مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

جدول زمانبندی و مکان آزمون و مصاحبه های دکتری پردیس شیراز

کلیه داوطلبینی که در رشته های موجود در جدول جهت تکمیل ظرفیت آزمون و مصاحبه های اختصاصی  پردیس دانشگاه شیراز شرکت نموده اند با دردست داشتن کلیه مدارک اسکن شده،اعم از کارت شناسایی عکسدار،مدرک تحصیلی،ریز نمرات و کلیه مدارک پژوهشی به آدرس مربوطه مراجعه فرمایند.

 توجه: داوطلبینی که موفق به تکمیل ثبت نام و پرداخت اینترنتی نگردیده اند می توانند مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال را به حساب شماره ۲۰۸۵۳۶۹۰۵۰ بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز به نام درآمد اختصاصی پردیس دانشگاه شیراز واریز و فیش آنرا در روز آزمون یا مصاحبه به مسئولین مربوطه تحویل نمایند.

 

ردیف رشته گرایش مکان – زمان توضیحات
۱     مهندسی  کامپیوتر   نرم افزار     خیابان ملاصدرا-دانشکده مهندسی۲-بخش کامپیوترزمان:۲مهر-ساعت ۸صبح(آزمون کتبی) کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند. .
۲  مهندسی برق گرایش کنترل خیابان زند-نرسیده به میدان نمازی-دانشکده مهندسی۱-بخش برق و قدرتزمان:۹مهر-ساعت۲ بعد از ظهر کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۳ مهندسی مواد

خیابان زند-نرسیده به میدان نمازی-دانشکده مهندسی۱-بخش مهندسی مواد

زمان:۹مهر-ساعت۲بعد از ظهر

کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۴ زبان و ادبیات فارسی  چهارراه ادبیات-ساختمان شماره ۲-دفتر بخش زبان وادبیات فارسی
زمان:۸مهر-ساعت۱۰ صبح
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۵ آموزش زبان انگلیسی ارم -مجموعه پردیس ارم-دانشکده علوم انسانی-بخش زبان های خارجی
زمان:۹مهر-ساعت ۸صبح(آزمون بسندگی)
ساعت ۱۰(آزمون تخصصی)-ساعت ۱۶(آزمون مصاحبه)
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۶ مهندسی کشاورزی علوم باغبانی باجگاه-دانشکده کشاورزی-دفتربخش علوم باغبانیزمان: ۲ مهر -ساعت ۱ بعد از ظهر کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۷ مهندسی کشاورزی زراعت باجگاه-دانشکده کشاورزی-دفتربخش زراعت و اصلاحزمان:۲ مهر-ساعت ۷:۳۰ صبح کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۸ مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات باجگاه-دانشکده کشاورزی-دفتربخش زراعت و اصلاحزمان:۳ مهر-ساعت ۷:۳۰ صبح کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۹ مهندسی کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی باجگاه-دانشکده کشاورزی-دفتربخش مکانیک ماشین های کشاورزیزمان:۳مهر-ساعت۱۰  صبح کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۰ جامعه شناسی گرایش تغییرات اجتماعی ارم- مجموعه پردیس ارم – دانشکده علوم اجتماعی- دفتر بخش جامعه شناسیزمان: ۳ مهر ماه – ساعت ۸:۰۰ صبح کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۱ تاریخ بعد از اسلام —- ارم -مجموعه پردیس ارم-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-بخش تاریخزمان:۳مهر-ساعت ۸صبح-مصاحبه کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۲ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت —- ارم- مجموعه پردیس ارم- دانشکده علوم تربیتی- دفتر بخش مبانی تعلیم و تربیت شزمان : ۲ دوم مهر ماه – ساعت صبح۸:۰۰ کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۳ دامپزشکی  بیوتکنولوژی باجگاه- دانشکده دامپزشکی- دفتر بخش بیوتکنولوژی
زمان: ۹ مهر- ساعت ۹ صبح
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۴ دامپزشکی پاتالوژی دامپزشکی  به علت به حد نصاب نرسیدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمی گردد. کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۵ دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای باجگاه-دانشکده دامپزشکی-بخش علوم پایه
زمان:۷مهر-ساعت ۹ صبح
(آزمون کتبی و مصاحبه)
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۶ دامپزشکی فارماکولوژی باجگاه- دانشکده دامپزشکی- دفتر بخش علوم پایهزمان: آزمون کتبی ۳ مهر ماه- مصاحبه ۵ مهر ماه
ساعت آزمون: ۸صبح
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی  مجموعه پردیس ارم – دانشکده علوم تربیتی – دفتر بخش کتابداری
زمان: ۱۰مهر- ساعت ۸صبح
مصاحبه
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۸ دامپزشکی بیماریهای داخلی دام های بزرگ  به علت به حد نصاب نرسیدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمی گردد. کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۱۹ دامپزشکی بیماریهای داخلی دام های کوچک  به علت به حد نصاب نرسیدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمی گردد. کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۲۰ دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی   به علت به حد نصاب نرسیدن داوطلبان، مصاحبه برگزار نمی گردد. کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۲۱ دامپزشکی بهداشت آبزیان باجگاه-دانشکده دامپزشکی-بخش آبزیان
زمان:۸مهر-ساعت۱۰ صبح 
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۲۲ دامپزشکی بهداشت مواد غذایی باجگاه-دانشکده دامپزشکی-بخش بهداشت و مواد
زمان:۹مهر-ساعت۹ صبح
کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
۲۳  علوم اقتصادی —-  مجموعه پردیس ارم-دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی- سالن امتحاناتزمان : چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۸:۳۰صبح کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
    ۲۴ شیمی فیزیک ارم -مجموعه پردیس ارم-دانشکده پردیس علوم- دفتر بخش شیمیزمان: دوشنبه۸  مهر- ساعت ۲ بعد از ظهر کلیه داوطلبینی که در این رشته ثبت نام نموده اند در تاریخ ذکر شده می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی معتبرعکسدار جهت آزمون مراجعه فرمایند
عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر