مدرسان شریف کنفرانس علمی بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت  کتاب مصاحبه دکتری کارگاه استعداد تحصیلی دکتری 97 وکیلی نیکفال

انجمن آزمون دکتری مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی

2809

reshte gerayesh banner3

فرهنگ و زبان‌های باستانی

onvan dars banner3

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (زبان‌های ایران باستان و میانه (اوستایی – فارسی باستان – فارسی میانه (پهلوی) – پارتی – سغدی)  فرهنگ ایران باستان – تاریخ ایران پیش از اسلام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

reshte banner3

فرهنگ و زبان های باستانی(تمامی گرایش ها)- ایران شناسی-زبان شناسی همگانی

soal banner3

دانلود سؤالات رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان‌های باستانی ایران

دانلود سؤالات تست رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فرهنگ و زبان های باستانی

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر