مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

اسامی پذیرفته شدگان دکتری ۹۲ پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

به گزارش پی اچ دی تست، اسامی پذیرفته شدگان دکتری ۹۲ پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی اعلام شد.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان:

  آمار زمینه استنباط

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

اوتیازاده فرزانه

۱۸۶۰۲

۲

هاتفی فاطمه

۱۸۳۷۶

 رشته اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

حسنی لیلا

۱۸۲۸۰

  رشته بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

بزرگمهر علی

۱۵۷۳۱

۲

پورطوسی نرگس

۱۸۳۲۱

  رشته گیاهپزشکی – بیماری شناسی گیاهی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

کاکوئی نژاد مژده

۱۸۴۴۳

۲

سلطانی ایدلیکی جمشید

۱۵۵۱۷

  رشته دامپزشکی-بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

ناصری فاطمه

۱۸۳۴۹

۲

توکلی مهدیه

۱۸۳۶۳

  رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

قربانی فعال پریسا

۱۸۵۵۹

  رشته گیاهپزشکی – حشره شناسی کشاورزی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

نیکنام محمد

۱۵۷۵۴

۲

دولتی راحله

۱۸۵۴۳

  رشته حکمت متعالیه

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

عباسی مجید

۱۵۵۲۱

۲

الهی خراسانی نفیسه

۱۸۶۰۴

۳

طاهری والا پریسا

۱۸۳۹۵

  رشته رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

کیهانی مریم

۱۸۳۹۹

۲

فتحی زاده علی

۱۵۷۱۶

  رشته ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

عبدالخالق زاده شعرباف سید مصطفی

۱۵۵۹۹

۲

مهرپرور مریم

۱۸۳۱۵

  ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

نگهبان قره قویونلو مرضیه

۱۸۴۶۱

۲

رحمتی نصراباد زهرا

۱۸۴۰۶

  رشته ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه  هارمونیک

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

افخمی فرشاد

۱۵۸۵۶

۲

دهقانپور محمد آباد ابوالقاسم

۱۵۳۰۳

  رشته ریاضی محض – جبر

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

گلمکانی هانیه

۱۸۲۸۶

۲

گلیلانی عقیل

۱۵۳۰۹

۳

شریفی جواد

۱۵۶۴۱

   رشته زبانشناسی همگانی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

هدایت مفیدی مسیحه السادات

۱۸۴۶۲

۲

نادرنژاد گراناز

۱۸۵۰۳

  زراعت-اصلاح نباتات-علوم علفهای هرز

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

عطری علیرضا

۱۵۶۶۳

۲

بهروزی دلاور

۱۵۴۶۶

  زراعت – اصلاح نباتات – فیزیولوژی گیاهان زراعی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

اوژن ندا

۱۸۳۴۴

  زراعت – اصلاح نباتات گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

ناصری راد هوشنگ

۱۵۵۰۶

  رشته زمین شناسی – چینه  و فسیل شناسی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

قلندری زهره

۱۸۳۲۹

۲

سنجری سمیه

۱۸۳۶۲

۳

چنارانی عاطفه

۱۸۵۵۲

  رشته زمین شناسی – رسوب شناسی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

یحیی شیبانی وصال

۱۸۳۵۱

۲

میرسعیدی نونا

۱۸۴۸۵

  رشته زمین شناسی مهندسی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

افشار سلمه

۱۸۵۱۹

۲

مرتضوی چم چالی منوچهر

۱۵۴۸۰

۳

سالاری پویا

۱۵۴۰۵

  رشته زمین شناسی اقتصادی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

شریفی مقدم صدیقه

۱۸۵۹۷

۲

جوادی سهیلا

۱۸۵۳۶

  رشته شیمی-شیمی آلی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

رجب زاده مریم

۱۸۳۹۸

۲

تقوی خراسانی فائزه

۱۸۳۸۵

۳

نوربخش مهسا

۱۸۳۹۲

  رشته شیمی-شیمی فیزیک

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

غفاری توران اعظم

۱۸۳۸۶

۲

مقدسی فریمانی فریبا

۱۸۵۴۵

۳

خیرابادی رامش

۱۸۳۳۰

  رشته علوم اقتصادی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

خادم فاضله

۱۸۵۹۸

۲

قدیمی علیرضا

۱۵۷۳۲

۳

رحیمی غلامعلی

۱۵۳۳۳

  رشته علوم باغبانی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

صالحی فروزان

۱۸۴۱۲

۲

اورعی گلمکانی تکتم

۱۸۵۸۸

۳

حبیبی ناهید

۱۸۴۲۳

۴

زرین نسیم

۱۸۵۸۰

  رشته علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

محمدی نیما

۱۵۳۷۳

۲

اکبریان مینا

۱۸۲۸۲

۳

ایدانی عماد

۱۵۶۰۵

۴

آقامحمدی بنفشه

۱۸۴۰۰

۵

مرشدی شهربابکی افسانه

۱۸۴۴۴

۶

حیدری فاطمه

۱۸۳۱۱

۷

سارا ریتوند

(سهمیه ایثارگران)

۱۸۳۲۶

  رشته مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

سمیعی دلوئی محمد جواد

۱۵۷۳۴

۲

مظاهری زاده یونس

۱۵۷۷۳

  رشته مهندسی آب – سازه های آبی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

معارفدوست رضا

۱۵۸۲۲

۲

هادیان محمد

۱۵۳۵۴

  رشته فیزیولوژی ورزشی – گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

سلطانی محمود

۱۵۳۳۹

۲

مبهوت مقدم توحید

۱۵۷۷۹

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

متقی شهری محمدحسن

۱۵۷۵۹

۲

خادم لو علیرضا

۱۵۵۰۰

  رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

موسوی سیدفرهاد

۱۵۷۱۷

۲

ملازهی سعید

۱۵۳۸۳

  رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

خجسته طوسی غزاله

۱۸۴۸۹

۲

موسوی سید علی

۱۵۳۶۲

۳

اسدی فر سمیه

۱۸۵۳۱

۴

حاجی مهدیزاده زرگر سمانه

۱۸۵۹۴

۵

شهریاری شیرزاد

(سهمیه مربیان)

۱۵۲۸۶

  رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

شیخانی حمیده

۱۸۴۸۳

۲

طینتی نیما

۱۵۸۵۴

۳

فریور سعید

۱۵۸۰۲

۴

قاضی خانی علی

۱۵۶۱۵

۵

جلیلی مهر محمد

۱۵۴۶۷

۶

امجدی کاشانی سرور

 (سهمیه مربیان)

۱۸۲۹۶

  رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

طباطبایی فخار محمد جواد

۱۵۳۴۱

۲

اکبرپور امین

۱۵۴۹۹

۳

مشکینی محسن

۱۵۳۴۲

۴

نوعی آقایی مهرداد

۱۵۵۶۷

۵

ولی زاده امین

۱۵۸۲۶

  رشته مهندسی مواد و متالوژی

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

ناجی ابهری حامد

۱۵۴۵۳

۲

الوند فائزه

۱۸۳۶۸

  رشته علوم قرآن و حدیث

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

حسین گلزار مریم

۱۸۶۳۸

۲

پاکزاد عبدالعلی

۱۵۴۴۵

۳

دهقان پورحاجی ابادی زهرا

۱۸۳۱۴

۴

رضوی دوست غلامرضا

۱۵۸۲۸

  رشته علوم دامی – تغذیه طیور

ردیف

نام خانوادگی و نام

شماره  داوطلب

۱

دادگر نهرخلجی حامد

۱۵۸۴۶

۲

صفائی محمد

۱۵۳۷۲

  

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۹)

 1. parisa می‌گه:

  manam azmune zaban ghabul shodam, vali to mosahebe kheili parti bazi bud, aksaran bachehaye khudeshun gereftan

 2. امین می‌گه:

  سلام

  آزمونش فقط زبان بود و خیلی آسون بود

 3. mmdkia می‌گه:

  hazinash cheghade?

 4. امین می‌گه:

  منم قبول شدم

  ———
  تبریک میگوییم

درج نظر