مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اصلاحات دفترچه راهنما و رشته‌هاي امتحانی جديد در آزمون دكتري 93

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص برخي اصلاحات دفترچه راهنما و همچنين رشته‌هاي امتحاني جديد در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 منتشر شد.

متن اطلاعیه:

 سازمان سنجش آموزش كشور بدينوسيله به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 مي‌رساند؛ براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در خصوص پذيرش دانشجو در رشته‌هاي امتحاني مجموعه كارآفريني (كد 2136)، مالي (كد 2149)، مجموعه علوم جنگل 3 (كد 2442) و مجموعه شيلات 3 (كد 2445) و همچنين اعلام دانشگاه تربيت مدرس در خصوص پذيرش دانشجو در رشته‌هاي گروه آزمايشي علوم پزشكي بدين‌وسيله عناوين، گرايش‌ها و مواد امتحاني كدرشته‌هاي امتحاني فوق به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
الف) اصلاحات برخي از كدرشته‌هاي امتحاني
1- به اطلاع داوطلبان متقاضي رشته امتحاني مهندسي هسته‌اي (2) از گروه آزمايشي فني و مهندسي (كد 2366) مي‌رساند كه گرايش چرخه سوخت به گرايش‌هاي اين رشته‌ امتحاني اضافه گرديده است. ضمناً دانشگاه صنعتي شريف در اين گرايش پذيرش دانشجو خواهد داشت.
2- به اطلاع داوطلبان متقاضي رشته امتحاني مجموعه شيلات (2) از گروه آزمايشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي (كد 2447) مي‌رساند كه گرايش عمل آوري فراورده‌هاي شيلاتي از گرايش‌هاي اين رشته امتحاني حذف گرديده است. لازم به توضيح است پذيرش دانشجو در اين گرايش در رشته امتحاني مجموعه شيلات 3 (كد 2445) كه در اين اطلاعيه درج گرديده، صورت خواهد گرفت.
ب) رشته‌هاي امتحاني جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما
جدول شماره 3) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني:
كد
نام رشته امتحاني
مواد امتحاني
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2136
مجموعه کارآفرینی
ـ كسب و كار
ـ سازماني
ـ توسعه
ـ فناوري
1- زبان انگلیسی
ـ كليه گرايش‌هاي كارآفريني
ـ كليه گرايش‌هاي مديريت كارآفريني
ـ كليه گرايش‌هاي مديريت
ـ كليه گرايش‌هاي حسابداري
ـ كليه گرايش‌هاي علوم اقتصادي
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
     (آمار و روش تحقیق ـ مبانی مدیریت)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
     ـ نظریه­های کارآفرینی
2149
مجموعه مــالي
ـ مهندسي مالي
ـ بانكداري
ـ مالي بين‌الملل
ـ بيمه
ـ حقوق مالي
ـ مديريت مالي
1- زبان انگليسي
ـ مالي
ـ كليه گرايش‌هاي مديريت
ـ حسابداري
ـ اقتصاد
ـ حقوق
ـ آمار بيمه
ـ مهندسي مالي
ـ مهندسي صنايع
2- استعداد تحصيلي
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (رياضي ـ آمار ـ تئوري‌هاي مديريت)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ريسك و مديريت سرمايه‌گذاري ـ بازارها و نهادهاي مالي ـ تئوري‌هاي مالي)
جدول شماره 6) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي:
كد
نام رشته امتحاني
مواد امتحاني
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2442
مجموعه علوم جنگل (3)
ـ مهندسي جنگل­
1- زبان انگلیسی
کلیه رشته­ها
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی جنگل، جاده سازی جنگل، آمار و اندازه­گیری جنگل، حمل و نقل چوب)
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (برنامه‌ریزی شبکه جاده­های جنگلی ـ برنامه ريزي و بهره برداری جنگل ـ زيست مهندسي نگهداری جاده­های جنگلی)
2445
مجموعه شيلات (3)
ـ عمل آوري فراورده‌هاي شيلاتي
1- زبان انگلیسی
کلیه رشته­ها
2- استعداد تحصیلی
3-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی و ماهی­شناسی)
4-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: فرآوری آبزیان (روش­های تکمیلی فرآوری، مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی)، فناوری آبزیان (بیوتکنولوژی فرآورده­های شیلاتی، کنترل کیفی تکمیلی)
جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:
ـ پذيرش دانشجو در رشته‌هاي گروه علوم پزشكي منحصراً براي دانشگاه تربيت مدرس صورت مي­گيرد و پذيرفته‌شدگان فقط در آن دانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد.
ـ داوطلبان رشته‌هاي‌ امتحاني گروه علوم ‌پزشكي (دانشگاه تربيت مدرس) لازم است با توجه به نوع رشته كارشناسي ارشد مورد قبول مندرج در اين اطلاعيه نسبت به ثبت‌نام در اين رشته‌ها اقدام نمايند. ضمناً ضريب دروس زبان انگليسي و استعداد تحصيلي در تمامي رشته‌هاي اين گروه 1 مي‌باشد
كد
نام رشته امتحاني
مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2601
آمار زیستی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– استنباط آماری (2)
– روش­های آمار زیستی (5/3)
– تحلیل چند متغیره (5/1)
– تحلیل بقاء (5/1)
– کارآزمایی بالینی (5/1)
2602
آموزش بهداشت
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
ـ آموزش پرستاری
ـ آموزش مامایی
ـ بهداشت مادر و کودک
ـ دکترای پزشکی
ـ دندانپزشکی
ـ دامپزشکی
ـ جامعه­شناسی
ـ روان­شناسی و علوم تربیتی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– ارتباطات در آموزش بهداشت (2)
– اصول و فلسفه آموزش بهداشت (2)
– تکنولوژی­آموزشی­ (2)
– پویایی گروه (2)
– آمار حیاتی (2)
2603
انگل­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد انگل­شناسی پزشکی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ میکروبیولوژی
ـ میکروب­شناسی پزشکی
ـ ایمنی­شناسی پزشکی
ـ پاتوبیولوژی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ پزشکی
ـ داروسازی
ـ دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– تک یاخته­شناسی (5)
– کرم­شناسی (5)
– حشره­شناسی پزشکی (1)
– ایمنی­شناسی (1)
– باکتری­شناسی و ویروس­شناسی (1)
– قارچ­شناسی پزشکی (1)
– بیوشیمی (1)
2604
ایمنی­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ایمنی­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ هماتولوژی علوم آزمایشگاهی
ـ بیوشیمی
ـ میکروب­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)
ـ قارچ­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ باکتری­شناسی
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– ایمنی­شناسی (5)
– بیوشیمی عمومی (5/1)
– ژنتیک مولکولی (1)
2605
بیوشیمی بالینی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد داروسازی
ـ بیوشیمی بالینی
ـ بیوشیمی
ـ علوم تغذیه
ـ زیست­شناسی (بیوشیمی)
ـ دکترای عمومی پزشکی
ـ دامپزشکی
ـ داروسازی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)
– فیزیولوژی عمومی (2)
– متابولیسم و اختلالات آن (4)
2606
ژنتیک پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک
ـ بیوشیمی
ـ ایمنی­شناسی
ـ زیست­شناسی (گرایش­های علوم سلولی و مولکولی ـ ژنتیک و بیوشیمی)
ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی و یا متخصصان رشته­های مختلف پزشکی
ـ دکترای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– ژنتیک پزشکی و بالینی (3)
– ژنتیک سرطان (1)
– ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (1)
– سیتوژنتیک پزشکی (1)
– ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)
– مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2)
ادامه جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:
كد
نام رشته امتحاني
مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2608
فیزیولوژی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ـ فیزیولوژی (انسانی، جانوری و دام)
ـ زیست­شناسی (گرایش­های جانوری و سلولی و مولکولی)
ـ پرستاری (از جمله بیهوشی)
ـ مامایی
ـ دکترای عمومی گروه پزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– فیزیولوژی (4)
– فارماکولوژی (2)
– آناتومی (2)
– بیوشیمی (2)
2609
فیزیک پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد رشته­های
ـ فیزیک پزشکی
ـ فیزیک
ـ بیوفیزیک
ـ مهندسی پزشکی
ـ مهندسی پرتوپزشکی
ـ مهندسی هسته­ای (گرایش پرتوپزشکی، تکنولوژی رادیولوژی)
ـ پرتوپزشکی
ـ پزشکی هسته­ای
ـ دکترای عمومی پزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– ریاضیات در فیزیک- آمار و احتمالات (1)
– فیزیک پزشکی (بیوالکتریسیته، امواج صوتی و فراصوتی، جریان­های پرفرکانس، نور و دیدگانی، اصول فیزیکی، دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی) (3)
– فیزیک پرتوها (فیزیک رادیولوژی، MRI رادیوتراپی پزشکی هسته­ای و دوزیمتری) (3)
– فیزیک عمومی (نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک پایه در سطح کارشناسی فیزیک) (1)
– رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز (2)
2610
ویروس­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد ویروس­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ باکتری­شناسی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشکی
ـ ایمنی­شناسی
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی
ـ میکروب­شناسی
ـ دکترای حرفه­ای گروه پزشکی
ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– ویروس­شناسی (6)
– ایمنی شناسی (1)
– بیوشیمی عمومی (1)
– بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی (1)
– آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (1)
2612
زیست فناوری پزشکی
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد باکتری­شناسی
ـ بیوشیمی
ـ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
ـ ایمنی­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ ژنتیک
ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)
ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
ـ بیوتکنولوژی میکروبی
ـ مهندسی امور دامی (گرایش ژنتیک)
ـ زیست­شناسی (کلیه گرایش­ها)
ـ انگل­شناسی
ـ میکروب­شناسی
ـ قارچ­شناسی
ـ دکترای عمومی رشته­های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه­­ای علوم آزمایشگاهی
ـ مهندسی علوم دامی (گرایش ژنتیک)
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– بیوشیمی (2)
– ایمنی شناسی (1)
– میکروب شناسی (1)
– زیست­شناسی سلولی و مولکولی (3)
– ژنتیک (3)
2613
بهداشت حرفه­ای
1- زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه­ای (بهداشت صنعتی)
ـ ارگونومی و سم­شناسی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
– عوامل فیزیکی محیط کار (4)
– عوامل شیمیایی محیط کار (4)
– سم­شناسی شغلی (5/2)
– اِرگونومی(مهندسی­فاکتورهای­انسانی) (2)
– ایمنی در محیط کار (5/2)
ادامه جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:
كد
نام رشته امتحاني
مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي
رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.
2614
علوم تشریحی
1- زبان انگلیسی
ـ علوم تشریحی (آناتومی)
ـ جنین­شناسی
ـ بافت­شناسی
ـ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ تشریح (کالبدشناسی) (5)
ـ بافت­شناسی (3)
ـ جنین­شناسی (3)
ـ تکنیک­های میکروآناتومی (2)
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی (2)
2615
پرستاری
1- زبان انگلیسی
ـ یکی از رشته­های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته­ها و گرایش‌های مربوطه
ـ هوشبری با لیسانس پرستاری
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ نظریه­ها و کاربرد آن در پرستاری (5)
ـ اصول و نظریه­های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)
ـ اصول و نظریه­های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)
ـ آمار و پژوهش در پرستاری (3)
2616
بهداشت محیط
1- زبان انگلیسی
ـ مهندسی بهداشت محیط
ـ مهندسی محیط زیست
ـ مهندسی بهسازی
ـ مهندسی آب و فاضلاب
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ کلیات بهداشت محیط (1)
ـ مسائل و تکنولوژی آب و فاضلاب (5)
ـ دفع مواد زائد جامد (2)
ـ آلودگی هوا و کنترل آن (2)
2617
باکتری­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
ـ میکروب­شناسی پزشکی
ـ پاتوبیولوژی
ـ باکتری­شناسی
ـ بیولوژی سلولی و مولکولی
ـ قارچ­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ ویروس­شناسی
ـ دکتری عمومی پزشکی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشک
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ باکتری­شناسی (5)
ـ ویروس­شناسی (1)
ـ انگل­شناسی و قارچ­شناسی (1)
ـ بیوشیمی (1)
ـ ژنتیک مولکولی (1)
ـ ایمنی­شناسی (1)
2618
هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
1- زبان انگلیسی
ـ هماتولوژی
ـ علوم آزمایشگاهی
ـ پاتوبیولوژی
ـ بیوشیمی
ـ ایمنی­شناسی
ـ دکتری عمومی گروه پزشکی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
ـ دامپزشک
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ هماتولوژی (4)
ـ ایمنوهماتولوژی و بانک خون (3)
ـ ایمنی­شناسی (5/1)
ـ بیولوژی سلولی ـ مولکولی (5/1)
2619
قارچ­شناسی پزشکی
1- زبان انگلیسی
ـ کارشناسی ارشد قارچ­شناسی پزشکی
ـ باکتری­شناسی
ـ انگل­شناسی
ـ پاتوبیولوژی
ـ دکتری عمومی پزشکی
ـ داروسازی
ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:
ـ قارچ­شناسی (6)
ـ تک یاخته­شناسی پزشکی (1)
ـ باکتری­شناسی (1)
ـ ایمنی­شناسی (2)

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

31
افزودن دیدگاه جدید

avatar
محمد
محمد

با سلام
تو رو خدا یکم تو کاراتون دقت کنید سازمان سنجشی های محترم
الان تو دفترچه مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات نیست
والا ماموندیم از دست شما
هر سال میایمخ برنامه ریزی م یکنیم میزنید همه چیزو داغون میکنید

سحر پ
سحر پ

برای دکتری بدون آزمون کی باید اقدام کرد؟

آیا دادن کنکور با اینکه استعداد درخشانی امتیاز محسوب میشه؟

امین
امین

سلام.روزی هزار بار تغیرمیکنه.صاحب نداره که

آرمین
آرمین

با سلام
ممکنه در مورد گزینه “بورس خارج از کشور” در آزمون دکتری امسال توضیح دهید؟

با تشکر

شیمیست
شیمیست

ایشالا همیشه تو زندگیت بخندی خیلی خندوندیم

مهدیه
مهدیه

سلام دوستان یکی بهم بگه چطوری کد محل و کد رشته رو برای ثبت نام پیدا کنم؟

masume
masume

در مجموعه شیمی الکتروشیمی حذف شده ونیست نمی دونم چرا؟
تورو خدا جواب بدید دارم سکته می کنم من که می خوام الکتروشیمی شرکت کنم چکار کنم؟
پارسال این رشته بود امسال نیست چرا؟

سیما
سیما

masume جون منم مثل تو شوکه شدم ینی این رشته کلا حذف شد؟؟؟

احسان
احسان

کد 2358 نرم افزار گرایش IT هم ناپدید شده!!!

پدرام سعادتی
پدرام سعادتی

رشته مدیریت مالی هم زیر مجموعه مالی هست
هم زیر مجموعه مدیریت
این یعنی چی خب؟؟/؟

هادی
هادی

سلام آقا مهدی خسته نباشید اول از همه تشکر بابت راهنمایی ها و خبر رسانی های بی نظیرت یه سوال داشتم راجب دانشجویانی که میتونن از طریق استعداد درخشان برا دکتری اقدام کنن! تابستون از خودتون یه خبر خوندم که راجب دانشگاه تهران بود و اینکه برای جذب دانشجویان دکتری از طریق استعداد درخشان شرط ۴ ترمه بودن رو اضافه کرده بود به شروط مقرر قبلی! بعدش هم که کلی اعتراض و این حرفها خواستم بدونم آیا این بند یا شرط مگه نباید برا کسانی اجرا بشه که از مهر ۹۲ مقطع ارشد رو آغاز میکنند؟ ایا در این باره… ادامه نظر»

عسل
عسل

آقا هادی،
ما در حال نوشتن یک نامه و بردن اون به وزارت هستیم. اگر مایل بودید به لینک پذیرش بدون آزمون بیاید و در اونجا در این مورد صحبت کنیم.

سارا1
سارا1

این دفترچه شونصد بار تغییر می کنه.
مث پارسال
باید صبر کنیم روز آخر ثبت نام کنیم

امین
امین

باهات موافقم

مژگان
مژگان

تو این دفترچه کد رشته کارشناسی و ارشد و نیاورده، اونو چی کار کنیم؟؟؟ من دانشگاهی که الان توش ارشد می خونم برای بار اوله که این رشته رو آورده هیچ جا هم کدی براش ثبت نشده،حلا من چی کار کنم!

محسن - مرتعداری
محسن - مرتعداری

در هنگام ثبت نام نشونش میده نگران نباش

سحر
سحر

گرایش حفاظت و اصلاح چوب برای اولین بار سال92 گرفتن ولی برای سال 93 تو دفترچه نبود وقتی که قرار نیست دکترای این رشته رو بیارن چرا این همه ارشد میگیرن خب ارشدشم نگیرید که انقد با آینده ماها بازی نشه

zozo
zozo

با سلام من ارشد علوم اجتماعی هستم می توانم دکترای روانشناسی شناختی را انتخاب کنم

آوا
آوا

رشته بوم شناسي آبزيان حذف شده،يعني واقعا حذف شده؟؟؟يا جا انداختن؟

مهدی
مهدی

کد 2351 بهره برداری نفت حذف شده، لطفاً بررسی بشه.

آسیه
آسیه

کارآفرینی رو که جا انداخته بودند، باز خدا رو شکر یادشون نرفت اصلاح کنند!!!!!!!!!!

خسته 2
خسته 2

رشته شیمی پلیمر به کد 2216 رو بازم یادشون رفته بذارن

بنظرتون چی میشه؟ما چیکار کنیم؟ جوابم که نمیدن

معترض سابق
معترض سابق

حالا چی می شد زودتر میگفتند.
به خدا خیلی اذیت شدیم ولی باز هم دست کسانی که مکاتبه کردند با سازمان درد نکنه و انشالله که ظرفیتهای این رشته رو کمی بیشتر کنند.
با تشکر از سایت پی اچ دی تست

خسته
خسته

خسته از سیاست های متغیر
خدایا ما چه گناهی کردیم می خایم درس بخونیم

الهام
الهام

از دفترچه ناقص معلومه کنکور امسال چقدر علمی و کامل خواهد بود. متاسفم

سجاد
سجاد

یه بار میگن دکتری رشته های پزشکی وزارت علوم به وزارت بهداشت واگذار میشه, فرداش میگن نه
خودشون هم نمیدونن چی کار کنن!!!!

بذر
بذر

🙁 🙁

ساحل
ساحل

چیکار کنیم منتظر اصلاحیه ی دوم بمونیم؟ جوونه زدیم بابا

احمد
احمد

جوونه باحال گفتی :)) اتاق خوابگاهی را خنداندید.

بذر
بذر

… با رویش ناگزیر جوانه چه میکنند؟! 😉

شیمیست به هانا
شیمیست به هانا

ایشالا همیشه تو زندگیت بخندی خیلی خندوندیم