مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

ارائه فرصت مجدد مصاحبه به داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور سال ۱۳۹۳

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دکتری پژوهش محور که امکان شرکت در جلسه مصاحبه را نداشتند فرصت مجدد داد.

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

وی در پایان گفت: این آخرین فرصت دعوت مصاحبه این دسته از متقاضیان است و برای بار دیگر تمدید خواهد شد.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – ساختمان فرهیختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۳۰
۱۰۵۲۴ بهداشت آبزیان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۲۰۵ زبان و ادبیات عرب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۳۹۰ زبانشناسی همگانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۰۱ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۰۲ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۰۵ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۰۹ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۲۴ کلام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۲۵ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۳۴ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۳۵ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۳۶ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۳۷ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۳۸ جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۵۴۱ جامعه شناسی ورزش تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۷۰۲ روانشناسی تربیتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۷۰۵ روانشناسی عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۷۰۹ روانشناسی سلامت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۷۱۲ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۱۸ حقوق کیفری و جرم شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۸۳۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۰۹۱۴ علوم اقتصادی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۰۰۲ فلسفه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۰۲ باستان شناسی ۹۴/۰۳/۲۴ ۱۴:۳۰
۲۱۱۰۳ تاریخ ۹۴/۰۳/۲۶ ۸:۳۰
۲۱۱۱۵ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۳۰
۲۱۱۱۹ تاریخ -تاریخ اسلام ۹۴/۰۳/۳۱ ۱۴:۳۰
۲۱۱۲۵ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۳۰
۲۱۱۷۸ کارآفرینی – بخش عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۷۹ کارآفرینی – سازمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۹۱ کارآفرینی – کسب و کار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۹۳ کارآفرینی – فناوری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۹۴ کارآفرینی – توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۱۹۵ کارآفرینی – آموزش عالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۱ مدیریت صنعتی ۹۴/۰۴/۲۰ ۸:۰۰
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۳ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۱۶ مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۲۱ مدیریت آموزش عالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۲۲ مدیریت – مدیریت رسانه ای تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۲۳ مدیریت تکنولوژی ۹۴/۰۴/۲۴ ۱۲:۰۰
۲۱۲۲۴ مدیریت فن آوری اطلاعات ۹۴/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی ۹۴/۰۴/۱۰ ۷:۳۰
۲۱۲۵۳ مدیریت – مدیریت مالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۸۷ مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۸۸ مدیریت دولتی-رفتارسازمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۲۸۹ مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۳۰۱ حسابداری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۴۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۴۲۴ رفتار حرکتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۴۵۰ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۴۵۱ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۵۰۱ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۵۴۱ آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۶۰۲ مشاوره تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۲۱۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۱۲۰ ریاضی کاربردی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۲۰۱ فیزیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۲۰۸ ژئوفیزیک – الکترومغناطیس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۳۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی ۹۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰
۳۰۳۱۹ شیمی گرایش شیمی تجزیه ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۰ شیمی گرایش شیمی معدنی ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۱ شیمی گرایش شیمی فیزیک ۹۴/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰
۳۰۳۲۲ شیمی گرایش شیمی آلی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۰۰
۳۰۴۰۵ زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۴۰۸ زمین شناسی – تکتونیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۴۱۶ زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۴۱۷ زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۵۱۹ زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۲۵ زیست شناسی- ژنتیک مولکولی ۹۴/۰۳/۲۶ ۱۴:۰۰
۳۰۵۲۸ بیوشیمی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۵۳۲ زیست شناسی دریا – جانوران دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۵۳۵ زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۳۶ زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی ۹۴/۰۳/۲۸ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۴ علوم جانوری- تکوینی ۹۴/۰۴/۰۲ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۵ زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی ۹۴/۰۴/۰۳ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۶ زیست شناسی – سلولی و مولکولی ۹۴/۰۳/۲۷ ۱۴:۰۰
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی ۹۴/۰۴/۲۱ ۱۳:۰۰
۳۰۶۰۴ فیزیک دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۷۰۲ هواشناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۳۰۸۰۱ آمار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۱۸ مهندسی پزشکی-بیومواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۴۴ مهندسی برق- کنترل و سیستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۱۴۵ مهندسی برق – مخابرات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۲۲۲ مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۲۲۷ مهندسی محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۱۱ مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۱۲ مهندسی صنایع-اتوماسیون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۱۳ مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۸۹ مهندسی عمران – مدیریت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۹۲ مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۲۶ مهندسی عمران – مهندسی زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۵۱۰ مهندسی معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۶۰۲ مهندسی مکانیک -طراحی جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۷۳۳ مهندسی متالورژی و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۰۸۱۸ مهندسی نساجی- شیمی نساجی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۰۱۵ مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۰۲۰ مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۰۲۱ مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۱۰۶ مهندسی هوافضا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۲۰۳ مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۴۱۳۰۶ مهندسی سیستمهای انرژی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۱۱۲ مهندسی کشاورزی – علوم طیور تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۰۵ اقتصاد کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۰۷ اصلاح نباتات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۰۸ زراعت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۱۷ خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۱۸ خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۱۹ خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۲۰ علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۲۱ علوم باغبانی – میوه کاری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۲۲ علوم باغبانی- سبزی کاری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۲۳ علوم باغبانی – گیاهان زینتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۲۷ سازه های آبی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۳۱ علوم جنگل تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۳۴ علوم و صنایع چوب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۳۵ علوم و صنایع غذایی ۹۴/۰۴/۲۹ ۱۲:۰۰
۵۰۲۳۶ علوم و مهندسی آبخیزداری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۲۵۳ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۰۴ آبیاری و زه کشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۱۰ مکانیک ماشینهای کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۳۰ تکثیر و پرورش آبزیان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۳۴ مهندسی منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۳۵ تغذیه دام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۳۳۶ اصلاح نژاد دام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۴۰۹ علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی ۹۴/۰۴/۳۰ ۸:۰۰
۵۰۵۱۷ علوم مرتع تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۵۸۷ محیط زیست – آلودگی محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۵۸۸ محیط زیست – تنوع زیستی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۵۸۹ محیط زیست – آمایش محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۵۰۶۰۷ بیماری شناسی گیاهی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۶۰۲۰۶ معماری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
۶۰۲۱۴ شهرسازی ۹۴/۰۳/۲۷ ۸:۰۰
عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۵۱)

 1. محمدی به اقا مهرداد می‌گه:

  سلام خدا قوت
  هیات علمی دانشگاه ازاد هستم اسفند ۹۳ هم مصاحبه پژوهش محور رفتم .منم مث بقیه دوستان استرس تاخیر در اعلام نتایج و مصاحبه مجدد رو دارم اما پالس های منفی همکاران در مورد این دوره از دکترا ازاردهنده و نگران کنندس و اون اینکه نمیتونیم در مقطع تحصیلات تکمیلی تدریس کنیم ممنون میشم اگه این نگرانی منو برطرف کنین اگه بخشنامه ای هست راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

 2. امین می‌گه:

  آیا کسانی که زمان ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بهر دلیلی نتوانستند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند و الان برای مصاحبه دعوت شده اند میتوانند با ارائه گواهی از سهمیه مذکور استفاده کنند یا خیر؟

 3. پژمان می‌گه:

  سلام دانشگاه آزاد چرا اینکارارو میکنه .خوب رییس دانشگاه میگه اواخر خرداد یدفعه میگن متاخرین هم بیان مصاحبه در صورتی که قبلا گفته بودن کسانی که اسفند ماه میرن مصاحبه دیگر فرصت ندارن!!!!!!!!!!!!!
  بعد از رییس کارشناسان اول گفتن اوایل تیر بعد گفتن اواخر تیر و الان هم میگن شهریور!!!!!
  خوب چه توقعی داریم از یه همچین دانشگاهی با همچین برنامه هایی؟؟؟!!!!
  آقای دکتر میرزاده انشا… پیغام من بدستتون برسه شما با این رویه باعث میشوید که صاحبان ایده و کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند براحتی عازم خارج شوند و این کارهای شما جز استرس دادن به جوانان چیزی عاید کشور نمی کنه

 4. مجید می‌گه:

  به من صراحتا امروز کارشناس ۴٧۴٣عنوان کرد چون مصاحبه های متاخرین پژوهش محور پیش امده نتایج همه شهریورماه همه اعلام خواهد شدونگرانی بی مورد است

 5. سیامک می‌گه:

  سلام. نتایج شهریور ماه اعلام میشه.اگه دقت کنید برای یازدهم مرداد ماه مصاحبه تعیین کرده اند . تیر ماه اعلام نتایج ندارند .احتمالا تا اخر مرداد ماه هم مصاحبه داشته باشند پس تا بررسی کنند و جواب بدن میشه ۱۰ شهریور

 6. رامین طیبی می‌گه:

  سلام مجدد
  آخرین خبر:
  داوطلب گرامی مشخص نیست چند رشته هنوز دعوت به مصاحبه نشدند زمان ان اعلام شود توسط اساتید ، انجام میشود و سپس بررسی میشود تا نتایج نهایی اعلام شود

 7. محمد می‌گه:

  ما که ۱۶ خرداد برای مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی رفته بودیم از ۲۵ نفر دعوت شده نصف اومده بودن.

 8. مردود می‌گه:

  سلام
  اصلا نگران نباشید.بهترین کار اینه که خودتونو مشغول کنید و انجام کارشو بزارید تو اولویت.مثه زبان خوندن یا کتاب مربوط به رشتتون.
  من اعتقاد دارم کسی به مرحله ای از زندگیش میرسه که امادگیشو داشته.شما هم باید سطح سوادت در حدی باشه که خدا هم بخواد شما دکتر بشی.پس مطالعه کن

 9. رها می‌گه:

  دوستان به صفحه جدید برویم

 10. مدیریت دولتی ق می‌گه:

  اقا مهرداد عزیز

  به نظر میاد روحیه تان خوب است و همین باعث دلگرمی من شده،
  در چند کامنت اخر ،چیزه خاصی نگفتید ولی نمیدونم چرا دوباره امید وار شدم.
  امیدوارم خبرهای خوبی بما بدهید

 11. دکترالناز می‌گه:

  سلام بردوستان خوبم تنها خواهشی که دارم تنها راهی که مونده اینه که باید ازطریق تماس ایمیل یا حضوری پیگیره کارمون باشیم وازشون درخواست کنیم که نتایج راهرچه زودتر اعلام کنند واقعا این رفتارها دیگه داره منو ازپای درمیاره. ماراهم دریابید

 12. ناتوان می‌گه:

  اقامهرداد اگه به این تاریخ ها توجه ندارین نظرتون چیه ؟؟؟تکلیف چیه ؟؟؟ما چند ماه که به جز حرف شما به چیز دیگه ای فکر نکردیم ،حالاهم همین طوره .چه خواهدشد !!!!؟؟؟

  • مهردادPR می‌گه:

   یعنی باور کن ، اگر یک روز حرفهای متناقض نشنوی باید تعجب کنی.
   صبور باشیم، نتایج ما و غایبین یکی نخواهد شد
   و اعلام نتیجه، با دستور ریاست انجام خواهد شد

 13. علیرضا می‌گه:

  منم الان زنگ زدم گفتن أواخر تیر ولى گفتن با متأخرین سنجیده نمیشیم گفتم آقاى میرزاده گفتن اخر خرداد گفت آماده نشده دیگه

 14. س.م می‌گه:

  با خبر جدید چه کنیم؟!

  معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در گفتگو با مهر، در خصوص مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد گفت: داوطلبینی که به دلایل موجه مانند غیبت استاد راهنما و یا حضور در حج عمره و … در مصاحبه دکترای پژوهش محور غایت بودند درخواست ها و دلیل غیبتشان را ارسال کردند و پس از بررسی های صورت گرفته این امکان فراهم شده تا در مصاحبه مجدد شرکت کنند.

  علوی فاضل با بیان اینکه برای همه داوطلبین به شماره موبایلی که در سامانه ثبت کرده اند پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود، گفت: تعداد غایبین و جاماندگان از مصاحبه زیاد نیست و در برخی از رشته ها حدود ۳ نفر و در برخی از رشته ها هم ۱۰ تا ۱۲ نفر غیبت داشتند که جلسه مصاحبه مجدد برای آنها برگزار می شود.

  • س.م می‌گه:

   در دعوت از متأخرین گفته اند هرکسی که مصاحبه شرکت نکرده است، تشریف بیاورد! الان می گویند بررسی کرده ایم آنهایی که غیبتشان مجاز بوده ولی جالبه که میگن برای همه پیامک می فرستیم!
   قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟!!

 15. رحمان میکروب می‌گه:

  مهرداد PR حالا ما به کدوم جواب توجه کنیم؟
  اواخر تیر؟
  اوایل تیر؟
  اواخر خرداد؟
  …..

 16. مهردادPR می‌گه:

  ۴۷۴۳ الان میگه آخر تیرماه
  البته من نه به اوایل و نه اواخر و نه هر چیز دیگه ای که بگویند توجهی ندارم

 17. ساناز قبلی می‌گه:

  کاش می شد یجوری از نتایج باخبر می شدیم.

 18. پژمان می‌گه:

  سلام زنگ زدم به کارشناسان ۴۷۴۳ گفتن نتایج آماده نشده و اواخر تیر ماه اعلام میشه
  پرسیدم حق ما ضایع نمیشه گفتن که نه
  پرسیدم به ما هم انقدر فرصت میدادید رزوممونو قوی تر کنیم گفتن رزومه تاثیر آنچنانی نداره و مهم نحوه ی مصاحبه است.
  گفتم مگه آقای دکتر میرزاده نگفتن که نتایج اواخر خرداد ماه اعلام میشه گفتن که آماده نشد مصاحبه ها!
  گفتم ظرفیت دانشگاه ها چطور تعیین میشه گفتن با توجه به مصاحبه ها

  خودتون قضاوت کنید که قشر ما کجای کاره و چطوری نتایج از اوایل تیر به اواخر تیر و از اواخر خرداد به اواخر تیر البته فعلا تغییر پیدا کرد.
  حالا جالب اینجاست که ۴شنبه هفته گذشته زنگ زدم گفتن که اوایل تیر ماه نتایج اعلام میشه!!!!!
  تکلیفشون با خودشونم روشن نیست

 19. علی می‌گه:

  با سلام به همه ی دوستان
  امیدوارم هفته پایانی خرداد و نهایتا هفته اول تیرماه نتایج اعلام بشه و همتون قبول بشید . بنده هم دیروز به دکتر میرزاده ایمیل زدم که لطف کنند و دستور بدن سریع تر نتایج اعلام بشه تا دوستان از نگرانی و اضطراب خارج بشن. اگه جواب دادند خدمتتون اعلام میکنم.

 20. سعید شهرساز می‌گه:

  ریس دانشگاه آزاد اعلام کرده بودن که اواخر خرداد نتایج اعلام میشود.خدا کنه حرف دکتر میرزاده زمین نمونه؟؟؟!!!

 21. مهردادPR می‌گه:

  دوستانی که شهریه را خودشان میخواهند بپردازند:
  مبلغ به میزان کافی آماده کرده اید؟
  :-)

  • مدیریت دولتی ق می‌گه:

   آقا مهرداد عزیز،امیدوارم دلتان همیشه شاد باشد،و با قبولی شادیتان مضاعف شود،چرا که واقعا شایسته آن هستید دوست عزیز.
   آرزو دارم همه دوستانی که در اینجا غم و استرس و دغدغه هاشونو به اشتراک گذاشتن با دیدن :

   نام و نام خانوادگی….. قبول

   دلشان شاد شود و دوباره اینجا جمع بشیم و مژده قبولی بهم بدیم.الهی به امید تو

  • س.م می‌گه:

   سلام
   به نظرتون کل مبلغ رو یکجا میگیرند یا اینکه در هر ترم درصدی از آن را؟
   امیدوارم همه مبلغ رو یکجا نخواهند چون من از عهده اش بر نمیام. و البته امیدوارم تا زمان ثبت نام چند ماهی فرصت دهند. نه اینکه فردا نتایج را اعلام کنند و ظرف یک هفته از ما مدارک و هزینه را طلب کنند!

  • علیرضا می‌گه:

   به خدا پول نقد میدم

 22. مهردادPR می‌گه:

  به رها:
  شما نباید از کارشناس ، می پرسیدید که «از اعلام نتایج خبری دارید؟»
  در واقع با طرح این سوال، ممکن است کارشناس فکر کند شما میخواهید از نتیجه قبولی خود مطلع شوید. و به خاطر همین گفته خیر خبر نداریم.
  شما باید بپرسید «نتایج دکتری پژوهش محور برای ما که مصاحبه رفته ایم چه زمانی اعلام میشود؟»آنگاه به شما اطمینان می دهند که تا هفته اول تیرماه

 23. رها به دکتر الناز می‌گه:

  سلام خانم دکتر کجایی حداکثر تا هفته اول تیر به گفته مهردادPR نتایج میاد شما کمرنگ هستی خبری ازتون نیست
  یک حدس هم میزنم حس ششم بهم میگه آقا مهرداد از نتیجه خودشون مطلع شدند

 24. ناتوان می‌گه:

  سلام به همه خدا راشکر تلفن دفترپژوهشی هم جواب نمی ده چندبارتماس گرفتم ولی خبری نیست که نیست ….ان شالله خدا یاری می کند …

 25. رها به مهرداد PR می‌گه:

  آقا مهرداد خبری ندارید تلفن سنجش درست جواب نمیده شما نمیتونید خبری بگیرید ؟؟؟؟؟؟؟

 26. معماری می‌گه:

  سلام من تماس گرفتم اون شماره چهار رقمی که گفت شهریور بعد دوباره با یه سری شماره که از قبل داشتم تماس گرفتم اونا اصلا نمی دونستن متاخرین یعنی چی و بعد هم گفتن نه تا آخر خرداد اوایل تیر اعلام میشه از تعداد هم بی خبر بودن

  • مهردادPR می‌گه:

   اونی که بهتون گفته شهریور یا به اشتباه فکر کرده شما منطورتون آزمون دکتراست یا اینکه فکر کرده شما هم جزو متاخرین هستید.

   درسته. به احتمال زیاد تا اخر خرداد اعلام کنند. اگر نه تا هفته اول تیرماه

 27. مهردادPR می‌گه:

  به آرمان:
  ریاست دانشگاه گفته بودند اواخر خرداد. پس ممکنه

 28. لیلا می‌گه:

  سلام توی چه سایتی نوشته که ۵٠٠ نفر پژوهش محور قبول میشن ؟این خبر جدید هست یا نه؟ چطور گفتن مجوز پژوهش محور مجوزش گرفته شده و ٢٨٠٠ نفر قبول میشن . نکنه بسیاری از رشته محلها حذف شده که ۵٠٠ نفر قبول میکنند

 29. رهاروز شمار می‌گه:

  سلام دوستان عزیز امروز دوشنبه ۲۵خرداد و ۶ روز تا پایان خرداد باقی مانده به امید موفقیت همه دوستان ان شا الله موفقیت نزدیک است

 30. مهردادPR می‌گه:

  سلام به همه
  مصاحبه های سری نخست، دیروز پایان یافت
  نتایج داوطلبانی که در موعد مقرر “یعنی از اسفندماه تا دیروز” در طبقه هشتم هتل انجام شده، بزودی اعلام میشود.
  پیگیری را فراموش نفرمایید به هر طریق.

 31. محمد می‌گه:

  با سلام خدمت دوستان گرامی
  با توجه به شرایط پذیرش که براساس ظرفیت رشته محل می باشد .اعلام دعوت مجدد به مصاحبه نشاندهنده این موضوع می باشد که هنوز ظرفیت رشته محل به حد نصاب نرسیده و چون همه رشته ها را فراخوانی کرده اند می بایست تا اخرین مصاحبه صبر کرد که به احتمال قوی شهریور اعلام خواهد شد

 32. ترمه می‌گه:

  من موندم وقتی از یک سری پروپوزال تحویل نگرفتن چی رو می خوان بررسی کنند برای اعلام نتایج؟(البته از من تحویل گرفتن.ولی خوب از یه سری تحویل نگرفتن.)
  روزی که من مصاحبه داشتم ۳تا از دانشجوها اساتید راهنماشون همون داورها بودن.تازه یکی دیگه وقتی استاد راهنماش اومد همچین تحویلش گرفتن که وقتی ما پرسیدیم این آقا کی بود گفتن که این همونیه که داورها رو تعیین کرده حالا داورها میخوان اینو تایید کنم؟به خدا منظورم از نوشتن این متن ایجاد تشویش نیست.خوب وقتی هر کدوم از مسئولین دانشگاه یه چیزی میگن در خصوص اعلام نتایج، آدم هزار جور فکر می کنه

  • بابک می‌گه:

   یک برگه که داخلش عنوان پروژه و امتیاز موضوع – امتیاز مقالات – زبان- مصاحبه-استاد راهنما بود برای خودشون دارند که ملاک پذیرش هست.

 33. رحمان میکروب می‌گه:

  دوستانه و صمیمانه از پیگیری های مهرداد PR تشکر می کنم.

 34. رحمان میکروب می‌گه:

  دوستان من
  آنقدر با احساسات خود و دوستان خود رانندگی نکنید
  اندی صبر کنید
  با تشکر
  نتایج به همین زودی اعلام میشه.

 35. ناتوان می‌گه:

  ممنون اقا مهرداد چشم وامید همه به شماست ان شاالله که حتما خبر قبولی شما رادرهمین سایت ببینیم چون دعای همه ما همین است وشما واقعا شایسته ی عنوان دکترهستید .

 36. ساناز قبلی می‌گه:

  ممنون اقا مهرداد

درج نظر