مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی
 1. به آبی گفت:

  سلام
  چرا غلط داره. من اعتراض زدم

 2. آبی گفت:

  سوالای طراحی سیستم ها غلط نداره؟