مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

آزمون دکتری تخصصی در آستانه ثبات

در حالی که مجلس به دنبال ثبات آزمون دکتری است وزارت علوم می گوید طرح سنجش وپذیرش با استقلال دانشگاه ها مغایر است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. از آن زمان تاکنون آزمون دکتری به صورت غیرمتمرکز برگزار می شود و هر سال آزمون، نحوه برگزاری آن، منابع و سهم آزمون کتبی و مصاحبه مشمول تغییرات شده است.

امسال نیز نحوه پذیرش دانشجوی دکتری یک بار توسط وزارت علوم دچار تغییرات و آیین نامه آن ابلاغ شد و بار دیگر مجلس طی طرح سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در صدد ایجاد تغییرات در این آزمون است.

بر اساس ماده دو طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که به کمیسیون آموزش بازگشت، ترکیب شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد توجه قرار گرفت. این شورا وظایف و اختیاراتی دارد که از جمله آن تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی، نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان، تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش است.

همچنین وظایف و اختیارات دیگری از جمله تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها، تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن، تصمیم گیری در سایر موارد و تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص بر عهده این شورا است.

این ماده با موافقت نمایندگان ترکیب شورای سنجش‌ و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها مشخص شد.

بر این اساس ترکیب شورا شامل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به‌عنوان ناظر هستند.

مهمترین فراز و نشیبهای دکتری از سال ۹۰ تا کنون

پذیرش به صورت غیرمتمرکز در مقطع دکتری از سال ۹۰ به بعد فراز و نشیب زیادی را طی کرده است و وقتی وزیر وقت برای اولین بار یک بخشنامه در این زمینه صادر کرد، مشخص شد سهم آزمون کتبی که به صورت سراسری برگزار شد در محاسبه امتیاز داوطلب ۸۰ درصد و سهم سوابق تحصیلی ۲۰ درصد بود. اما به تدریج این سهم تغییر کرد.

از سوی دیگر در آزمون سال ۹۱ ضریب زبان انگلیسی ۲، ضریب استعداد تحصیلی یک و ضریب مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی ۴ در نظر گرفته شده بود. معرفی اولیه داوطلبان به صورت سه برابر و ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۲۰ معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل های تراز شده) و سهمیه داوطلبان صورت گرفت.

در حاشیه آزمون ۹۲ از داوطلبان در خصوص تاثیر مصاحبه برای پذیرش دکتری با میزان کمتر از ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد، بیش از ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد نظرسنجی شد.

در سال ۹۳ سهم مصاحبه و آزمون کتبی تغییر کرد. ۷۰ درصد برای مجموع سوابق علمی شامل سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری در دانشگاه در نظر گرفته شد و آزمون کتبی ۳۰ درصد تاثیر گذار بود. ۷۰ درصد نمره سوابق علمی هم به صورت  ۲۱ درصد مصاحبه حضوری، ۲۱ درصد سوابق آموزشی و ۲۸ درصد سوابق پژوهشی بود.

البته ناگفته نماند که طی این سالها ضرایب دروس آزمون دکتری و عناوین آنها نیز ثابت نماند و هر سال دچار تغییراتی می شد.

اما تغییرات مهم در آزمون دکتری سال ۹۴ اعمال شد و در نهایت یک آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید برای دانشگاه ها به تصویب رسید. بر اساس این تغییرات سهم آزمون کتبی در مجموع پذیرش نیمه متمرکز دکتری دانشگاه ها و مراکز علمی ۳۰ درصد است که نمره آن مجموع آزمون کتبی و معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد است. ۷۰ درصد باقی مانده نیز مجموعی از مصاحبه، بررسی سوابق علمی، کتاب، مقاله و سایر سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلب است.

در واقع با این تغییر در بخش ۷۰ درصد باقیمانده، ۴۰ امتیاز به بخش پژوهش، ۳۰ امتیاز به بخش آموزش و 30 امتیاز نهایی به آزمون تخصصی یا مصاحبه دانشگاه اختصاص می یابد. هر دانشگاهی می تواند با کف و سقف اعلام شده نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری بر اساس امکانات خود اقدام کند. ضمن اینکه براساس آیین نامه وزارت علوم از این پس کنکور دکتری ۲ بار در سال برگزار می شود و نتیجه آزمون کتبی به مدت ۲ سال برای داوطلب معتبر است.

و اما در طرح و پذیرش مجلس شورای اسلامی در ماده ۵ آمده است:

سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود:

الف- دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی – پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: ۱- آزمون های متمرکز (۵۰ درصد) ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: ۱- آزمون های متمرکز (۳۰ درصد) ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳- مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد) ۴- تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

بر اساس تبصره های یک و دو ماده ۵، برگزاری آزمون های متمرکز زیرنظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. توزیع سهم آزمون های عمومی و تخصصی، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی توسط شورا انجام می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۳ طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی ربط رسیده باشد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره ۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر پنج سال یک بار نسبت به اضافه کردن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ۱۰ درصد معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی امکان پذیر است.

تبصره های ۵ و ۶ این ماده سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است و افرادی که بر اساس قوانین و مقررات جاری از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

موارد اختلاف دولت و مجلس بر سر شیوه پذیرش دکتری

با اینکه بر اساس آخرین آیین نامه مصوب وزارت علوم سهم دانشگاه ها در مصاحبه و بررسی سوابق علمی داوطلب ۷۰ درصد دیده شده است اما نمایندگان مجلس در طرح سنجش و پذیرش، بر سهم ۵۰ درصدی آزمون و ۵۰ درصدی دانشگاهها در مصاحبه و بررسی سوابق فردی تأکید دارند که این موضوع مهمترین محل اختلاف این دو نهاد است.

در این میان محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری مهر، درباره نظر وزارت علوم در این زمینه می گوید: وزارت علوم معتقد است با توجه به ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم کشور، برگزاری آزمون‌های متمرکز بدین روش و دادن وزنی معادل ۵۰ درصد امتیاز به آن، برخلاف اصل استقلال دانشگاه های کشور است.

وی می افزاید: همچنان که رویه جاری در دانشگاه‌های معتبر جهان، انتخاب دانشجویان دوره‌های دکتری استاد محور است، استادان بیشترین نقش را در انتخاب دانشجویان دوره دکتری دارند و آزمون‌های متمرکز به هیچ وجه توان سنجش ویژگی‌های علمی یک دانشجوی دکتری مانند قدرت تحلیل، نوآوری، خلاقیت و استدلال را ندارند.

روشن می گوید: عمده استدلال اعضای کمیسیون آموزش عالی و طراحان طرح مذکور براین است که امکان دارد استادان اعمال نظر کرده و سوگیرانه عمل کنند اما این در حالی است که از ۱۱ هزار داوطلب دوره قبل آزمون دکتری تنها ۳۰ نفر معترض بودند که اعتراض آنها تا حدودی وجاهت داشت پس نشان می دهد قریب به اتفاق استادان دانشگاه‌ها از این خدشه مبرا هستند.

در همین زمینه رضا صابری نماینده مردم آزادشهر از طراحان این طرح معتقد است یکی از بخش های سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، لزوم اصلاح روش های سنجش و پذیرش دانشجو بوده و تاکید می کند این طرح به دنبال ایجاد ثبات و عدالت آموزشی است.

وی می گوید: ما در حوزه سنجش دوره کارشناسی، قانونگذاری های متعددی انجام دادیم اما برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هیچ قانونگذاری انجام نشده است در حالی که در حال حاضر دوره دکتری یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر داوطلب دارد و این طرح پاسخ به دغدغه دانشجویان است و باید ثبات بیشتری داشته باشد تا دولت اجازه نداشته باشد هر سال سیاست گذاری ها را تغییر دهد.

همچنین محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز معتقد است این طرح به یکسان شدن شیوه پذیرش دانشجو می انجامد و می گوید: در حال حاضر دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های سراسری هر کدام سبکی خاص برای پذیرش دانشجو دارند اما در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون دانشگاه های مختلف برای مقطع دکتری تجمیع می شود.

دلایل مخالفت وزارت علوم با طرح مجلس درباره شیوه پذیرش دکتری

اما در این میان مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم دلیل مخالفت وزارت علوم با طرح سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مجلس را مخالفت ماهیتی وزارت علوم با این طرح می داند و می گوید: در شرایطی که سیاست دولت بر ایجاد تمرکز در دانشگاه ها است، این طرح اختیارات دانشگاه ها را تضعیف می کند.

وی طرح سنجش و پذیرش را برگشت به عقب خوانده و معتقد است در صورت تصویب این طرح، اشتباهات گذشته مجدداً تکرار می شود و محل تامین اعتبار اجرای این طرح پیش بینی نشده است. ضمن آنکه آمارها حاکی از آن است که کیفیت پذیرفته شدگان در آزمون دکتری نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان می کند : اساساً در مقطع دکتری به افرادی نیاز داریم که قدرت استنباط و استدلال آنها بیشتر باشد و پذیرش دانشجویان باید در یک چارچوب واحد انجام شود.

شریعتی نیاسر می افزاید: این طرح بر جزئیات امتیازدهی و برگزاری آزمون متمرکز تاکید و اعلام کرده است که روش ها به مدت ۵ سال غیر قابل تغییر است. در حالی که اولاً باید امکان اصلاح روش ها وجود داشته باشد و ثانیاً انتخاب روش های اجرایی برگزاری آزمون ها بر عهده وزارت علوم و دانشگاه ها است.

معاون آموزشی وزیر علوم می گوید: وزارت علوم برای تعیین ضوابط سنجش و پذیرش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی طرح جامعی را تدوین کرده است. ضمن آنکه شیوه نظارت بر مصاحبه ها هم تدوین شده و به دانشگاه ها ابلاغ کرده است و این طرح مخالفت با ابلاغ وزارت علوم است.

پیشنهاد وزیر علوم به مجلس درباره آزمون دکتری

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بررسی ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو یعنی تعیین سهم آزمون و مصاحبه در آزمون دکتری به روز یکشنبه هفته آینده موکول شد.

وی افزود: ما به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم که برای این مسئله یک کف تعیین کنند و جزئیات درصدها و سهم آزمون و مصاحبه را برعهده شورایی که در قانون تعیین شده است، بگذارند.

به گزارش مهر، از زمان تصویب برگزاری آزمون دکتری، نحوه پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی همچنان بی ثبات و محل اختلاف دولت و مجلس بوده است. هر سال در آستانه برگزاری آزمون زمزمه های تغییر و طرح های جدید شنیده می شود. حال آنکه این بی ثباتی و تغییرات پی در پی داوطلبان ورود به بالاترین مقطع تحصیلی را بیش از پیش سرگردان کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارند هر بار با قوانین جدیدی در این باره مواجه می شوند.

نکته قابل تأمل اینکه از همان ابتدا مهمترین موضوع اختلاف، اعمال سلیقه استادان دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری بود و مسئولان تمامی این تغییرات را با هدف ایجاد ثبات و ساماندهی اعمال کرده اند!

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. احمد گفت:

  تنها راه صحیح ودرست درپذیرش دکتری پذیرش فقط وفقط ازطریق کنکور سراسری است.همه افراد شانس یکسانی درقبولی خواهند داشت وافرادی پذیرفته خواهند شد که درازمونی یکسان وعادلانه شرکت کرده اند.والسلام.

 2. شیما گفت:

  من با طرح مصاحبه صد درصدی موافقم. کسی که قراره بشینه بخونه واسه آزمون تستی، خب ازهمون اطلاعات می تونه تو مصاحبه استفاده کنه. واقعا تو برخی رشته ها آزمون تستی بی معناست و نیاز به تحلیل هستش. اما خب خیلی از رشتهها هم تستی جواب میده،که این امر میشه تو همون روند مصاحبه اعمال بشه. در ضمن دانشجو می تونه تو فرصتی که داره کار پژوهشی انجام بده. اینطوری سطح سواد و همین طور سطح علمی کشور بالا میره.
  یکم اعتماد به نفسمون باید بره بالا
  البته با تمام این تفاسیر، مصاحبه باید دور از پیش داوری انجام بشه. که این امر دیگه تو دست مسئولینه که باید سازوکاری رو تدوین کنن تا جلوی بی انصافی ها گرفته بشه.
  مرسی

 3. کیمیا گفت:

  سلام دوستان این که میگن یک مرحله هم در ابان برگزار میشه یعنی چی؟ مثلا کسی تو ازمون اسفند قبول نشه میشه ابان شرکت کنه؟/؟
  من کلا سردر نمیارم با این قانونای جدیدشون

 4. امیر بمی گفت:

  انصافا باید بر اساس یک ازمون جامع و یکسان برای همه باشد ولا غیر

 5. کیانوش گفت:

  پیشنهادی و مشورتی به نمایندگان محترم مجلس و اعضاء کمیسیون آموزش درخصوص شیوه پذیرش در مقطع دکتری

  همانگونه که دوستان مطلع هستند چند سالی هست که شیوه پذیرش در مقطع دکتری مورد بحث و نقد جامعه علمی قرار گرفته است بطوریکه به سبب عدم اجماع˛ کار سرانجام جهت تصمیم گیری به مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون آموزش مجلس کشیده شده است. در هر صورت به عنوان یکی از شرکت کنندگاه در آزمونهای پیشین در مقطع دکترا و مشاهده چگونگی اعمال سلیقه اساتید در روند پذیرش چند نکته و مشورت خدمت دوستان ونمایندگان محترم ارائه مینمایم. مسلما مطالعه متن ذیل که دغدغه بخشی از بدنه دانشجویی کشور میباشد بیش از 5 دقیقه وقت دوستان را نمی گیرد˛ باشد که مطالعه آن کمکی باشد به انتقال نظر داوطلبان به گوش نمایندگاه محترم و تصمیم گیری نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس در شیوه نهایی پذیرش دانشجو در دوره دکترا.
  نکته اول آنکه چرا در تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی ˛ کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو بر اساس نمره اکتسابی از آزمون سراسری بوده و هست و عملا استاد نقشی در قبولی یا رد متقاضی ندارد _ ضمن آنکه این شیوه پذیرش تا کنون هیچ گونه مشکلی در جذب بهترین دانشجویان بوجود نیاورده و رشد علمی کشور نیز گویای همین واقعیت است_و این شیوه نیز مورد اعتراض هیچ گروه یا بخشی از اجتماع نبوده و نیست ولی در آزمون دکترا روند پذیرش به کلی تغییر می کند و نقش استاد در پذیرش دانشجو ظهور و بروز می یابد؟ مگر نه اینکه مهمترین نقش استادان همان تدریس و تحقیق است؟ پس سپردن نقش پذیرش دانشجو به اساتید چه جایگاهی دارد ضمن آنکه همین انحراف اساتید از نقش آموزشی و پژوهشی سبب بروز اختلافاتی در چند سال اخیر گردیده است.
  در نهایت در صورت سپردن نقش پذیرش دانشجو به اساتید بهتر نیست این نقش صد در صدی نباشد تا عدالت آموزشی بیشتر لحاظ گردد ؟ بدین معنا که بهتر نیست جذب دانشجویان در مقطع دکترا به دو شیوه ذیل صورت پذیرد:
  الف) جذب بخشی از دانشجویان دوره دکترا به شیوه پژوهش محور و با رویکرد پذیرش نقش استادان در جذب دانشجو: توضیح بیشتر آنکه در نحوه پذیرش دانشجو به شیوه پژوهش محور که میتواند 50 در صد بدنه دانشجویان مقطع دکترا را تشکیل دهد و اساتید مایل هستند دانشجویان وهمکاران علمی خود را با نظر و زمینه علمی کار خود انتخاب کنند اساس پذیرش بر اساس نقش˛ نظر و نمره اساتید به سوابق علمی ˛ آموزشی و پژوهشی متقاضی باشد و عملا نمره آزمون سراسری بدون تاثیر و یا دارای نقش ناچیز باشد. نکته مثبت این شیوه برای دانشجویانیست که در طول تحصیل با کسب نمرات عالی و انتشار مقالات و ثبت اختراعات جزء نفرات برتر و اصطلاحا نخبه علمی بوده اند و صرف یک آزمون سراسری ملاک پذیرش آنان نیست.
  ب) جذب بخشی از دانشجویان دوره دکترا بر اساس شیوه آموزش محور و با رویکرد عدم تاثیر نظر و سلیقه اساتید در جذب دانشجو و صرف تاثیر نمره آزمون سراسری در پذیرش دانشجو: توضیح بیشتر آنکه در شیوه آموزش محور که میتواند 50 در صد بدنه دانشجویان مقطع دکترا را تشکیل دهد˛ نظر و سلیقه اساتید در جذب دانشجویان لحاظ نمی گردد و صرفا نمره اکتسابی از آزمون سراسری (که بر اساس دروس دوره کارشناسی ارشد میباشد و نه دروس پایه مقطع کارشناسی و استعداد تحصیلی) اساس پذیرش داوطلب می باشد. نکته مثبت این طرح برای دانشجویانیست که به سبب مشکلات پیش آمده برای آنان در دوره تحصیلی(مانند مشکلات خانوادگی یا بلایای طبیعی و…) نتوانسته اند سابقه علمی و پژوهشی مناسبی فراهم بکنند و یا به سبب تحصیل در مناطق محروم(که تعداد آنان کم نیز نمی باشد) و در دسترس نبودن فضای آزمایشگاهی و پژوهشی مناسب با وجود علاقه به پژوهش امکان فراهم کردن یک پیشینه مناسب علمی را از دست داده اند . حال آیا این عدالت آموزشی است که این دسته از دانشجویان قربانی نداشتن سابقه علمی –آموزشی گردند؟ آیا بهتر نیست با پذیرش دانشجو بر اساس نمره آزمون جامع و عدم تاثیر نظر و سلیقه اساتید و پیشینه پژوهشی آنان زمینه جبران گذشته ناخواسته را برای این عزیزان فراهم گردد؟ خوبی این رویکرد دوم در فراهم کردن عدالت آموزشی برای این بخش از داوطلبان است.
  در صورتی که دوستان موافق نظر فوق هستند بد نیست با ارسال این متن و نظرات خود به نمایندگان مجلس که در هفته پیش رو شیوه نهایی پذیرش دانشجو در مقطع دکترا را به تصویب میرسانند کمکی به نمایندگان در اتخاذ تصمیم نهایی کرده باشند.

  از داوطلبان و آسیب دیدگان پیشین آزمون دکتری

  • فرشته گفت:

   با سلام،
   من با احترام زیادی که برای شما و وقتتون قائلم اما اصلا با این طرحتون موافق نیستم.

   ببینید در این پیشنهاد شما، فرض بر اینه که هر کسی قراره دکترا بخونه. اینجوری نیس. اصلا اشکال همین دیدگاهه. قرار نیس همه دکتر بشن. باید یک شیوه برای پذیرش باشه. اما شیوه ای که شفاف باشه. وقتی که شما تبصره وارد هر قضیه ای بکنید، یعنی دارید سلیقه و نظرتونو دخالت میدید. قرار نیس کسی که کار پژوهشی نداشته حالا به هر دلیلی، بیاد دکترا بخوانه. چون تو مسیر دکترا که 4 سال هم هست، باز هم ممکنه از این اتفاقها بیفته. اونجا هم باز یک تبصره دیگه بذاریم که …

   بنظر من در درجه اول مهم اینکه همه چیز روشن باشه. وزن آزمون، تعداد سوالات و زمان آزمون.
   آیتم های مربوط به مصاحبه.
   هیچ استادی، دانشجویی رو که معدل خوب، پایان نامه با موضوع به روز و کاربردی، همراه با مقاله در ژورنالهای معتبر جهانی داشته باشه در مصاحبه رد نمیکنن. اساس دانشجوی تحصیلات تکمیلی هم همینه. باید همچین افرادی برای دکترا برن دانشگاه که کلا ادامه تحصیل معنا دار باشه. بقیه صحبتها به نظر من فقط بحث مدرک گرفتنه.
   و گرنه دکترا و ارشد آموزش محور به نظر من فقط یک پوشش و کلک برای اینکه نگیم دنبال مدرکیم فقظ.

   • کیانوش گفت:

    سلام به شما فرشته خانم
    با احترام باید عرض بکنم
    1- شما از مشکلات ناخواسته ای که برای هر فردی ممکن هست درطول 2 سال ارشد پیش میاد و مانع از پیشرفتش بشه غافل هستید. مشکلاتی مثل بلایای طبیعی و گرفتار شدن خانواده و افتادن مسئولیت بر دوش بویژه پسر خانواده. فوت یکی از عزیزان در آن سالها و مسئولیت و مشکلات پیش آمده ناشی از اون. طلاق و مشکلات خانوادگی و… . سوال: سرنوشت این قشر برای فرد تحصلی کرده ای مثل شما مهم نیست؟ اگر هست چه راه حلی برای جبران فرصت از دست رفته دارین؟
    2- شما از کمبود امکانات و نبود آزمایشگاههای مناسب و یا فرسوده و حتی نبود استاد توانمند و راهنما در بسیاری از دانشگاههای شهرستان و درنتیجه اون نبودن فرصتهای پژوهشی مناسب برای دانشجویان مستعد و راغب به پژوهش در دانشگاههای شهرستان غفلت کردین. رزومه خالی این عزیزان ناشی از ضعف اونهاست یا ضعف بدنه آزمایشگاهی و پژوهشی که دو هفته پیش دکتر احمدی معاونت پژوهش وزارت علوم هم به اون اشاره کرد و این نقص موجود در دانشگاهها و پژوهشگاهها رو از موانع جدی در رشد علمی کشور قلمداد کرد.
    3-در کجای نوشته من اشاره به دکترا گرفتن برای همه شده؟ تنها صحبت صورت گرفته توصیه به در نظر گرفتن عدالت آموزشی و نگاه به همه توانمندیهای داوطلبان راغب و مشتاق به تحصیل بوده. حال یا از طریق معدل و پایان نامه عالی و سوابق پژوهشی و آموزشی در شیوه پژوهش محور. و یا نشان دادن توانمندی در یک آزمون جامع و کسب نمره عالی در شیوه آموزش محور.
    4- فراموش نکنید همه بنا نیست پژوهشگر شوند و به دنبال چاپ مقالات (گاها بی ارزش و بی محتوی) بروند. چرا که برخی نیز باید مدرسین قابل و توانمند شوند که احاطه به دروس خوانده شده در سنوات گذشته لازمه آن است. راه شناسائی آنها به گمانم کسب نمره بالا در یک آزمون جامع و کشوری هست.
    5-مگر جز این هست که شخصی مثل شما از طریق شرکت در آزمون جامع ارشد˛ در دانشگاهتون قبول شدین و حالا ظاهرا سوابق پژوهشی خوبی داره؟ خوب اگر خود شما به پذیرش داوطلب از طریق نمره آزمون سراسری ایراد دارید اول کسی که زیر سوال میره شخص شماست! ضمنا خود شما چقدر دیدین آزمونهای جامع وسراسری در حق کسی ظلم کرده باشه و بهترین و شایسته ترین افراد رو انتخاب نکرده باشه؟ ضمن اینکه اگر کسی هم هست که علیرغم توانایی های پژوهشی در دوره دکترا قبول نشه ˛ من بخاطر همین ایراد دو روش رو برای جذب داوطلبان پیشنهاد دادم.
    6-شما احتمالا تا الان در مصاحبه دکترا شرکت نکردین تا بگین هیچ دانشگاهی دانشجوی خوب با سوابق پژوهشی و تحصیلی خوب رو رد نمیکنه. فقط بدونید من با رتبه دو رقمی(که در رشته خودمون بی نظیر هست) و داشتن اختراع در زمینه علمیم و مقله ISI و نمره پایان نامه عالی و… در همه 5 دانشگاه تهران رد شدم. و دلایل: در دانشگاه شهید بهشتی بخاطر مشکل در گیری که استادان آنجا با استاد راهنمای من داشتند. در دانشگاه تهران تمام زمان مصاحبه 10 دقیقه بود و اینکه چطور ارزیابی شدم هنوز بر من معماست. در دانشگاه امیر کبیر زما مصاحبه در حد 2 دقیقه بود برای هر داوطلب(حدودا 100 نفر به مصاحبه دعوت شده بودند!!!!!!!!!!!) و در دانشگاههای دیگر برای من و دیگران در حد چند دقیقه(1 یا 2 دقیقه) و برای برخی مثلا یک داوطلب بالای 50 سال که بازنشسته بود و رشته نامرتبط با رشته ما داشت حدود 40 دقیقه مصاحبه ایشان طول کشید. و یا خنده و شوخی و چای خوردن استادان با داوطلبی که از دانشجویان پیشینشان بود. تمام این صحبتها را کردم تا بدانید که بسیاری از استادان دانشگاههای ما هنوز ظرفیت و شرایط اخلاقی پذیرش این مسئولیت بزرگ و خطیر را ندارند.

    • z گفت:

     دمت گرم
     درود برشما

    • فرشته گفت:

     سلام جناب کیانوش خان،
     ببخشید اگر من با تاخیر زیاد جواب میدم. فکر نمیکردم که پاسخ بنده رو داده باشید. امیدوارم حمل بر بی ادبی نشده باشه.
     منم ابتدا تک تک پاسخ ایرادت شما رو میدم، بعد هم نظر خودمو میگم.

