مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش بدون آزمون دکتری در دانشگاه مازندران

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس دستورالعمل اجرايي ماده 8 «آيين نامه ارایه تسهيلات به برگزيدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصيلی بالاتر» ابلاغيه شماره 22354/و مورخ 2/3/91 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه مازندران در مقطع دكتري (Ph.D) در رشته هاي زير براي نيمسال اول سال تحصیلی 93-1392 دانشجو میپذیرد.

ردیف رشته تحصیلی گرایش ردیف رشته تحصیلی گرایش
1 ریاضی محض آنالیز تابعی کاربردی 21 علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومي
2 ریاضی محض عملگرهاي ديفرانسيلي 22 علوم اقتصادی اقتصاد پولي
3 ریاضی محض نظریه عملگرها 23 علوم اقتصادی اقتصاد اسلامي
4 ریاضی محض آنالیز مجانبی 24 علوم اقتصادی اقتصاد توسعه
5 ریاضی محض نظريه جبري گراف 25 علوم اقتصادی اقتصاد سنجي
6 ریاضی محض حلقه و مدول 26 علوم اقتصادی اقتصاد بين الملل
7 ریاضی محض هندسه ديفرانسيل 27 علوم اقتصادی اقتصاد منطقه اي
8 ریاضی کاربردی آنالیز عددی 28 حقوق خصوصی ______
9 ریاضی کاربردی تحقيق در عمليات 29 حسابداري ______
10 فیزیک اتمی  و مولکولی 30 مديريت توليد و عمليات
11 فیزیک حالت جامد 31 مديريت-سياستگذاري علم و فناوري ______
12 فیزیک هسته ای 32 علوم تربيتي-مديريت آموزش عالي برنامه ريزي توسعه آموزش عالي
13 فیزیک ذرات بنیادی 33 الهيات فقه ومباني حقوق اسلامي
14 فیزیک گرانش وکیهان شناسی 34 الهيات علوم قرآن وحديث
15 فیزیک نجوم و اختر فيزيك 35 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي
16 شیمی آلی 36 تربيت بدني و علوم ورزشي بيومكانيك ورزشي
17 شیمی تجزیه 37 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي
18 شیمی معدنی 38 زبان و ادبیات فارسی ______
19 شیمی شیمی فیزیک 39 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
20 شیمی پلیمر 40 باستان شناسي
ماده1: دانش‌آموختگان و «دانشجويان نيمسال چهارم» كه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان‌نامه (دفاع از پايان‌نامه با درجه عالي) جزء رتبه‌هاي اول تا سوم دانشجويان هم‌رشته وهم‌ورودي خود باشند، در صورت داشتن يكي از شرايط ذيل، ميتوانند متقاضي ورود به دوره دكتري تخصصي دانشگاه مازندران بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره دكتراي تخصصي باشند.

الف) داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته‌شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد؛

ب‌)  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد؛

ج‌)  رتبه اول المپيادهاي علمي-دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد؛

د‌)   دانش‌آموخته رتبه اول در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي وكارشناسي ارشد؛

ه‌)   دارندگان نشان طلايي كشوري المپيادهاي دانش‌آموزي (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو؛

و‌)   دانشجويان مندرج در بند ه داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي يا طرح‌هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو؛

ز‌)       رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي،‌جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در دوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل سي وپنج درصد، داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي با نمايه معتبرملي يا بين المللي با رعايت مفاد تبصره11 ماده2 آيين‌نامه يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد؛

تبصره1-در مورد دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد آموزش محور،‌ارائه مقاله مستخرج از پايان‌نامه موضوعيت ندارد و ارائه دو مقاله علمي-پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي كفايت دارد.

تبصره2-طرح ملي، اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضامحور (براساس نياز يك دستگاه) با تاييد معاونت پژوهشي وفناوري وزارت،‌مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندهاي ماده يك جايگزين شود.

تبصره3- مقاله علمي-پژوهشي دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد بايد مستخرج از پايان نامه و همراه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه محل تحصيل (اساتيد راهنما يا مشاور) باشد.

ماده2: رتبه‌بندي دانشجويان نيمسال چهارم دوره كارشناسي‌ارشد بدون احتساب نمره پايان‌نامه انجام خواهد شد و دانشجويان نيمسال چهارم بايد تا پايان شهريور ماه زمان پذيرش و قبل از شروع دوره دكتري از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خود با درجه عالي دفاع كرده باشند. ضمناً، داشتن شرط يك مقاله براي چنين دانشجويان الزامي نبوده و در صورت پذيرش دوره دكتري موظف هستند تا پايان سال اول دوره دكتري خود مجوز پذيرش يا چاپ يك مقاله علمي-پژوهشي مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد را ارايه نمايد.

تبصره 1: شرايط مندرج در بندهاي ب،‌ ج،‌ د، ه، و، ز،‌ تبصره‌هاي 1و2 در مورد دانشجويان نيمسال چهارم نيز برقرار مي‌باشد.
تبصره 2: تبصره 3 ماده-1 براي دانشجويان نيمسال چهارم  تا پايان سال اول دوره دكتري لازم الاجرا مي‌باشد.

ماده3: دانش آموختگاني كه مشمول مقررات دريافت بورس بنيادملي نخبگان در دوره تحصيلي دكتراي تخصصي هستند،‌ براساس ضوابط ومعيارهاي مصوب وزارت به دانشگاه ها معرفي مي‌شوند تا در صورت قبولي در مصاحبه تخصصي، به صورت مازاد برظرفيت تعيين شده پذيرفته و مورد حمايت بنياد مذكور قرار گيرند.

ماده4: در صورتي‌كه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل در دوره كارشناسي ارشد تا پنج نفر باشد صرفاً رتبه اول، چنانچه ظرفيت پذيرش بين شش تا ده نفر باشد، رتبه‌هاي اول و دوم و براي تعداد يازده نفر و بالاتر، رتبه هاي اول، دوم و سوم بلامانع مي‌باشد.

ماده5: دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد حايز شرايط ماده-1 حداكثر تا سه سال پس از دانش آموختگي (31/6/1389 به بعد)  ميتوانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دكتري بهره‌مند شوند.


 مراحل اجرایی
1. نحوه ثبت نام
1-1)  هزینه ثبت نام مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال) می باشد. مبلغ هزینه باید به حساب شماره 2177395006002 به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور) به نام دانشگاه مازندران واریز شود.

1-2) داوطلبان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاريخ 15/5/1392 با پست سفارشي به نشانی: « بابلسر- خیابان پاسداران- کد پستی 47415 – صندوق پستی 416 دانشگاه مازندران – سازمان مرکزی – مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند» و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان « مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و نام رشته-گرايش مورد تقاضا ذکر شود.

1-3) مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آنها به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

2. مدارک مورد نیاز:
2-1) تكميل فرم درخواست پذيرش (فرم شماره1).
2-2) گواهي رتبه و معدل كه توسط دانشگاه محل تحصيل متقاضي تكميل شده است.(فرم شماره2).
2-3) گواهي براي دانشجويان نيمسال چهارم كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل. (فرم شماره 3).
2-4) رزومه علمي به انضمام مدارك و مستندات مربوط به فعاليت‌هاي پژوهشي. (فرم شماره 4).
2-5) تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.
2-6) دو قطعه عکس 4×3 همانند و جدید با ذکر مشخصات درپشت آنها.
2-7) تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.
2-8) تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

تبصره- داوطلبانی که در حال انجام وظیفه هستند می توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریورماه 1392 خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند، در آزمون شرکت کنند.

2-9) اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال)  به حساب شماره 2177395006002به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بابلسر.
2-10)  مدارک لازم دال بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه
2-11) ذکر نام و نشانی محل تحصیل کارشناسی ارشد و آدرس تماس (تلفن/ پست الکترونیکی) 2 نفر از استادان دوران تحصیلی (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب.

تبصره- به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران از طریق شماره تلفن         5342832 – 0112 تماس حاصل نمایند.

3. ارسال مدارک مورد نیاز
3-1)  داوطلبان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 15/5/1392 به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند.
3-2)    به مدارک ارسالی بعد از تاریخ فوق يا مدارك ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. Sama گفت:

  با سلام
  من میخوام فرمها رو دانلود کنم اما هر چقدر تو سایت دانشگاه میگردم نمیتونم پیداش کنم .
  میشه لطفآ به من کمک کنید .

 2. mona گفت:

  نتایج کی اعلام میشه؟توروخدا اگه میدونید بگید

 3. بابلسر گفت:

  با سلام به همگی
  دوستان از ساعت 4 عصر امروز دانشگاه داره مدارک افرادی که توسط گروه ها تایید شدن رو بررسی میکنه.
  انشاالله زودتر نتایج اعلام بشه تا ما هم تکلیفمون مشخص شه.
  من که هنوز دانشگاه با کنکورمو ثبت نام نکردم و منتظر نتایج استعداد درخشانم!!!
  با آرزوی موفقیت همگی ………….

 4. الهام به مریم گفت:

  مریم جان من رشته آموزش عالی شرکت کرده بودم که مدیرگروه علوم تربیتی انجا بهم گفت چون اموزش محور بودم امتیازم خیلی کم شد و در نهایت نسیت به بقیه در رتبه پایین تری قرار گرفتم و از انجا که فقط یه نفر می خواستن رد شدم برای سال دوم بود که هم با ازمون و هم بدون ازمون رد می شم
  الان تنها امیدم تکمیل ظرفیته
  پارسال که این امیدم ناامید شد
  تا امسال خدا چی بخواهد
  مریم جان شماره مخابرات دانشگاه مازندران برات می فرستم
  اینه:.01125343000
  ازشون شماره مدیرگروه رشته ای گه شرکت کردی رو بگیر
  بعد تماس بگیر با مدیر گروه مربوطه و نتایج خودتو ازشون بپرس و پایان بده به این انتظار تلخ
  امیدوارم برخلاف من نتیجه شیرینی در انتظارت باشه
  اگه قبول شدی همین جا خبرشو بهم بده تا بهت تبریک بگم
  موفق باشی عزیزم

  • مریم گفت:

   مریم به الهام

   الهام جان زنگ زدم به مدیر گروه ولی ایشون هم گفتند من اطلاعی ندارم.

   با استعدادهای درخشان یا معاونت آموزسی تماس بگیرید که قربشون برم اصلا تلفنهاشون رو جواب نمیدن.
   مرسی خانمی از مهربونی و لطفتت
   ایشالا که تکمیل ظرفیت قبول میشی و امیدت ناامید نمیشه.ایشالاااااااااااااااااا

 5. مریم گفت:

  جون به لبمون کردید بخدا

  چرا نتایج دکتری بدون آزمونو اعلام نمیکنند.

  مگه نگفتند هفته اول مهر
  پس چی شد؟

 6. الهام به مازندران گفت:

  تماس گرفتم از مدیرگروه پرسیدم-گفت بررسی کردیم امتیاز دادیم و فرستادیم برای اموزش دانشگاه-
  گفت امتیاز من از چند نفر کمتر بوده و تازه یک نفر برمی دارن
  با این حساب به من گفت ان شاءالله سال دیگه
  نامه تمام

 7. الهام گفت:

  عدم قبولی
  این بود پایان تلخ من در دانشگاه مازندران

 8. الهام به فلاح گفت:

  اون جزییات باید از گروه مربوطه پرسید-ولی خوب به هرحال تعداد زیاده به نظر تو هر گروه نه یا ده نفر شرکت کردند
  تعداد قبولی اصلا معلوم نیست اما بنابر شنیده ها قراره یک نفر از خود مازندران و یک نفر هم از بیرون بردارن-البته این فقط یه شایعه است که معلوم نیست چقدر واقعی باشه-
  سال قبل که اکثر رشته ها فقط یه نفر برداشتن-امید به خدا-ان شاالله که هرچی میشه صلاح و خیر باشه
  کاش بگن این نتایجو-انصافا پدرمون درامد پس امروز و فردا کردیم

  • سد ممد گفت:

   الهام همون هفته اول مهر اعلام می کنند
   زیاد به خود استرس راه نده
   یا قبولی (مطمئنا قبولی) یا هم زبونم گاز بیگرم قبول نمیشی
   من مدیریت شرکت کردم زیادم امیدی ندارم
   فقط چون دو مقاله ها دانشگاه مازندارن چاپ شدن یه کورسوی امیدی یک درصدی به من داده

 9. الهام گفت:

  بچه ها برای دکتری بدون ازمون مازندان نزدیک 400 نفر مدارک ارسال کردن
  فکرشو بکنین یعنی این همه رتبه برتر داریم؟

 10. به نسرين گفت:

  نسرين عزيز
  من رشتم فيزيكه.2 جا مداركمو فرستادم و هردو دانشگاه هم قبول شدم. به دليل اينكه نمي خوام راه دور برم به خاطر خانوادم مازندران رو انتخاب كردم.

 11. الهام گفت:

  وای وای وای وای
  امان از دست این دانشگاه مازندران
  تمام نتایج اعلام شد-ما موندیم بلاتکلیف
  فکر کنین نتایج کارشناسیم اعلام شده دیگه از امشب یچه های سازمان سنجش راحت می خوابن-کار دیگه تعطیل
  ولی ماها هنوز باید منتظر باشیم
  میگن اول مهر اعلام میکنن-این در حالیه که از شنبه کلاسا شروع میشه-بر فرض اعلام کی بچه ها ثبت نام کنن-کی برم سر کلاس
  میگم نکنه سرکار باشیم.

 12. الهام به فلاح گفت:

  سال قبل که تقریبا در هر رشته یک نغر قبول شد البته در چند رشته معدود دو نفر قبول شدند-حالا امسال باید دید سیاست دانشگاه چه جوریه-به هر حال فقط مدارک بررسی میشه و مصاحبه به هیچ وجه نداره سال قبل هم همین طور بود و بر اساس مدارک امتیاز میدن
  امیدواریم عدالت و انصاف رعایت بشه-
  کماکان باید منتظر باشیم تا هفته اول مهر که نتایج اعلام کنن این در حالیه که امسال اکثر دانشگاه ها چون یک هفته زودتر کلاس ها رو برپا می کنن نتایج هم زودتر اعلام می کنن که متاسفانه دانشگاه مازندران قرار در دقایق اضافه نتایج اعلام کنه

 13. فلاح گفت:

  لطفأ اگر کسی میدونه چند نفر پذیرش داره اعلام کنه؟ مصاحبه نداره یعنی چه؟ تلفن هم که جواب نمی دن؟ تکلیف؟؟

 14. دکتر جان اصلا بحث مقاله و معدل نیست به هر حال استعداد درخشان هر کس که میاد باید با دست پر بیاد
  بحث اینه که عدالت رعایت نمیشه
  کسی که اصلا انتظارش نمی ره قبول میشه و کسی که رزومه قوی داشته رد میشه
  حالا امیدواریم تو دانشگاه مازندران همچین اتفاقی نیافته-بدبختی مصاحبه هم نداره که ادم بره ببینه چه خبره کلا نتایج خودشون اعلام می کنن-تا الانم هیچ پرونده ای دست گروه ها ندادن-بعیدم نیست خود اموزش کل دانشگاه دانشجوها رو انتخاب کنه
  البته سال قبل تو بعضی از گروه ها این اتفاق رخ داده
  به هر حال توکل به خدا

  • سد ممد گفت:

   امیدوارم هر چی که خیره بشه زیاد نگران نباشید
   من به این استعداد درخشانا زیاد امید واعتمادی ندارم
   اما چون دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات دانشگاه مازندران پذیرش دارم واسه همین این دانشگاه را انتخاب کردم

 15. دکتر به الهام گفت:

  الهام چند تا مقاله داشتی؟ معدلت چند بود؟

 16. با سلام
  امروز از صبح یک ریز تماس گرفتم با دفتر استعداد دانشگاه مازندران خلاصه جواب دادن
  گفتن هفته اول مهر نتایج اعلام می کنن
  کاش ما با ازمون کار تمام می کردیم
  این استعداد درخشان اصلا حساب و کتاب نداره
  من برای رشته اموزش عالی شرکت کردم الان دو ساله برای ان رشته دارم تلاش می کنم اما تا الان موفق نبودم
  امسالم چشمم اب نمی خوره از این دانشگاه
  امیدوارم شما موفق باشید

 17. مریم گفت:

  با سلام
  نتایج دکتری با آزمون اعلام شد و ما باید همچنان مضطرب باشیمو روزامونو با استرس شب کنیم
  قربون مسئولین دانشگاهم برم که اصلا جواب تلفنارو نمیدن
  توروخدا بگید کی این نتایج اعلام میشه جون به لبمون کردید.

 18. mona گفت:

  با سلام خدمت مدیر محترم سایت
  نتایج کی اعلام می شود؟آیا مصاحبه هم دارند؟

 19. الهام گفت:

  با سلام
  دوستان کسی از دانشگاه مازندران خبری نداره؟
  اطلاع ندارین نتایج کی اعلام می کنن؟
  فقط امیدوارم پارتی باری نشه و حق به حق دار برسه-البته امیدوارم

 20. زهرا گفت:

  مدیر محترم سایت ایا برای نیمسال دوم پذیرش برای استعداد درخشان رو داریم؟

  ————–
  بله برخی دانشگاه ها پذیرش دارند.

 21. aram گفت:

  سلام دوستان
  بر اساس ابلاغیه جدید وزارت علوم 5 ترمه بودن دلیل بر این نیست که نتوان در استعدادهای درخشان دانشگاه ها شرکت کرد.
  این دستور وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است

 22. آرزو گفت:

  سلام ممنون الهام جون.رشته شیمی تجزیه

 23. الهام گفت:

  سلام به آرزو
  تو چه رشته ای قصد شرکت داری؟
  به هرحال این یه فرصته نباید از دستش بدی
  امید به خدا

 24. آرزو گفت:

  با سلام رتبه اول ارشد دانشگاه پیام نور شیراز با دو سال سابقه تدریس و یک مقاله isiهستم با معدل 16/55به نظرتون با این رقابت شدید واین شرایط ارزشی داره که برا استعداد درخشان اقدام کنم؟

 25. الهام گفت:

  سلام به مریم
  سال قبل نداشت
  امسالم نداره
  اگه داشت دیگه نمی گفتن مدارک با پست بفرستین
  بعدش هیچ جا هم حرفی از مصاحبه نزدن
  خودشون بررسی می کنن و به مدارک امتیاز میدن
  مریم جان چیزی نمونده زودتر مدارکتو پست کن

 26. مریم گفت:

  سلام دوستای عزیز.

  یکی از بچه ها نوشته که دانشگاه مازندران مصاحبه نداره؟
  واقعا راست گفته؟یعنی چی مصاحبه نداره.
  لطفا اگه کسی میدونه جوابمو بده.ممنون میشم.
  مخصوصا مریم خانوم شما که گفتید پدرتون عضو هئیت علمیه باید بیشتر در جریان باشید.

 27. ali گفت:

  سلام. راستش من کامنت هارو که می خونم همه دوستان 6تا 7 تا isi دارن. دوستان اگه همه از نشریات free دارن که افرین به همتون. اگه پولیه که دوستان به لیست نشریات غیر معتبر وزارت علوم سر بزنین. من رشته های شمارو نمیدونم ولی مال ما رشته مدیریت تقریبا 90 درصد مجلاتی که isi پولی بودن و حتی تو سایت تامپسون ثبت شده بودن غیر مجاز اعلام شدن. دوستای خودم 4 تا 5 تا مقاله داشتن همه هم isi بودن. World Applied Sciences Journal
  یا Middle-East Journal of Scientific Research
  از این تیپا یا حتی از ژورنالهای امریکا. تو تامپسونم جالبه به عنوان نشریات معتبر ثبت شدن ولی وزارت علوم ما میگه نه. حالا اگه شماها همه از ژورنالهای free دارین که ایول به همتون داره.

 28. رامین گفت:

  سلام. بچه کسی میدونی مازندران یا دانشگاه های دیگه برای نیمسال دوم هم دانشجو میگرن یا نه؟

 29. ندا گفت:

  بچه ها وزارت علوم فارغ التحصیل شدگان در ۵ ترم، را پذیرش نمی کند. لطفا برای اعتراض و گرفتن حق خودمون، شنبه ۵ مرداد ساعت ۹ جلوی وزارت علوم باشید. تعداد تهرانیهای ۵ ترمه زیاد نیست و به عبارتی یه دست صدا نداره، پس شهرستانیها هم بیایند. قضیه خیلی جدیه …

 30. الهام گفت:

  سلام به نسرین
  سال قبل که نداشت امسالم احتمالا نداره
  مدارک ارسال کردی خودشون اول یه بررسی اولیه انجام می دن و بعد می فرستن برای گروه مربوطه

 31. نسرین گفت:

  سلام
  بچه ها مازندران مصاحبه داره؟

 32. علی گفت:

  سلام
  دکتری آموزش محور بدون آزمون هست
  اگه بدون آزمونه کی ثبت نامشه؟

 33. رویا گفت:

  سلام لیلی جان خوبی؟ لیلی مازندران واسه ترم 5 محدودیتی قایل نشده و من که تماس گرفتم کفتن تا 5 ترمه ها اگه شاگرد اول و مقاله دارید میتونید درخواستتو بدی از این طرف هم دانشگاه خودم بهونه درمیاره گواهی رتبه اولم رو به خاطر ترم 5 نمیده. دانشگاه مقصد مشکلی نداره مبدا این مشکلو برام ایجاد میکنه جیکار کنم؟

  • لیلی گفت:

   سلام دوست عزیز
   مرسی شما چطورید؟
   والا چی بگم
   عجب داستانی شده
   به نظرم با استعداد درخشان مازندران صحبت کن و شرایطتت رو کامل بگو(در مورد اینکه ارومیه بهت گواهی رتبه رو نمیده)
   با دفتر استعداد درخشان ارومیه هم صحبت کن
   من واقعا درک نمیکنم
   آخه این چه وضعیه
   خوبه همه مون تو یه مملکت داریم زندگی می کنم
   اینهمه اختلاف برا چی؟
   اگه قانع نشدن
   با مدیر تحصیلات تکمیلی یا مدیر امور آموزشی دانشگاه صحبت کن
   ایشالا کارت راه بیفته….

   • رویا گفت:

    فدات شم لیلی جان ایشالا به خاطر همدردی هات و اطلاع رسانی هات در بهترین دانشکاه کشور ببینمتون. جون واقعا لیاقتشو دارید و حقتونه. اینجا حق خوری خیلی راحته لیلی جان کیه که به حرف ادم کوش بده و راهنماییش کنه. خیلی دوستت دارم خواهر گلم

 34. غزال گفت:

  سلام خسته نباشید یه سوال کسی که سال قبل از دکترا روزانه قبول شده و بعداز یک ترم انصراف داده می تواند در دکترا بدون آزمون (استعداد درخشان) شرکت کند و قبول بشود؟؟
  لطفا راهنمایی فرمایید.ممنون

  سلام
  بله می توانید.

 35. g گفت:

  سلام من با معدل 18/81 در رشته اصلاح نباتات فارغ التحصیل شدم و رتبه اول کلاس بودم و2 مقله ISI دارم میشه بگید وضعیتم چطوره و کجا می تونم یرم. مرسی

  • لیلی گفت:

   سلام
   رتبه اول بین چند نفر؟
   کی فارغ التحصیل شدی؟
   آیا مقاله ها از پایان نامه استخراج شده؟
   (لااقل یکی اش)
   الان که دیگه فقط مازندران مونده و همدان تمدید کرده پذیرش بدون آزمونشو
   ببین رشته تو پذیرش می کنه یا نه؟
   سوالاتو کلی پرسیدی آخه

 36. آزاده گفت:

  سلام به رویا
  من جامعه شناسی خوندم اما متاسفانه از نوع آموزش محور
  راستش تا صحبت رزومه میشه کلا اعصابم خورد میشه-بعضی ها میان یه دفعه کلی مقاله لاتین و isi رو می کنن انگار مقاله نویسم شده کشک-معلوم نیست تو مدت کم از کجا میارن اینارو
  از طرفی دکتری کلا اشباع شده-خبرهای خوبی از فارغ التحصیلای دکتری به گوش نمیرسه اکثرا آویزان این دانشگاه و اون دانشگاه میشن
  حالا رشته ای که می خوای شرکت کنی آینده داره؟
  رزومت خوب هست؟
  به هر حال امیدوارم رزومت مثل اسمت رویایی باشه و موفق باشی

  • رویا گفت:

   فدات شم ازاده جان، به خدا هیج اینده ای نداره فقط به خاطر اینکه خونه نشینم پیگیر دکترا هستم. من مثل بعضی ها با مقالات پولی لاتین سر و کار و رابطه خوبی ندارم. من 4 تا مقاله علمی پژوهشی داخل کشور دارم.جند تا همایش بین المللی معدل 04/19 و سابقه تدریس در دانشگاه و چند تا مقاله در دست داوری

 37. علی گفت:

  سلام
  دکتری آموزش محور بدون آزمون هست؟
  اگه بدون آزمونه کی ثبت نامشه؟

 38. مونا گفت:

  لینک ثبت نام چیست؟فرم ها را از کجا بگیریم؟

  • احمد گفت:

   مونا خانم سلام امیدوارم حالتون خوش باشه
   ثبت نام با ارسال مدارک انجام میشه
   و اینکه فرم ها روی سایت دانشگاه مازندران هست

 39. آزاده گفت:

  سلام به رویا
  این همه که می گن دانشگاه مازندران فقط دانشجوهای خودشو میگیره اصلا اینطور نیست
  من از بچه های دکتری انجا که پرسیدم گفتن بیشتر بدون آزمون ها از دانشگاه ها و شهرهای دیگه آمدن و هرکی رزومه بهتری داشته قبول شده
  رویا جان حالا رزومت چه جوریه؟
  راستی ارشد کدوم دانشگاه بودی

 40. آزاده گفت:

  سلام به رویا
  ممنون از اطلاع رسانی شما
  حالا تو چه رشته ای شرکت می کنی؟
  به نظرت من که آموزش محورم شانسی برای قبولی دارم؟
  به هر حال برات آرزوی موفقیت می کنم.

  • رویا گفت:

   خواهش میکنم ازاده جان مد مدیریت اموزش عالی . اگه بخان بردارند ازاد هم باشی حله چه برسه به اموزش محور. ایشالا حل میشه

 41. رویا گفت:

  بچه ها من پیگیر شدم واسه تره 5 تموم شده ها گفتن ایرادی نداره و واسه دانشگاه مازندران خیلی جالب بود گه پرسیدم شاگرد اول بین 24 نفرم و با چندین مقاله و همایش گفتن درخواستتو حتما بده جون ما قانونی واسه 5 ترمه اینا نداریم و اصلا محدودیتی وجود نداره

 42. علی گفت:

  به لیلی خیلی لطف کردین ممنون

 43. علی گفت:

  به لیلی:
  ممنون که جواب میدین
  من نفر اول انشگاه از بین 15نفرمکه شهریور 91دفاع کردم
  دو سال سابقه تدریس دارم
  هشت تا مقاله علمی پژوهشی تو فصلنامه های مورد تایید وزارت علوم دارم که دوتش مال پایانامم هست که چاپم شده
  هشتا isi که شیش تاش چاپ شده
  چهارتا علمی پژوهشی که همش چاپ شده
  دوتا کنفرانس ملی و دوازده تا کنفرانس ملی
  خواهشا بگین برای چه دانشگاههایی میتونم مدارک بفرستم

  • لیلی گفت:

   به علی :
   خواهش می کنم
   برا سال آینده میگین دیگه؟
   آخه امسال تقریبا تمام دانشگاه ها اعلام کردن
   و تا اونجایی که من اطلاع دارم الان فقط مازندران تا 15 مرداد وقت داره
   مدارکتون رو حتما بفرستید
   و در عین حال از همین الان شروع کنید
   بخونید برا کنکور سال آینده
   اگه بتونید از راه کنکور وارید شید خیلی بهتره
   مخصوصا که رزومه تون فوق العاده
   اینا همه فقط پیشنهاد بود
   با توجه به تجربه هام…..
   در نهایت هر جور صلاح می دونید عمل کنید
   شاد باشید

 44. معین گفت:

  آرزو خانم ممنون از توصیه خوبتون
  حتما، منم هدفم همینه که شما میگید هر چند البته الان مقاله ISI هم دارم اما نمیشه به اینا اعتمتد کرد.

 45. آزاده گفت:

  سلام به آقا معین
  ممنون از نظرتون
  منم امیدوارم تو درستون موفق باشین
  ولی یه توصیه دارم براتون
  سعی کنید برای دکتری از طریق آزمون قبول شین
  استعداد درخشان همش اما و اگر و سلیقه ای واقعا ریسکه

 46. معین گفت:

  آزاده خانم:
  تعداد مقاله هاتون خوبه.
  واسه شما که آموزش محورید تو آیین نامه حداقل 2 تا مقاله علمی پژوهشی میخواد که خوشبختانه دارید، اگه بقیه شرایط رو هم دارید به نظرم یه سر به سایت دانشگاه مازندران بزنید و حیطه پژوهشی اساتید گروه مورد نظرتون رو ببینید اگه منطبق یا نزدیک به مقالات و پژوهش های شما بود حتما مدارکتون رو بفرستید( چون فاکتور خیلی مهمیه در جذب دانشجوی مورد نظرشون).
  امیدوارم پذیرفته بشید.
  من خودم تازه ارشدم تموم کردم و امیدوارم بتونم سال آینده از پذیرش بدون آزمون استفاده کنم.

 47. آزاده گفت:

  سلام به آقا معین
  ممنون از شما که راهنمایی کردید
  به نظر شما من با رزومه شش تا مقاله پژوهشی و دوتا مقاله لاتین علمی و سه همایش
  شانسی برای قبولی تو استعداد درخشان مازندران دارم؟
  راستی وضعیت خود شما چه جوریه؟

 48. معین گفت:

  سلام
  آزاده خانم،
  نه، فرقی نداره که دانشجو آموزش محور باشه یا پژوهش محور!
  مهم اینه که شرایط پذیرش رو داشته باشه که مهمترین اونا:
  1) داشتن یک مقاله علمی پژوهشی
  2) معدل بالای 17
  3) نفرات اول ورودی و…. که تو آیین نامه کاملش اومده
  البته اگه چندین نفر شرایط پذیرش رو داشته باشن طبیعتا گروه آموزشی مورد نظر با توجه به کارهای پژوهشی دانشجو و سوابقی مثل تدریس و… و از همه مهمتر حیطه کاری دانشجو که معمولا باید به حیطه کاری اساتید گروه نزدیک باشه، دانشجو رو انتخاب میکنه.

  • لیلی گفت:

   به معین:
   بخشی از فرمایشات شما رو بدین شرح تصحیح می کنم:
   تعدادی از دانشگاه ها می گن دانشجو باید ۴ ترمه دفاع کرده باشه البته نه همه..
   ۲- و اینکه اگه ورودی شما ۵ نفر بوده فقط نفر اول استعداد درخشان محسوب میشه
   اگه ۶-۱۰ نفر بوده نفرات اول و دوم استعداد درخشات هستن
   و اگه ۱۰ نفر به بالا تعداد ورودیتون هستش نفرات اول و دوم و سوم استعد درخشان محسوب میشن
   ۳- حداقل یه مقاله اکسپت یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه
   معدل بالای 17 از شرایط استعداد درخشان اطلاعیه سال 91 بود
   الان شرایط بالا رو داشته باشید برای بررسی مدارک اولیه کافی است
   پیروز باشید

 49. علی گفت:

  به لیلی:
  ممنون بقیه شرایطش جیه؟

  • لیلی گفت:

   به علی:
   سلام
   بقیه شرایط:
   1- بعضی دانشگاه ها می گن باید 4 ترمه دفاع کرده باشی، بعضیاشونااااااا…..
   2- و اینکه اگه ورودی شما 5 نفر بوده فقط نفر اول استعداد درخشان محسوب میشه
   اگه 6-10 نفر بوده نفرات اول و دوم استعداد درخشات هستن
   و اگه 10 نفر به بالا تعداد ورودیتون هستش نفرات اول و دوم و سوم استعد درخشان محسوب میشن
   3- حداقل یه مقاله اکسپت یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه
   موفق باشید

 50. آزاده گفت:

  سلام
  دوستان به نظرتون دانشجوهای آموزش محور که البته کارنامه پژوهشی کارشونم خوب باشه شانسی برای قبولی تو استعداد درخشان دانشگاه مازندران دارند؟
  لطفا نظرتون را بفرمایید………

 51. سینا گفت:

  سلام
  از کجا باید فرم ها رو دانلود کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

  —–
  به سایت دانشگاه مراجعه کنید.

 52. علی گفت:

  باسلام رشتم حسابداریه
  رتبه اول دانشگاهم
  باهفت مقاله isi
  شیش مقاله پژوهشی
  چهار مقاله علمی ترویجی
  دوتا کنفرانس بین المللی
  ده تا کنفرانس داخلی
  آیا استعدادهای درخشان دکتری قبول میشم؟؟؟

 53. تانیا گفت:

  اگه یکی isi داشته باشه به جای 2 تا علمی پژوهشی قبول می کنن؟

  • لیلی گفت:

   به تانیا:
   دوست عزیز
   دو مقاله لازم نیستش اگه
   یک مقاله چاپ یا پذیرفته شده داشته باشی کافی
   البته به اضافه سایر شرایط
   موفق باشید…

 54. تانیا گفت:

  به لیلی:
  مرسی خیلی لطف کردی.

 55. تانیا گفت:

  سلام من کارشناسی ارشد حسابداریم یه مقالهisi دارم چاپ می کنم به نظرتون کجاها می تونم بدون آزمون برم. البته بعد این مقاله نمره پایان نامه ام 20 میشه معدلم 19/10 ولی چون من اول ترم 4 دفاع کردم هم ورودیام هنوز تموم نکردن به نظرتون بهم می گن رتبه ام چنده؟

 56. تانیا گفت:

  سلام، من کارشناسی ارشد حسابداری خوندم اول ترم 4 دفاع کردم الان یه مقاله isi می خوام چاپ کنم که با اون نمره پایان نامه ام 20 بشه و معدلم 19/10 میشه به نظر شما من کجاها میتونم بدون آزمون شرکت کنم، در ضمن چون اول ترم 4 دفاع کردم خیلی از هم ورودی های من هنوز تموم نکردن به نظرتون رتبه ها رو میگن؟

  • لیلی گفت:

   به تانیا:
   ببین بستگی به دانشگاه داره
   بعضی دانشگاه ها تا زمانیکه همه بچه ها دفاع نکردن”گواهی رتبه” رو نمی ده
   ولی دانشگاه خودم(دانشگاه یزد)
   گواهی رتبه رو به من داد
   و من از بین 15 نفر رتبه دوم شدم
   در حالیکه 4 نفر از بچه های ما هنوز دفاع نکردن
   موفق باشید

 57. رحیم گفت:

  سلام دوستان میشه بگید اگه رشته ارشد با رشته ای که در دکترا می خوای ادامه بدی واسه بدون کنکور قبول می کنن؟

 58. لیلی گفت:

  به سعید:
  به سایت دانشگاه کاشان مراجعه کنید پذیرش بدون آزمون رو اطلاعیه داده و تا اونجا که من متوجه شدم محدودیتی درباره 5 ترمه ها قائل نشده
  تا 20/3/92 وقت داره

  • سعید گفت:

   سلام خانم لیلی
   از راهنمایی شما سپاسگزارم اما مراد بنده از آن پرسش این بوده است که کدام دانشگاه ها برای آنان که در 5 ترم و یا بیشتر از 5 ترم، دانش آموخته شده اند، محدودیت قائل شده است. من به دنبال دانشگاه هایی هستم که تنها، دانشجویانی را که در 4 ترم دانش آموخته شده اند، در گروه استعدادهای درخشان به شمار می آورند. سپاسگزارم

   • لیلی گفت:

    ببینید آقا سعید
    اکثر دانشگاه ها فقط دانشجویانی که تا ترم 4 دفاع کردند رو استعداد درخشان حساب میکنه
    “مگه اینکه خودشون قید کنند که 5 ترمه ها هم استعداد درخشان هستند”
    الانم تقریبا تمام دانشگاه ها اعلام کردن
    فقط چند تاش مونده دیگه
    فکر کنم فقط دانشگاه امام رضا و صنعتی بابل مونده
    نمیدونم رشته تون چی؟

 59. سعید گفت:

  سلام خانم لیلی
  دانشگاه گرگان رشته ی مرا ندارد و از دیگر سو، زمان درخواست برای دانشگاه یزد نیز به پایان رسیده است. اگر شما در سیر جستجوهای خود به آگاهی های بیشتری در این باره رسیدید سپاسگزار می شوم اگر در همین جا، بنده را نیز آگاه کنید.

 60. نگار گفت:

  با سلام به رویا
  راستی چرا دانشگاه ارومیه امسال بدون ازمون اموزش عالی بر نمی داره؟
  رویا جان به نظرت چکار کنیم مازندران شرکت کنیم؟
  سال قبل یه نفر از استعداد درخشان قبول شد که اونم از دانشگاه بهشتی بود
  کاش میشدامسال حداقل دو نفر بگیرن

 61. سعید گفت:

  با سلام
  آیا کسی می داند کدام دانشگاه ها دانشجویانی را که ترم 4 به بعد فارغ التحصیل شده اند، جزو استعدهای درخشان به شمار نمی آورد؟

 62. نگار گفت:

  با سلام به رویای عزیز
  راستش من شمالی هستم دیگه خسته شدم از بس که راه دور رفتم دیگه واقعا می خوام یا بی خیال شم یا اگه بتونم مازندران قبول شم
  متاسفانه از طریق استعداد درخشان همیشه اما و اگر وجود داره چه بهتره که بشه از طریق ازمون قبول شد و این حرف و حدیثا نباشه
  رویا جان شما کدوم دانشگاه هستی و چه رشته ای خوندی؟
  حالا به نظرت رشته اموزش عالی اینده ای داره؟

  • رویا گفت:

   عزیز من دانشگاه ارومیه مدیریت اموزشی خوندم. دکترای اموزش عالی رتبم 70 شد شبانه علامه قبول شدم. به خدا اگه دانشگاه خودم بدون ازمون ورمیداشت بدون منت میرفتم. اموزش عالی نسبت به رشته مدیریت اموزشی و رشته شما اصلا اینده ای نداره جون تمام استخدامی ها تاکید بر گرایش های دیگه اند نه اموزش عالی.

 63. نگار گفت:

  با سلام
  رویای جان شما می خوای آموزش عالی مازندران شرکت کنی؟
  به نظرت شانسی داریم واسه انجا؟
  آخه می گن بیشتر دانشجوهای خودشونو بر می دارن

  • رویا گفت:

   نگار جان والاه یک ذره امید ندارم. اره منم میخام ولی الکی پول میدیم. نمیدونم تو جرا نمیری شیراز درخواست بدی. تو فارغ التحصیل شیرازی و شیراز باید حمایتت کنه. دانشگاه من بدون ازمون ورنداشت مجبورم ولی تو شیراز رو هم از دست نده

 64. نگار گفت:

  با سلام
  دوستان به نظر شما اینکه دانشگاه مازندران مصاحبه حضوری نداره یعنی خود تحصیلات تکمیلی مدارک بررسی می کنه یا واگذار می کنن به گروه مربوطه
  به نظر شما چه جوریه

  • نسرین گفت:

   سلام
   معمولا از هر گروه نماینده ای میاد و مدارک بررسی میشه. البته اول کارمندهای تحصیلات تکمیلی مدارک رو بررسی می کنن،اگه کامل بود در جلسه بعدی پروفسورها و اساتید نماینده به هر مدرکی امتیاز میدن و انتخاب صورت میگیره. به مقالاتی که تو سایت تامسون باشه توجه میکنن. این حرف ها برداشت من از اساتید مختلف بود. البته امکان داره صحت نداشته باشه.

 65. رضا گفت:

  همون شیرازو بچسبین بهتره

 66. نگار گفت:

  با سلام به آقا رضا
  شما که رزومتون خیلی عالیه هرجا برین حتما قبولین
  من موندم تو کار خودم با این آموزش محوری چه کنم

 67. رضا گفت:

  با سلام خدمت نگار خانم منم برنامه ریزی خوندم با 9 مقاله ای اس ای و 10 مقاله کنفرانس ولی مازندران عین شیراز فقط دانشجوهای خودشونو بر می داره. من شرکت نکردم

 68. نگار گفت:

  با سلام
  فارغ التحصیل دانشگاه شیراز
  برنامه ریزی درسی خوندم می خوام آموزش عالی مازندران شرکت کنم اما به خاطر اینکه آموزش محورم بعید می دونم شانسی داشته باشم
  به نظر شما دانشجوی بدون پایان نامه واسه استعداد درخشان شانسی داره
  لطفا راهنماییم کنید

 69. نگار گفت:

  سلام
  دوستان من در بین همکلاسی های ورودی خودم رتبه اول شدم با شش تا مقاله پژوهشی چاپ شده در داخل و دو مقاله لاتین
  اما متاسفانه آموزش محورم
  به نظر شما برای استعداد درخشان دانشگاه مازندران شانسی دارم؟
  لطفا راهنمایی کنید

 70. لیلی گفت:

  رویای عزیز
  بعضی دانشگاه ها مثل یزد و گرگان(که من اطلاع دارم)
  دانشجوی ترم 5 رو استعداد درخشان محسوب نمی کنن و گواهی رتبه رو هم بهشون نمیدن “متاسفانه”
  ولی بعضی دانشگاه های دیگه اینجوری نیس
  و این شط رو قید نکردن
  موفق باشید

 71. الهام گفت:

  با سلام
  دوستان کسی هست رشته آموزش عالی این دانشگاه شرکت کرده باشه
  لطفا راهنمایی کنید
  ممنون میشم

 72. رویا گفت:

  بچه ها یعنی مدارکو فرستادن الکی پول باد هوا رفتنه؟ یعنی فقط دانشجوهای خودشونو برمیدارن؟

 73. سارا گفت:

  دقیقا بچه ها خیلی تعصبی برخورد میکنه دانشگاه مازندران حداقل تو رشته ما که اینطور بوده

  سال گذشته ظرفیت استعداد درخشان یکی بود و اعلام شد در کمال نا باوری دو تا ازهمکلاسی های خودم رو گرفتن فکر کنید چقدر سلیقه ای عمل کردن

  به درخواستهای دانشجویان دیگه ترتیب اثر ندادن اگر چه فرمالیته مصاحبه کردن..

  البته نا امیدتون نکنم مدارکتون رو ببرین و سعیتون رو بکنید ولی متاسفانه سیستم دانشگاههی ما هنوز دستهایی در پشت پرده دارد………!!!

  امیدورام موفق باشید

  بقیه دوستان هم لطفا نا امید نکنن دوستانمون رو به هر حال تلاشتون رو بکنید شاید بشه..همیشه امیدوار باید بود…

 74. لیلی گفت:

  باسلام
  4 تا مقاله دارم ولی
  سابمیت
  ترم 4 دفاع کردم
  رتبه دوم(بین 15 نفر)
  پایان نامه 19/70
  نمیدونم بفرستم مدارکمو مازندران یا نه؟

 75. رویا گفت:

  بجه ها فرم ها رو باید از کجا تهیه کنیم؟ لیلی جان خدا رو شکر اینچا هم هستی. راهنماییم کن عزیز لطفا

 76. رویا گفت:

  بچه ها یکی ماده 1 این فراخوان رو برام بگه یعنی جی؟ خواهشا

  • صدرا گفت:

   خیلی واضحه
   شما باید یا فارغ التحصیل باشی که در این صورت لازمه مقاله داشته باشی و شاگرد ممتاز باشی و یا اینکه دانشجوی ترم چهار باشی که در این صورت شرط مقاله لازم نیست.
   اگه روشن نشد توضیح بیشتر بدم.

   • رویا گفت:

    منظورم اینه که من ترم 5 تموم کردم و شاگرد اولم ولی دانشگاه گواهی شاگرد اولیم رو به خاطر اینکه ترم 5 دفاع کردم نمیده. از بین 24 نفر اولم. 5 تا مقاله علمی پژوهشی دارم معدل 04/19 و چند تا همایش بین المللی و کتاب در دست چاب. راهنماییم کنید

 77. sadi گفت:

  سلام
  من ارشدو آزاد خوندم تربیت بدنی
  دو تا مقاله علمی و پژوهشی هم دارم
  یکی تربیت مدرس یکی هم زاهدان.ولی نه شاگرد
  اولم نه معدل بالا شامل منم میشه.
  اگه میدونین جواب بدین ممنون میشم.

 78. آنا گفت:

  سلام,دوستان عزیز
  من فقط 1مقاله ی علمی-پژوهشی دارم, در ضمن دفاع هم نکردم,ترم4هستم, لیسانسم هم دانشگاه مازندران بودم, الان هم شاگرد اول دانشگاه خودم هستم, به نظرتون واسه دانشگاه مازندران مدارکمو بفرستم؟

 79. مهسا گفت:

  سلام .. کسی هست که واسه مصاحبه ریاضی کاربردی
  گرایش عددی دانشگاه مازندران رفته باشه ..
  اگه هست راهنمایی کنیید ممنون میشم

  • نگار گفت:

   سلام مهسا خانم تمام مصاحبه های ریاضی کاربردی 1 تیره البته شاید منظورتون سال های قبله که اگر باشه من هم منتظرم می تونم بپرسم شما روزانه دعوت شدید؟ با چه رتبه ای؟

 80. سحر گفت:

  اگر در مصاحبه قبول بشیم مدارک مربوط به رتبه توسط جای دیگه غیر از دانشگاه باید تایید بشه دوباره یا نه؟

  کسی میدونه؟

  هر کی میدونه بگه توروخدا؟

  کسی میدونه؟

  • لیلی گفت:

   دوست عزیز
   تا اونجایی که من اطلاع دارم گواهی رتبه باید توسط
   دفتر هدایت استعداد درخشان روی کاغذی که حاوی آرم دانشگاه اس نوشته شود و بعد توسط مدیر تحصیلات تکمیلی یا مدیر امور آموزشی دانشگاه امضا و تایید شود

  • جواب گفت:

   اگه رتبه نداری الکی ننویسی احتمال زیاد استعلام میشه
   چون یکی از ارکان اصلی

 81. مژگان گفت:

  سلام دئستان.الکی پولتون رو تو جیب این دانشگاه مازندران نریزید.من پارسال نفر اول ارشد ریاضی محض با دو مقاله ISI و یک مقاله علمی پژوهشی و معدل 18.89 و نمره پایان نامه بیست مدارکم رو فرستادم .اما حتی برای مصاحبه هم دعوتم نکردن.فقط میخواستن پول ثبت نام بگیرن.فقط و فقط و فقط دانشجوهای خودشون رو میگیرن.یکی از دوستام تو ازمون قبول شده بود دانشگاه مازندران اما باز هم فقط دانشجو خودشون رو گرفتن و این دوست من رفت واحد سمنان.خیلی تعصبی برخورد میکنن.
  امیدوارم همتون موفق باشید

 82. احسان 20 گفت:

  سلام کسی هست مصاحبه دانشگاه مازندران رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی رفته باشه لطفا راهنمایی کنید حیاتیه

 83. شاداب گفت:

  بچه ها سلام .من مقاله از پایان نامه ندارم میشه بازم ثبت نام کنم .ولی چند تا مقاله چاپ شده دارم .لطفا راهنمایی کنین

 84. رز گفت:

  بچه ها من تمام شبانه های رشته خودم رو فقط دعوت به مصاحبه شدم البته 2جا روزانه رو که فکر نمیکردم دعوت بشم رو رتبه های بالاتر از من دعوت شدند که من اون دوجا رو انتخاب نکرده بودم.میدونم خیلی ها در این رابطه تحقیق کردن و می دونند که با شرایط الان هرجا شد رو بریم یا منتظر تکمیل ظرفیت باشیم و یا بمونم برای سال بعد؟؟؟؟؟؟؟
  بچه ها واقعا شرایط سختیه.خواهش می کنم هرکسی میدونه بنده را راهنمایی کنه؟
  یک دنیا ممنون

  • لیلی گفت:

   ببین دوست عزیز
   من دقیق متوجه نشدم
   اگه روزانه قبول شدی تو رفتنت خوب شک نکن
   تکمیل ظرفیت رو هم اگه قبول شدی حتما برو(البته تا اون موقع وقت زیاد اگه میتونی مطالعه کن)
   اگه به لحاظ مالی محدودیتی نداری شبانه رو اگه قبول شدی اقدام کن
   اگه نه خوب بخون برا سال دیگه
   موفق باشی

   • نگار گفت:

    سلام
    حالا اگه پردیس قبول شدیم چی؟

    • رز گفت:

     من خیلی تحقیق کردم.اگر بعدا می خوای با مدرکت استخدام دانشگاه بشی، پردیس نخونی بهتره.اگر می خوای بگی دکتری خوندم ،خوبه.
     الان دیگه پردیس فقط درس خوندن با پوله که ارزش دیگه ای نداره.

   • رز گفت:

    ممنون لیلی جون
    من روزانه دعوت نشدم.شبانه ها رو فقط دعوت شدم.به لحاظ مالی با زحمت می تونم جورش کنم،اما بحث جذب هیات علمی شدم را داریم که شاید شبانه بودم مشکل ساز باشه.اگر توی مدارک شبانه قید نمی شد نوبت دوم اصلا شک نمی کردم.از شرایط کنکور سال بعد و ظرفیت های آن با توجه به دولت جدید هم دلهره دارم.
    همه امیدم به تکمیل ظرفیت هست، البته اگر اعلام کنند.اگر شبانه مصاحبه رفتی و قبول شدی دیگه نمی تونی انصراف بدی.
    برای همینه که اینقدر سرگردونم.

    • لیلی گفت:

     خواهش می کنم رز عزیز
     بله شرایط رو درک میکنم
     من خودم با اختلاف یک رتبه روزانه مجاز نشدم
     گفتن شبانه رو میارم و پیام نور و پردیس
     ولی من اصلا انتخاب رشته نکردم
     الان هم همه شرایط استعداد درخشان رو دارم به جز یه مقاله اکسپت شده
     با اینکه خیلی امسال تلاش کرده بودم
     ولی چاره ای نیس
     نمیشه با سرنوشت جنگید
     استرس سال دیگه رو نداشته باشید
     هر شرایطی پیش بیاد برای همه یکسان
     موفق باشید

 85. الهام گفت:

  با سلام به نگار عزیز
  تو ماده 5 آیین نامه این دانشگاه آورده تا سه سال بعد از فارغ التحصیلی

 86. الهام- حقوق جزا گفت:

  من که قبول شدم امیدوارم هرکس که عاشق تحصیله و لیاقتشو داره قبول بشه

 87. نگار گفت:

  دانشگاه مازندران محدودیت زمان فارغ التحصیلی نداره؟ چیزی نگفته فارغ التحصیلان از چه سالی به بعد؟

 88. الهام گفت:

  با سلام
  دوستان کسی می دونه آیا آموزش محورها هم می تونن از طریق استعداد درخشان دانشگاه مازندران شرکت کنند

 89. شاگرد اول گفت:

  ممنونم حامد
  فقط اينكه مطمئن هستيد كه علامه استعداد درخشان مي پذيره؟
  در مورد تاريخ پذيرشش چيزي مي دونيد ؟

 90. صابر گفت:

  این فرم هایی که میگن (1و2و3و4) از کجا باید گرفت؟

 91. رز گفت:

  سلام
  آیا برای تحصیل به صورت بدون کنکور هزینه باید داد ؟مثل شبانه ها؟آیا مدرک روزانه صادر میشه؟؟
  ممنون از بچه هایی که در پاسخ همکاری می کنند

 92. حنانه گفت:

  من با اختلاف چند صدم با نفر اول، نفر دوم هستم. امکان داره دانشگاه خیلی سختگیری نکنه؟ در صورت پذیرش وزارت یا سنجش هم تایید میکنه یا اگه دانشگاه قبول کنه کافیه؟ اگه کسی جوابمو بده ممنون میشم

  • حامد گفت:

   کجا خودید شما
   اگر مازندران هستی شاید بشه
   ولی در غیر اینصورت احتمالش کمه
   علمی و پژوهشی نداری؟؟؟

   • morteza گفت:

    سلام
    آیا واقعا میشه؟
    چطوری امکان داره؟
    من هم با سه دهم اتلاف توی پنج نفر دوم هستم ولی فکر نکنم که بشه

   • حنانه گفت:

    از لحاظ مقاله مشکلی ندارم، رتبه برام مسأله شده فکر کنم اساتید از این نظر کوتاه بیان ولی مدارک به دفتر استعداد درخشان میره و اونا باید تأیید کنن، تأییدیه بعد از مصاحبه هم نمیدونم به چه صورتیه؟

 93. شاگرد اول گفت:

  تو رو خدا جواب بديد
  دانشگاه علامه هم پذيرش بدون كنكور استعداد درخشان رو داره يا نه ؟
  تو رو خدا جواب بديد …

 94. صدرا گفت:

  من شنیدم دانشگاه مازندران دیگه مصاحبه حضوری نداره و پذیرفته شدگان از طریق بررسی توسط گروه مربوط انتخاب می شن.

  • سد ممد گفت:

   مگه میشه!!
   کی گفته همچین حرفیو؟

   • حامد گفت:

    بله میشه
    تو کشور ما میشه

    همه در نقش هستند واسه دکتری
    مازندران

    برید ببنید دوره قبل چند نفر از خارج از دانشگاه هستند

   • صدرا گفت:

    جناب سد ممد، البته این حرف من فقط بر اساس شنیده هاست. البته من خودم کارشناسی اونجا بودم و اینو هم از دوستانم که مشغول تحصیل اونجا هستن شنیدم.

   • رها گفت:

    سلام خیلی دانشگاه ها بدون مصاحبه انتخاب می کنن مثل فردوسی مشهد که سال پیش به نحو قابل توجهی منو رد کردن و نور چشمیاشونو انتخاب کردن

  • حامد گفت:

   بله دقیقا درسته

   اون هایی رو که خودشون می خوان بر می دارند بدون هیچ نوع توضیحی

   من سال قبل با 2 مقاله علمی و پژوهشی و چندین کنفرانس و … قبول نشدم
   یکی از خود همون دانشگاه قبول شد
   یا بهتر بگم
   قبولش کردند

 95. صدرا گفت:

  بسیار ممنون از اطلاع رسانی شما.