مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

پذیرش دانشجوی دکتری بدون‌ آزمون ۱۳۹۳ دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد براساس آئین نامه اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری تخصصی از طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی ۹۴-۹۳  اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

 به گزارش پی اچ دی تست دانشگاه شهید باهنر کرمان با انتشار اطلاعیه ای شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری ۱۳۹۳ خود را به شرح زیر اعلام کرد.

الف)شرایط عمومی :

داشتن شرایط عمومی ورود به مراکز آموزش عالی.

ب) شرایط اختصاصی:

۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد ویا دکتری حرفه ای دامپزشکی متناسب با رشته های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از  دانشگاههای داخلی دولتی (همتراز با دانشگاه شهید باهنر کرمان )یا خارج از کشور که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

۲- دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاهها با ارائه گواهی طبق فرم شماره ۲ که تا ۳۱/۶/۹۳ دانش آموخته خواهند شد.

۳-  فارغ التحصیلان ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸ به بعد می توانند از این آئین نامه استفاده نمایند.

۴- طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد نباید از ۵ نیمسال تجاوز کرده باشد .

نحوه احراز شرایط استفاده از آئین نامه پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی :

-    دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی )جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند در صورت احراز یکی از بندهای ذیل (ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات  به برگزیدگان علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می توانند به عنوان متقاضی بدون آزمون مدارک خود را به دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت بررسی در موعد مقرر ارسال نمایند.

تبصره: دانشجویانی که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ از پایان نامه خود دفاع ننموده اند بایستی رتبه بندی آنان بدون احتساب نمره پایان نامه گزارش شود بدیهی است پذیرفته شدگان بایستی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ فارغ التحصیل باشند.

الف- دارای حداقل دو مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ب- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی حداقل دارای یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ج- رتبه اول در دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی) هم رشته و هم ورودی (و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه(پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی)

د- رتبه اول المپیاد علمی دانشجویی یا آزمون سراسری ارشد و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ه- دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه

( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

و- رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی ، جوان خوارزمی ، رازی و فارابی در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل ۳۵ درصد و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه  ( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المل.

تبصره ۱ : منظور از مقاله معتبر ، مقاله علمی پژوهشی است که متقاضی استفاده از این آیین نامه نفر اول و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی) وی بوده و از دبیرخانه هیات ممیزه  دانشگاه شهید باهنر کرمان امتیاز حداقل ۴ را اخذ نماید. در صورتی که نام اساتید راهنما یا مشاور قبل از  نام دانشجو  باشد مقاله قابل قبول می  باشد.

تبصره ۲  : در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور مقاله مستخرج از پایان نامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی کفایت دارد .

تبصره ۳ :گواهی رتبه در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانش آموختگان هم رشته و هم ورودی متقاضی ارائه گردد .

   نحوه ثبت نام  و ارسال مدارک :

داوطلبان برای ثبت نام باید به آدرس اینترنتی      http://www.talent.uknew.ir  مراجعه نمایند  و پس از دانلود فرم های لازم آنها را تکمیل کرده و به همراه مدارک خواسته شده  تا تاریخ۳۱/۳/۹۳  به نشانی کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان – مرکز استعدادهای درخشان  – صندوق پستی ۷۶۱۶۹۱۳۳  ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. نوشتن عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری و عنوان و کد  رشته مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی می باشد.

تبصره ۱ : مدارک ارسالی  داوطلبان و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

تبصره ۲ : پذیرش نهایی  متقاضیان بر اساس بررسی مدارک  و سوابق تحصیلی و مصاحبه صورت می گیرد و به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتیجه گزینش پس از ارزیابی  فعالیتها و سوابق و نتیجه مصاحبه تحصیلی داوطلبین اعلام خواهد شد.

       مدارک مورد نیاز:

۱-     تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.

۲-    یک قطعه عکس ۴×۳ یکسان و جدید با ذکر مشخصات در پشت آن.

۳-    تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد  و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی که معدل در آنها قید شده باشد.

 تبصره: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به  تحصیل و نیز تأیید اتمام دوره مزبور تا پایان    شهریور ۱۳۹۳ (فرم شماره ۲) را ضمیمه نمایند. همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده (به صورت رسمی و یا به صورت تایپ شده با امضاء داوطلب) ضرورت دارد.

۴-    فرم تکمیل شده شماره ۱ همراه با کلیه ضمائم آن.

۵-    تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

تبصره ۱: داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه می باشند می توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند تقاضای پذیرش بدهند.

تبصره ۲: دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها پس از تاریخ ۱/۷/۹۳می باشد می توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون باشند

۶- مدارک لازم مبنی  بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آئین نامه (ارسال کپی کامل از مقالات علمی- پژوهشی یا ISI   و یا ارائه گواهی دال بر دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی).

۷- کپی تایید شده صفحات اول پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی و یا کپی پروپوزال تایید شده کارشناسی ارشد و یا کپی تایید شده طرح پژوهشی مصوب .

۸- ذکر نام و نشانی محل تحصیل کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی و آدرس تماس (تلفن/پست الکترونیکی) ۲ نفر از استادان دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی)جهت  بررسی صلاحیت علمی داوطلب.

۹- کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام  ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون ) ریال به حساب شماره ۲۲۵۱۰۹۲۶۵۹ به نام حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان  می باشند.(ارسال اصل فیش پرداختی به همراه مدارک ضروری است.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۷)

 1. uyygggggg می‌گه:

  با سلام

  کسی از باهنر خبری نداره؟

 2. zeinab می‌گه:

  زمان مصاحبه کی اعلام میشه؟

 3. پردیس می‌گه:

  با سلام خدمت تمامی دوستان
  چرا کسی از بچه های پردیس حرفی نمی زنند زمانی که ما ثبت نام می کردیم گفتند که مدرک شما همان مدرک دانشگاه مادر است و دولتی هستید و این اعتراض را به وزارت علوم نیز کردیم و آنها گفتند که امسال نحوه اجرای آیین نامه را بر عهده خود دانشگاهها گذاشته ایم و اگر آنها بخواهند می توانند بگیرند.ما تنها انتظارمان این است که پرونده ما را نیز بررسی کنند و اگر در این رقابت موفق شدیم قبولمان کنند و اگر لیاقت نداشتیم قبول نکنند.

  • پردیس می‌گه:

   با سلام به شما
   من نیز موافقم استعداد درخشان را باید بدون تبعیض انتخاب کرد و میتوان برای دانشگاه و نحوه فراغت از تحصیل امتیاز قائل شد نه اینکه کلا منکر شد .سیاه و سفید معنی ندارد

 4. الهام می‌گه:

  رشته ها رو چرا نگفته؟
  اینکه گفته”در صورتی که نام اساتید راهنما یا مشاور قبل از نام دانشجو باشد مقاله قابل قبول می باشد.”چیه؟ یعنی اگه اسم دانشجو اول باشه راهنما دوم قبول نمی کنند؟
  دوستان لطفا جواب بدن.

  • به الهام می‌گه:

   نه اون که حتما قبول میکنن فقط بعضی استادا اسم خودشونو اول مینویسن و دانشجو رو بعدش میارن که اگرم اینجوری باشه قبول میکنن.

 5. کسرا می‌گه:

  لیست رشته ها؟؟؟؟؟؟

 6. دانشجوهای خودشون می‌گه:

  دانشگاه کرمان همیشه از بین دانشجو های خودشون انتخاب میکردن چه استعداد چه آزمونی، مخصوصا برای استعداد .واسه همینه که اصلا استعدادی ها مصاحبه ندارن.

 7. قاصدک می‌گه:

  سلام
  کسی که دانشجوی ترم آخره هنوز دفاع نکرده چه طوری دو مقاله باید داشته باشد؟؟؟

  من که مقاله ندارم نباید ثبت نام کنم ؟

 8. من می‌گه:

  اوه.چه سخت گیر و چه هزینه ای!!!!!!!!!!!!!!!
  اخه مقالات ما که هنوز نتیجش نیومده!!!

 9. ناشناس****************************** می‌گه:

  سلام بچه ها من برای شرط دو مقاله یک مقاله اکسپت کامله یکی دیگش چون مقالهisiالان ۶ماهه تحت داوریه.چکار کنم اکسپتش نیومده.با یه مقاله اکسپت کامل شرکت کنم؟
  این بند ج من تو ارشدم اولم فقط شاملم میشه؟یا باید تو کارشناسیم اول باشم؟
  چکار کنم شرکت کنم یا بیخودی پولم دور میندازم ردم میکنن؟
  آدم اینقدر انتظار میکشه اخرش چه شرایطی میگذارن.
  خواهشا دوستان راهنمایی کنن منو.

 10. فرناز می‌گه:

  بچه ها کسی می‏تونه کمکم کنه که چه رشته هایی پذیرش داره؟ من تو سایت پیدا نکردم.

 11. حسن زاده می‌گه:

  سلام بر دوستان.کسى خبرى از پردیس هاى پولى نداره؟
  آیا امسال هم مثل سالهاى گذشته پردیس هست یا کلا برداشته شده؟

 12. احمد می‌گه:

  چه خبر ۱۰۰ هزار تومن بازار خوبی درست کردن این دانشگاها! بابا چند ماه ارشد و تموم کردیم بیکار و بی پولیم حالا بابامون خودش خجالت میکشه به ما پول بده راه به راه پول میخان برای یه استخدامی که کلن نمایشیه باید پول بدیم برای دکتری باید پول بدیم چی شد این اموزش رایگان؟ من الان خیلی عصبانیم!!!!!!

 13. ایراندوست می‌گه:

  خب بگن دانشجو نمیخوایم. تبعیض هم که کردن فقط بچه های دولتی. اونم با اون تبصره ها. نخواستیم

 14. مصطفیphd93 می‌گه:

  سلام.بچه ها بند ج یکی واسه من معنی میکنه.
  منظورش کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشده)یعنی هردو باهم( یا نه فقط کسب رتبه یک در یک مقطع کفایت داره

  • صادق می‌گه:

   اگر شما هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد رتبه اول باشید،داشتن یک مقاله کفایت می کند ولی در غیر ان صورت (یعنی سایر بندها) باید مطابق بندهایی که مشمول شما می گردند، اقدام نمایید.

   • مصطفیphd93 می‌گه:

    سلام آقا صادق
    خوب نگا کنید برای بچه های دامپزشکی شرایط اولیه که رتبه باید بین ۱ تا ۳ باشد.باز اگر ۱ شد یک مقاله کم شده.
    بعد چه شکلیه برای بچه های ارشد که رتبه ۱تا ۳ دارن جز شرایط اولیه(کسی که مثلا ۱داره تو ارشد) باید رتبه اولم باشه تو کارشناسی؟
    من احساس میکنم که رتبه ۱تا ۳ که جز شرایط اولیه است.
    حالا برا کسی تو هرمقطع هر کدوم (حداقل یکی نه حداکثر همه)جداگونه اول باشه یه مقاله کم میشه.
    نظر شما وباقی دوستان چیه؟

درج نظر