مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

پذیرش دانشجوی دکتری بدون‌ آزمون 1393 دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد براساس آئين نامه اجرايي نحوه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري تخصصی از طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی 94-93  اقدام به پذیرش دانشجو نماید.

 به گزارش پی اچ دی تست دانشگاه شهید باهنر کرمان با انتشار اطلاعیه ای شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری 1393 خود را به شرح زیر اعلام کرد.

الف)شرايط عمومي :

داشتن شرایط عمومی ورود به مراکز آموزش عالی.

ب) شرايط اختصاصي:

1- دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد ویا دکتری حرفه ای دامپزشکی متناسب با رشته هاي تحصيلي مورد تقاضا از يكي از  دانشگاههاي داخلی دولتی (همتراز با دانشگاه شهید باهنر کرمان )يا خارج از كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

2- دانشجويان فعلي كارشناسي ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاهها با ارائه گواهي طبق فرم شماره 2 كه تا 31/6/93 دانش آموخته خواهند شد.

3-  فارغ التحصیلان ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 88 به بعد می توانند از این آئین نامه استفاده نمایند.

4- طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی ارشد نباید از 5 نیمسال تجاوز کرده باشد .

نحوه احراز شرایط استفاده از آئین نامه پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی :

–    دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی )جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند در صورت احراز یکی از بندهای ذیل (ماده 8 آئین نامه ارائه تسهیلات  به برگزیدگان علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) می توانند به عنوان متقاضی بدون آزمون مدارک خود را به دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت بررسی در موعد مقرر ارسال نمایند.

تبصره: دانشجویانی که تا تاریخ 31/3/1393 از پایان نامه خود دفاع ننموده اند بایستی رتبه بندی آنان بدون احتساب نمره پایان نامه گزارش شود بدیهی است پذیرفته شدگان بایستی تا تاریخ 31/6/1393 فارغ التحصیل باشند.

الف- دارای حداقل دو مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ب- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی حداقل دارای یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه (پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ج- رتبه اول در دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دامپزشکی) هم رشته و هم ورودی (و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه(پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی)

د- رتبه اول المپیاد علمی دانشجویی یا آزمون سراسری ارشد و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

ه- دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه

( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی).

و- رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی ، جوان خوارزمی ، رازی و فارابی در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل 35 درصد و دارای حداقل یک مقاله معتبر مستخرج از پایان نامه  ( پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المل.

تبصره 1 : منظور از مقاله معتبر ، مقاله علمی پژوهشی است که متقاضی استفاده از این آیین نامه نفر اول و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی) وی بوده و از دبیرخانه هیات ممیزه  دانشگاه شهید باهنر کرمان امتیاز حداقل 4 را اخذ نماید. در صورتی که نام اساتید راهنما یا مشاور قبل از  نام دانشجو  باشد مقاله قابل قبول می  باشد.

تبصره 2  : در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور مقاله مستخرج از پایان نامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی کفایت دارد .

تبصره 3 :گواهی رتبه در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانش آموختگان هم رشته و هم ورودی متقاضی ارائه گردد .

   نحوه ثبت نام  و ارسال مدارک :

داوطلبان براي ثبت نام بايد به آدرس اينترنتي      http://www.talent.uknew.ir  مراجعه نمایند  و پس از دانلود فرم های لازم آنها را تکمیل کرده و به همراه مدارک خواسته شده  تا تاریخ31/3/93  به نشانی کرمان- دانشگاه شهيد باهنر کرمان – مرکز استعدادهای درخشان  – صندوق پستی 76169133  ارسال نمایند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. نوشتن عنوان مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتري و عنوان و کد  رشته مورد تقاضا بر روی پاکت الزامی می باشد.

تبصره 1 : مدارك ارسالي  داوطلبان و وجه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

تبصره 2 : پذیرش نهایی  متقاضیان بر اساس بررسی مدارک  و سوابق تحصیلی و مصاحبه صورت می گیرد و به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از تاريخ ذكر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتیجه گزینش پس از ارزیابی  فعالیتها و سوابق و نتیجه مصاحبه تحصیلی داوطلبین اعلام خواهد شد.

       مدارك مورد نياز:

1-     تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه.

2-    یک قطعه عكس 4×3 یکسان و جديد با ذكر مشخصات در پشت آن.

3-    تصوير گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد  و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی كه معدل در آنها قید شده باشد.

 تبصره: دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به  تحصيل و نيز تأييد اتمام دوره مزبور تا پايان    شهريور 1393 (فرم شماره 2) را ضميمه نمايند. همچنين ارسال ريز نمرات واحدهاي گذرانيده شده (به صورت رسمي و يا به صورت تايپ شده با امضاء داوطلب) ضرورت دارد.

4-    فرم تكميل شده شماره 1 همراه با كليه ضمائم آن.

5-    تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت يا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد.

تبصره 1: داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه می باشند مي توانند با ارائه گواهي از يگان محل خدمت خود مبني بر اينكه تا پايان شهريور ماه سال 1393 خدمت وظيفه را به پايان خواهند رساند تقاضاي پذيرش بدهند.

تبصره 2: دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آنها پس از تاريخ 1/7/93می باشد مي توانند متقاضي پذيرش بدون آزمون باشند

6- مدارك لازم مبنی  بر دارا بودن شرايط لازم براي استفاده از آئين نامه (ارسال كپي كامل از مقالات علمي- پژوهشي يا ISI   و يا ارائه گواهي دال بر دانشجوي نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی).

7- کپی تایید شده صفحات اول پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی و یا کپی پروپوزال تایید شده کارشناسی ارشد و یا کپی تایید شده طرح پژوهشی مصوب .

8- ذكر نام و نشاني محل تحصيل كارشناسي ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی و آدرس تماس (تلفن/پست الكترونيكي) 2 نفر از استادان دوران تحصيل (ترجيحاً دوره كارشناسي ارشد و یا دکتری حرفه ای دامپزشکی)جهت  بررسي صلاحيت علمي داوطلب.

9- کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام  1000000 (یک میلیون ) ریال به حساب شماره 2251092659 به نام حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان  می باشند.(ارسال اصل فیش پرداختی به همراه مدارک ضروری است.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. uyygggggg گفت:

  با سلام

  کسی از باهنر خبری نداره؟

 2. zeinab گفت:

  زمان مصاحبه کی اعلام میشه؟

 3. پردیس گفت:

  با سلام خدمت تمامی دوستان
  چرا کسی از بچه های پردیس حرفی نمی زنند زمانی که ما ثبت نام می کردیم گفتند که مدرک شما همان مدرک دانشگاه مادر است و دولتی هستید و این اعتراض را به وزارت علوم نیز کردیم و آنها گفتند که امسال نحوه اجرای آیین نامه را بر عهده خود دانشگاهها گذاشته ایم و اگر آنها بخواهند می توانند بگیرند.ما تنها انتظارمان این است که پرونده ما را نیز بررسی کنند و اگر در این رقابت موفق شدیم قبولمان کنند و اگر لیاقت نداشتیم قبول نکنند.

  • پردیس گفت:

   با سلام به شما
   من نیز موافقم استعداد درخشان را باید بدون تبعیض انتخاب کرد و میتوان برای دانشگاه و نحوه فراغت از تحصیل امتیاز قائل شد نه اینکه کلا منکر شد .سیاه و سفید معنی ندارد

 4. الهام گفت:

  رشته ها رو چرا نگفته؟
  اینکه گفته”در صورتی که نام اساتید راهنما یا مشاور قبل از نام دانشجو باشد مقاله قابل قبول می باشد.”چیه؟ یعنی اگه اسم دانشجو اول باشه راهنما دوم قبول نمی کنند؟
  دوستان لطفا جواب بدن.

  • به الهام گفت:

   نه اون که حتما قبول میکنن فقط بعضی استادا اسم خودشونو اول مینویسن و دانشجو رو بعدش میارن که اگرم اینجوری باشه قبول میکنن.

 5. کسرا گفت:

  لیست رشته ها؟؟؟؟؟؟

 6. دانشجوهای خودشون گفت:

  دانشگاه کرمان همیشه از بین دانشجو های خودشون انتخاب میکردن چه استعداد چه آزمونی، مخصوصا برای استعداد .واسه همینه که اصلا استعدادی ها مصاحبه ندارن.

  • رویان گفت:

   کسی میدونه برای چه رشته هایی هست توسایت هم نگفته

   • مریم گفت:

    من کرمانی ام می دونم . رشته تون چیه؟

    • رویان گفت:

     سلام فیزیولوژی جانوری ،ببخشید شما که از اونجا خبردارید من تمام شرایطو دارم حتی تعدادمقالاتم هم بیشتره فقط رتبه 3 از بین 7 نفر هستم مدارکمو بفرستم چون هزینش 100 تومانه بفرستم یانه ردم میکنن

     • صادق گفت:

      مطابق قوانین، شما رو رد میکنن.
      حتی اگر به مصاحبه دعوت بشید و پذیرفته هم بشبد، در مرحله بعد وزارت علوم شما رو رد میکنن.
      براتون آرزوی موفقیت می کنم.

     • aeفففففففففففففففففففففففففففففففففف گفت:

      باسلام اصلا هیچ شرطی مبنی بر اینکه تعداد همکلاسیات چن نفر باشه نذاشته پس نگران نباشید و مدارکتون رو ارسال کنید توکل به خدا

     • dayan گفت:

      من تماس گرفتم گفتن فقط یک تا سه بودن ملاکه نه تعداد

 7. قاصدک گفت:

  سلام
  کسی که دانشجوی ترم آخره هنوز دفاع نکرده چه طوری دو مقاله باید داشته باشد؟؟؟

  من که مقاله ندارم نباید ثبت نام کنم ؟

 8. من گفت:

  اوه.چه سخت گیر و چه هزینه ای!!!!!!!!!!!!!!!
  اخه مقالات ما که هنوز نتیجش نیومده!!!

 9. ناشناس****************************** گفت:

  سلام بچه ها من برای شرط دو مقاله یک مقاله اکسپت کامله یکی دیگش چون مقالهisiالان 6ماهه تحت داوریه.چکار کنم اکسپتش نیومده.با یه مقاله اکسپت کامل شرکت کنم؟
  این بند ج من تو ارشدم اولم فقط شاملم میشه؟یا باید تو کارشناسیم اول باشم؟
  چکار کنم شرکت کنم یا بیخودی پولم دور میندازم ردم میکنن؟
  آدم اینقدر انتظار میکشه اخرش چه شرایطی میگذارن.
  خواهشا دوستان راهنمایی کنن منو.

 10. فرناز گفت:

  بچه ها کسی می‏تونه کمکم کنه که چه رشته هایی پذیرش داره؟ من تو سایت پیدا نکردم.

 11. حسن زاده گفت:

  سلام بر دوستان.كسى خبرى از پرديس هاى پولى نداره؟
  آيا امسال هم مثل سالهاى گذشته پرديس هست يا كلا برداشته شده؟

 12. احمد گفت:

  چه خبر 100 هزار تومن بازار خوبی درست کردن این دانشگاها! بابا چند ماه ارشد و تموم کردیم بیکار و بی پولیم حالا بابامون خودش خجالت میکشه به ما پول بده راه به راه پول میخان برای یه استخدامی که کلن نمایشیه باید پول بدیم برای دکتری باید پول بدیم چی شد این اموزش رایگان؟ من الان خیلی عصبانیم!!!!!!

 13. ایراندوست گفت:

  خب بگن دانشجو نمیخوایم. تبعیض هم که کردن فقط بچه های دولتی. اونم با اون تبصره ها. نخواستیم

 14. مصطفیphd93 گفت:

  سلام.بچه ها بند ج یکی واسه من معنی میکنه.
  منظورش کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشده)یعنی هردو باهم( یا نه فقط کسب رتبه یک در یک مقطع کفایت داره

  • صادق گفت:

   اگر شما هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد رتبه اول باشید،داشتن یک مقاله کفایت می کند ولی در غیر ان صورت (یعنی سایر بندها) باید مطابق بندهایی که مشمول شما می گردند، اقدام نمایید.

   • مصطفیphd93 گفت:

    سلام آقا صادق
    خوب نگا کنید برای بچه های دامپزشکی شرایط اولیه که رتبه باید بین 1 تا 3 باشد.باز اگر 1 شد یک مقاله کم شده.
    بعد چه شکلیه برای بچه های ارشد که رتبه 1تا 3 دارن جز شرایط اولیه(کسی که مثلا 1داره تو ارشد) باید رتبه اولم باشه تو کارشناسی؟
    من احساس میکنم که رتبه 1تا 3 که جز شرایط اولیه است.
    حالا برا کسی تو هرمقطع هر کدوم (حداقل یکی نه حداکثر همه)جداگونه اول باشه یه مقاله کم میشه.
    نظر شما وباقی دوستان چیه؟