مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره
  1. هادی حافظ گفت:

    سلام وقت به خیر اگر امکان دارد لطف بفرمایید این کارگاه را در اصفهان نیز برگزار فرمایید وروز آن جمعه نباشد قبلا از توجه شما به عرض بنده کمال تشکر رادارم

  2. معصومه گفت:

    سلام ممنون میشیم این کارگاه درشیراز هم برکزار کنید