مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

پذیرش دکتری بدون آزمون 1393 دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی 93 – 94 دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه تبریز از طریق ارزیابی علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از حائزین شرایط استعدادهای درخشان (بر اساس بندهای ذیل) برای سالتحصیلی 94-93 با شرایط مذکور دانشجو می پذیرد.

مشاهده رشته های پذیرش بدون آزمون دانشگاه تبریز

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:

الف – شرایط عمومی
-1 داشتن اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2-  پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.
3-   عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها
4-  نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع دارای صلاحیت.
5-  نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد (داشتن کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت و همچنین مشمولان در حال خدمت در صورت اخذ مجوز رسمی از سازمان محل خدمت خود و یا داشتن کارت معافیت دائم).

ب- شرایط اختصاصی ثبت نام
1- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای(دانشجویان نیمسال آخر این مقاطع به شرط اتمام تحصیل تا تاریخ 31/6/93 می توانند در این فراخوان شرکت نمایند).
2- دارا بودن شرایط مندرج در ماده 8 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر(جهت دریافت آئین نامه اینجا را کلیک کنید)، با لحاظ اصلاحات انجام گرفته که مجموعا به شرح ذیل اعلام می گردد؛ دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی از یکی از دو طریق ذیل می توانند متقاضی تحصیل در مقطع دکتری شوند:
2-1- دانش آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی هستند، بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت به دانشگاهها معرفی می شوند تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.
2-2- دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (براساس توضیحات تبصره 3)، در صورتی که دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا مستخرج از طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد باشند، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی می توانند متقاضی پذیرش در مقطع دکتری شوند.
تبصره 1- در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پایاننامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی برای استفاده از تسهیلات موضوع ماده مذکور آئین نامه کفایت دارد.
تبصره2- طرح ملی، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت می تواند به جای یک مقاله در ماده مذکور جایگزین شود.
تبصره 3- رتبه بندی در دوره کارشناسی ارشد با رعایت موارد زیر انجام شود:
الف- در بین هم ورودی های یک رشته – محل و با احتساب مجموع ظرفیت های دوره روزانه و شبانه، حداکثر تا پایان نیمسال پنجم در هر یک از ترم هایی که نصف باضافه یک از دانشجویان موفق به فارغ التحصیلی گردیده اند از بین فارغ التحصیلان، رتبه بندی مشخص خواهد شد. بر این اساس چنانکه تا پایان نیمسال چهارم نصف باضافه یک از دانشجویان فارغ التحصیل شده باشند رتبه بندی از بین آنان تعیین خواهد شد. در غیر اینصورت رتبه بندی کلاس به پایان نیمسال پنجم موکول خواهد شد.
ب- در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته- محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، صرفا رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین 6 تا 10 نفر باشد، رتبه های اول و دوم و برای تعداد 11 نفر و بالاتر، رتبه های اول تا سوم معرفی خواهند شد.
ج- به منظور تسهیل در رتبه بندی دانشجویان (نیمسال چهارم) دوره کارشناسی ارشد، رتبه بندی بدون احتساب نمره پایاننامه و سمینار(در صورتی که نمره سمیناردانشجو، اعمال نشده باشد)انجام می شود. بدیهی است متقاضیان باید تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی و قبل از شروع دوره دکتری از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد خود با درجه عالی دفاع کرده باشند.
تبصره 4- مقاله علمی- پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.
تبصره 5- در مقالات مستخرج از پایاننامه و پذیرفته شده و یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی نمایه دار متقاضی باید نویسنده اول بوده و یا نام وی بعد از استاد راهنما و مشاور آورده شده باشد (در ضمن در خصوص این گونه مقالات ارائه کپی صفحه اول پایان نامه یا پروپوزال مصوب مربوط به پایان نامه الزامی است).
تبصره 5- برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم) که پس از پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند، به شرط ارائه گواهی استاد راهنما مبنی بر امکان انتشار مقاله از پایاننامه، ارائه مقاله الزامی نمی باشد. چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود، مجوز پذیرش یا چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند.
3-      موفقیت در مصاحبه علمی و ارزیابی مدارک علمی، پژوهشی و سوابق تحصیلی.

مدارک لازم جهت شرکت در بررسی :

     1-  تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی

     2-  فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام(فرم شماره 1) و فرم بررسی احراز شرایط اولیه(فرم شماره 2) و فرم تاییدیه دانشگاه (فرم شماره 3)( فرم ها لازم است تایپ و سپس پرینت شود ) (چنانکه هنگام تایپ در مورد حرف ی بامشکل مواجه شدید از Shift x  استفاده نمایید).

     3-  الصاق یک قطعه عکس 3در4 به فرم شماره 1 الزامیست.

     4-تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت پایان تحــصـیلات و کارنامه دوره های کارشـــناســــی و کارشناســی ارشــــد/ دکترای حرفه‌ای ]داوطلبانی که آخرین نیمسال تحصیلی دوره کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای را می گذرانند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره 3(فرم مخصوص دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای) اقدام نمایند[.

     5-  تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه یا آماده به خدمت معتبر بدون غیبت، مجوز رسمی سازمان محل خدمت مشمولین در حال خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل مطابق فرم شماره 3.

     6-  کپی مقالات و سوابق پژوهشی و آموزشی و سایر مدارک بر اساس مفاد ماده 8 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر. در ضمن از ارسال مقالات و مدارکی که در احراز شرایط نقشی ندارد، خودداری فرمایید. مقالات اخیر و همچنین مقالات کنفرانس، فقط در صورت احراز شرایط و دعوت به مصاحبه هنگام مراجعه به مصاحبه برای دریافت امتیاز به کمیته علمی دانشکده ارائه خواهد شد. از ارسال مدارک اضافی جداً خودداری نمایید.

     7- واریز مبلغ 300000 ریال (سیصد هزار ریال) جهت بررسی اولیه پرونده به حساب شماره 0504100790 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز به نام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه( ارسال اصل فیش جهت برسی اولیه پرونده الزامیست و در صورت عدم ارسال فیش پرونده مورد برسی قرار نخواهد گرفت. درضمن وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد). شایان ذکر است از متقاضیان محترمی که برای مصاحبه دعوت گردند مبلغ 250000 ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) دیگر در مرحله مربوطه متعاقبا دریافت خواهد شد.

تذکرات:…………………………………………………………………………………………………..
1-متقاضیان محترم می توانند جهت انتخاب رشته مورد نظر به دفترچه کنکور دکتری سال 93 و یا لیست رشته های موجود در فراخوان (جهت دریافت لیست رشته ها اینجا را کلیک کنید) مراجعه نمایند.
2-دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط ماده 8 حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.
3-متقاضی در صورت دانشجو بودن لازم است تا 31 شهریور 93 فارغ التحصیل شود.
4-  مدارک ارسالی داوطلبان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. لذا فقط کپی مدارک را ارسال فرمایید.
5-  تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت می باشد. حضور دانشجو در طول مدت تحصیل (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه الزامی است.
6-  پذیرش افراد مشمول مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان از طریق کنکور بوده و تحصیل پذیرفته شدگان رایگان خواهد بود.
7- مطابق شیوه نامه ارسالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه از پذیرش درخواست متقاضیان فارغ التحصیل و یا دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد، ویژه فرهنگیان، غیر انتفاعی، پردیس های دانشگاهی و دوره های بین المللی، نیمه حضوری، مجازی و علمی- کاربردی معذور است. بدیهی است فارغ التحصیلان دوره های روزانه و شبانه دانشگاههای مشمول (غیر از دانشگاههای نام برده شده) می توانند متقاضی پذیرش باشند.
8-متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل نمی توانند در بررسی شرکت نمایند.
9-  در صورت پذیرفته شدن و هنگام ثبت نام، ارائه برگ ماموریت، استعفا، مرخصی بدون استفاده از حقوق یا هر گونه سند رسمی که موید امکان تحصیل تمام وقت دانشجو باشد، ضروری است .
10-  دانشگاه تبریز هیچگونه تعهدی برای پذیرش داوطلبان حائز شرایط اولیه و مصاحبه شده را ندارد. اتخاذ تصمیم نهائی بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.
11-پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا می باشد و در صورت عدم پذیرش دانشجواز طریق آزمون، متاسفانه پذیرش ازطریق استعدادهای درخشان نیز امکان پذیر نخواهد بود.
12-  برابر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط 20 درصد پذیرش و ظرفیت دوره به استعدادهای درخشان اختصاص خواهد یافت؛ که در صورت اخذ امتیازات لازم، 10 درصد از میان متقاضیان مربوط به داخل دانشگاه و 10 درصد از بین متقاضیان فارغ التحصیل یا دانشجوی دانشگاه های دیگر پذیرفته خواهند گردید.
13-نتیجه بررسی و دعوت به مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه www.tabrizu.ac.ir  اعلام خواهد شد .
14-  داوطلبان با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی باید فرم تکمیل شده تقاضا نامه و فرم های شماره2 و 3 و سایر مدارک درخواستی را حداکثر تا 10/3/93 با پست پیشتاز به نشانی : تبریز – بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه ، کد پستی 5166616471 ارسال نمایند. روی پاکت پستی نوشته شود ( مربوط به بررسی پرونده استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری سال تحصیلی 94-93 در رشته ………).
15-  تاریخ و محل برگزاری مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

توجه……………..جدید

 درخواست فارغ التحصیلان نیمسال ششم حائز شرایط استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان برای ورود به دوره دکتری،در صورت داشتن سوابق درخشان علمی و پژوهشی با ارائه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی ،قابل بررسی خواهد بود

 

داوطلبان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز از طریق شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند:
تاریخ های فوق به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز…………………..تلفن : 3392973 0411

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. 20 گفت:

  کسی نمیدونه نتایج را کی اعلام میکنند؟

 2. نتایج گفت:

  سلام نتایج نهایی کی اعلام میشه؟

 3. سینا گفت:

  سلام دوستان من همه ای شرایطو دارم ولی معدل کارشناسیم کمتر از 14 میتونم شرکت کنم ممنونمممممممممم؟

 4. asal گفت:

  با سلام
  نتایج نهایی رو کی اعلام میکنن؟؟؟؟؟

 5. اطلاعیه مصاحبه دانشگاه تبریز گفت:

  دانشگاه تبریز جند رشته ی جدید رو تو همون لینک قبلی اعلام کرد.
  با آرزوی موفقیت و التماس دعا

 6. سعیده (معدنی) گفت:

  سلام
  من فرم 3 رو ندارم کسی داره بمن بگه خواهش میکنم

  • اطلاعیه مصاحبه دانشگاه تبریز گفت:

   سلام.
   شما گواهی رتبه نداشتید؟
   به نظرم فرمت گواهی رتبه فرق نمیکنه.
   من از دانشجو های دانشگاه تبریز هستم، ولی گواهی رتبه ای که آموزش میده، تو این فرمت نیست.

   • سعیده (معدنی) گفت:

    منم فارغ التحصیل تبریزم. فرم 3 برا دانشجویان سال اخر بوده ولی من فارع التحصیلم . صبح بهشون زنگ زدم گفتن بایس بیاری این فرم درغیراینصورت مدارکت ناقص خواهد بود والا میوندم. شما داری بفرستی برام؟؟/

   • سعیده (معدنی) گفت:

    گواهی رتبه از دانشگاه دارم فرم 3 چی بود اخه یادم نمیاد

    • اطلاعیه مصاحبه دانشگاه تبریز گفت:

     شرمنده سعیده جان الان دیدم. من سعی کردم فرم رو از سایت دانشگاه پیدا کنم و لینکش رو بذارم نشد. فرم 3 فایل ورد هست، انتخاب نمیشه که کپی کنم. شما آدرس ایمیلت رو بذار، برات میفرستم.
     فرم 3 هم برا فارغ التحصیل ها و هم برا سال خری هاست.

 7. اطلاعیه مصاحبه گفت:

  دوستان تو سایت دانشگاه دعوت شدگان به مصاحبه 3 دانشکده عمران-ریاضی و تربیت بدنی رو اعلام کردند.
  لینک:
  http://talentoffice.tabrizu.ac.ir/fa

 8. علیرضا گفت:

  سلام پس چی شد این مصاحبه
  اگه آگهی رو بدن!میگن فردا بیایین مصاحبه یا یک دو هفته وقت میدن؟

 9. marjan گفت:

  سلام دوستان خبري از مصاحبه نشد؟

 10. marjan گفت:

  سلام کسی میدونه اسامی افرادی که دانشگاه تبریز دعوت به مصاحبه کرده کجا و از چه طريق اعلام ميكنن؟

 11. marjan گفت:

  سلام كسي ميدونه اسامي افرادي كه دانشگاه تبريز دعوت به مصاحبه كرده كجا ميزنن

 12. aidin گفت:

  سلام.کسایی که فارغ التحصیل پردیس هستن میتونن شرکت کنن؟

 13. مجید گفت:

  سلام دوستان من دانشجوی نیم سال آخر ارشد هستم میخواستم ببینم که توی این فرم شماره 2 اون قسمت که گفته عنوان مقاله اول جهت احراز شرایط مقاله علمی پژوهشی این رو باید چکار کرد.
  ممنون میشم اگه زود پاسخ بدید.

 14. ali 1990 گفت:

  سلام دوستان
  دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هم می تونن ثبت نام کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فقط تو رو به خدا زودی بهم جواب بدین

 15. کسرا گفت:

  سلام دوستان فرم شماره 3 رو باید فارغ التحصیلان هم پر کنن؟

  • لیلی گفت:

   سلام
   آره…

   • لیلی- raul گفت:

    پذیرش استعداد درخشان
    20% مازاد بر ظرفیت پذیرش هر رشته اس
    حکم روزانه رو داره
    شهریه ای دریافت نمیشه
    دوست عزیز….

  • لیلا گفت:

   نه من پر نکردم، چون توی بند 4 مدارک لازم در فراخوان نوشته:
   4-تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی موقت پایان تحــصـیلات و کارنامه دوره های کارشـــناســــی و کارشناســی ارشــــد/ دکترای حرفه‌ای ]داوطلبانی که آخرین نیمسال تحصیلی دوره کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای را می گذرانند، موظفند نسبت به تکمیل و ارسال فرم شماره 3(فرم مخصوص دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه‌ای) اقدام نمایند.
   پس فرم 3 برای دانشجویان هست نه برای فارغ التحصیلان.
   من میخوام امروز مدارکم رو پست کنم.

 16. raul گفت:

  سلام به تمامی دوستان عزیز.ممنون میشم در مورد شهریه هر ترم کمکم کنید.مرسی

 17. علیرضا گفت:

  کسی میدونه متن فرمی رو که استاد باید بنویسه مبنی بر امکان انتشار مقاله از پایان نامه برای دانشجویان ترم 4 چطور باید باشه؟

 18. لیلا گفت:

  برای فارغ التحصیلان دیگه فرم شماره 3 رو نمی خواد درسته؟

 19. امین گفت:

  سلام دوستان

  میشه واسه دو گرایش از یک رشته شرکت کرد؟
  تو فراخوان چیزی نزده که نمیشه و جواب تلفن رو هم که نمیدن

  همنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • لیلا گفت:

   سلام

   اینو که فک کنم بشه، چون پارسال که برای دوستان لیست افراد دعوت شده برای مصاحبه اومده بود، اسم خیلی از افراد توی دو تا گرایش از یک رشته بود. فک کنم باید دوتا فیش واریز کنید توی سایتش که اینو نوشته

   اما من سوالم اینه که آیا برای دو تا رشته که تطابق 80 درصدی دارن هم میشه تقاضا داد یا نه؟ اگه روز مصاحبشون با هم تداخل پیدا کنه چی؟

   • امین گفت:

    خب قاعدتا وقتی کسی 2 تا رشته انتخاب می کنه خیلی به هم نزدیک هستند و هم پوشانی دارند.

    ولی دیرزو با یکی از دوستان دانشگاه تبریز صحبت مب کردم میگفت مثلا تو رشته ای مثل برق نفر مورد نظر انتخاب شده و از خودش حتما بر می داره

  • احمد گفت:

   آره میشه منتها باید دو تا پرونده تشکیل بدین و دوتا فیش وایز کنین.

 20. sahar گفت:

  بچه ها
  من رتبه دوم کلاسم.یه پذیرش مقاله علمی پژوهشی دارم.یه ساب میت ISI.یه همایش ملی.به نظرتون امیدی هست که از طریق استعداد پذیرفته شم؟

 21. یه سوال مهههههم گفت:

  سلام دوستان
  من قبلام گواهی رتبه و معدل رو از تحصیلات تکمیلی گرفتم و مهر و امضا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی روشه الان نمیتونم برم دانشگاه دوباره فرم شماره 3 رو پر کنم بنظرتون همین گواهی رو بفرستم مشکلی نیست؟
  ممنون اگه راهنمایی کنید.

 22. سحر گفت:

  لطفا یکی جواب بده برا مصاحبه تماس میگیرن؟ یا تو سایت میزنن؟ اوناییکه شرایط رتبه ندارن اما بقیه شرایط رو دارن چطور؟

 23. لیلی گفت:

  دوستان کسی اطلاع داره
  لطفا راهنمایی کنید

  بعد از ارسال مدارک تا پایان موعد
  دانشگاه تبریز
  چقد طول می کشه که برای دعوت به مصاحبه تماس بگیرن؟
  منظورم این هستش که بعد از 10 خرداد
  چند روز میشه که دعوت به مصاحبه ها شروع شه؟

  یک هفته یا بیشتر؟

 24. SMS گفت:

  سلام دوستان
  اگه 6 ترمه تموم کرده باشیم میتونیم استعداد درخشان شرکت کنیم؟؟؟

  • لیلی گفت:

   اگه منظورتون دانشگاه تبریزه:
   *******************************
   درخواست فارغ التحصیلان نیمسال ششم حائز شرایط استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان برای ورود به دوره دکتری،در صورت داشتن سوابق درخشان علمی و پژوهشی با ارائه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی ،قابل بررسی خواهد بود…..

 25. از روانشناسی تربیتی به تقدیر گفت:

  سلام نه متاسفانه چون بهمن دفاع کردم فرصت خوندن آزمون نداشتم. شما کسی میشناسی از طریق استعداد درخشان رفته باشه؟
  من 2 مقاله آی اس آی دارم. همین
  بنظرتون امیدی هست؟

 26. آناهیتا به همه دوستان گفت:

  سلام به همه دوستان عزیز
  ارزوی موفقیت دارم برای همه شما
  دوستان من رشته ارشدم علوم تربیتی(برنامه ریزی اموزشی) بوده و حالا می خوام برای استعداد درخشان تو رشته روانشناسی تربیتی شرکت کنم به نظرتون میشه؟
  البته اموزش محور بودم با این حال
  یک کتاب تالیفی-یک مقاله ای اس ای-دو مقاله لاتین پژوهشی-سه همایش و یازده مقاله پژوهشی داخلم رزومه منه
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  • سحر معمار گفت:

   به نظر من اصلا رشته ت رو عوض نكن. حيفه به خدا! اين همه استعداد رو ميخواى بزارى كنار كه چى بشه؟!
   من اگر جاى تو بودم، توى رشته ى خودم ميموندم و براى دنبال كردن علاقه م هم كه شده، بين رشته اى كار ميكردم

 27. دوست گفت:

  سلام دوستان
  میگم این دانشگاه بدون آزمون که نوشتن مشمول هزینه ی تحصیلی هم میشه؟برام توضیح بدین من هنوزارشدمیخونم.

 28. بیوفیزک گفت:

  با سلام خدمت دوستان

  باید در این پذیرش بدون آزمون رشته‌ی ارشد و دکترایی که میخوای ثبت نام کنی باید یکی باشه؟؟؟

 29. الي گفت:

  فردوسی مشهد فقط پردیس دانشگاه وپردیس بین الملل می گیره ؟فقط پردیس ؟استعدا درخشان روزانه نمی گیره؟

 30. دوستان عزیز شما می دونید بالاخره کدوم ایین نامه اعمال میشه؟؟ گفت:

  با سلام
  دوستان عزیز شما می دونید امسال دانشگاه هایی مثل تهران، تربیت مدرس، خوارزمی، بهشتی و… که هنوز فراخوان نزدند طبق چه ایین نامه ای عمل می کنند؟؟؟
  هرکی یه چیزی می گه به خدا من که دارم دیونه میشم
  خواهش می کنم اگه کسی میدونه کمک کنه تا از این بلاتکلیفی دربیایم
  پارسال تا این موقع مدارک بچه ها ارسال شده بود
  ممنون ممنون

  • دانشجوی خواجه نصیر مخابرات سیستم گفت:

   سلام
   قرار بود ایین نامه جدید وزارت خونه ابلاغ بشه ولی هیچ خبری ازش نیست . من فکر میکنم دانشگاههای خوب شرط رتبه رو بردارن همون طور که امیر کبیر و علم وصنعت و شریف برداشتن.
   فقط دانشگاههای شهرستان دارن طبق آیین نامه قبلی دانشجو میگیرن.
   به احتمال زیاد کار پژوهشی طرف تو این دانشگاهها باید مهم باشه تا اینکه رتبه اول ارشد باشی .

   • ممنون از لطف شما گفت:

    با سلام
    از پاسخی که دادید بسیار ممنونم
    خیلی لطف کردید
    موفق باشید
    ایشالا هر ایین نامه ای که باشه،حق به حقدار برسه
    آمین آمین آمین

  • سحر معمار گفت:

   سلام
   دانشگاه تربيت مدرس، تهران و شهيد بهشتى گفتن تا يكى دو هفته ى ديگه شرايطشون رو اعلام ميكنن ولى بايد اضافه كنم كه همه ى رشته هاشون پذيرش نداره. مثلا دانشگاه تهران امسال معمارى استعداد درخشان نميگيره. اين طور كه معلومه هر دانشگاهى هر جورى خودش دوست داره قانون ميذاره و اصلا قابل پيشبينى نيست

 31. sahar گفت:

  سلام دوستان.من یرای دانشگاه مشهد ثبت نام نکردم.الان که تا 3 خرداد تمدید شده میتونم ثبت نام کنم؟یا فقط برای کسایی هست که میخوان مدارکشونو تصحیح کنن؟لطفا جواب بدید

 32. لیلی گفت:

  سلام
  دوستان اگه کسی اطلاع داره لطفا پاسخ بده
  پارسال تاریخ مصاحبه
  استعداد درخشان و بچه هایی که از طریق
  آزمون پذیرش میشن
  متفاوت بودش؟
  یا همزمانه؟

 33. مهدی گفت:

  دانشجوی تربیت بدنی چند تا می خواهد؟

  • سلام .بنظرتون من دو مقاله علمی پزوهشی و یک مقاله icc و معدل ارشد 17می تونم تو استعداد درخشان تبریز شرکت بکنم اگر مدونید راهنمایی بکنید

   • لیلی گفت:

    سلام
    ورودی تون چند نفر بوده؟
    شما رتبه چندمی؟
    در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته- محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، صرفا رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین 6 تا 10 نفر باشد، رتبه های اول و دوم و برای تعداد 11 نفر و بالاتر، رتبه های اول تا سوم معرفی خواهند شد
    ورودی چه سالی بودی؟( از زمان فارغ التحصیلی نباید بیشتر از سه سال گذشته باشه)
    چند ترمه دفاع کردی؟
    دانشجو بایستی در 4 ترم تحصیلی با نمره عالی بالای 19 از پایان نامه خود دفاع کرده باشد
    درخواست فارغ التحصیلان نیمسال ششم حائز شرایط استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان برای ورود به دوره دکتری،در صورت داشتن سوابق درخشان علمی و پژوهشی با ارائه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی ،قابل بررسی خواهد بود
    چه دانشگاهی درس خوندی؟
    مطابق شیوه نامه ارسالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه از پذیرش درخواست متقاضیان فارغ التحصیل و یا دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد، ویژه فرهنگیان، غیر انتفاعی، پردیس های دانشگاهی و دوره های بین المللی، نیمه حضوری، مجازی و علمی- کاربردی معذور است. بدیهی است فارغ التحصیلان دوره های روزانه و شبانه دانشگاههای مشمول (غیر از دانشگاههای نام برده شده) می توانند متقاضی پذیرش باشند
    همه اینا مهمه…..

 34. سحر معمار گفت:

  يه سوال!
  كسى ميدونه توى رشته معمارى بهتره دكترى دانشگاه بهشتى اقدام كنم يا تربيت مدرس يا علم و صنعت
  فارغ التحصيل دانشگاه تهران هستم و رزومه خيلى خوبى دارم.
  متشكرم دوستان

  • سحر معمار گفت:

   البته علم و صنعت و تربيت مدرس اقدام كردم ولى نميدونم در انتظار شهيد بهشتى هم باشم يا تربيت مدرس دكترى قوى ترى داره؟ آخه هر كس يه چيزى ميگه. كاملا گيج شدم

   • تربیت مدرس که هنوز فراخوان نزده گفت:

    سلام
    شما چطور تربیت مدرس شرکت کردید هنوز که فراخوان نزده

    • سحر معمار گفت:

     حضورى رفتم صحبت كردم و پرسيدم شرايط پذيرششون چيه. شرايطش رو دارم. بهم گفتن از طريق سايت اقدام كن. منتظرم سايت باز شه. آخه من رتبه ١-٣ دانشگاهم نيستم ولى خدايى دانشگاهم خيلى خوب كار ميكرد براى همين حضورى بايد برم و بگم كه با اين شرايط مداركم رو بفرستم قبول ميكنيد يا نه؟! جواب سوال بالا رو كسى نميدونه؟!
     معمارى شهيدبهشتى يا تربيت مدرس؟!؟!

    • لیلی- سحر معمار گفت:

     اگه برات ممکنه
     خوب شرایط پذیرش تربیت مدرس
     رو بگو
     ما شهرستانیم
     سخته برامون بیایم تهران بپرسیم….

     • سحر معمار گفت:

      وا! من كى گفتم شرط رتبه نميخواد؟!؟؟؟؟!!!!!!!؟؟؟؟؟؟!!!!
      بچه ها آرامش خودتون رو حفظ كنيد!
      من مجبور شدم و رفتم پرسيدم كه با اين شرايطم كه چهارترمه تموم كردم و هنوز حتى وروديهام دفاع هم نكردن، امكانش هست اگر جز شرايطتون رتبه هست، رتبه رو نداشته باشم و اسمم رو بدم توى سايت! اونا هم گفتن چون از دانشگاه تهرانى وقتى سايت باز شد بده! شايد موافقت شد و مصاحبه دعوتت شدى! شايد هم نشدىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى!!!!!! همين!
      اضافه ميكنم: من با استادى صحبت نكردم! فقط آموزش از يه خانومى پرسيدم!
      دانشگاه تهران امسال معمارى استعداد درخشان دانشجو نميگيره!

     • سحر معمار گفت:

      باز هم تكرار ميكنم!
      اسم رو توى سايت ميزنى، شايد قبول كنن و مصاحبه دعوت شى، شايد هم اصلا دعوت نننننننشششششششششىىىىىىىىىىىىىىى!
      شرايط رو به من اون طور نگفتن. تقريبا مثل بقيه دانشگاه ها يه چيز كلى بهم گفتن كه مقاله بايد داشته باشى و…

     • لیلی- سحر معمار گفت:

      مرسی از راهنماییت….

   • شیما گفت:

    سحر جان ممنون. فقط به سوال ديگه شما خبر نداری امسال دانشگاه تهران رتبه بندی رو لحاظ می کنه یا نه؟

 35. mina گفت:

  سلام اين 3 تا فرمي كه گفتن بايد پر كنيم كجاست؟

 36. مهدی گفت:

  میگن دانشگاه تبریز فقط دانشجوی خودش رو بر میداره. واقعا اینجوریه؟

 37. بوعلی سینا گفت:

  سلامدوستان
  کسی اطلاع داره امسال بوعلی بدون آزمون میگیره یا نه؟

 38. روانشناسی تربیتی گفت:

  سلام کسی تا حالا از طریق استعداد درخشان رفته مصاحبه ؟ یعنی میشه روش حساب کرد یا فقط واسه دل خوشی مدارک قبول می کنند؟
  مخصوصا وقتی دانشجوی یه دانشگاه دیگه باشی؟؟

  • احمد گفت:

   با یه استادی من حرف زدم گفتش که اگه سهمیه کنکور رو بردارم دیگه استعداد بر نمی دارم

  • تقدیر گفت:

   من روانشناسی تربیتی هستم. حتما روش حساب باز کن و مدارکتو آماده کن اگه پر باشی و رزومه خوبی داشته باشی حتما ورت میدارن. واسه مصاحبه دعوت نشدی؟

   • از روانشناسی تربیتی به تقدیر گفت:

    من 2 مقاله آی اس آی دارم. بنظرشما با این دو مقاله میتونم نظرشونو واسه دعوت به مصاحبه جلب کنم؟ شما تا حالا واسه مصاحبه جایی رفتی؟

 39. دشتستان گفت:

  سلام توی فرم شماره 2 تویه قسمتش نوشته
  نام استادراهنما از وبگاه دانشگاه
  منظورش چیه
  نکنه باید اسم یه استاد راهنما رو که به موضوعت نزدیکتره تو دانشگاه تبریز بنویسی

 40. مریم گفت:

  سلام دوستان من ورودی 90 هستم کلاس ما 6 نفر بودیم که فقط 4 نفر تونستیم تا ترم 5 دفاع کنیم و دو نفر موندن برای ترم 6. از میان اون 4 نفر من نفر دومم و در کل نفر سومم.به نظر شما مشمول این شرایط میشم. توروخدا اگه کسی میدونه جواب بده

 41. شیمی گفت:

  ما ورودیمون 5 نفر بودن.فقط.من دومم.3تا isi دارم.2 تا طرح پژوهشی انجام دادم برا صنعت و کتاب نوشتم.اما الان نمیزارن حتی مصاحبه بیام چون 5 نفرمون نشده بوده 6 تا.

 42. محمد گفت:

  سلام، کسی میدونه امسال دانشگاه تهران پذیرش بدون آزمون دکترا داره یا نه؟ اگه داره کی؟

  • سحر معمار گفت:

   بله. من پرسيدم. توى همه ى رشته ها پذيرش نداره. مثلا رشته معمارى و حقوق پذيرش نداره ولى اين طور كه گفتن: منتظر باشيد، همين روزها اعلام ميكنيم!