مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اسامی پذیرفته شدگان دکتری پردیس دانشگاه رازی

به گزارش پی اچ دی تست،نتایج آزمون اختصاصی دوره دکتری پردیس خودگردان دانشگاه رازی به شرح زیر اعلام شد. لازم به ذکر است داوطلبانی که قبولی آنان قطعی است از روز شنبه مورخ 92/7/13 تا چهار شنبه 92/7/17 با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت اعلام شده به منزله انصراف خواهد بود و داوطلبان ذخیره جایگزین خواهند شد.

ردیف شماره داوطلبی رشته قبولی وضعیت
1 11007 مهندسي شيمي – طراحي فرايندها ذخیره
2 11011 اقتصاد قبول
3 11012 اقتصاد ذخیره
4 11015 اقتصاد قبول
5 11018 مهندسي كامپيوتر معماري كامپيوتر ذخیره
6 11031 زبان و ادبيات عرب قبول
7 11047 اقتصاد ذخیره
8 11052 اقتصاد قبول
9 11055 شيمي – تجزيه قبول
10 11063 آموزش زبان انگليسي قبول
11 11071 مهندسي شيمي – طراحي فرايندها قبول
12 11079 شيمي – معدني قبول
13 11088 مهندسي كامپيوتر معماري كامپيوتر قبول
14 11095 مهندسي برق – قدرت ذخیره
15 11098 مهندسي برق – قدرت قبول
16 11101 زبان و ادبیات فارسی قبول
17 11110 مهندسي شيمي – طراحي فرايندها قبول
18 11116 زبان و ادبيات عرب قبول
19 11117 زبان و ادبيات عرب قبول
20 11119 زبان و ادبیات فارسی ذخیره
21 11126 شيمي – تجزيه قبول
22 11136 علوم جانوري – سيستماتيك جانوري قبول
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست