مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری پردیس 1393

1422 نفر در آزمون دکتری 1393 پردیس های خودگردان دانشگاه های کشور پذیرفته خواهند شد.

به گزارش پی اچ دی تست ، بنابر دفترچه ثبت نام آزمون دکتری پردیس سال تحصیلی 93 – 94 ، گروه علوم انسانی با  454 نفر بیشترین پذیرش را دارد و کمترین پذیرش نیز مربوط به گروه هنر با یازده نفر پذیرش در مقطع دکتری است.

گروه

مجموع

تعداد رشته های هر گروه

علوم انسانی

454

36

علوم پایه

287

29

فنی مهندسی

357

31

کشاورزی

170

30

هنر

11

3

دامپزشکی

22

9

زبان

121

6

ظرفیت های پذیرش در مقطع دکتری پردیس های خودگران در رشته های مختلف به شرح زیر است:

 

گروه علوم انسانی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2101

علوم جغرافیایی (1)

6

2102

علوم جغرافیایی (2)

19

2103

علوم جغرافیایی (3)

19

2104

علوم جغرافیایی (4)

12

2105

علوم جغرافیایی (5)

1

2106

مجموعه علوم اقتصادی

28

2107

مجموعه علوم تاریخی (1)

2

2108

مجموعه علوم تاریخی (2)

6

2110

مجموعه علوم اجتماعی (1)

3

2113

حقوق عمومی

8

2114

حقوق جزا و جرم شناسی – فقه و حقوق جزا

12

2115

حقوق بین الملل عمومی

8

2116

حقوق خصوصی – فقه و حقوق خصوصی

24

2117

مجموعه علوم سیاسی

9

2118

مجموعه مدیریت

102

2119

حسابداری

14

2120

علم اطلاعات و دانش شناسی

5

2122

مجموعه علوم تربیتی (1)

8

2123

مجموعه علوم تربیتی (2)

15

2124

مجموعه علوم تربیتی (3)

9

2125

مجموعه علوم تربیتی (4)

16

2126

مجموعه علوم تربیتی (5)

3

2127

مجموعه علوم تربیتی (6)

3

2130

مجموعه علوم تربیتی (8)

7

2133

مجموعه روانشناسی

7

2134

مجموعه باستانشناسی

6

2135

محیط زیست

2

2138

مجموعه الهیات (1)

6

2139

مجموعه الهیات (2)

3

2143

مجموعه کلام

4

2147

اقتصاد نفت و گاز

3

2152

مجموعه تربیت بدنی (1)

15

2153

مجموعه تربیت بدنی (2)

48

2154

مجموعه تربیت بدنی (3)

8

2155

مجموعه تربیت بدنی (4)

12

2156

مجموعه تربیت بدنی (5)

1

گروه علوم پایه

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2201

علوم زمین (1)

4

2203

علوم زمین (3)

2

2205

علوم زمین (5)

3

2208

علوم زمین (7)

2

2209

علوم زمین (8)

6

2210

علوم زمین (9)

3

2211

مجموعه شیمی (1)

23

2212

مجموعه شیمی (2)

27

2213

مجموعه شیمی (3)

52

2214

مجموعه شیمی (4)

15

2215

مجموعه شیمی (5)

6

2219

هواشناسی

2

2220

زیست شناسی (1)

9

2223

علوم جانوری (1)

4

2224

علوم جانوری (2)

2

2226

زیست شناسی (4)

3

2227

بیوشیمی

2

2228

زیست شناسی (5)

1

2229

زیست شناسی (6)

5

2232

آمار

13

2233

مجموعه ریاضی (1)

37

2234

مجموعه ریاضی (2)

12

2235

فیزیک دریا

1

2236

زیست شناسی دریا

4

2238

مجموعه فیزیک

35

2239

فوتونیک

5

2244

نانوشیمی

5

2246

بیوانفورماتیک

3

2247

علوم کامپیوتر

1

گروه فنی مهندسی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2301

مجموعه مهندسی برق (1)

22

2302

مجموعه مهندسی برق (2)

5

2303

مجموعه مهندسی برق (3)

22

2304

مجموعه مهندسی برق (4)

31

2305

مجموعه مهندسی برق (5)

12

2307

مجموعه مهندسی عمران (1)

25

2308

مجموعه مهندسی عمران (2)

7

2309

مجموعه مهندسی عمران (3)

10

2310

مجموعه مهندسی عمران (4)

9

2311

مجموعه مهندسی عمران (5)

2

2321

مجموعه مهندسی مکانیک (1)

3

2322

مجموعه مهندسی مکانیک (2)

21

2323

مجموعه مهندسی مکانیک (3)

13

2324

مجموعه مهندسی مکانیک (4)

39

2328

مجموعه مهندسی مکانیک (8)

1

2330

مهندسی دریا

2

2331

مهندسی هوا – فضا (1)

1

2335

مهندسی معدن (1)

2

2336

مهندسی معدن (2)

5

2339

مجموعه مهندسی پلیمر (1)

1

2344

مهندسی محیط زیست (2)

2

2350

مجموعه مهندسی صنایع

23

2353

مهندسی نفت – مخازن

3

2354

مهندسی کامپیوتر (1)

13

2355

مهندسی کامپیوتر (2)

11

2356

مهندسی کامپیوتر (3)

5

2359

مهندسی مواد و متالوژی

23

2360

مهندسی شیمی (1)

35

2366

مهندسی هسته ای (2)

2

2367

مهندسی هسته ای (3)

1

2370

مهندسی نساجی (1)

6

گروه کشاورزی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2404

مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

3

2406

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (1)

2

2407

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (2)

3

2408

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (3)

3

2409

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (4)

1

2412

مجموعه علوم و صنایع غذایی (1)

6

2413

مجموعه علوم و صنایع غذایی (2)

3

2414

مجموعه علوم و صنایع غذایی (3)

2

2415

مجموعه علوم و صنایع غذایی (4)

4

2416

اقتصاد کشاورزی

6

2423

مجموعه علوم خاک (4)

10

2425

مجموعه علوم دامی (2)

11

2426

مجموعه علوم دامی (3)

5

2427

مجموعه علوم و مهندسی آب (1)

15

2428

مجموعه علوم و مهندسی آب (2)

13

2429

مجموعه علوم و مهندسی آب (3)

6

2431

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (1)

7

2432

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (2)

9

2435

مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

9

2436

مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (4)

10

2438

مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (2)

1

2439

حشره کشاورزی

4

2440

بیماری شناسی گیاهی

3

2441

مجموعه علوم جنگل (1)

10

2443

مجموعه علوم جنگل (2)

2

2444

مجموعه شیلات (1)

9

2447

مجموعه شیلات (2)

2

2448

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (1)

3

2449

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (2)

2

2450

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (3)

6

گروه هنر

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2502

معماری

6

2503

شهرسازی

3

2504

پژوهش هنر

2

گروه دامپزشکی

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2701

جراحی دامپزشکی

2

2707

پاتولوژی دامپزشکی

2

2708

بهداشت و بیماری های طیور

2

2709

بیوشیمی

2

2711

بهداشت مواد غذایی

2

2719

زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

1

2722

فارماکولوژی دامپزشکی

2

2723

فیزیولوژی

4

2725

بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی

5

گروه زبان

کد رشته

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش

2801

زبان و ادبیات فارسی

74

2802

زبان و ادبیات عرب

16

2807

آموزش زبان انگلیسی

21

2808

زبان و ادبیات انگلیسی

4

2809

ترجمه

3

2810

مجموعه زبان شناسی

3

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. زهرا گفت:

  سلام
  ببخشید لیسانسم برق و فوق لیسانسم اقتصاد است.جه رشته هایی می توانم شرکت کنم

  سلام
  کارشناسی ارشد شما تعیین کننده رشته های مجاز به انتخاب است.
  رشته هایی که در دفترچه برای رشته اقتصاد مجاز دانسته شده اند را می توانید انتخاب کنید.