مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انتشار اطلاعيه سازمان سنجش درخصوص اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري 94

اطلاعيه سازمان سنجش کشور درباره اعلام فهرست اسامي چند برابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه تخصصی دکتری 1394 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور آمده است:

بدين وسيله به اطلاع كليه انتخاب رشته كنندگان آزمون دورة دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1394 مي رساند كه براساس برنامه زماني اعلام شده، فهرست اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت براي شركت در مصاحبه تخصصي (بررسي سوابق آموزشي، علمي و پژوهشي) آزمون مذكور روز دوشنبه  1394/02/14 بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي گيرد.

بديهي است هريك از معرفي شدگان ضرورت دارد براساس برنامه زماني مندرج در اطلاعيه اي كه به همراه فهرست آنان بر روي سايت سازمان قرار داده مي¬شود با بهمراه داشتن مدارك مورد نياز به شرح مندرج در اطلاعيه، براي شركت در مصاحبه تخصصي و ساير مراحل گزينش دانشگاه يا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معرفي شده مراجعه نمايند.

 

Comments are closed.