رتبه اولم رو به خاطر ترم ۵ نمیده. دانشگاه مقصد مشکلی نداره مبدا این مشکلو برام ایجاد میکنه جیکار کنم؟

  • لیلی می‌گه:

   سلام دوست عزیز
   مرسی شما چطورید؟
   والا چی بگم
   عجب داستانی شده
   به نظرم با استعداد درخشان مازندران صحبت کن و شرایطتت رو کامل بگو(در مورد اینکه ارومیه بهت گواهی رتبه رو نمیده)
   با دفتر استعداد درخشان ارومیه هم صحبت کن
   من واقعا درک نمیکنم
   آخه این چه وضعیه
   خوبه همه مون تو یه مملکت داریم زندگی می کنم
   اینهمه اختلاف برا چی؟
   اگه قانع نشدن
   با مدیر تحصیلات تکمیلی یا مدیر امور آموزشی دانشگاه صحبت کن
   ایشالا کارت راه بیفته….

   • رویا می‌گه:

    فدات شم لیلی جان ایشالا به خاطر همدردی هات و اطلاع رسانی هات در بهترین دانشکاه کشور ببینمتون. جون واقعا لیاقتشو دارید و حقتونه. اینجا حق خوری خیلی راحته لیلی جان کیه که به حرف ادم کوش بده و راهنماییش کنه. خیلی دوستت دارم خواهر گلم

 34. غزال می‌گه:

  سلام خسته نباشید یه سوال کسی که سال قبل از دکترا روزانه قبول شده و بعداز یک ترم انصراف داده می تواند در دکترا بدون آزمون (استعداد درخشان) شرکت کند و قبول بشود؟؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.ممنون

  سلام
  بله می توانید.

 35. g می‌گه:

  سلام من با معدل ۱۸/۸۱ در رشته اصلاح نباتات فارغ التحصیل شدم و رتبه اول کلاس بودم و۲ مقله ISI دارم میشه بگید وضعیتم چطوره و کجا می تونم یرم. مرسی

  • لیلی می‌گه:

   سلام
   رتبه اول بین چند نفر؟
   کی فارغ التحصیل شدی؟
   آیا مقاله ها از پایان نامه استخراج شده؟
   (لااقل یکی اش)
   الان که دیگه فقط مازندران مونده و همدان تمدید کرده پذیرش بدون آزمونشو
   ببین رشته تو پذیرش می کنه یا نه؟
   سوالاتو کلی پرسیدی آخه

 36. آزاده می‌گه:

  سلام به رویا
  من جامعه شناسی خوندم اما متاسفانه از نوع آموزش محور
  راستش تا صحبت رزومه میشه کلا اعصابم خورد میشه-بعضی ها میان یه دفعه کلی مقاله لاتین و isi رو می کنن انگار مقاله نویسم شده کشک-معلوم نیست تو مدت کم از کجا میارن اینارو
  از طرفی دکتری کلا اشباع شده-خبرهای خوبی از فارغ التحصیلای دکتری به گوش نمیرسه اکثرا آویزان این دانشگاه و اون دانشگاه میشن
  حالا رشته ای که می خوای شرکت کنی آینده داره؟
  رزومت خوب هست؟
  به هر حال امیدوارم رزومت مثل اسمت رویایی باشه و موفق باشی

  • رویا می‌گه:

   فدات شم ازاده جان، به خدا هیج اینده ای نداره فقط به خاطر اینکه خونه نشینم پیگیر دکترا هستم. من مثل بعضی ها با مقالات پولی لاتین سر و کار و رابطه خوبی ندارم. من ۴ تا مقاله علمی پژوهشی داخل کشور دارم.جند تا همایش بین المللی معدل ۰۴/۱۹ و سابقه تدریس در دانشگاه و چند تا مقاله در دست داوری

 37. علی می‌گه:

  سلام
  دکتری آموزش محور بدون آزمون هست؟
  اگه بدون آزمونه کی ثبت نامشه؟

 38. مونا می‌گه:

  لینک ثبت نام چیست؟فرم ها را از کجا بگیریم؟

  • احمد می‌گه:

   مونا خانم سلام امیدوارم حالتون خوش باشه
   ثبت نام با ارسال مدارک انجام میشه
   و اینکه فرم ها روی سایت دانشگاه مازندران هست

 39. آزاده می‌گه:

  سلام به رویا
  این همه که می گن دانشگاه مازندران فقط دانشجوهای خودشو میگیره اصلا اینطور نیست
  من از بچه های دکتری انجا که پرسیدم گفتن بیشتر بدون آزمون ها از دانشگاه ها و شهرهای دیگه آمدن و هرکی رزومه بهتری داشته قبول شده
  رویا جان حالا رزومت چه جوریه؟
  راستی ارشد کدوم دانشگاه بودی

 40. آزاده می‌گه:

  سلام به رویا
  ممنون از اطلاع رسانی شما
  حالا تو چه رشته ای شرکت می کنی؟
  به نظرت من که آموزش محورم شانسی برای قبولی دارم؟
  به هر حال برات آرزوی موفقیت می کنم.

  • رویا می‌گه:

   خواهش میکنم ازاده جان مد مدیریت اموزش عالی . اگه بخان بردارند ازاد هم باشی حله چه برسه به اموزش محور. ایشالا حل میشه

 41. رویا می‌گه:

  بچه ها من پیگیر شدم واسه تره ۵ تموم شده ها گفتن ایرادی نداره و واسه دانشگاه مازندران خیلی جالب بود گه پرسیدم شاگرد اول بین ۲۴ نفرم و با چندین مقاله و همایش گفتن درخواستتو حتما بده جون ما قانونی واسه ۵ ترمه اینا نداریم و اصلا محدودیتی وجود نداره

 42. علی می‌گه:

  به لیلی خیلی لطف کردین ممنون

 43. علی می‌گه:

  به لیلی:
  ممنون که جواب میدین
  من نفر اول انشگاه از بین ۱۵نفرمکه شهریور ۹۱دفاع کردم
  دو سال سابقه تدریس دارم
  هشت تا مقاله علمی پژوهشی تو فصلنامه های مورد تایید وزارت علوم دارم که دوتش مال پایانامم هست که چاپم شده
  هشتا isi که شیش تاش چاپ شده
  چهارتا علمی پژوهشی که همش چاپ شده
  دوتا کنفرانس ملی و دوازده تا کنفرانس ملی
  خواهشا بگین برای چه دانشگاههایی میتونم مدارک بفرستم

  • لیلی می‌گه:

   به علی :
   خواهش می کنم
   برا سال آینده میگین دیگه؟
   آخه امسال تقریبا تمام دانشگاه ها اعلام کردن
   و تا اونجایی که من اطلاع دارم الان فقط مازندران تا ۱۵ مرداد وقت داره
   مدارکتون رو حتما بفرستید
   و در عین حال از همین الان شروع کنید
   بخونید برا کنکور سال آینده
   اگه بتونید از راه کنکور وارید شید خیلی بهتره
   مخصوصا که رزومه تون فوق العاده
   اینا همه فقط پیشنهاد بود
   با توجه به تجربه هام…..
   در نهایت هر جور صلاح می دونید عمل کنید
   شاد باشید

 44. معین می‌گه:

  آرزو خانم ممنون از توصیه خوبتون
  حتما، منم هدفم همینه که شما میگید هر چند البته الان مقاله ISI هم دارم اما نمیشه به اینا اعتمتد کرد.

 45. آزاده می‌گه:

  سلام به آقا معین
  ممنون از نظرتون
  منم امیدوارم تو درستون موفق باشین
  ولی یه توصیه دارم براتون
  سعی کنید برای دکتری از طریق آزمون قبول شین
  استعداد درخشان همش اما و اگر و سلیقه ای واقعا ریسکه

 46. معین می‌گه:

  آزاده خانم:
  تعداد مقاله هاتون خوبه.
  واسه شما که آموزش محورید تو آیین نامه حداقل ۲ تا مقاله علمی پژوهشی میخواد که خوشبختانه دارید، اگه بقیه شرایط رو هم دارید به نظرم یه سر به سایت دانشگاه مازندران بزنید و حیطه پژوهشی اساتید گروه مورد نظرتون رو ببینید اگه منطبق یا نزدیک به مقالات و پژوهش های شما بود حتما مدارکتون رو بفرستید( چون فاکتور خیلی مهمیه در جذب دانشجوی مورد نظرشون).
  امیدوارم پذیرفته بشید.
  من خودم تازه ارشدم تموم کردم و امیدوارم بتونم سال آینده از پذیرش بدون آزمون استفاده کنم.

 47. آزاده می‌گه:

  سلام به آقا معین
  ممنون از شما که راهنمایی کردید
  به نظر شما من با رزومه شش تا مقاله پژوهشی و دوتا مقاله لاتین علمی و سه همایش
  شانسی برای قبولی تو استعداد درخشان مازندران دارم؟
  راستی وضعیت خود شما چه جوریه؟

 48. معین می‌گه:

  سلام
  آزاده خانم،
  نه، فرقی نداره که دانشجو آموزش محور باشه یا پژوهش محور!
  مهم اینه که شرایط پذیرش رو داشته باشه که مهمترین اونا:
  ۱) داشتن یک مقاله علمی پژوهشی
  ۲) معدل بالای ۱۷
  ۳) نفرات اول ورودی و…. که تو آیین نامه کاملش اومده
  البته اگه چندین نفر شرایط پذیرش رو داشته باشن طبیعتا گروه آموزشی مورد نظر با توجه به کارهای پژوهشی دانشجو و سوابقی مثل تدریس و… و از همه مهمتر حیطه کاری دانشجو که معمولا باید به حیطه کاری اساتید گروه نزدیک باشه، دانشجو رو انتخاب میکنه.

  • لیلی می‌گه:

   به معین:
   بخشی از فرمایشات شما رو بدین شرح تصحیح می کنم:
   تعدادی از دانشگاه ها می گن دانشجو باید ۴ ترمه دفاع کرده باشه البته نه همه..
   ۲- و اینکه اگه ورودی شما ۵ نفر بوده فقط نفر اول استعداد درخشان محسوب میشه
   اگه ۶-۱۰ نفر بوده نفرات اول و دوم استعداد درخشات هستن
   و اگه ۱۰ نفر به بالا تعداد ورودیتون هستش نفرات اول و دوم و سوم استعد درخشان محسوب میشن
   ۳- حداقل یه مقاله اکسپت یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه
   معدل بالای ۱۷ از شرایط استعداد درخشان اطلاعیه سال ۹۱ بود
   الان شرایط بالا رو داشته باشید برای بررسی مدارک اولیه کافی است
   پیروز باشید

 49. علی می‌گه:

  به لیلی:
  ممنون بقیه شرایطش جیه؟

  • لیلی می‌گه:

   به علی:
   سلام
   بقیه شرایط:
   ۱- بعضی دانشگاه ها می گن باید ۴ ترمه دفاع کرده باشی، بعضیاشونااااااا…..
   ۲- و اینکه اگه ورودی شما ۵ نفر بوده فقط نفر اول استعداد درخشان محسوب میشه
   اگه ۶-۱۰ نفر بوده نفرات اول و دوم استعداد درخشات هستن
   و اگه ۱۰ نفر به بالا تعداد ورودیتون هستش نفرات اول و دوم و سوم استعد درخشان محسوب میشن
   ۳- حداقل یه مقاله اکسپت یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه
   موفق باشید

 50. آزاده می‌گه:

  سلام
  دوستان به نظرتون دانشجوهای آموزش محور که البته کارنامه پژوهشی کارشونم خوب باشه شانسی برای قبولی تو استعداد درخشان دانشگاه مازندران دارند؟
  لطفا نظرتون را بفرمایید………

 51. سینا می‌گه:

  سلام
  از کجا باید فرم ها رو دانلود کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

  —–
  به سایت دانشگاه مراجعه کنید.

 52. علی می‌گه:

  باسلام رشتم حسابداریه
  رتبه اول دانشگاهم
  باهفت مقاله isi
  شیش مقاله پژوهشی
  چهار مقاله علمی ترویجی
  دوتا کنفرانس بین المللی
  ده تا کنفرانس داخلی
  آیا استعدادهای درخشان دکتری قبول میشم؟؟؟

 53. تانیا می‌گه:

  اگه یکی isi داشته باشه به جای ۲ تا علمی پژوهشی قبول می کنن؟

  • لیلی می‌گه:

   به تانیا:
   دوست عزیز
   دو مقاله لازم نیستش اگه
   یک مقاله چاپ یا پذیرفته شده داشته باشی کافی
   البته به اضافه سایر شرایط
   موفق باشید…

 54. تانیا می‌گه:

  به لیلی:
  مرسی خیلی لطف کردی.

 55. تانیا می‌گه:

  سلام من کارشناسی ارشد حسابداریم یه مقالهisi دارم چاپ می کنم به نظرتون کجاها می تونم بدون آزمون برم. البته بعد این مقاله نمره پایان نامه ام ۲۰ میشه معدلم ۱۹/۱۰ ولی چون من اول ترم ۴ دفاع کردم هم ورودیام هنوز تموم نکردن به نظرتون بهم می گن رتبه ام چنده؟

 56. تانیا می‌گه:

  سلام، من کارشناسی ارشد حسابداری خوندم اول ترم ۴ دفاع کردم الان یه مقاله isi می خوام چاپ کنم که با اون نمره پایان نامه ام ۲۰ بشه و معدلم ۱۹/۱۰ میشه به نظر شما من کجاها میتونم بدون آزمون شرکت کنم، در ضمن چون اول ترم ۴ دفاع کردم خیلی از هم ورودی های من هنوز تموم نکردن به نظرتون رتبه ها رو میگن؟

  • لیلی می‌گه:

   به تانیا:
   ببین بستگی به دانشگاه داره
   بعضی دانشگاه ها تا زمانیکه همه بچه ها دفاع نکردن”گواهی رتبه” رو نمی ده
   ولی دانشگاه خودم(دانشگاه یزد)
   گواهی رتبه رو به من داد
   و من از بین ۱۵ نفر رتبه دوم شدم
   در حالیکه ۴ نفر از بچه های ما هنوز دفاع نکردن
   موفق باشید

 57. رحیم می‌گه:

  سلام دوستان میشه بگید اگه رشته ارشد با رشته ای که در دکترا می خوای ادامه بدی واسه بدون کنکور قبول می کنن؟

 58. لیلی می‌گه:

  به سعید:
  به سایت دانشگاه کاشان مراجعه کنید پذیرش بدون آزمون رو اطلاعیه داده و تا اونجا که من متوجه شدم محدودیتی درباره ۵ ترمه ها قائل نشده
  تا ۲۰/۳/۹۲ وقت داره

  • سعید می‌گه:

   سلام خانم لیلی
   از راهنمایی شما سپاسگزارم اما مراد بنده از آن پرسش این بوده است که کدام دانشگاه ها برای آنان که در ۵ ترم و یا بیشتر از ۵ ترم، دانش آموخته شده اند، محدودیت قائل شده است. من به دنبال دانشگاه هایی هستم که تنها، دانشجویانی را که در ۴ ترم دانش آموخته شده اند، در گروه استعدادهای درخشان به شمار می آورند. سپاسگزارم

   • لیلی می‌گه:

    ببینید آقا سعید
    اکثر دانشگاه ها فقط دانشجویانی که تا ترم ۴ دفاع کردند رو استعداد درخشان حساب میکنه
    “مگه اینکه خودشون قید کنند که ۵ ترمه ها هم استعداد درخشان هستند”
    الانم تقریبا تمام دانشگاه ها اعلام کردن
    فقط چند تاش مونده دیگه
    فکر کنم فقط دانشگاه امام رضا و صنعتی بابل مونده
    نمیدونم رشته تون چی؟

 59. سعید می‌گه:

  سلام خانم لیلی
  دانشگاه گرگان رشته ی مرا ندارد و از دیگر سو، زمان درخواست برای دانشگاه یزد نیز به پایان رسیده است. اگر شما در سیر جستجوهای خود به آگاهی های بیشتری در این باره رسیدید سپاسگزار می شوم اگر در همین جا، بنده را نیز آگاه کنید.

 60. نگار می‌گه:

  با سلام به رویا
  راستی چرا دانشگاه ارومیه امسال بدون ازمون اموزش عالی بر نمی داره؟
  رویا جان به نظرت چکار کنیم مازندران شرکت کنیم؟
  سال قبل یه نفر از استعداد درخشان قبول شد که اونم از دانشگاه بهشتی بود
  کاش میشدامسال حداقل دو نفر بگیرن

 61. سعید می‌گه:

  با سلام
  آیا کسی می داند کدام دانشگاه ها دانشجویانی را که ترم ۴ به بعد فارغ التحصیل شده اند، جزو استعدهای درخشان به شمار نمی آورد؟

 62. نگار می‌گه:

  با سلام به رویای عزیز
  راستش من شمالی هستم دیگه خسته شدم از بس که راه دور رفتم دیگه واقعا می خوام یا بی خیال شم یا اگه بتونم مازندران قبول شم
  متاسفانه از طریق استعداد درخشان همیشه اما و اگر وجود داره چه بهتره که بشه از طریق ازمون قبول شد و این حرف و حدیثا نباشه
  رویا جان شما کدوم دانشگاه هستی و چه رشته ای خوندی؟
  حالا به نظرت رشته اموزش عالی اینده ای داره؟

 63. نگار می‌گه:

  با سلام
  رویای جان شما می خوای آموزش عالی مازندران شرکت کنی؟
  به نظرت شانسی داریم واسه انجا؟
  آخه می گن بیشتر دانشجوهای خودشونو بر می دارن

  • رویا می‌گه:

   نگار جان والاه یک ذره امید ندارم. اره منم میخام ولی الکی پول میدیم. نمیدونم تو جرا نمیری شیراز درخواست بدی. تو فارغ التحصیل شیرازی و شیراز باید حمایتت کنه. دانشگاه من بدون ازمون ورنداشت مجبورم ولی تو شیراز رو هم از دست نده

 64. نگار می‌گه:

  با سلام
  دوستان به نظر شما اینکه دانشگاه مازندران مصاحبه حضوری نداره یعنی خود تحصیلات تکمیلی مدارک بررسی می کنه یا واگذار می کنن به گروه مربوطه
  به نظر شما چه جوریه

  • نسرین می‌گه:

   سلام
   معمولا از هر گروه نماینده ای میاد و مدارک بررسی میشه. البته اول کارمندهای تحصیلات تکمیلی مدارک رو بررسی می کنن،اگه کامل بود در جلسه بعدی پروفسورها و اساتید نماینده به هر مدرکی امتیاز میدن و انتخاب صورت میگیره. به مقالاتی که تو سایت تامسون باشه توجه میکنن. این حرف ها برداشت من از اساتید مختلف بود. البته امکان داره صحت نداشته باشه.

 65. رضا می‌گه:

  همون شیرازو بچسبین بهتره

 66. نگار می‌گه:

  با سلام به آقا رضا
  شما که رزومتون خیلی عالیه هرجا برین حتما قبولین
  من موندم تو کار خودم با این آموزش محوری چه کنم

 67. رضا می‌گه:

  با سلام خدمت نگار خانم منم برنامه ریزی خوندم با ۹ مقاله ای اس ای و ۱۰ مقاله کنفرانس ولی مازندران عین شیراز فقط دانشجوهای خودشونو بر می داره. من شرکت نکردم

 68. نگار می‌گه:

  با سلام
  فارغ التحصیل دانشگاه شیراز
  برنامه ریزی درسی خوندم می خوام آموزش عالی مازندران شرکت کنم اما به خاطر اینکه آموزش محورم بعید می دونم شانسی داشته باشم
  به نظر شما دانشجوی بدون پایان نامه واسه استعداد درخشان شانسی داره
  لطفا راهنماییم کنید

 69. نگار می‌گه:

  سلام
  دوستان من در بین همکلاسی های ورودی خودم رتبه اول شدم با شش تا مقاله پژوهشی چاپ شده در داخل و دو مقاله لاتین
  اما متاسفانه آموزش محورم
  به نظر شما برای استعداد درخشان دانشگاه مازندران شانسی دارم؟
  لطفا راهنمایی کنید

 70. لیلی می‌گه:

  رویای عزیز
  بعضی دانشگاه ها مثل یزد و گرگان(که من اطلاع دارم)
  دانشجوی ترم ۵ رو استعداد درخشان محسوب نمی کنن و گواهی رتبه رو هم بهشون نمیدن “متاسفانه”
  ولی بعضی دانشگاه های دیگه اینجوری نیس
  و این شط رو قید نکردن
  موفق باشید

 71. الهام می‌گه:

  با سلام
  دوستان کسی هست رشته آموزش عالی این دانشگاه شرکت کرده باشه
  لطفا راهنمایی کنید
  ممنون میشم

 72. رویا می‌گه:

  بچه ها یعنی مدارکو فرستادن الکی پول باد هوا رفتنه؟ یعنی فقط دانشجوهای خودشونو برمیدارن؟

 73. سارا می‌گه:

  دقیقا بچه ها خیلی تعصبی برخورد میکنه دانشگاه مازندران حداقل تو رشته ما که اینطور بوده

  سال گذشته ظرفیت استعداد درخشان یکی بود و اعلام شد در کمال نا باوری دو تا ازهمکلاسی های خودم رو گرفتن فکر کنید چقدر سلیقه ای عمل کردن

  به درخواستهای دانشجویان دیگه ترتیب اثر ندادن اگر چه فرمالیته مصاحبه کردن..

  البته نا امیدتون نکنم مدارکتون رو ببرین و سعیتون رو بکنید ولی متاسفانه سیستم دانشگاههی ما هنوز دستهایی در پشت پرده دارد………!!!

  امیدورام موفق باشید

  بقیه دوستان هم لطفا نا امید نکنن دوستانمون رو به هر حال تلاشتون رو بکنید شاید بشه..همیشه امیدوار باید بود…

 74. لیلی می‌گه:

  باسلام
  ۴ تا مقاله دارم ولی
  سابمیت
  ترم ۴ دفاع کردم
  رتبه دوم(بین ۱۵ نفر)
  پایان نامه ۱۹/۷۰
  نمیدونم بفرستم مدارکمو مازندران یا نه؟

 75. رویا می‌گه:

  بجه ها فرم ها رو باید از کجا تهیه کنیم؟ لیلی جان خدا رو شکر اینچا هم هستی. راهنماییم کن عزیز لطفا

 76. رویا می‌گه:

  بچه ها یکی ماده ۱ این فراخوان رو برام بگه یعنی جی؟ خواهشا

  • صدرا می‌گه:

   خیلی واضحه
   شما باید یا فارغ التحصیل باشی که در این صورت لازمه مقاله داشته باشی و شاگرد ممتاز باشی و یا اینکه دانشجوی ترم چهار باشی که در این صورت شرط مقاله لازم نیست.
   اگه روشن نشد توضیح بیشتر بدم.

   • رویا می‌گه:

    منظورم اینه که من ترم ۵ تموم کردم و شاگرد اولم ولی دانشگاه گواهی شاگرد اولیم رو به خاطر اینکه ترم ۵ دفاع کردم نمیده. از بین ۲۴ نفر اولم. ۵ تا مقاله علمی پژوهشی دارم معدل ۰۴/۱۹ و چند تا همایش بین المللی و کتاب در دست چاب. راهنماییم کنید

 77. sadi می‌گه:

  سلام
  من ارشدو آزاد خوندم تربیت بدنی
  دو تا مقاله علمی و پژوهشی هم دارم
  یکی تربیت مدرس یکی هم زاهدان.ولی نه شاگرد
  اولم نه معدل بالا شامل منم میشه.
  اگه میدونین جواب بدین ممنون میشم.

 78. آنا می‌گه:

  سلام,دوستان عزیز
  من فقط ۱مقاله ی علمی-پژوهشی دارم, در ضمن دفاع هم نکردم,ترم۴هستم, لیسانسم هم دانشگاه مازندران بودم, الان هم شاگرد اول دانشگاه خودم هستم, به نظرتون واسه دانشگاه مازندران مدارکمو بفرستم؟

 79. مهسا می‌گه:

  سلام .. کسی هست که واسه مصاحبه ریاضی کاربردی
  گرایش عددی دانشگاه مازندران رفته باشه ..
  اگه هست راهنمایی کنیید ممنون میشم

  • نگار می‌گه:

   سلام مهسا خانم تمام مصاحبه های ریاضی کاربردی ۱ تیره البته شاید منظورتون سال های قبله که اگر باشه من هم منتظرم می تونم بپرسم شما روزانه دعوت شدید؟ با چه رتبه ای؟

 80. سحر می‌گه:

  اگر در مصاحبه قبول بشیم مدارک مربوط به رتبه توسط جای دیگه غیر از دانشگاه باید تایید بشه دوباره یا نه؟

  کسی میدونه؟

  هر کی میدونه بگه توروخدا؟

  کسی میدونه؟

  • لیلی می‌گه:

   دوست عزیز
   تا اونجایی که من اطلاع دارم گواهی رتبه باید توسط
   دفتر هدایت استعداد درخشان روی کاغذی که حاوی آرم دانشگاه اس نوشته شود و بعد توسط مدیر تحصیلات تکمیلی یا مدیر امور آموزشی دانشگاه امضا و تایید شود

  • جواب می‌گه:

   اگه رتبه نداری الکی ننویسی احتمال زیاد استعلام میشه
   چون یکی از ارکان اصلی

 81. مژگان می‌گه:

  سلام دئستان.الکی پولتون رو تو جیب این دانشگاه مازندران نریزید.من پارسال نفر اول ارشد ریاضی محض با دو مقاله ISI و یک مقاله علمی پژوهشی و معدل ۱۸٫۸۹ و نمره پایان نامه بیست مدارکم رو فرستادم .اما حتی برای مصاحبه هم دعوتم نکردن.فقط میخواستن پول ثبت نام بگیرن.فقط و فقط و فقط دانشجوهای خودشون رو میگیرن.یکی از دوستام تو ازمون قبول شده بود دانشگاه مازندران اما باز هم فقط دانشجو خودشون رو گرفتن و این دوست من رفت واحد سمنان.خیلی تعصبی برخورد میکنن.
  امیدوارم همتون موفق باشید

 82. احسان 20 می‌گه:

  سلام کسی هست مصاحبه دانشگاه مازندران رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی رفته باشه لطفا راهنمایی کنید حیاتیه

 83. شاداب می‌گه:

  بچه ها سلام .من مقاله از پایان نامه ندارم میشه بازم ثبت نام کنم .ولی چند تا مقاله چاپ شده دارم .لطفا راهنمایی کنین

 84. رز می‌گه:

  بچه ها من تمام شبانه های رشته خودم رو فقط دعوت به مصاحبه شدم البته ۲جا روزانه رو که فکر نمیکردم دعوت بشم رو رتبه های بالاتر از من دعوت شدند که من اون دوجا رو انتخاب نکرده بودم.میدونم خیلی ها در این رابطه تحقیق کردن و می دونند که با شرایط الان هرجا شد رو بریم یا منتظر تکمیل ظرفیت باشیم و یا بمونم برای سال بعد؟؟؟؟؟؟؟
  بچه ها واقعا شرایط سختیه.خواهش می کنم هرکسی میدونه بنده را راهنمایی کنه؟
  یک دنیا ممنون

  • لیلی می‌گه:

   ببین دوست عزیز
   من دقیق متوجه نشدم
   اگه روزانه قبول شدی تو رفتنت خوب شک نکن
   تکمیل ظرفیت رو هم اگه قبول شدی حتما برو(البته تا اون موقع وقت زیاد اگه میتونی مطالعه کن)
   اگه به لحاظ مالی محدودیتی نداری شبانه رو اگه قبول شدی اقدام کن
   اگه نه خوب بخون برا سال دیگه
   موفق باشی

   • نگار می‌گه:

    سلام
    حالا اگه پردیس قبول شدیم چی؟

   • رز می‌گه:

    ممنون لیلی جون
    من روزانه دعوت نشدم.شبانه ها رو فقط دعوت شدم.به لحاظ مالی با زحمت می تونم جورش کنم،اما بحث جذب هیات علمی شدم را داریم که شاید شبانه بودم مشکل ساز باشه.اگر توی مدارک شبانه قید نمی شد نوبت دوم اصلا شک نمی کردم.از شرایط کنکور سال بعد و ظرفیت های آن با توجه به دولت جدید هم دلهره دارم.
    همه امیدم به تکمیل ظرفیت هست، البته اگر اعلام کنند.اگر شبانه مصاحبه رفتی و قبول شدی دیگه نمی تونی انصراف بدی.
    برای همینه که اینقدر سرگردونم.

    • لیلی می‌گه:

     خواهش می کنم رز عزیز
     بله شرایط رو درک میکنم
     من خودم با اختلاف یک رتبه روزانه مجاز نشدم
     گفتن شبانه رو میارم و پیام نور و پردیس
     ولی من اصلا انتخاب رشته نکردم
     الان هم همه شرایط استعداد درخشان رو دارم به جز یه مقاله اکسپت شده
     با اینکه خیلی امسال تلاش کرده بودم
     ولی چاره ای نیس
     نمیشه با سرنوشت جنگید
     استرس سال دیگه رو نداشته باشید
     هر شرایطی پیش بیاد برای همه یکسان
     موفق باشید

 85. الهام می‌گه:

  با سلام به نگار عزیز
  تو ماده ۵ آیین نامه این دانشگاه آورده تا سه سال بعد از فارغ التحصیلی

 86. الهام- حقوق جزا می‌گه:

  من که قبول شدم امیدوارم هرکس که عاشق تحصیله و لیاقتشو داره قبول بشه

 87. نگار می‌گه:

  دانشگاه مازندران محدودیت زمان فارغ التحصیلی نداره؟ چیزی نگفته فارغ التحصیلان از چه سالی به بعد؟

 88. الهام می‌گه:

  با سلام
  دوستان کسی می دونه آیا آموزش محورها هم می تونن از طریق استعداد درخشان دانشگاه مازندران شرکت کنند

 89. شاگرد اول می‌گه:

  ممنونم حامد
  فقط اینکه مطمئن هستید که علامه استعداد درخشان می پذیره؟
  در مورد تاریخ پذیرشش چیزی می دونید ؟

 90. صابر می‌گه:

  این فرم هایی که میگن (۱و۲و۳و۴) از کجا باید گرفت؟

 91. رز می‌گه:

  سلام
  آیا برای تحصیل به صورت بدون کنکور هزینه باید داد ؟مثل شبانه ها؟آیا مدرک روزانه صادر میشه؟؟
  ممنون از بچه هایی که در پاسخ همکاری می کنند

 92. حنانه می‌گه:

  من با اختلاف چند صدم با نفر اول، نفر دوم هستم. امکان داره دانشگاه خیلی سختگیری نکنه؟ در صورت پذیرش وزارت یا سنجش هم تایید میکنه یا اگه دانشگاه قبول کنه کافیه؟ اگه کسی جوابمو بده ممنون میشم

 93. شاگرد اول می‌گه:

  تو رو خدا جواب بدید
  دانشگاه علامه هم پذیرش بدون کنکور استعداد درخشان رو داره یا نه ؟
  تو رو خدا جواب بدید …

 94. صدرا می‌گه:

  من شنیدم دانشگاه مازندران دیگه مصاحبه حضوری نداره و پذیرفته شدگان از طریق بررسی توسط گروه مربوط انتخاب می شن.

 95. صدرا می‌گه:

  بسیار ممنون از اطلاع رسانی شما.

درج نظر