مدرسان شریف پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی چهارمین کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی موسسه ابن یمین کتابخانه فرهنگ

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه نوشیروانی بابل سال ۹۴

دانشگاه نوشیروانی بابل از بین متقاضیان واجدشرایط پذیرش بدون آزمون دکتری برای  سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشجو می پذیرد .

به گزارش پی اچ دی تست ،دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ( شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ ، مورخ ۹۳/۰۴/۱۸ و اصلاحیه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ ، مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ) ابلاغ شده توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه مصوب دانشگاه از میان متقاضیان واجد شرایط تعداد محدودی را بدون آزمون جهت ورود به دوره دکتری سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می پذیرد.

رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵

۱- حداقل شرایط  لازم متقاضیان:

۱-۱ از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا ۹۳/۱۰/۲۴ بیش از دو سال نگذشته باشد و یا در صورت عدم دانش آموختگی حداکثر تا تاریخ ۹۴/۶/۳۱ دانش آموخته شوند.

۲-۱ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل.

۳-۱ داشتن میانگین کل همتراز شده ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل همتراز شده ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره: دانشجویان دکتری باید حداقل نمره ۵۰ را از آزمون زبان ( MCHE یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری کسب نمایند.

۴-۱ دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی باید جزء دوره های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه های دولتی باشد.

تبصره ۱ : تحصیل متقاضی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد باید به صورت تمام وقت باشد.

تبصره ۲: مدارک دوره های مجازی ، غیرحضوری و نیمه حضوری مورد پذیرش نخواهد بود.

تبصره ۳ : دوره تحصیلی متقاضی در دوره کارشناسی باید کارشناسی پیوسته باشد.

۵-۱ رشته های دکتری دارای ظرفیت پذیرش و مدرک کارشناسی ارشد موردقبول برای هر کدام در جدول ۱ باید رعایت شوند.

 ۲- مدارک موردنیاز:

  • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
  • یک قطعه عکس
  • کاربرگ درخواست تکمیل شده به صورت تایپ شده با اصل امضای متقاضی
  • کاربرگ مشخصات مقالات متقاضی ،تکمیل شده به صورت تایپ شده با اصل امضای متقاضی
  • مدرک و یا گواهی موقت دوره کارشناسی ( و کارشناسی ارشد در صورت دانش آموختگی)
  • اصل فیش پرداخت به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۲۷۰۶۵۶۳۰ درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه شریعتی بابل (وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
  • ریزنمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تمام مستندات لازم برای اختصاص امتیاز در جدول های ارزشیابی شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل
  • گواهی کسب رتبه های ۱ تا ۳ در دوره های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، در صورت وجود

۳- تاریخ و نحوه ارسال:

متقاضیان باید تمام مدارک فوق را تا قبل از ۹۴/۰۳/۱۰ با پست سفارشی به آدرس بابل – خیابان دکتر شریعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه – کدپستی ۷۱۱۶۷-۴۷۱۴۸ ارسال کنند. به مدارکی که پس از تاریخ ۹۴/۰۳/۱۰ دریافت شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر