مدرسان شریف کتاب مصاحبه دکتری سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیکفال کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی

اعلام نتایج اولیه تکمیل ظرفیت دکتری 93

فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی نیمه متمرکز1393 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، داوطلباني كه كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را براي شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 در سايت اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نموده‌اند، می توانند اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مرحله مصاحبه آزمون مذكور را به همراه كارنامه مربوط بر روي ‌سايت اطلاع رساني اين سازمان مشاهده نمایند.

لذا آن ‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كدرشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نكات زير و مطابق برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در سايت اطلاع‌رساني مربوط به موسسه ذيربط، با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

1- داوطلباني كه اسامي آنان در سايت اين سازمان به عنوان معرفي شده يك و يا چند كد رشته محل از رشته امتحاني مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه براي هريك از موسسات مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار) ريال به شماره حساب مشخص شده (مربوط به موسسه محل برگزاري مصاحبه) واريز و اصل فيش واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آن را هنگام شركت در مصاحبه به مسئول ذيربط تحويل دهند.

تبصره 1 – درصورتيكه براي چند كدرشته‌محل در يك دانشگاه، منحصراً از داوطلب يك نوبت مصاحبه بعمل آيد مي‌بايست بدون توجه به تعداد كدرشته‌ها مبلغ 250.000  (دويست و پنجاه هزار) ريال پرداخت گردد.

تبصره 2 – معرفي‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي براي اطلاع بيشتر از شرايط، ضوابط و همچنين شماره حساب دانشگاه‌هاي مربوط لازم است به وب سايت اطلاع رساني موسسات مراجعه نمايند.

2- به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام گردد و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

3- بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي‌شود كه در مهلت مقرر تعيين شده به محل ذيربط، مراجعه نمايند.

4- آن‌ دسته از داوطلباني كه در مصاحبه شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي مرحله تكميل ظرفيت دوره دكتري سال 1393 (اعم از دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان و يا بين‌الملل) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1394 نخواهند بود.

5- كليه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان در ذيل كارنامه داوطلب قرار داردحداكثر تا تاريخ 25/8/1393 ضمن پرداخت مبلغ 212.000 (دويست و دوازده هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

تبصره- داوطلباني كه قبلاً در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار گرفته بودند و در ارديبهشت ماه امسال (سال 1393) نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت عمومي اقدام نموده‌اند، در اين مرحله نيازي به پرداخت وجه و تكميل فرم ندارند.

6- كارنامه اعلام نتايج گزينش اين مرحله از آزمون همزمان با اين اطلاعيه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد كه داوطلبان مي‌توانند نسبت به پرينت آن اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه :

1- اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس).

توجه – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد بوده‌اند، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/1393 فارغ‌التحصيل شده ‌باشند.

(اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 44 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 95 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون مذكور.)

2- اصل مدرك كارشناسي (ليسانس).

تبصره 1- آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2- معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

4- اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران).

6- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيأت علمي رسمي- قطعي و يا رسمي- آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن دسته از معرفي‌شدگاني كه امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

تذكرات مهم :

1- نظر به اينكه برخي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علاوه بر مدارك لازم براي مصاحبه و همچنين در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع‌رساني لازم را در سايت خود مشخص مي‌نمايند لذا به داوطلبان گرامي تأكيد مي‌شود كه حتماً به وب سايت موسسه‌اي كه قرار است در مصاحبه آن شركت نمايند به منظور اطلاع از تاريخ، زمان و مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه مراجعه كنند.

2- داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي مربوط به بورسيه موسسات درج گرديده، لازم است علاوه بر شركت در مصاحبه موسسه يا دانشگاه محل معرفي، به ارگان بورس دهنده نيز مراجعه و هماهنگي لازم را به عمل آورند. بديهي است درصورت قبولي و عدم ارائه بورس توسط ارگان ذيربط، هيچ‌گونه اقدامي از سوي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

3- به اطلاع داوطلبان شركت كننده در مجموعه مدرسی معارف اسلامی (كدرشته 2151) كه با توجه به كارنامه نتيجه انتخاب رشته براي شركت در مرحله مصاحبه به يك يا چند كدرشته محل مربوط به گرايش مدرسي معارف اسلامي معرفي‌ گرديده‌اند مي‌رساند؛ از آنجائيكه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته‌محل‌هاي مذكور به دانشگاه علاوه بر كسب نمره علمي لازم، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌اي كه توسط معاون آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد، مي‌باشد، لذا اين دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 10 روز پس از اعلام نتايج (حداكثر تا تاريخ 21/8/1393)، براي طي مراحل پذيرش به سايت معاون آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسلامي (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است عدم ثبت نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي‌گردد.

4- درخصوص داوطلبانیکه به رشته بورسیه دستگاهها و سازمانهای مختلف معرفی شده‌اند، لازم است تاکید گردد که علاوه بر شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) که توسط دانشگاه پذیرنده صورت می‌گیرد می‌بایست شرایط و ضوابط مربوط به ارگان بورس دهنده را نیز دارا بوده و از طریق دانشگاه مربوط مراتب تایید ارگان ذیربط به سازمان اعلام شود.

5- باتوجه به اعلام انصراف دانشگاه شيراز از پذيرش دانشجو در دوره روزانه رشته زبان و ادبيات فارسي (كدرشته 5453)، كدرشته محل مذكور از رديف رشته‌هاي مرحله تكميل ظرفيت حذف گرديد.

چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه نتايج انتخاب رشته‌سوالاتي داشته باشند مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 20/8/1393 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. به تقاضاهايي كه به نحو ديگري و يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۱۶)

 1. فرید گفت:

  به فقه ومبانی حقوق:ممنون از راهنمایی های شماامیدوارم موفق وموید باشید

 2. محسن گفت:

  سلام دوستان قبولی در پردیس از طریق آزمون سراسری چه تفاوتی با قبولی در پردیس از طریق آزمون دکتری پردیس داره؟

  • مینا گفت:

   آره بچه ها
   کسی میدونه؟
   این پردیس بهتره؟

  • به محسن گفت:

   سلام هیچ فرقی نداشت اما درازمون سراسری اونایی که رتبه خوب می آوردن علاقه ای به رفتن به پردیس نداشتند ولی به مصاحبه نمی رفتند بخاطر همین ازمون جدا برگزار شد که فقط اونایی که تمایل واقعی دارند شرکت کنند تا پردیس هم ظرفیتش پربشه البته این صرفا نظر منه

 3. reza گفت:

  بچه ها من نمیتونم فایلهای مربوط به تأیید صلاحیت عمومی را آپلود کنم تمامی سایز و اندازه و فرمتش هم درسته. میشه بگید باید چیکار کنم لطفا جواب بدید چرا آپلود نمیشه میگه عرض شناسنامه از 700 پیکسل بیشتره.

 4. آویسا گفت:

  به نظر شما ارزش داره شبانه برم مصاحبه؟ یا بمونم سال بعد عنوانم حداقل بشه روزانه؟ برای هزینه اصلا مشکل مالی ندارم، ولی دوست دارم بهتر بخونم با رتبه عالی روزانه قبول بشم

 5. مهرانا مدیریت گفت:

  سلام
  دوستان خواهش میکنم اگر کسی از زمانبندی مصاحبه پیام نور اطلاعی پیدا کرد اینجا هم اعلام کنه. طبق اعلام سازمان سنجش از چهارشنبه شروع میشه اما سایت پیام نور نه شماره حسابی اعلام کرده نه برنامه دقیقی ؟؟؟ از سردرگمی هلاک شدیم نمیدونیم کی باید بلیط تهیه کنیم حتی؟

 6. حسن گفت:

  سلام دوستان
  کسی درباره مصاحبه پیام نور اطلاعی داره؟
  پیام نور در مقایسه با پردیس و آزاد چطوریه؟
  از هزینه و نحوه برگزاری کلاسها اطلاعی دارید؟

 7. مردد گفت:

  ب نظرتون صرف نظر از پول شبانه که جور هست برام، اصلا شبانه رفتن واسه دکتری ارزش داره؟ من موندم برم یا نه دوشنبه مصاحبه دارم، خیلی مردد شدم، هیچی هم حاضر نکردم و نمیدونم…….

  • نا امید گفت:

   سلام اگه فقط دنبال عنوان هستید برید مصاحبه اگر به فکر کار هستید با پولتون توی یک کاری سرمایه گذاری کنید و به فکر آیندتون باشید.

  • مهسا گفت:

   اگه پولش براتون مسئله ای نیست، چون هم اساتید مثل روزانه هستن و بنابراین کیفیت آموزش یکسان ه و هم در مدرک عنوان شبانه قید نمیشه، تردید نکنید! چون در این صورت فرقی با روزانه برای شما نداره. فرق روزانه و شبانه فقط هزینه ش ه و بس!

   • مردد به مهسا و بقیه دوستان گفت:

    ممنونم خانم مهسا و ناامید. من نمیتوانم این پول را صرف رفتن ب دکتری خارج کنم. خانواده ناراضی هستند، از نظر مالی مشکلی اصلا برای پرداخت ندارم، مشکل فقط اینه چون دو مقطع دولتی بودم و روزانه برای دکتری شبانه مشکل دارم. از طرفی فکر میکنم دید اساتید به شبانه خوب نیست، در ضمن اگر خواستم روزی هیئت علمی بشم البته اگر. .. با توجه به وضعیت بد پیش آمده، آیا شبانه بودن امتیاز منفی نسبت به روزانه بودن داره یا نه؟ الان خیلی گیجم و ۲ شنبه هم مصاحبه دارم. ممنونم کسی میدونه بیشتر برام شرح بده.

    • نا امید گفت:

     به نظر من از الان بشینید برای آزمون 94 آماده بشید و رزومتون را قوی کنید چون قطعا سال آینده هم میتونید مجاز شبانه بشید با این حال یک سال دیگه تلاش کنید تا بلکه روزانه قبول بشید از طرفی تکمیل ظرفیت نتیجش نامعلوم هست و ممکنه فرصت دوباره آزمون دادن را از خودتون بگیرید امیدوارم در تموم مراحل زندگی موفق باشید و روزی استاد مفیدی در رشته علمی خودتون بشید
     با احترام

     • به نا امید گفت:

      راستش توی دوراهی بدجور گیر کردم، از طرفی میترسم به امید تکمیل ظرفیت شانس کنکور ۹۴ رو هم از دست بدم

     • نا امید گفت:

      پس الان با قاطغیت تصمیم بگیرید من جای شما باشم به مصاحبه نمیرم و میشینم برای سال 94 برنامه ریزی میکنم لا اقل سال دیگه با قاطعیت اگه روزانه قبول نشم برای شبانه و شاید پردیس سرمایه گذاری میکنم اگه مشکل شهریه نداشته باشم بهرحال تصمیم نهایی باشماست اینم بگم تجربه نشون میده امسال هم میتونید شضبانه مجاز بشید پس لا اقل فرصت امتحان برای روزانه خوندن را از دست ندید امیدوارم موفق بشید دکتر آینده و استاد فردا

 8. مینا گفت:

  آره الهه جون سایت پردیس گیلان چیه
  تو سایتش هیچی درباره مصاحبه ننوشته
  حتی نمیدونم زمانش کیه
  اسم سایتش هم پردیس بین الملله.نه؟

 9. الهه فیزیک گفت:

   سلام مدیر محترم
  من انتخاب پنجم پذیرفته شدم
  اما نمیدونم چی بوده
  از کجا باید بفهمم؟زمان مصاحبه پردیس گیلان چه زمانیع.سایتش چیه

 10. فاطمه فلسفه تعلیم و تربیت گفت:

  سلام.
  من روزانه الزهرا به مصاحبه دعوت شدم.
  فرم صلاحیت عمومی را از کجا باید پر کنیم؟؟؟؟
  لینکی تو سایت سنجش نداره.
  کسی هست راهنمایی کنه؟
  از پاسخ دهندگان صمیمانه ممنونم

 11. سپیده گفت:

  سلام بچه ها
  کسی می دونه پیام نور برای دوره دکتری حضوریه یا غیر حضوری؟

 12. فرید گفت:

  اساتیدودوستانی که این سایت رو مطالعه میکنند.لطفا مارابرای پیداکردن طرح و استادی که برای شرکت در دکتری پژوهش محورقرارداد میبنده راهنمایی نمایند

 13. فرزانه گفت:

  دوستان اعتبار علوم تحقيقات بيشتره يا برديس سمنان
  با اظهار نظراتتون كمكم كنيد

 14. مهرانا مدیریت گفت:

  سلام
  پس چرا دانشگاه پیام نور در مورد مکان مصاحبه و مدارک چیزی اعلام نمیکنه انگار نه انگار که 22 آبان مصاحبه است.تو رو خدا اگر کسی اطلاعی داره بگه.

 15. حمید گفت:

  سلام
  من با اینکه تیرماه دفاع کردم ولی به خاطر چاپ نشدن مقالم نمره پایان نامم ثبت نشده و مدرک ارشد آماده نیست. به نظر شما اگر پذیرش برای ترم دوم باشد مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر.
  ضمنا بدون تعصب بگید که آیا خواندن دکتری در پیام نور و صرف هزینه حدود 50 میلیون ارزش داره با نه؟

 16. مهرداد حقوق کیفری گفت:

  سلام دوستان من ازاد تهران مشغول تحصیل هستم وحالاپردیس مازندران دعوت به مصاحبه شدم به نظر شماکدام را انتخاب کنم.

  • مهتاب گفت:

   ازاد برو . پردیس اونم مازندران ارزش رفتن نداره

   • رضا گفت:

    دوستان لطفا بی اطلاع حرف نزنید.پردیس ها همه از ازاد بهترند.این رو وزارت علوم هم اعلام کرد.چه هیات علمی بخواهید بشید چه هر جا کار کنید مدرک پردیس مدرک اصلی هر دانشگاه از طرف وزارت علوم است حتی اکثر جاها کلاس با همه یک جاستو اصلا فرق نداره فقط شهریه میدهند همین.امسال هر کس وارد دانشگاه ازاد شده پشیمان است و در نهایت با این همه پذیرش ورودی های سال 93 انگشت نما هستند تا اخر عمر .پس اشتباه نکنید.من خودم ازاد علوم تحقیقاتم.اما دوستان پردیسم خیلی خیلی راضی هستند و حتی در سایت جذب هیات علمی هم پردیس را در کنار روزانه جذب کرده است اما دانشگاه ازاد در انتها .حالا خود دانید من که اگر پردیس قبول شوم حتما میرم و از این کلاسهای ازاد دکتری 31 نفره نجات پیدا میکنم.تمام بچه ای ما همین تصمیم را دارند.تصمیم با شما.

    • فرزانه گفت:

     يعني بين علوم تحقيقات و برديس سمنان كدوم بهتره؟

     • رضا گفت:

      دوستان من در پردیس سمنان هستند که همه راضی هستند و هر کلاس 3تا 4 نفر یعنی اساتید به اندازه دانشجو برای پایان نامه هست و حتی بیشتر .نه مثل ازاد در علوم تحقیقات که 2تا و نصفی استاد دارد ان هم همه مهمان و پایان نامه رو هوا.

 17. مهرنوش -مدیریت گفت:

  سلام دوستان
  من مجموعه مدیریت بودم و برای دو کد رشته به پیام نور دعوت شدم. اگر از تاریخ و زمان دقیق مصاحبه و مدارک مورد نیاز پیام نور اطلاعی داشتین لطفا بذارید.راستی از دوستانی که از نحوه مصاحبه پیام نور هم اطلاع دارن خواهش میکنم تجربیاتشون رو بذارن که ما استفاده کنیم. البته من خودم دوره ارشد دانشجوی پیام نور بودم.

 18. فرید گفت:

  به فقه ومبانی حقوق:من هم رشته ای شما هستم اتفاقا زاهدان را انتخاب کردم ای کاش من را به مصاحبه انتخاب می کردندچون رزومه ام بد نیست ومعدلم هم بالاست.ای کاش مسولین تجدید نظر می کردند.راستی به جای اونایی که نمیرن رتبه های بعدی را دعوت نمی کنند؟

  • فقه و مبانی حقوق گفت:

   کسی که دعوت به مصاحبه نشده دیگه شانسی نداره
   من با اینکه روزانه دعوت شدم اما مرددم برم مصاحبه یا نه چون راهش خیلی دوره 1200 کیلومتره

   • فرید گفت:

    رتبه تون چقدره؟منابعتون رو از کجا تهیه کردید؟برنامه مطالعات روزانه تون برای آزمون رو لطفا بفرمایید.از کی شروع به مطالعه کردید؟زبانتون در آزمون چطور بود؟خواهشا راهنماییم کنید

    • فقه و مبانی حقوق گفت:

     رتبم 130 بود
     منابع رو از دوران ارشد داشتم
     از اول تابستان شروع به مطالعه کردم متوسط روزی 4 ساعت
     زبان رو سفید گذاشتم و استعداد رو 50 درصد زدم و دروس تخصصی رو 22درصد
     اگر دروس تخصصی را 30 درصد بزنید مطمئن باشید رتبه زیر 50 رو کسب می کنید
     من که دیگه شرکت نمی کنم چون الان دانشجوی دانشگاه ازادم و دیگه حال اینکه دوباره بخونم رو ندارم

     • فرید گفت:

      منابعتون جزوه است؟مال کدام موسسه؟اگرکتابه نویسنده اش کیست؟

     • فقه و مبانی حقوق گفت:

      منابع من کتابه و جزوه رو اصلا توصیه نمیکنم
      1- شرح لمعه با ترجمه حمید مسجد سرایی یا پرفسور زراعت یا علی شیروانی
      من هر سه ترجمه رو دیدم و بهترین ترجمه از دکتر زراعت است از مبحث قضا تا اخر را باید خواند
      2- شرح اصول فقه در 4 جلد از علی محمدی خراسانی انتشارات دارالفکر . اگر این 4 جلد رو که متن روان و به زبان فارسی هم هست رو خوب بخونید من تضمین می کنم بالای 70 درصد اصول رو خواهید زد
      3- عربی رو من چون نرسیدم بخونم منبعی هم نمیتونم معرفی کنم و من اصلا عربی رو جواب ندادم تمرکز من بر روی فقه و اصول بود

 19. پریسا گفت:

  تکمیل دانشگاه ازاد کی میاد من که اصلا دولتی شرکت نکردم

 20. حمید گفت:

  سلام
  من هم مشکل احمد رو دارم. یعنی با اینکه تیرماه دفاع کردم ولی به خاطر چاپ نشدن مقالم نمره پایان نامم ثبت نشده و مدرک ارشد صادر نشده است. به نظر شما اگر پذیرش برای ترم دوم باشد مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر.
  ضمنا خواندن دکتری در پیام نور چطور؟

 21. احمد گفت:

  سلام
  من اسمم به عنوان نفر دوم از 6 نفر اومده و دعوت به مصاحبه شدم. اما یه مشکل بزرگی دارم اونم اینه که من 26 مهر دفاع کردم و هنوز مراحل تسویه و فارغ التحصیلیم تموم نشده. البته دانشگاه مهر ماه رو هم ترم 4 محسوب کرده بود و از نظر دانشگاه 4 ترمه دفاع کردم. حالا با توجه به اون بند الزام فارغ التحصیلی تا 31 شهریور ، نمیدونم وضعیتم چطور میشه. نمیدونم برم مصاحبه یا نه؟

 22. en گفت:

  دوستان لطفا راهنمایی کنید.در مورد مدرکه شبانه واژه ی شبانه ذکر میشه رو مدرک دکتری یا نه؟

 23. english گفت:

  من به مصاحبه دانشگاه غیر انتفاعی دعوت شدم. ارزش داره؟

  • به شما گفت:

   مدرک مهم نیست سواد مهمه
   اگه علاقه داری وفکر می کنی می تونی دردوره دکترا مقاله خوب بدی مطمئن باش می ارزه ولی اگه صرفا بخوای یه تک مقاله بدی وبیای بیرون این دیگه به خودت بستگی داره

 24. چکاوک گفت:

  من مرحله قبل قبول شدم.الان دو جلسه است که دارم میرم دانشگاه.دوستمون راست می گه اگه پولش مشکلی نیست که حدود 50 میلیون تموم میشه برو و وقتت و هدر نده .ولی اگر فکر می کنی با کمی تلاش روزانه قبول می شی به نظر من چون تو دوره دکتری عملا همه چیز بر عهده خودته پول دادن یک کمی زور داره! موفق باشی

 25. سروش گفت:

  بچه ها من یه مشکل دارم! تو قسمت تکمیل فرم صلاحیت عمومی شهر و استان محل تحصیل کارشناسی و ارشد رو بدرستی انتخاب میکنم ولی سایت ارور میده که شهر کارشناسی و شهر ارشد را بدرستی وارد کنید!!!! بنظر شما چه کنم؟!!

 26. قديمي گفت:

  شهريه ي پيام نور ترمي پنج ميليون و هشت صد هزار تومنه

 27. سئوال گفت:

  اگه کسی شرایط دکتری پژوهش محور رو میدونه لطفا ی اطلاع رسانی کنه؟؟ مدرکش معتبره؟

 28. نینا- مدیریت دولتی منابع انسانی گفت:

  دوستان سلام.از تکمیل ظرفیت دکترای آزاد چه خبر؟…امیدی هست؟

 29. علی.مدیریت گفت:

  من تعجب میکنم چرا دعوت نشدم مصاحبه رشته مدیریت…
  رتبم 550 .خیلی ناراحت کنندس

 30. علو م أجتماعي گفت:

  جكاوك وهمين الان ممنون از باسختون,فقط ميخواستم بدونم ترمي جنده وجطوره؟وام داره واماش جطوره؟

 31. اسدی گفت:

  من به جای دکتری عزمم را جزم کردم کار پیدا کنم هر کاری شده برام مهم نیست فقط یک نون بخور و نمیر داشته باشه برام کافیه دیگه دکتری با این وضعیت جذب هئیت علمی اصلا برام آینده واضحی نداره امیدوارم همه شما موفق باشید

 32. محمد گفت:

  سلام رشته آمار روزانه کسی دانشگاه های تهران کسی قبول شده؟ امسال برنامه ریزی کردم که بخونم یکم مشاوره میخوام…

 33. شیمی گفت:

  دوستان من دانشگاه گیلان، روزانه دعوت شدم. اما آخرین رتبه ی قبولی 8 هست و من 7 هستم. حدود 17 ساعت هم تا رشت فاصله داریم، ظرفیت پذیرشه هم یک نفره . به نظرتون ارزش داره برم مصاحبه؟ هم به لحاظ مسافت و هم به لحاظ اینکه آیا این یه نفر از قبل معلوم نیست؟!!

 34. متالورژیست گفت:

  سلام

  من روزانه پژوهش محور به سازمان پژوهشهای علمی و صنتی دعوت شدم. کسی میدونه شرایطش چطوریه؟ خوبه؟ بهتر نیست بمونم یک سال دیگه بخونم؟

 35. آوا گفت:

  من هم پردیس از 20 نفر دعوت شده رتبه ام 13 هس آیا شانس قبولی دارم آیا ارزش داره؟؟

 36. سارای سردرگم گفت:

  دوستانی که دانشگاه دولتی شبانه قبول شدن یا خبر دارن، بنظر شما دید اساتید و دیگر دانشجویان روزانه نسبت به شبانه دکتری چیه؟ ارزش داره با فرض داشتن هزینش رفت؟ کلاسها با روزانه یکیه؟ یا فرق میذارن بینمون؟! ارزش داره یه سال دیگه بخونم و قید شبانه رو بزنم یا برم؟ خبر دارین برا هیئت علمی اصلا شبانه رو قبول دارن؟ چند درصد اختلاف بین مدرک شبانه و روزانه قاءل میشن؟ خواهشا منو از گیجی در بیارین چون فرصتی نمونده برام… باید تصمیمو بگیرم. ممنونم

  • باران گفت:

   سلام دوست عزیز. من دانشجوی روزانه هستم.و تو کلاس 2 تا شبانه داریم. هیچ فرقی با روزانه ها ندارن و هیچ فرقی هم قیل نمیشن. فقط اونا شهریه میدن. حالا بستگی به خودتون داره اگه واقعا هزینش براتون سخت نیست که برید ولی رشته تونو بسنجید. مثلا من کشاورزی می خونم دوست عزیز واقعا توصیه نمیکنم برید شبانه بخونید چون بازار کارش واقعا خرابه حالا اگه روزانه باشی کمتر دلت میسوزه. ولی بازم بستگی به خودتون داره و جیبتون. والا به خدا تو دکتری هیچی نیست. کار مهمه و خیلی مهم.

  • shamim گفت:

   دوست عزیز ما 10 نفر پذیرش داشتیم امسال که از این تعداد 7نفر روزانه 2 نفر شبانه و 1 نفر هم استعداد بوده. هیچ مشکلی هم با بچه های شبانه ندارند فقط بحث هزینه است در مورد هیئت علمی شدن هم که رزومه خیلی اهمیت داره و نمره و معدل و … باز هم میتونین بپرسین

  • راحله گفت:

   سلام اگر فقط نگران موقعیت و تفاوت شبانه و روزانه هستید بهتون اطمینان میدم که هیچ مشکلی نیست. در ضمن مدرک شما با روزانه هیچ فرقی نداره و به هیچ وجه در مدرکتون قید نمیشه که شما شبانه بودید. تنها فرقش همون پولی هست که باید هر ترم پرداخت کنین ولی واسه کسی که وضعش خوبه و 50 ، 60 میلیون پولی نیست خوب وضع فرق میکنه…

   • فریبرز گفت:

    با سلام در سال 92 قانونی مبنی بر درج شبانه در مدرک دانشجویان دکتری وضع شده است.

    • رضا گفت:

     امسال تمام موارد حذف شد و اعلام شده است دانشگاههای وزارت علوم چهار دسته هستند اما مدرک همه مدرک رسمی دانشگاه صادر میشود.روزانه-پردیس-شبانه-مجازی.حالا یه موضوع جالب میدونید کارمندان دولت برای ماموریت اموزشی گرفتن اگر روزانه و پردیس باشند ماموریت میگیرند اگر شبانه و مجازی و پیام نور این ماموریت اعطا نمیشود.این قانون استخدامی است.

 37. ارام گفت:

  سلام کلاسهای قبولی این مرحله(تکمیل ظرفیت ) از بهمن است ؟

  من پیام نور قبول شدم ارشدم هم از پیام نور گرفتم ولی اخرین فرد دعوتی هستم آیا شانسی برای قبولی دارم ؟

  کسی از شهریه پیام نور خبر داره؟

  ممنون

  • خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم گفت:

   منم آخرین فرد دعوتی هستم، نمیدونم چقدر شانس داریم.. ولی قطعا یه تعدادی نمیان جلسه مصاحبه

  • راحله گفت:

   سلام قبولی شما هیچ ارتباطی به اینکه چندمین فرد دعوت به مصاحبه شدید نداره. این مرحله فقط واسه رفتن به مصاحبه بود در مصاحبه تنها چیزی که مهمه شرایط علمی شما و سایر شرکت کننده هاست. حتی اگر آخرین فرد هم باشید ولی از نظر علمی برتر از بقیه باشید شما قبولید.

 38. خواهش میکنم جواب بدین خیلی دپرسم گفت:

  بچه ها من شبانه دعوت شدم، رتبم بین افراد دعوت شده 10 شده و من دهمین هستم. از نظر رتبه، البته فقط یک نفر رو میخواد، حالا موندم 1__اگر بخوام برم مصاحبه و تقریبا رزومم عالیه و بخاطر مصاحبه و نتبجش امسال رو از دست بدم و دلم خوش بشه به مصاحبه….۲… با وجود اینکه از نظر مالی مشکل شبانه ندارم ولی بخاطر جذب بعدا دچار مشکل بشم… آیا بمونم سال بعد روزانه قبول بشم و برم؟ یا نه.. شبانه ارزش داره؟ حالا سواای پولش…. چون آزادم با رتبه ۲ نرفتم و اصلا این چیزها منو راضی نمیکنه … از طرفی میترسم به امید شبانه تا موقع نتایج تکمیل ظرفیت تعلل کنم و از آزمون امسال بمونم… خیلی دپرس و استرسی شدم

 39. Ram. گفت:

  با سلام.
  لطف کنید بچه ها پاسخ بدید. من برای مصاحبه تو اعلام نتیجه ی قبلی برای مصاحبه رفتم ولی رد شدم الان دوباره تو همون دانشگاه به مصاحبه دعوت شدم. آیا لازم هست دوباره مصاحبه بروم؟
  فکر کنم خیلی از بچه ها این مورد را داشته باشند. مرسی

 40. همین الان گفت:

  اگه 5 برابر دعوت شده باشه احتمال قبولی نسبت به مصاحبه اصلی بیشتر میشه. چون تو مصاحبه اصلی حدود 8 یا 9 برابر دعوت به مصاحبه شده بود

  • atoosa گفت:

   من اینطور فکر نمی کنم. یک دانشگاهی که یکدفه اعلام ظرفیت روزانه در تکمیل ظرفیت می کنه قطعا دانشجوی خودش را می خواهد بگیرد. این بار رقیبان عموما کسانی هستند که بار اول مجاز نشدندولی در شرف مجاز شدن بودند معمولا کسانی هستند که رزومه بالایی دارند و وقت درس خوندن نداشتند. کلا نباید امیدوار بود چون من با یکی از اساتید دانشگاهی که تکمیل ظرفیت داده بود می خواستم صحبت کنم گفت ما اصلا نمی گیریم!!! وقت خودتو تلف نکن!!! به سنجشن نامه زدم که چرا اینها میگن نمیگیریم ولی شما تو دفترچه زدین میگیرن؟ سنجش گفت ملاک دفترچه است. یک کلام:نتایج از قبل معلومه.

 41. atoosa گفت:

  فکر کنم 5 برابر ظرفیت اعلام شده!!!

 42. سمانه گفت:

  بچه ها کسی از مصاحبه دانشگاه شاهد خبر داره؟کسایی که قبول شدن و قبلا اونجا مصاحبه رفتن لطف کنن کمک کنن.

 43. فقه و مبانی حقوق گفت:

  منم یه دانشگاه روزانه دعوت شدم اما زاهدانه خیلی برام دوره

 44. اخترفیزیکی گفت:

  من هم که در مرحله اول دوره روزانه بهترین دانشگاه ها رو دعوت شده بودم حالا فقط به دو کد رشته شبانه و یک پیام نور توی فیزیک دعوت شدم. نمی دونم ارزش داره برممصاحبه یا بشینم برای سال بعد بِخونم!

  • م-م گفت:

   خوب چرا همون اول نرفتین؟ امسال وضعیت فیزیک خیلی فرق میکرد با سال های قبل. تقریبا همه کسانی که به مصاحبه دعوت شده بودن پذیرش هم شدن.

 45. همین الان گفت:

  کسی میدونه چند برابر هر کد رشته دعوت به مصاحبه شده؟

 46. علوم اجتماعی گفت:

  سلام بچه ها من پردیس قبول شدم کسی در مورد شهریه اش چیزی میدونه، ببینم ارزش داره که برم؟

  • همین الان گفت:

   پول داری برو
   ارزش یعنی پول

  • چکاوک گفت:

   من مرحله قبل قبول شدم.الان دو جلسه است که دارم میرم دانشگاه.دوستمون راست می گه اگه پولش مشکلی نیست که حدود 50 میلیون تموم میشه برو و وقتت و هدر نده .ولی اگر فکر می کنی با کمی تلاش روزانه قبول می شی به نظر من چون تو دوره دکتری عملا همه چیز بر عهده خودته پول دادن یک کمی زور داره! موفق باشی

  • مهتاب گفت:

   من رفتم مصاحبه پردیس. وقت و پولتو هدر میدی میری بعدش میگن قبول نیستی

 47. نا امید گفت:

  اینقدر خوشحالم رتبم بین کسایی که قراره برن مصاحبه یک شده امامصاحبه نمیرم

 48. شیرین گفت:

  من یک نفر با نفر آخر اختلاف داشتم.قسمت نبود………..

 49. ریاضی کاربردی گفت:

  ریاض کاربردی کسی علم و صنعت دعوت شد؟

 50. fahim گفت:

  اما هنوز زمان مصاحبه ها اعلام نشده. البته اول توی سایت فایل پی دی افی بود که به محض باز کردن. دفترچه رشته های کارشناسی ارشد باز میشد!!!

 51. درس گفت:

  ما هم پذيرفته شديم در دورذه روزانه و دكتر شديم تا چه پيش آيد!!!!!!!!!!!

درج نظر