     1. فکر کنم همین که به شما یک لیستی از مشکلات پیش آمده برای پایان نامه ارشد خودمو بگم کافیه. در ابتدا 8 ماه از تحویل داده های مربوط به پایان نامه بنده از طریق حراست اون سازمانی که به استاد راهنما بنده قول همکاری داده بودند، اجتناب کردند. بعدش داده ها در کاغذ ثبت شده بودند. بعد از وارد کردن داده ها در کامپیوتر بر اساس اتفاقات بسیار عجیب و غریب از بین رفتند. بعد از اون به دلیل وجود ویروس سخت افزاری در سایت دانشکده و تموم شدن عمر فلش مموری، برای بار دوم داده ها و قسمتی از شبیه سازی بنده از بین رفت. دفعه سوم با درس گرفتن از همه اتفاقات گذشته، دو روز قبل از تحویل کار به اساتیدم، ماشینی که لپ تاپ، هارد، فلش مموری و کلا دار و ندار من و دوستم که با هم لینک شده بودیم، در پارکینگ دانشکده سوخت!!! اونم نه ماشین من، ماشینی که کنار ماشین من بود از اون روآ ها بود که باید میرفته تشکیلات مربوط به مخزن بنزین و … رو چک میکرده، اما متاسفانه اینکارو نکرده بود و من هم تاوان این اشتباه اون فرد رو دادم.
     اگر این اتفاقات نمیفتاد، مخصوصا اتفاق آخر، من با قانون استعدادهای درخشان برای دکترا اقدام میکردم. اما سنوات تحصیلی به دلیل این اتفاقات نذاشت، بعد از اونم وارد کردن معدل کارشناسی در آئین نامه جدید.

     2. مشکلات و کمبودهایی که دارید ازشون یاد میکنید، فقط تو شهرستان نیس. ما در ایران زندگی میکنیم. شما بین بد و بدتر دارید صحبت میکنید. بسته به رشته تحصیلی حتی در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد هم امکانات ندارید.
     لطفا هم دیگه پای اساتید رو وسط نکشید. من ادعایی در مورد باسوادی و … این افراد ندارم. اما فکر میکنم دیگه بعد از گذروندن دو مقطع تحصیلی لیسانس و ارشد در دانشگاه به این نتیجه باید رسیده باشید که با یک تقریب خوبی میشه گفت همه کاره در دانشگاه، فقط و فقط خود دانشجو است. اگر میخواهید موفق و باسواد باشید این شما هستین که باید دنبال یادگیری و خلاقیت و … باشید. منطقیم هست. همه جای دنیا هم همینطوره. استاد به عنوان یک راهنما و تا حدی نشون دهنده راه میتونه برای دانشجو کاری انجام بده و اگر دانشجو رو جدی و مستعد دید ازش حمایت کنه. همین. که خدا رو شکر این حتی تو اکثر دانشگاههای خوب کشورمون نیس.

     3، 4 و 5.اصلا من با گذاشتن دو حالت متفاوت مشکل دارم. البته با توجه به شرایط فعلی.
     ببینید در حالت کلی بنده با کنکور مخالفم. در هر سطح و مقطعی. به نظر من بیمعناتر از کنکور چیزی وجود نداره. شما باید تمام دروس رو به شیوه ای یاد بگیرید که نه علمی است و نه کاربردی. صرفا برای بهتر تست زدن در کنکور باید اینجوری بلد باشی و تمرین کرده باشی. بعد از اینکه 6 ماه تا یک سال اینجوری زحمت کشیدی، بری سر یک جلسه 3 تا 4 ساعته و آینده زندگی تحصیلی و کاریتو رقم بزنی. شاید بهتره بگم در ایران، همه زندگیتو رقم بزنی. و براساس اینکه ما انسانیم و ممکنه خیلی اتفاقها از قبیل مریضی، استرس، مرگ یکی از اطرافیان و … باعث بشه شما در عین توانمندی و به حق بودن، به خواسته اتون نرسید. ببخشید من این حرفو میزنم، اما به نظر من اصلا کنکور راه حل نیس. فقط باعث میشه که افراد از درس زده بشن. در مورد نتایج کنکور هم در مقطع لیسانس و هم در مقطع ارشد، در سالی که بنده شرکت کردم که تقلب شده بود به طور خیلی فاحش. در تمام آزمونهای این کشور میشه. مسابقات ناحیه ای در مدارس، المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی و چه کنکور. هر سال سوالهای بوردهای تخصصی لو میره. اصلا از چه چیز مربوط به کنکور میشه دفاع کرد؟؟

     متاسفانه با توجه به اینکه ما همون قله جمعیت هستیم که در همه مقاطع تحصیلی با مشکل مواجه بودیم و الانم در دکترا دوباره یقه امونو گرفته، بهترین راه حل وجود یک سیستم یکپارچه اس.

     من با طرح شما مخالفم چون بنطر من دانشگاه رفتن در مقطع دکترا، برای حفظ کردن و یادگیری چیزایی که هزاران کتاب براش وجود داره نیس. اون چیزی که شما میفرمایید از آموزش و تربیت افرادی که بر دروس تئوری تسلط داشته باشن، در مقاطع پایین تر از دکترا باید اتفاق بیقته. اون افرادم نباید استاد بشن. چون ایده ای برای پژوهش ندارن. چون اصلا برای اینکار آماده نشدند. ادامه تحصیل به معنی گسترش مرزهای دانش و حل مشکلات، معنا داره و با آموزش تنها این اتفاق نمیفته. من اصلا با آموزش محور موافق نیستم. من با آموزشی-پژوهشی و پژوهشی موافقم. اما با آموزشی اصلا.

     6.من برای مصاحبه نرفتم تا حالا. اما میدونم که خیلی وقتها ناعدالتی میشه. مثه خیلی فرآیندهای دیگه. اما همه رد شدن ها به دلیل ناعدالتی نیس.
     مثلا همه میگن ما مقاله ISI داشتیم. مقاله ISI به خودی خود معنادار نیس. بچه های شریف الگوریتم پختن کله پاچه رو نوشتن و شده مقاله ISI!!! منظورم اینکه صرف اینکه بگیم مقاله ای ISI هست که مقاله ارزشمند نمیشه. من دیدم خیلی از بچه ها مقاله ISI دارن اما در مجلات Q4. خوب معلومه که این مقالات حتی نمره منفی هم داره. چون روحیه پژوهشی نداره دانشجو. فقط میخواد با دروغ و تنبلی کارشو جلو ببره.

     بعدم دقیقا به دلیل همه اون مشکلاتی که منو شما میدونیم که در شهرهای کوچیک هس، دانشجوهای اون مناطق هم به طور معمول از دانشجوهای شهرهای بزرگتر ضعیفترن. این خیلی طبیعیه. و باید قبول کنیم که افراد قویتر موفقترن. اگر حالا فردی از یک شرایط سختتر تونست باز هم مثه بقیه و چه بسا بهتر باشه، خوب اونم آدم قوی و قابلیه و توی این گردونه حذف نمیشه. حتی در کشورهای پیشرفته هم همینطوره. شما باید قابلیت و توانایی داشته باشید. اینکه شما در زندگی مشکلی داشتید یا … دلیل نمیشه که دل دیگران بسوزه. اصلا این نهایت ظلمه. اگر آرزوهای بزرگی دارید، باید برایش خیلی تلاش کنید. نه اینکه سطحش رو بیارید پایین تا دست یافتنی بشه.

     اون کسی که نتونسته مقاله بده یا امکاناتشو نداشته و دکترا خواندن براش مهمه، باید دنبال راه حلی برای قوی کردن رزومه خودش باشه. شرایطشو بپذیره و سعی کنه تغییرش بده.

     بعدم همون افرادی که دانشگاههای خوب کشور تحصیل کردن، واقعا هم برای قبولی در آزمون و هم در دوره تحصیلشون سختی کشیدن. حداقل از اون افرادی که نه استاد داشتن که ازشون انتظاری داشته باشه یا نه امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی ای بوده که کارشون سخت بشه، خیلی سختی بیشتری کشیدن. چرا حالا باز هم باید ظرفیت های کم دکترای سراسری رو اون افراد اشغال کنن؟ که نه اونقدر توانا هستن و نه اونقدر سختی کشیدن!!
     اصلا چه منطقی این حرف شما رو تایید میکنه؟ به جز اینکه همه این صحبتها و کشمکشها برای اینکه تنها داشتن مدرک دکترا برای ما مهمه؟ اونم بدون اینکه هزینه ای بکنیم!! دانشگاه آزاد حتی بدون آزمون، دانشجوی دکترا میگیره. خوب اون افرادی که اونقدر مشکلات داشتن و سختی کشیدن و رزومه قوی ای دارن و البته علاقه زیادی به ادامه تحصیل دارن، برن آزاد درس بخونن. فلسفه دانشگاه آزاد و پیام نور و … همینه اصلا. اساتید آزاد و برخی از غیرانتفاعی ها و پیام نور هم، اکثرا اساتید دانشگاه های سراسری هستند.

     میدونین برای من جالبه که شما همچین تجربه ای دارید و باز هم به آزمون دکترا فکر میکنید و اینکه طرح میدید. من اگر مثه شما ایمان داشتم که کارنامه و رزومه خوبی دارم و پنج تا از بهترین دانشگاههای تهران هم برای مصاحبه رفتم، یعنی بهترین راه ممکن و موجود رو برای دکترا داخل ایران رفتم. دیگه برام ادامه دادن در این زمینه بیمعنا بود. شما همه راهو رفتین. دنبال چی میگردین؟؟

     اما نظر بنده، به هر حال با وضعیت فعلی وجود کنکور دکترا چیزی غیرقابل انکاری ه. حداقل در مورد کنکور لیسانس و ارشد، شما وقتی تصمیم میگرفتی برای کنکور بخوانی، هم دروس مشخص بود، هم منابع، هم تعداد سوالات هر درس، هم ضریب هر درس. تعداد دفترچه ها، ترتیب توزیع دفترچه ها، زمان مربوط به پاسخگویی هر دفترچه. اینجوری میشه برای یک کنکور مشخص برنامه ریزی کرد. نه اینکه من از سازمان سنجش پرسیدم همین سوالاتو، جواب دادن که در کارت ورود به جلسه گفته میشه!!!! سه روز مونده به کنکور. تنها لطفی که بکنن اینکه در مورد خود کنکور جزئیات بدن. این سوالات و آیتم ها معلوم بشه. در جلسه مصاحبه هم نمره ای که دانشجو گرفته رو بر اساس آیتم های مشخصی، گزارش بدن که حداقل خود دانشجو بدونه که چرا پذیرش شد یا نشد؟ در مورد مصاحبه کار زیادی نمیشه کرد چون کاملا سلیقه ای رفتار میشه. چون قرار یکی از اون اساتید با اون دانشجو کار کنه.

 6. جلال گفت:

  سلام دوستان
  کسی شیوه نامه دکتری رو دقیق خونده؟ بند ده سایر موارد، ذیل عنوان ز: گفته شده که هر فرد فقط حق مراجعه به یک موسسه رو برای مصاحبه دکتری داره، یعنی هر سال فقط یک مصاحبه و یک شانس؟

 7. علی گفت:

  من با نظر وزارت علوم مخالفم و کار منطقی نیست که با دادن کامل اختیارات دست دانشگاه ناعدالتی رو زیاد کنن

 8. فرشته گفت:

  اساس آزمون دکترا اشکال داره.
  کجای دنیا اینجوریه که شما تا زمانی که کارت ورود به جلسه رو میخوایید بگیرید از کم و کیف آزمون مطلع نباشید؟ مثلا تعداد سوالات هر درس، زمان مربوط به دفترچه های مختلف و …
  اصلا مگه میشه که برای آزمون تستی این جزئیاتو ندونست و خوب هم عمل کرد؟؟

  من از قسمت سوالات در سایت سنجش در این مورد سوال پرسیدم، جوابشون این بوده که در کارت ورود به جلسه مشخص میشه!!! یعنی سه روز مونده به آزمون!! اینقدر همه چیز رو هواس. بعد داریم سر چی بحث میکنیم؟؟

  کلا اگر واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، تمام مسائل مربوط به آزمون دکترا فقط یکجور سرگرمی برای دیگرانه. وگرنه من و شمایی که تخصصی تو این کار نداریم، میدونیم برای رسیدن به یک نتیجه منطقی باید چه کار کرد؟ بعد مسئولین نمیدونن؟؟

  اصلا تغییر آئین نامه استعدادهای درخشان و وارد کردن معدل لیسانس حداقل 16 و سایر مسائل، خودش گواه این بازی و سرگرمی ه.

  خودتونو زیاد اذیت نکنین.
  تنها چیزی که مهم نبوده از ابتدای کار، من و شمای دانشجو و داوطلبه…

 9. همای گفت:

  جناب اقای روشن شما لطف بفرمایید اول کیفیت علمی،ظرفیت کلاسها،امکانات دانشگاهها،ازمایشگاههاوخوابگاها،ارزش وجایگاه دانشجو مدرک لیسانس وارشد رو با دانشگاهای جهانی مقایسه فرمایید… قیاس مع الفارغ بوده واین تصمیم اجحاف بزرگی در حق دانشجویان است

 10. ناصر-آموزش زبان انگلیسی گفت:

  حداقل وزن آزمون 50 درصد باید باشه تا جلوی اعمال سلیقه ی اساتید خاتمه پیدا کند به امید تصویب این ماده از طرح سنجش و پذیرش

 11. آرام جدید گفت:

  سلام. منم داوطلب کنکور امسالم که سه سال وقتم رو گذاشتم برای تالیف یک کتاب با همکاری استادم که خودشون استاد تمام هستن. نتیجه ش حدود چهارصد صفحه کتاب شد که واقعا این سه سال برای کلمه به کلمه ش زحمت کشیدیم و الان تحت داوری هست برای اجازه ی چاپ. حالا سوالم اینه چرا امتیاز کتاب رو برای امسال فقط 4 نمره در نظر گرفتین؟ سنوات گذشته امتیاز تالیف کتاب از مقاله هم بیشتر بود، اما متاسفانه به دلیل اینکه ما ایرانی ها قبح و ارزش همه چیزو از بین میبریم و داوطلب های دکتری فقط به خاطر ارتقا رزومه، پایان نامه هاشون رو با چهارصد هزار تومن تبدیل به کتاب با تیراژ ده عدد کردن که دیگه زحمت من و کسانی مثل من رو هم نابود کردن. مسئولین باید امتیاز کتاب رو همون نمره ی قبلی در نظر می گرفتن ولی تعریف می کردن منظور از کتاب چی هست. به نظر شما من اگه توی این سه سال کار آزمایشگاهی می کردم و مقاله می نوشتم الان بهتر نبود؟؟؟؟

 12. ماریا گفت:

  سلام
  من نیمسال دوم یعنی ترم بهمن تهران شمال قبول شدم کسی میدونه تاریخ ثبت نام کی هست لطفا به من بگید
  خواهش میکنم

 13. علی گفت:

  سلام دوستان من با طرح مجلس موافقم خودم شخصا شاهد اعمال نفوذ زیادی از طرف اساتید بودم کلا اگه نخوان اعمال نفوذ کنند اعمال سلیقه امر بدیهیست حتی بهتره وزن آزمون کتبی رو بالاتر هم ببرن اخه چرا تو پژوهش و تبدیل علم به ثروت و تولید علم خودمونو با دانشگاههای خارج مقایسه نمیکنیم

 14. ناصر-آموزش زبان انگلیسی گفت:

  حداقل وزن آزمون باید 50 درصد باشد ولی آزمون هم به شکلی جامع، استاندارد و از منابع جامع و کامل که به طوری نشانگر توان علمی و تسلط داوطلب و میزان مطالعه واقعی وی باشد -مصاحبه اعمال سلیقه هست متاسفانه در اکثر جاهای کشور و دانشگاهها- رزومه و سوابق هم می تواند تاثیری بین 30 تا 40 در صد داشته باشد مصاحبه حداقلی

 15. ivan گفت:

  آقا یا خانومی گفتن کسایی که قبول نشدن مقالات زیادی دارن متاسفانه در چند ساله گذشته این قدر مقاله نوشتن کار آسان و سطح پایینی شده که هر کی می ره مصاحبه 10 تا مقاله داره که اصلا هیچ بار علمی نداره حتی من یه نفرو دیدم که با یه چمدون کتاب آمده بود دانشگاه تهران واسه مصاحبه ، کتاباش هیچ ارزشی نداشتن و استادا هم از این کارش عصبانی شدن.

  من از شما سوال می کنم یه فردی که بین 25 تا 30 سال سن داره و تازه از مقطع ارشد فارغ التحصیل شده منطقی که چندین مقاله بده؟
  مسلما تعداد زیادی از این مقاله ها الکی هست
  البته در مورد افراد سن بالا که واسه دکتری می آن این حرف می تونه صدق نکنه.
  پس این قدر روی تعداد مقاله مانور ندین، بهترین راه برای سنجش دانشجو پرسش شفاهی و کتبی از مطالب مختلف رشته اش هست .
  کسی که علم داشته باشه می تونه ساعت ها در مورد رشته اش صحبت کنه و به سوالات پاسخ بده پس مصاحبه کار کاملا منطقی هست.
  و این قدر نگین فلانی مقاله داشته ولی قبول نشده، آدم بهتر مقاله نداشته باشه ولی درسشو خوب بلد باشه تا این 10 تا مقاله سطح پایین داشته باشه ولی هیچ چی از رشته اش ندونه

 16. امیر گفت:

  آمارها فراتر از 30نفر هست. اینکه خیلی ها اعتراض نمیکنن دلیل بر اینکه جز اوون تعداد نیستن. ایرانی ها خیلی هاشون به دلیل نجابت و صبوری از حق خودشون دفاع نمیکنن

 17. رامتین گفت:

  من خودم با سهم بالای فعالیت های پژوهشی موافقم و اینکه آزمون یا اصلا نباشه یا حکم غربال گری اولیه رو داشته باشه، اما بشرطی که یک کمیته مستقل تشکیل بشه و فقط رزومه رو بررسی کنه بر اساس یک سرس معیارهای مشخص و شفاف برای همه (شبیه فرم امتیازبندی فعلی). بعد مثلا 20 نفر که بالاترین حد نصاب رو کسب کردن به دانشگاه مثلا تهران معرفی بشن و اونجا بگن اساتید محترم شماوظیفه شما اینه که فقط تشخیص بدین که این فعالیت های پژوهشی که افراد انجام دادن نتیجه تلاش خودشون بوده و لاغیر، بدون اینکه مصاحبه نمره ای داشته باشه. با حضور یک ناظر ویژه از وزارت علوم.
  در واقع اساتید حکم کارشناس خبره رو در تشخیص فرد اصلح داشته باشند و نه چیز دیگه، بعد هم دوباره خود وزارت علوم از بین اون تعداد گزینش کنه. این فرآیند در فرمت یک کمیته برای یک رشته برای همه دانشگاه ها هم قابل اجراست.

  • ivan گفت:

   آزمون رو نمی شه به طور کلی حذف کرد کسی می خواد دکتری بخونه باید از فیلتر اولیه رد بشه امتحانای تستی در تمام دنیا برای سنجش هوش و سرعت انتقال مطالب مورد توجه هست
   مسئله این که الان سهم بندی واقعا دردی رو دوا نمیکنه باید سازوکار مصاحبه در دانشگاه ها به درستی تدوین بشه یعنی اگه یه دانشگاه مثل دانشگاه تهران امتحان کتبی می گیره و سر برگ رو پاره می کنه که اسم دانشجو تاثیری در اون نذاره بقیه دانشگاه ها هم کاری کنن که عدالت رو رعایت کنن با این حال در دانشگاه های دولتی عدالت تا حد زیادی رعایت می شه

 18. حامد گفت:

  من با طرح دولت مخالفم و باعث میشه دانشجوهای توانمند انتخاب نشوند
  در ضمن اونا گفتن واسه امسال مصاحبه 100درصد هست نه 70!!!

 19. ...... گفت:

  طرح دولت دارای مشکل اساسیه. ما به اعمال سلیقه ها در مصاحبه معترضیم. نه به اختصاص نمره به طرحهای پژوهشی. پژوهش باید امتیاز بالا داشته باشه. اما چون مصاحبه سلیقه ای انجام میشه، پس حتما باید آزمون هم سهم زیادی داشته باشه ، تا حق کسی ضایع نشه. متاسفانه کسانی که به طرح وزارت علوم معترضند، همه مقالات زیادی هم دارن. اما فقط آشنا ندارن!

 20. حامد گفت:

  من با دیدگاه دولت کاملا موافقم بالاخره بایستی یک تفاوتی بین دو نفر متقاضی دکترا وجود داشته باشه. متقاضی دکترا باید حتما کار پژوهشی داشته باشه نه اینکه با یک آزمون که معلوم نیست چیه پذیرش دکترا بگیره. والسلام

 21. محمد گفت:

  اعتراض که کلا همه معترضن. گفتن 30 نفر اعتراضشون موجه بود. شاید یکی رتبه خوبی داشتبه باشه ولی سابقه آموزشی یا پژوهشیش قوی نباشه.

 22. رس گفت:

  شب بخير آقاي روشن ! فقط تو رشته ما 6 نفر با رتبه خوب رد شدند ! آمار 30 نفر را از كجا آورديد ؟

 23. z گفت:

  خیلی جالبه!!! من موندم اینا چیشون شبیه دانشگاهای خارج از کشور ( کشورهای پیشرفته) که خودشون و با اونا مقایسه میکنن و تو این یه مورد همش دانشگاههای خارج از کشور و مثال میزن!!!
  به قول اصولیون قیاس مع الفارق میکنن

 24. سجاد گفت:

  سهم پنجاه درصدی آزمون کتبی زیاد و باید بیشتر به پژوهش و ویژگیهای فردی بها داده بشه دولت حرف منطقی تری میزنه

 25. ...... گفت:

  فقط اعمال سلیقه است. ارزیابی اطلاعات دانشجو اونم فقط در مدت 5 دقیقه محاله. در دانشگاههای مطرح دنیا قانون و عدالت حاکمه.

  حتی دانشگاههای تهران، که در دنیا اصلا مطرح نیستن، فارغ التحصیلان دانشگاههای شهرستان را قبول ندارند و اساتید آنها را بی سواد می شمرند. دانشگاههای شهرستان هم برای اینکه کم نیارن همون دانشجوهای خودشونو میگیرن.

  متاسفانه وزارت علوم باید فقط مجری قانون باشه. اما الان قانون گذاری کرده و برای اثباتش پافشاری هم میکنه. این طرح هم تا سال دیگه حتما به بن بست میرسه. مثل طرحهای دیگه.

 26. سلولي مولكولي گفت:

  میشه لطفا کسی بگه ظرفیتهای هر رشته را از کجا میبینید؟ توی دفترچه؟

 27. raha گفت:

  واقعا نمیدونم جی باید بگم….

 28. فرزانه گفت:

  اعمال سلیقه در مصاحبه دکتری بسیار وجود داره امار شکایات پذیرفته شدگان مرحله کتبی که نمرات عالی داشتند ونیز رزومه خوب رو باید ببینید اینکه هر دانشگاهی بعداز قبولی در مرحله کتبی یه امتحان هم دوباره بگیره وبعد از منابع تدریسی اساتید اون دانشگاه باشه که به نفع فارغ التحصیلان همون دانشگاست کجای این قوانین عدالت رو رعایت کردند وچرا پذیرفته شدگان آزاد تحقیر میشند ایا تمام کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه ملی هستند نخبه هستندفکرمیکنم ما شدیم منبع درامدی برای دانشگاهها که بعد به راحتی با بهانه ای رد کنند و وقت وهزینه ما اینجا هدر رفته در ضمن استعدادهای زیادی رو با تنگ نطری نابود کردیم

 29. zizi گفت:

  بدون تردید تعداد اساتید واقعی در ایران به تعداد انگشتان دسته، تازه اون هم نه در حد ممتاز. نگران نباشین بچه ها همین که دست این اساتید رو شده بدترین شکنجه است واسشون.

 30. استاد!!!!! گفت:

  استادهای دانشگاههای معتبر دنیا حداقل عدالت و دارن.اما استادان ما فقط سلیقه ای عمل میکنن و تعصب بر دانشگاه و دانشجوی اون دانشگاه بیشترین تاثیر و داره.پس استقلال نداشته باشن بهتره.در ثانی کودوم استاد!!!!!!

 31. علی گفت:

  من اعتراض دارم.

 32. مسعود گفت:

  سلام

  میشه یکی توضیح بده برای ما داوطلبان دکتری که این حرف وحدیث ها وتعیین مقررتن سنجش وپذیرش دکتری شامل حال کنکور آزاد ودولتی امسال میشه یا همش برای سال های آینده هستش ؟؟؟؟!!!

  اگه برای سال بعده پس چرا توی این موقعیت حساس این بحثارو داغ میکنن که داوطلبان بهشون شوک وارد بشه !!!!

  ممنون

 33. استادان کدام استادان؟! استادانی که شاید سنشون حتی از سن داوطلبان هم کمتر باشه؟!!!!!!!!واقعاً که معنی استاد رو فهمیدیم هممون!

 34. داوطلب معترض 94 گفت:

  با سلام
  در همین سایت صدها بلکه هزاران نفر نسبت به نتایج آزمون دکتری اعتراض داشتند جناب دکتر روشن به نظر می رسد که شما عدد 30 نفر را دستکاری نمودید
  دوستانی که نسبت به آزمون 94 به سازمان سنجش یا وزارت علوم اعتراض داشتند اینجا قید کنند تا معلوم شود حداقل چند نفر اعتراض داشتند
  از همراهی و همکاری شما سپاسگذارم

  • حسین گفت:

   بابا همه معترض هستن نسبت به مصاحبه. بعدش دکتر روشن میگه فقط 30 نفر معترض بودن. معلومه که ایشون اصلا فضای مجازی رو بهش سر نمیزنن.

   اگه راس میگن، چرا توی دانشگاه تهران اصلا رزومه رو نگاه نمیکنن؟

   جالیه. توی دانشگاه تهران زمانی که بخوای وارد اتاق مصاحبه بشی ، رزومه رو ازت تحویل میگرن و میگن بدون رزومه برو توی اتاق تا ازت مصاحبه بگیرن. کاملا مشخصه که فقط به دنبال جذب دانشجوی دانشگاه خودشون هستن

  • حکیمی گفت:

   واقعا منم چشام گرد شد با دیدن عدد 30 !!
   اصلا ملاک این آمار چیه؟!!!!!!!!!
   حتی کسایی که اعتراض رسمی کردن هم گمان نمیکنم اینقد کم باشن.
   خدا خودش به دادمون برسه …