مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان سال 94

دانشگاه هرمزگان  بر اساس آیین نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دكتري  در سال 95 – 94 دانشجو می پذیرد .

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه هرمزگان با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری   به شماره 21/67272 مورخ 1393/4/18 و ابلاغیه شماره 21/237200  مورخ 1393/12/16 از بین دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی ، پژوهشی و انجام مصاحبه، در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.

برنامه ريزي درسی

مهندسی عمران – سازه هاي دريايي

مشاوره خانواده

مهندسی مکانیک- تبديل انرژي

علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی- هواشناسی

شیلات – تكثيروپرورش آبزیان

علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی- فيزيك دريا

شیلات – توليدوبهره برداري

زیست شناسی دریا – جانوران دريا

بيابان زدايي

مهندسی عمران – سازه

علوم ومهندسي آبخيزداري

مهندسی عمران – مكانيك خاك وپي

   الف) شرایط عمومی:

  1. اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
  2. دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.
  3. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
  4. ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا 1394/6/31 برای داوطلبان در حال خدمت.

  ب) شرایط اختصاصی:

1. متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا 1394/6/31  فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره 21/67272 مورخ 93/4/18  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2: کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

1-3: داشتن میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHE  یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1-             ممقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

1-2-             گگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3-             ببرگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

7

40

–          ههر مقاله تا 7 امتیاز

–          گگواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

–          ببرگزیدگی داخلی تا 3 وبین المللی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

6

هر مقاله تا 3 امتیاز

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی)

4

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

جمع

7

40

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

6

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد.

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه 1 تا 3 ، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8

طبق جدول شماره 4

جمع

30

رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

15

جمع

30

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

./9-7

120-96

300-250

680 -600

8

89-85

9/6-5/6

95-86

239-232

599-575

7

84-80

3/6-6

85-76

231-213

574-550

6

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

5

74-70

4/5-5

65-56

195-173

524-500

4

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

3

64-60

4/4-4

45-36

151-133

474-450

2

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

1

ج) مدارک مورد نیاز

۱-فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام (به پیوست می باشد)

2- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها (یک قطعه عکس به فرم تقاضانامه الصاق شود).

3- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

4- اصل فیش واریزی به مبلغ هفتصد هزار ریال (000/700 ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره (156396820) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه هرمزگان نزد بانک ملت شعبه نخل ناخدا بندرعباس.

5- تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دورة مزبور تا پایان نیمسال مربوطه از دانشگاه محل تحصیل، همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده ضرورت دارد.

6- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

7- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 1)

 8- کپی چکیده پایان نامه وصفحه مشخصات پایان نامه ( عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور)

9- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 2)

10- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

د) نحوه ثبت نام:

داوطلبان می بایست کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری 1394/2/31  با پست پیشتاز به نشانی : “بندرعباس – کیلومتر 9 جاده میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – دفتر استعدادهای درخشان ” ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان “مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری مهر 1394” و نام رشته  و گرایش دوره دکتری مورد تقاضا ذکر شود.

تذکر1:  فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.

تذکر2: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از تاریخ 1394/2/31 پست شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر3: مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره تلفن 33377049 – 076  تماس حاصل نمایند.

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری