مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

رشته های دارای آزمون و بدون آزمون اختصاصی پردیس علم و صنعت

پی اچ دی تست به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون اختصاصی مقطع دکتری پرديس دانشگاهی می رساند که رشته گرايش های دارای آزمون اختصاصی و رشته گرايش های فقط دارای مصاحبه پردیس دانشگاه علم و صنعت به شرح ذيل میباشد:

الف : رشته گرايش های دارای آزمون اختصاصی در مقطع دکتری:

– مهندسی کامپيوتر – نرم افزار

– مهندسی صنايع – مهندسی صنايع

– مهندسی صنايع – مديريت سيستم و بهره وری

– مهندسی صنايع – مهندسی سيستمهای اقتصادی و اجتماعی

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – آب

مهندسی عمران – مديريت ساخت

مهندسی عمران – خاک و پی

مهندسی عمران – برنامه ريزی حمل و نقل

مهندسی عمران – زلزله

مهندسی مکانيک – تبديل انرژی

مهندسی مکانيک – ديناميک جامدات

مهندسی مکانيک – ارتعاشات

ب: رشته گرايش های فقط با مصاحبه:

رياضی کاربردی

آناليز

جبر

هندسه

زمان انجام مصاحبه برای رشته های فوق متعاقبا اعلام می گردد.

داوطلبان باید برای پرينت کارت ورود به آزمون دکتری مورخ12/6/92 از طريق سيستم آموزشی گلستان و با ورود يوزر و پسورد خود اقدام نمايند.

اطلاعیه ثبت نام پردیس علم و صنعت

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست