مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

برگزاری کارگاه آموزشی مصاحبه دکتری

یک دوره کارگاه آمادگی برای حضور مؤثر در مصاحبه های آزمون دکتری  روز جمعه اول خرداد ماه برگزار خواهد شد.

مدرس این دوره جناب آقای  فریبرز محمدی نویسنده نخستین و تنها کتاب تخصصی “مصاحبه دکتری” هستند که چندین سال مشاوره به داوطلبان آزمون دکتری و  برگزاری کارگاه های متعدد مصاحبه دکتری در تهران و سایر شهرستان ها را در سوابق خود دارند. نظرسنجی های انجام شده در کارگاه های قبلی حاکی از رضایت بالای شرکت کنندگان بوده است.

1 khordad

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست