مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

اسامی پذیرفته شدگان دکتری پردیس دانشگاه رازی

به گزارش پی اچ دی تست،نتایج آزمون اختصاصی دوره دکتری پردیس خودگردان دانشگاه رازی به شرح زیر اعلام شد. لازم به ذکر است داوطلبانی که قبولی آنان قطعی است از روز شنبه مورخ ۹۲/۷/۱۳ تا چهار شنبه ۹۲/۷/۱۷ با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت اعلام شده به منزله انصراف خواهد بود و داوطلبان ذخیره جایگزین خواهند شد.

ردیف شماره داوطلبی رشته قبولی وضعیت
۱ ۱۱۰۰۷ مهندسی شیمی – طراحی فرایندها ذخیره
۲ ۱۱۰۱۱ اقتصاد قبول
۳ ۱۱۰۱۲ اقتصاد ذخیره
۴ ۱۱۰۱۵ اقتصاد قبول
۵ ۱۱۰۱۸ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر ذخیره
۶ ۱۱۰۳۱ زبان و ادبیات عرب قبول
۷ ۱۱۰۴۷ اقتصاد ذخیره
۸ ۱۱۰۵۲ اقتصاد قبول
۹ ۱۱۰۵۵ شیمی – تجزیه قبول
۱۰ ۱۱۰۶۳ آموزش زبان انگلیسی قبول
۱۱ ۱۱۰۷۱ مهندسی شیمی – طراحی فرایندها قبول
۱۲ ۱۱۰۷۹ شیمی – معدنی قبول
۱۳ ۱۱۰۸۸ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر قبول
۱۴ ۱۱۰۹۵ مهندسی برق – قدرت ذخیره
۱۵ ۱۱۰۹۸ مهندسی برق – قدرت قبول
۱۶ ۱۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی قبول
۱۷ ۱۱۱۱۰ مهندسی شیمی – طراحی فرایندها قبول
۱۸ ۱۱۱۱۶ زبان و ادبیات عرب قبول
۱۹ ۱۱۱۱۷ زبان و ادبیات عرب قبول
۲۰ ۱۱۱۱۹ زبان و ادبیات فارسی ذخیره
۲۱ ۱۱۱۲۶ شیمی – تجزیه قبول
۲۲ ۱۱۱۳۶ علوم جانوری – سیستماتیک جانوری قبول
عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر