مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1393 پردیس

کارت شر کت در آزمون نيمه متمركز پذيرش دوره پرديس هاي خود گردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري سال 1393 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی تست، در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه آمده است:

سازمان سنجش آموزش کشور بدينوسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون‌ (نيمه­متمرکز) پردیس­هاي خودگردان مقطع دكتري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور در سال 1393 مي‌رساند كه كارت شرکت در آزمون براي کليه داوطلبان آزمون مذکور از روز سه‌‌شنبه 18/6/1393 بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد. مطابق برنامه زماني پيش بيني شده فرآيند آزمون رأس ساعت 8:00 صبح روز جمعه 21/6/93 در 31 شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت شرکت در آزمون داوطلبان درج مي گردد. ضمناً سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون كه همزمان با كارت شرکت در آزمون بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت قابل پرينت و دریافت مي‌باشد.

لازم به ذکر است براي پذیرش در كدرشته­هاي تحصيلي جدول ذيل با توجه به اينكه تعداد داوطلبان ثبت ­نام کننده به حدنصاب لازم نرسیده، آزمون برگزار نخواهد شد. لذا براي داوطلباني كه در این رشته‌هاي تحصيلي ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده ­اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و کليه داوطلبان متقاضی گزينش در رشته ­هاي فوق ­الذكر (بدون آزمون) مي­توانند جهت مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود همزمان با سایر داوطلبان اين آزمون با مراجعه به سایت سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) نسبت به مشاهده اطلاعات خود اقدام نمايند. ضمناً اين داوطلبان با توجه به كدرشته‌محلهاي انتخابی براي مصاحبه به دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي معرفي خواهند شد.
كد و نام رشته­هايي كه پذیرش دانشجوی آنها بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) صورت مي­پذيرد
ردیف
كدرشته
نام رشته امتحاني
ردیف
كد رشته
نام رشته امتحاني
1
2105
علوم جغرافيايي /5
25
2370
مهندسي نساجي /1
2
2107
مجموعه علوم تاريخي /1
26
2404
مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
3
2134
مجموعه باستانشناسي
27
2406
مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
4
2143
مجموعه كلام
28
2407
مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
5
2147
اقتصادنفت وگاز
29
2413
مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
6
2155
مجموعه تربيت بدني /4
30
2414
مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
7
2201
زمين شناسي /1
31
2423
مجموعه علوم خاك /4
8
2203
زمين شناسي /3
32
2428
مجموعه علوم ومهندسي اب /2
9
2208
زمين شناسي /7
33
2438
مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
10
2210
زمين شناسي /9
34
2440
بيماري شناسي گياهي
11
2214
مجموعه شيمي /4
35
2441
مجموعه علوم جنگل /1
12
2219
هواشناسي
36
2443
مجموعه علوم جنگل /2
13
2224
علوم جانوري /2
37
2447
مجموعه شيلات /2
14
2235
فيزيك دريا
38
2448
مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
15
2236
زيست شناسي دريا
39
2449
مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
16
2239
فوتونيك
40
2450
مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
17
2244
نانوشيمي
41
2701
جراحي دامپزشكي
18
2246
بيوانفورماتيك
42
2707
پاتولوژي دامپزشكي
19
2328
مجموعه مهندسي مكانيك /8
43
2708
بهداشت وبيماري هاي طيور
20
2330
مهندسي دريا
44
2709
بيوشيمي
21
2331
مهندسي هوا-فضا/1
45
2711
بهداشت موادغذايي
22
2335
مهندسي معدن /1
46
2719
زيست فناوري / بيوتكنولوژي
23
2339
مجموعه مهندسي پليمر/1
47
2722
فارماكولوژي دامپزشكي
24
2366
مهندسي هسته اي /2
48
2725
بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي

 

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شرکت در آزمون 
 كارت­هاي‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 18/6/93 براي مشاهده و پرينت بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا کليه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعيين شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، كد ملی و تاریخ تولد) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) از كارت شرکت در آزمون پرينت تهیه نمايند و براساس تاریخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شرکت در آزمون و همچنين اصل كارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است.
ب- تذکرهای‌ مهم‌
1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 19 (شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كدملي، وضعیت مقاطع تحصيلي (كارشناسي­ارشد ناپیوسته و يا كارشناسي­ارشد پیوسته و دكتري حرفه‌اي)، معدل مقطع كارشناسي، موسسه فارغ‌التحصيلي كارشناسي، معدل مقطع كارشناسي ارشد، تاریخ فارغ‌التحصيلي كارشناسي‌ارشد، موسسه فارغ‌التحصيلي كارشناسي‌ارشد، هيأت علمي (مربي آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی، كدرشته­محل­هاي انتخابی، كارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور از طريق لينك مربوط حداکثر تا تاریخ 21/6/93 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و داوطلبان در صورتيكه نسبت به بندهای 3 و 7 (جنس و معلولیت) كارت شرکت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است براساس مندرجات بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشکل برطرف گردد. ضمناً در خصوص بندهای 9 و 20 (نام رشته امتحاني و محل برگزاری آزمون) تقاضايي پذیرفته نخواهد شد.
توجه: فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن‌دسته از داوطلباني كه تا تاریخ برگزاری آزمون موفق به اخذ مدرک كارشناسي ارشد (فوق‌ليسانس) شده‌ و دانش‌آموخته تلقي گردیده و باید معدل‌هاي مندرج در مدرک تحصيلي مقاطع كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان با معدل‌هاي مندرج در كارت ورودی يكسان باشد در غير اينصورت مي‌بايست نسبت به ويرايش معدل خود در سایت سازمان اقدام نمايند.
2- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامي (بند 8) كارت شرکت در آزمون شما وجود داشت (براي داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان- سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و واحدهای تابعه ستاد كل نیروهای مسلح) لازم است براي روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ 23/6/93 به ارگان مربوطه مراجعه نماييد (داوطلبانيكه ارگان تأييد کننده سهمیه آنان بنياد شهید و امور ایثارگران مي‌باشد لازم است حداکثر تا تاریخ 21/6/93 به قسمت ويرايش كارت در سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده و سهمیه مذکور را اصلاح نمايند) تا در صورت تأييد سهمیه، مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان ذیربط در اختيار اين سازمان قرار گيرد، در غير اين صورت با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضی قابل قبول نمي باشد.
3- به داوطلبان توصيه مي‌شود كه مندرجات برگ راهنمای شرکت در آزمون را كه همراه با كارت شرکت در آزمون بر روي سایت سازمان قرار خواهد گرفت و قابل پرينت مي‌باشد دقیقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودی و بر اساس آدرس حوزه‌هاي امتحاني كه بر روي كارت شرکت در آزمون درج گردیده است حوزه امتحاني خود را شناسائی نمايند.
4-چنانچه كارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس ‌باشد يا عکس روي كارت دارای اشكالاتي از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … ‌باشد ضروری است براساس مندرجات بند «ج» شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس 3×4 (كه در سال جاری تهیه شده باشد) و كارت شناسايي ملی يا شناسنامه عكس‌دار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشکل برطرف گردد.
5- داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرينت كارت شرکت در آزمون، اصل كارت ملی و يا شناسنامه عكس‌دار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانيكه كارت شرکت در آزمون و كارت شناسايي (كارت ملی يا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
6- داوطلبان از آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون (بجز مدارک مندرج در بند 5 فوق) و هرگونه وسیله ارتباطی، الكترونيكي، و محاسباتي ( از قبيل تلفن همراه ، پيجر و ماشين حساب) ، كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، اكيداً خودداري نمايند. حوزه‌هاي امتحاني موظف به دریافت و نگهداری اين ملزومات براي داوطلبان نخواهند بود. بديهي است كه به همراه داشتن هر کدام از وسايل مندرج در اين بند در جلسه آزمون به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذیربط برابر، قانون تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
ج‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شرکت در آزمون
آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شرکت در ‌آزمون کليه داوطلبان بر مبنای استان محل اقامت آنان (براساس بند 32 تقاضانامه ثبت‌نامي) به شرح جدول ذيل اين اطلاعیه مي‌باشد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در كارت شرکت بايستي در يكي از روزهای چهارشنبه مورخ 19/6/93 و يا پنجشنبه مورخ 20/6/93 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00به حوزه‌هاي‌ رفع نقص كارت مراجعه نمايند.
د- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات و جرائم در این قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبيل وسایل ارتباط الكترونيكي و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارائه مدرک يا گواهی مجعول يا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايی و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.
ج – استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبيل وسایل ارتباط الكترونيكي و دستگاهها حافظه‌دار.
د – كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و – هرگونه تغيير غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز – افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستیابی و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در این امر قبل يا حين برگزاری آزمون به هر نحو.
ح – خرید يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در این امر قبل يا حين برگزاری آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعی يا غیرواقعی باشد.
ماده 6 – هيأت‌هاي رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زير را درباره متخلفان دارند:
الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط يا محرومیت از گزينش در آزمون همان سال.
ب – در مورد مشمولات بند (ب) يا بند (ج) ماده (5) : محرومیت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از يك تا ده سال.
تبصره – آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظرخواهي در هيأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7 – در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسیدگی متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا يك میلیارد (1.000.000.000) ریال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتکاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در يك گروه يا شبکه باشد موجب تشدید مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتکاب تخلفات و جرائم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب مي‌باشد.
ماده 9 – رسیدگی در هيأت‌هاي رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزايي يا رسیدگی هيأت‌هاي رسیدگی به تخلفات اداری يا هيأت‌هاي انتظامی اعضای هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطی دانشجویان نيست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10 – در صورت محکومیت قطعی فردی به يكي از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهی يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی مي‌باشند.
ماده 11 – چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغایرتهای غيرمتعارف مشهود و اساسی از قبيل عدم تطابق معدل با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعیت نهايي آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
هـ- اصلاحات و رشته­ محل­هاي جدید مربوط به دفترچه راهنمای شرکت در آزمون:
بدين‌وسيله ضمن اعلام كدرشته محل‌هاي جديد علاوه بر كدرشته محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون پذيرش دانشجو در دوره‌هاي پرديس خودگردان مقطع دكتري سال 1393 به اطلاع داوطلبان مي‌رساند كه با توجه به رشته امتحاني مربوط كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند، در صورت تمايل مي‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ 18/6/93 (همزمان با پرينت كارت شركت در آزمون) لغايت روز جمعه 21/6/93 با مراجعه به سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به اصلاح و يا درج اين كدرشته محل‌ها در قسمت ويرايش اطلاعات كارت اقدام نمايند.
گروه علوم انساني
2103- علوم جغرافيايي (3)
كدرشته محل
نام دانشگاه محل تحصيل
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
6630
دانشگاه خوارزمي – تهران
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
2
گرايش نظام سياستگذاري در برنامه ريزي روستايي-آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان واقع درکرج
6631
دانشگاه خوارزمي – تهران
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
2
گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي-آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان واقع در کرج
 2106- مجموعه علوم اقتصادي
6632
دانشگاه تهران
علوم اقتصادي
5
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج
 2108- مجموعه علوم تاريخي (2)
6633
دانشگاه خليج فارس – بوشهر
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از اسلام
2
آموزشی و پژوهشی
 2113- حقوق عمومي
6634
دانشگاه تهران
حقوق عمومي
4
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج
 2115- حقوق بين الملل عمومي
6635
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران
حقوق بين الملل عمومي
5
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان دانشگاه
 2118- مجموعه مديريت
6636
دانشگاه تهران
مديريت بازرگاني
4
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج-مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
6637
دانشگاه تهران
مديريت
4
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج-گرايش تحقيق در عمليات
6656
دانشگاه علم و صنعت
مديريت تكنولوژي
3
 2133- مجموعه روانشناسي
6638
دانشگاه فردوسي مشهد
روانشناسي عمومي
4
آموزشی و پژوهشی
 2152- مجموعه تربيت بدني (1)
6639
دانشگاه تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي
5
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج
 2153- مجموعه تربيت بدني (2)
6640
دانشگاه شهركرد
فيزيولوژي ورزشي
2
آموزشی و پژوهشی
 2155- مجموعه تربيت بدني (4)
6641
دانشگاه خوارزمي – تهران
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي
2
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان واقع درکرج
6642
دانشگاه تهران
رفتار حركتي گرايش يادگيري حركتي
1
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج
6643
دانشگاه خوارزمي – تهران
رفتار حركتي گرايش يادگيري حركتي
2
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان واقع درکرج
گروه علوم پايه
 2212- مجموعه شيمي (2)
كدرشته محل
نام دانشگاه محل تحصيل
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
6644
دانشگاه خليج فارس – بوشهر
شيمي – شيمي آلي
2
آموزشی و پژوهشی
 2213- مجموعه شيمي (3)
6645
دانشگاه شهركرد
شيمي – شيمي تجزيه
2
آموزشی و پژوهشی
 2244- نانو شيمي
6646
دانشگاه تهران
نانو شيمي گرايش نانو سوپرا مولکول
3
نانوشيمي بدون گرايش-آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان البرز کرج
گروه فني و مهندسي
 2304- مجموعه مهندسي برق (4)
كدرشته محل
نام دانشگاه محل تحصيل
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
6647
دانشگاه شهركرد
مهندسي برق گرايش قدرت
4
آموزشی و پژوهشی
 2322- مجموعه مهندسي مکانيک (2)
6648
دانشگاه شهركرد
مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي گرايش مكانيک جامدات
3
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي-آموزشی و پژوهشی
6649
دانشگاه شيراز
مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي گرايش مكانيک جامدات
2
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان دانشگاه
 2323- مجموعه مهندسي مکانيک (3)
6650
دانشگاه شيراز
مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي گرايش ديناميک، کنترل و ارتعاشات
1
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان دانشگاه
 2324- مجموعه مهندسي مکانيک (4)
6651
دانشگاه شيراز
مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي
3
آموزشی و پژوهشی-پرديس خودگردان دانشگاه
 2360- مهندسي شيمي (1)
6652
دانشگاه خليج فارس – بوشهر
مهندسي شيمي
2
آموزشی و پژوهشی
گروه علوم پزشكي
 2711- بهداشت مواد غذايي
كدرشته محل
نام دانشگاه محل تحصيل
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
6653
دانشگاه شهركرد
بهداشت مواد غذايي
4
آموزشی و پژوهشی
گروه زبان
 2801- زبان و ادبيات فارسي
كدرشته محل
نام دانشگاه محل تحصيل
نام گرايش
ظرفيت پذيرش نيمسال
توضيحات
اول
دوم
6654
دانشگاه شهركرد
زبان و ادبيات فارسي
3
آموزشی و پژوهشی
6655
دانشگاه شهركرد
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني
2
آموزشی و پژوهشی
افزايش ظرفيت پذيرش برخي از كدرشته محل‌ها در دانشگاه صنعتي شريف تهران:
کدرشته محل
دانشگاه
عنوان رشته – گرایش
توضیحات
6366
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي عمران – سازه
ظرفيت از 2 به 4
6372
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي عمران – مهندسي زلزله
ظرفيت از 1 به 3
6389
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي مكانيك جامدات
ظرفيت از 3 به 5
6395
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي، ديناميك، كنترل و ارتعاشات
ظرفيت از 3 به 5
6404
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
ظرفيت از 3 به 5
6412
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي دريا
ظرفيت از 2 به 3
6447
دانشگاه صنعتي شريف
مهندسي مواد و متالوژي
ظرفيت از 4 به 7
در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص از اين تاریخ لغایت روز پنج شنبه 20/6/93 همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با شماره ‌تلفنهای‌ 99-88923595 يا بخش پاسخگويي اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور در ميان بگذارند.
نام و آدرس محل رفع نقص كارت داوطلبان براساس استان محل اقامت
 نام استان
نام شهرستان
محل رفع نقص كارت
نشانی باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه تبريز
تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، ساختمان مديريت امور آموزشي (كتابخانه مركزي سابق دانشگاه)
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي
اردبيل
اردبيل
موسسه آموزش عالي نوين
اردبيل: بزرگراه شهدا، جنب اداره كل پست، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي نوين
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: ميدان آزادي، بلوار دانشگاه، درب شمالي دانشگاه اصفهان، معاونت آموزشي
البرز
كرج
دانشگاه خوارزمي كرج
كرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه، پرديس دانشگاه خوارزمي كرج، ساختمان مركزي، اداره كل آموزش، طبقه اول، اتاق 2
ايلام
ايلام‌
دانشگاه ايلام
ايلام: جاده مهران، روبروي سازمان همياري شهردارهاي، مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه ايلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس بوشهر
بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، معاونت آموزشي
تهران
تهران (حوزه برادران)
دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران: خيابان حافظ مقابل خيابان سميه
تهران (حوزه خواهران)
دانشگاه خوارزمي تهران
تهران: خيابان شهيدمفتح، نرسيده به خيابان انقلاب، پرديس دانشگاه خوارزمي، درب ضلع جنوب دانشگاه
چهار محال وبختياري
شهر كرد
دانشگاه شهر كرد
شهركرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، ساختمان اداره امور آموزشي
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد: بلوار وكيل‌آباد ـ روبروي پارك ملت ـ درب شمالي دانشگاه فردوسي ـ دانشكده علوم اداري و اقتصادي
خراسان شمالي
بجنورد
دانشگاه بجنورد
بجنورد: كيلومتر 4 جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
اهواز: بلوار گلستان، روبروي حوزه نظام وظيفه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، معاونت دانشجويي
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان: كيلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، سازمان مركزي، واحدرايانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان: كيلومتر 3 جاده دامغان، پرديس شماره 2 دانشگاه سمنان، اداره كل آموزش
سيستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان: خيابان دانشگاه، روبروي بلوارمعلم، مجتمع ورزشي 22بهمن، دانشگاه سيستان بلوچستان
فارس
شيراز
دانشگاه شيراز
شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين
قزوين
دانشگاه بين المللي امام خميني «ره» قزوين
قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه، روبروي صدا و سيماي مركز قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني «ره»، سايت رايانه­اي دانشكده فني مهندسي
قم
قم‌
دانشگاه قم
قم: جاده قديم اصفهان، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي
كردستان
سنندج
دانشگاه كردستان
سنندج: خيابان پاسداران، بالاتر از بيمارستان تأمين اجتماعي، درب دانشكده كشاورزي، اداره امور آموزشي دانشگاه
كرمان
كرمان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشكده فني مهندسي دانشگاه شهيد باهنركرمان
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازي كرمانشاه
كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، بلوار دانشگاه، دانشكده علوم، پرديس دانشگاه رازي كرمانشاه
كهكيلويه وبويراحمد
بويراحمد(ياسوج‌)
دانشگاه ياسوج
ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره آموزش
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، سازمان مركزي
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي پارك شهر، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: كيلومتر 5 جاده (خرم آباد – تهران)، دانشگاه لرستان
مازندران
بابلسر
دانشگاه مازندران
بابلسر: خيابان پاسداران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه
مركزي
اراك
دانشگاه اراك
اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب اصلي دانشگاه
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزاد شهر، انتهاي رسالت شمالي، چهار راه بصيرت، بلوار افروز شهابي­پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)
همدان
‌همدان
دانشگاه بوعلي سينا همدان
همدان: چهار باغ شهيد مصطفي احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سازمان مركزي، اداره آموزش كل
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد: صفائيه، چهارراه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، سردرب اصلي پرديس دانشگاه يزد، ورودي دانش
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. تربت گفت:

  سلام دوستان کسی میدونه کی نتیج دعوت به مصاحبه میاد؟ اخه پزیرش برا نیمه اوله کی می خواد جواب بیاد و کی مصاحبه بگیرن و بعد جواب نهایی بدن؟

 2. سارا گفت:

  با سلام
  دوستان من امروز امتحان دادم ولی هنوز ویرایش معدلم ثبت نشده وقتی مراجعه کردم رفع نقص کارت ورود به جلسه گفتن چون شما یه بار ویرایش کردی دیگه امکان ویرایش بار دوم وجود نداره و من قبل از اینکه ویرایش معدلمو انجام بدم ثبت اطلاعات و انجام دادم لطفا راهنماییم کنید

 3. سامان گفت:

  رشته كامپيوتر نرم افزار كسي امتحان داده بود؟سطح سوالات از نظر شماها چطور بود؟

 4. میثم گفت:

  با سلام. امروز رفتم کنکور دادم در رشته پژوهش هنر – به نظر من برای یک کنکور پردیس که اونهمه شهریه داره یک مقداری طراحی سوالات تخصصی پیچیده بود و استعداد تحصیلی که …. واقعا مباحث تو در توی بی خود و بی جهتی که دانستنشون به قولی نه به درد دنیا میخورند و نه به درد آخرت . در کل سختی سوالات در حد کنکور سراسری بود و نظم جلسه هم که فوق العاده بد بود. ایشالا همه بتونن نتیجه ی خوبی بگیرن

 5. رضا گفت:

  با با یه نفر بگه چند اولویت اول به مصاحبه دعوت می کنن؟؟؟

 6. سوال گفت:

  اگه قبول شیم محروم میشیم؟؟

 7. الهه گفت:

  سلام مدیر محترم سایت
  من نمیخوام تغییری در انتخاب هام بدم
  فقط رفتم کارتمو گرفتم. میشه بگید حتما باید ثبت نهایی کنم؟کجا و چی رو؟نمیشه دیگه کاری نکنم؟

 8. الهه گفت:

  سلام

  من نمیخوام تغییری تو انتخاب هام بدم
  فقط رفتم کارتمو گرفتم. میشه بگید حتما باید ثبت نهایی کنم؟کجا و چی رو؟نمیشه دیگه کاری نکنم؟

 9. دکترسارا-علوم سیاسی گفت:

  بچه های گرایش علوم سیاسی لطفا بیان بگن کدوم واحد برای امتحان افتادن؟؟؟؟؟؟؟

 10. رضا گفت:

  خواهش می کنم جواب بدید اگه کسی دکتری پردیس قبول بشه ولی برای مصاحبه نره یه سال از آزمون دولتی محروم میشه؟

  • الهه گفت:

   سلام
   فکر نکنم
   فکر کنم اگر مصاحبه رفتیم و قبول شدیم، اون موقع اگر ثبت نام نکنیم تا یک سال محروم شیم

  • رضا گفت:

   نه باید اسمنت تو قبولی ها باشه
   با با یه نفر بگه چند اولویت اول به مصاحبه دعوت می کنن؟؟؟

  • ازاده گفت:

   سلام
   جوابی که سنجش در پاسخ به اینکه آیا قبول نهایی در آزمون دکترای پردیس های خودگردان شهریور 93 باعث محرومیت در آزمون امسال می شود این بوده است.
   “با سلام این ازمون محرومیت ندارد. با تشکر”

  • دکتری.مدیریت گفت:

   نه محرون نمی شید اما اگه برید مصاحبه قبول شید و ثبت نام نکنید محروم می شید موفق باشید

 11. دلاسا گفت:

  من هرچی ویرایش میکنم ثبت نهایی نمیشه
  برای شما شد؟

 12. امين گفت:

  خواهش ميكنم اگه كسي ميدونه جواب بده
  چطور ميشه ريرايش رو ثبت نهايي كرد
  من هر چي ميزنم ثبت اطلاعات انجام نميشه

 13. دکتری.مدیریت گفت:

  بچه ها من ویرایش می تونم انجام بدم اما ثبت نهایی نمی کنه ! چرا ؟

 14. علیرضا گفت:

  سلام
  لطفا جواب دهید
  هر کاری میکنم کارت ورود به جلسه نمی دهد. چکار کنم چطو کارت ورود به جلسه ام را بگیرم؟

 15. امين گفت:

  سلام لطفا جواب بديد
  مگه سايت چرا باز نميشه كه كارت بگيريم

 16. مديريت ورزشي گفت:

  آقا محيد من هم مديريت ورزشي هستم

 17. علي گفت:

  سلام دوستان شما چقدر خوندين. به نظرتون امتحانو با توجه به اينكه پرديسه سخت مي گيرن يا راحت؟ آزمون چقدر تاثير داره؟ مصاحبه چقدر تاثير داره؟ لطفا نظر بدين؟

 18. حسام گفت:

  سلام.ايا واقعا نتايج آزمون پرديس يك هفته بعد از آزمون مشخص ميشه؟

 19. نسترن گفت:

  سلام بر دوستان عزیز
  پردیس وام هم برای شهریه میده ؟

 20. صباح عباسی گفت:

  علوم سیاسی چند نفر ثبت نام کرده لطفا خبر بدید سپاسگذارم

 21. مینا گفت:

  سلام دوستان
  یه سوال دارم، هرکسی میتونه و میدونه لطفا کمک کنه
  میشه از پردیس انصراف داد و اگه انصراف بدیم محرومیت از کنکور نداره؟ بعلاوه میشه درسای پاس شده رو معادلسازی کرد؟
  اگه اطلاعاتی دارین، ممنون میشم راهنمایی کنین

 22. امين گفت:

  سلام
  اقا يه سوال داشتم اگه ممكنه جوابمو بدين
  اين قسمت ويرايش اطلاعات كجاي سايت سنجش هستش؟

 23. دوستان جامعه شناسی گفت:

  میشه اعلام کنند چه نفرند
  به نظرم مدرک دانشگاه آزاد از پردیس در مورد علوم اجتماعی صادقه و معتبر
  جون اونا دکتر ازکیا، وثوقی، محسنی تبریزی، ساروخانی را دارند و دانشگاه تهران یه تعدادی جوان تازه هیئت علمی شده……….

 24. مجيد گفت:

  با سلام مي خواستم بدونم چند نفر در رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي شركت كرده اند راهنمايي بفرماييد ممنون مي شوم

 25. الی گفت:

  سلام دوستان
  من معتقدمدانشگاه آزاد مدرکش معتبر تره!
  آقا مجیددو دل نباش!

  • مجید یکی از گرایشهای مدیریت گفت:

   سلام . ممنون خانم الی . انشااله که شما هم قبول شده اید .
   برای همه آنهائی که شب بیداری ها و مرارت درس خواندن را به جان خریده اند آرزوی توفیق دارم .

 26. هادی- حقوق جزا و جرم شتاسی گفت:

  با سلام خدمت دوستان گرامی
  ویرایش کدها که کار سختی نیست
  ابتدا تمام انتخابها را تیک بزنید و بعد در ردیفهای پایینی که خالی هستند ترتیب مورد نظر کدها را وارد کنید و در نهایت ثبت کنید
  با این کار کدهای تیک خورده حذف می شوند و کدهای پایینی به ترتیب جای کدهای حف شده را می گیرند
  در نهایت هم ثبت نهایی کنید

  • مجید - مدیریت صنعتی گفت:

   در رشته ما (مدیریت)همه 20 کد پر شده است و هیچ جای خالی از قبل نمونده که با این روش بی توجهی سازمان سنجش رو دور بزنیم.

 27. مدیر گفت:

  ;کد رشته 6604 من قبلا دانشگاه تهران بود الان که ویرایش کردم شده دانشگاه یزد.
  چه باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 28. مجید یکی از گرایشهای مدیریت گفت:

  سلام . من علوم و تحقیقات تهران قبول شدم . الان هم دو دل هستم که اصلا آزمون پردیس را جمعه شرکت کنم یا نه . در هر حال هر دو پولی هستند و من قبولی را همین الان در دست دارم .
  تا آنجا هم که شنیدم دانشگاه آزاد با علوم و تحقیقات مطرح است . نظر شما دوستان گلم چیست ؟
  با تشکر .

  • نیلوفر گفت:

   اخه شما کدوم پردیس رو با کدوم ازاد مقایسه میکنی؟ پردیس دانشگاه تهران بسیار معتبره حتی یکی از اساتیدم میگفت از روزنه شهرستان بیشترقبولش دارم اگه میخواین پردیس برین فقط تهرانو بزنید چون هئیت علمی دانشگاه تهران اونجا هستند.

  • مجید - مدیریت صنعتی گفت:

   سلام مبارکت باشه دکتر- کدوم گرایشی؟رتبه های کتبی و مصاحبه چطور بوده؟لطف بفرما از تجربیات و عوامل موفقیتت برامون بنویس. متشکرم.

   • مجید یکی از گرایشهای مدیریت گفت:

    سلام بر خانم نیلوفر و آقا مجید مدیریت صنعتی .
    پردیس در شهر تهران فقط پردیس خوارزمی است . البته اهواز هم هست که مد نظر من نیست .
    رتبه کتبی 12 بود و رتبه نهائی بعد از مصاحبه شد 3 .
    یادداشت برداری از تئوری های سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی و مرور آنها یک هفته مانده به آزمون در کنار زبان انگلیسی کمک بزرگی به من کرد .

 29. سارا-علوم سیاسی گفت:

  سلام دوستای گلم یه سوال من میخوام معدلمو ویرایش کنم اما هرچی میگردم لینک ویرایش رو پیدا نمی کنم تو رو خدا یکی راتهنماییم کنه:(

 30. یک مدیریتی گفت:

  سلام

  برای من فقط امکان حذف کد رشته ها رو داره؟
  چرا؟

 31. مکانیک-تبدیل انرژی گفت:

  سلام دوستان
  منم مشکل جابجایی کد انتخابی رو داشتم و هرکاری کردم فقط تونستم اضافه کنم و واقعا خنده دار بود چون دانشگاه شیراز افتاد اولویت آخرم و دانشگاه سیستان بلوچستان افتاد جلوتر از دانشگاه شیراز !!!
  خب معلومه که وقتی نتیجه اعلام بشه ، به ترتیب از بالا میاد و جاهای خالی رو پر میکنه و دیگه شیراز بهم نمیرسه!!!
  الانم دیگه نمیشه ویرایش کرد. من نمیدونم علت اینکه فقط یکبار میشه ویرایش کرد چیه ؟!!
  مثلا چه اتفاقی می افتاد اگه میشد چندبار این عمل انجام بشه تا دوستان بتونن همه رو حذف کنن و بعد از اول انتخابهاشونو وارد و ثبت نهایی کنن.
  لطفا مسئولین هرچه سریعتر رسیدگی کنن و این مشکلو برطرف کنن.
  ممنون

 32. ليلي گفت:

  چرا ويرايش كد رشته ها انجام نميشه كسي مي تونه كمك كنه

 33. عسل گفت:

  دوستان لطفا راهنمایی کنید ویرایش انجام نمیده برا اولویت ها

 34. فرناز گفت:

  دوستان اگر به مصاحبه دعوت بشیم و نریم مشکلی پیش میاد؟ می خوام بدونم پردیس هم شامل اون قانون دانشگاه سراسری که اگه قبول بشی و نری یک سال محروم میشی از شرکت درآزمون میشه؟؟؟؟

 35. فرناز گفت:

  سلام
  دوستان اگر به مصاحبه دعوت بشیم و نریم مشکلی پیش میاد ؟؟؟ یعنی پردیس هم شامل اون قانون دانشگاههای سراسری میشه که اگه قبول بشیم و نریم یک سال محروم میشیم از شرکت در ازمون سراسری؟؟؟

 36. امین گفت:

  چرا من که تهرانم باید یک شهر دیگه امتحان بدم؟کسی می دونه چطور تقسیم بندی کردند؟!!

 37. امین گفت:

  چرا من که تهران زندگی می کنم و شهرهای انتخابیم تهرانه باید برم یک شهر دیگه امتحان بدم؟

 38. accounting گفت:

  سلام دوستان میشه اولویتها رو تغییر داد یا نه؟

 39. علی گفت:

  مثلا اگه قراره حداکثر دو کد رشته به مصاحبه دعوت بشیم که البته با این زمان کم احتمالش هم هست حداقل با توجه به اینکه زیاد نخودیم دو تا دانشگاه ضعیفتر رو بزنیم که لااقل به مصاحبه دعوت بشیم. واقعا اینا برای شما سوال نیست. اصلا سنجش چیزی نگفته که حداکثر به چند کد دعدت به مصاحبه داره. کی اطلاعات داره لطفا کمک کنید

 40. علی گفت:

  چرا همه به فکر کم و زیاد کردن کدها هستن در حالیکه اصلا نمیدونن با توجه به تواناییشون توی چند تا کد به مصاحبه دعوت میشن. سنجش هم که چیزی در ابن مورد نگفته. واقعا خیلی مهمه که اولویت ها چی باشه. چرا کسی براش مهم نیست؟

  • economic گفت:

   عصبانی نشو ، احتمالا همون 5 تا کد، من توی یه کامتی خوندم شایدم سه تا

   • علی گفت:

    عصبانی نمیشم. کامنت به چه درد میخوره با خودشون موثق اعلام کنند که باعث نشه بعضی کد محل ها رو از دست بدی.

    • economic گفت:

     خب همه رو بزن برحسب اولویتها هرجا که دوست نداشتی میتونی نری مصاحبه 4 برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه میکند تازه بازم قرار توی تکمیل ظرفیت مجاز شده ها انتحاب رشته کنن و دانشجو بگیر پردیس حق کسی پایمال نمیشه پردیس خیلی وضعش خراب ونیاز مالی به پول داره

 41. economic گفت:

  من فقط تونستم اضافه کنم نتونستم تغییر بدم اولویتها و ثبت نهایی کردم

 42. economic گفت:

  امکان اضافه وجود داره امکان اینکه اولویتها رو تغییر بدیم وجود نداره اینگار

 43. economic گفت:

  امکان اضافه دجود داره امکان اینکه اولویتها رو تغییر بدیم وجود نداره اینگار

 44. علی گفت:

  سلام. نه با کلیک روی جاهای خالی که کدی وارد نکرده اید میتوان کد رشته های جدید راوارد نمود. راستی دوستان ما نمیدانیم حداکثر برای چند کد به مصاحبه دعوت میشویم تا متناسب با آن انتخاب رشته کنیم؟ آیا حداکثر 5 تا هست یا بیشتر یا کمتر. کی میدونه لطفا کمک کنید.

 45. پردیس گفت:

  سلام. بالا تیک حذف همه ی رشته ها رو بزنید، بعدش پایین دوباره اولویتاتونو جابجا کنید. درست میشه !

 46. وحيد گفت:

  منم هيمن مشكلو دارم كد هاي جديدو نميشه اضافه كرد مواظب باشيد اگر حذف كنيد و تاييدو بزنيد غير قابل ويرايشه

 47. سپیده گفت:

  دوستان لطفا به سازمان سنجش تماس بگیرید امکان اضافه کردن کد رشته محل رو اعمال کنه تو سایت الان فقط میشه حذف کرد.پس این رشته های جدید رو چجوری باید وارد کنیم؟؟اینا که فقط امکان حذف میدن

 48. economic گفت:

  اولویت نمیشه اینگار تغییر داد؟

 49. لیا گفت:

  سلام
  چجور ویرایش کنیم
  من خواستم انجام بدم ولی نشد

 50. مجید گفت:

  سلام
  در قسمت ویرایش کدهای جدید فقط امکان “حذف” وجود دارد نه “ویرایش “. مراقب باشید به اشتباه کدی را حذف و”ثبت نهایی” نکنید تا سازمان سنجش این مشکل را رفع کند.